Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Video k súťaži First Lego League 2018/19

Pozrite si naše propagačné video a držte nám palce pri riešení náročných úloh v téme INTO ORBIT.

Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

  • utorok   7.00 -   7.50 hod.
  • utorok 13.00 - 15.00 hod.
  • streda 13.00 - 15.00 hod.
  • piatok   7.00 -   8.45 hod.

 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

  • štvrtok  7.50 -   9.30 hod.

Fotogaléria

OZNAM  PRE  STRAVNÍKOV ŠJ

Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že posledná možnosť odhlasovania sa zo stravy na posledný týždeň pred Vianocami je v pondelok 17. decembra. Učitelia a ostatní zamestnanci školy - posledný termín odhlasovania zo stravy - piatok 14. decembra

SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom, že v pondelok 17. decembra 2018 budú mať žiaci z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie, odpadne 6. hodina, žiaci sa učia len 5 hodín.

V piatok 21. decembra 2018 budú na našej škole prebiehať najskôr vianočné ekotrhy, po nich sa presťahujeme do kina, kde si všetci žiaci pozrú divadelnú hru Strašidlo. Predpokladaný koniec je o 12.00 hod.

Decká, zmobilizujte rodičov, babky, dedkov, ujov, tety, všetkých, čo majú nad 18 rokov, aby podporili náš projekt. V našom okrese sú tri projekty a zatiaľ sme na 2. mieste!!! Poďme spolu do toho a otočme poradie!

Hlasujte za náš projekt

Prosím Vás o podporu projektu Hudba lieči, pomáha, dáva sa... pre našu školu. Zaberie Vám to iba pár minút. Raiffeisen banka  môže projekt podporiť  sumou 1 000 €. Kliknite na a získajte dobrý pocit, že ste našej škole pomohli svojím hlasom: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nove-mesto-nad-vahom/3782

Kalendár

Novinky

Multifunkčné ihrisko

Viacúčelové ihrisko za našou školou vybudované z prostriedkov Úradu vlády a obce Podolie už je hotové. Chýba už len vypracovať prevádzkový poriadok ihriska a dohodnúť pravidlá používania ihriska tak, aby sa nezničilo. Plánuje sa doriešiť kamerový systém, aby sme zabezpečili zodpovedné používanie ihriska verejnosťou. 

UPOZORNENIE

Vážení rodičia detí MŠ aj ZŠ!

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali dopravnú značku "Zákaz vjazdu", ktorá je pri bočnej bráne do areálu školy. Vjazd majú povolený len zamestnanci školy a zásobovacie vozidlá. Prevádzka MŠ aj ŠKD je do 16.30 hod. Po tomto čase sa brána školy zamyká a nebudeme brať ohľad na to, že máte v školskom areáli zaparkované vozidlo a nerešpektujete dopravné značenie. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhodnotenie dotazníka k nespojitému písmu Comenia Script

Ku koncu šk. roka 2017/18 vypĺňali rodičia žiakov 1. a 2. ročníka dotazník o písme Comenia Script. Jeho zadanie a vyhodnotenie si môžete pozrieť  tu: