• Voľné miesta na našej škole


  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ 2. stupňa

   • Úväzok:
    100% - aprobácia matematika, chémia
    Dátum nástupu:
    26.3.2019
   • Požiadavky:
    Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej legislatívy.
    Základné počítačové zručnosti.
    Ide o zastupovanie dlhodobej PN v triede.
  • Špeciálny školský pedagóg

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

    Pozícia je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ z výzvy "V ZŠ úspešnejší".