Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie
2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Školský rok 2012/2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Majstrovstvá 2. stupňa
v ľahkej atletike
školské kolo
Podolie
14. 6. 2013
družstvo 8A   1. miesto st. žiačky - štafeta
družstvo 9A   2. miesto st. žiaci - štafeta
družstvo 7A   3. miesto st. žiaci - štafeta
družstvo 8A   1. miesto st. žiačky - štafeta
družstvo 7A   2. miesto st. žiačky - štafeta
družstvo 9A   3. miesto st. žiačky - štafeta
družstvo 5B   1. miesto ml. žiačky - štafeta
družstvo 5A   2. miesto ml. žiačky - štafeta
družstvo 6A   3. miesto ml. žiačky - štafeta
družstvo 6A   1. miesto ml. žiačky - štafeta
družstvo 5A   2. miesto ml. žiačky - štafeta
družstvo 5B   3. miesto ml. žiačky - štafeta
Alex Drexler 8A 1. miesto st. žiaci-skok do výšky
Lukáš Strapatý 9A 2. miesto st. žiaci-skok do výšky

Filip Halienka

8A 3. miesto st. žiaci-skok do výšky
Soňa Tremková 8A 1. miesto st. žiačky-skok do výšky
Veronika Uhlíková 8A 2. miesto st. žiačky-skok do výšky
Ivana Gonová 8A 3. miesto st. žiačky-skok do výšky
Matúš Augustín 5B 1. miesto ml. žiaci-skok do výšky
Marcel Čuchran 5A 2. miesto ml. žiaci-skok do výšky
Dominik Toráč 6A 3. miesto ml. žiaci-skok do výšky
Sofia Matyášová 6A 1. miesto ml. žiačky-skok do výšky
Veronika Bulková 5A 2. miesto ml. žiačky-skok do výšky
Stanka Kubaláková 6A 3. miesto ml. žiačky-skok do výšky
Filip Beňovič 8A 1. miesto st. žiaci-beh na 300m
Martin Majdiš 8A 2. miesto st. žiaci-beh na 300m
Denis Tomášik 9A 3. miesto st. žiaci-beh na 300m
Beáta Kubaláková 9A 1. miesto st. žiačky-beh na 300m
Soňa Tremková 8A 2. miesto st. žiačky-beh na 300m
Alexandra Zemková 8A 3. miesto st. žiačky-beh na 300m
Filip Hanic 5A 1. miesto ml. žiaci-beh na 300m
Matúš Augustín 5B 2. miesto ml. žiaci-beh na 300m
Dominik Toráč 6A 3. miesto ml. žiaci-beh na 300m
Nina Durcová 6A 1. miesto ml. žiačky-beh na 300m
Dominika Vičíková 6A 2. miesto ml. žiačky-beh na 300m
Viktória Novotná 5B 3. miesto ml. žiačky-beh na 300m
Denis Tomášik 9A 1. miesto st. žiaci - guľa
Oliver Alex Mihalko 8A 2. miesto st. žiaci - guľa
Lukáš Strapatý 9A 3. miesto st. žiaci - guľa
Klaudia Klčová 8A 1. miesto st. žiačky - kriketka
Ivana Gonová 8A 2. miesto st. žiačky - kriketka
Dominika Janegová 9A 3. miesto st. žiačky - kriketka
Dominik Toráč 6A 1. miesto ml. žiaci - kriketka
Karol Parči 6A 2. miesto ml. žiaci - kriketka
Filip Hanic 5A 3. miesto ml. žiaci - kriketka
Stanislava Kubaláková 6A 1. miesto ml. žiačky - kriketka
Vanesa Homolová 5A 2. miesto ml. žiačky - kriketka
Diana Černá 6A 3. miesto ml. žiačky - kriketka
Denis Tomášik 9A 1. miesto st. žiaci - diaľka
Adrián Borovský 8A 2. miesto st. žiaci - diaľka
Dušan Toráč 7A 3. miesto st. žiaci - diaľka
Ivana Gonová 8A 1. miesto st. žiačky - diaľka
Dominika Janegová 9A 2. miesto st. žiačky - diaľka
Klaudia Klčová 8A 3. miesto st. žiačky - diaľka
Filip Hanic 5A 1. miesto ml. žiaci - diaľka
Dominik Toráč 6A 2. miesto ml. žiaci - diaľka
Henrich Jankech 5A 3. miesto ml. žiaci - diaľka
Sofia Matyášová 6A 1. miesto ml. žiačky - diaľka
Diana Černá 6A 2. miesto ml. žiačky - diaľka
Veronika Bulková 5A 3. miesto ml. žiačky - diaľka
Filip Halienka 8A 1. miesto st. žiaci - beh na 60 m
Alex Drexler 8A 2. miesto st. žiaci - beh na 60 m
Lukáš Strapatý 9A 3. miesto st. žiaci - beh na 60 m
Veronika Uhlíková 8A 1. miesto st. žiačky - beh na 60 m
Alexandra Zemková 8A 2. miesto st. žiačky - beh na 60 m
Martina Krajčíková 7A 3. miesto st. žiačky - beh na 60 m
Dominik Toráč 6A 1. miesto ml. žiaci - beh na 60 m
Filip Hanic 5A 2. miesto ml. žiaci - beh na 60 m
Marcel Čuchran 5A 3. miesto ml. žiaci- beh na 60 m
Veronika Bulková 5A 1. miesto ml. žiačky - beh na 60 m
Simona Plichtová 5A 2. miesto ml. žiačky - beh na 60 m
Hana Straková 6A 3. miesto ml. žiačky - beh na 60 m
Adriana Pyšná 6A 3. miesto ml. žiačky- beh na 60 m

Majstrovstvá I. stupňa
v ľahkej atletike
školské kolo
Podolie
29.5.2013

Viktória Šilhánová 4A 1. miesto D 3.-4.r. - hod kriketkou
Zuzana Pätnická 4A 2. miesto D 3.-4.r. - hod kriketkou
Kristína Halabrínová 4A 3. miesto D 3.-4.r. - hod kriketkou
Adam Vrba 3A 1. miesto CH 3.-4.r. - hod kriketkou
Tibor Lacko 4A 2. miesto CH 3.-4.r. - hod kriketkou
Adam Ondrejka 4A 3. miesto CH 3.-4.r. - hod kriketkou
Izabela Burzová 1A 1. miesto D 1.-2.r. - hod kriketkou
Lívia Chromeková 2A 2. miesto D 1.-2.r. - hod kriketkou
Michaela Hluchá 2A 3. miesto D 1.-2.r. - hod kriketkou
Michal Konštiak 2A 1. miesto CH 1.-2.r. - hod kriketkou
Samuel Majdiš 2B 2. miesto CH 1.-2.r. - hod kriketkou
Juraj Hrušovský 1A 3. miesto CH 1.-2.r. - hod kriketkou
Viktória Šilhánová 4A 1. miesto D 3.-4.r. - beh na 250 m
Kristína Čechvalová 3A 2. miesto D 3.-4.r. - beh na 250 m
Lea Hrušovská 3A 3. miesto D 3.-4.r. - beh na 250 m
Kristián Paulech 3A 1. miesto CH 3.-4.r. - beh na 250 m
Jakub Burza 3A 2. miesto CH 3.-4.r. - beh na 250 m
Sebastián Moravčík 4A 3. miesto CH 3.-4.r. - beh na 250 m
Emma Ščepková 2B 1. miesto D 1.-2.r. - beh na 250 m
Izabela Burzová 2A 2. miesto D 1.-2.r. - beh na 250 m
Ema Gúčiková 2B 3. miesto D 1.-2.r. - beh na 250 m
Jozef Zámek 2A 1. miesto CH 1.-2.r. - beh na 250 m
Samuel Hutta 1A 2. miesto CH 1.-2.r. - beh na 250 m
Alex Burza 2B 3. miesto CH 1.-2.r. - beh na 250 m
Petra Čechvalová 4A 1. miesto D 3.-4. r. - skok do diaľky
Natália Šimnová 4A 2. miesto D 3.-4. r. - skok do diaľky
Judita Červeňanská 4A 3. miesto D 3.-4. r. - skok do diaľky
Sebastián Moravčík 4A 1. miesto CH 3.-4. r. - skok do diaľky
Jakub Burza 3A 2. miesto CH 3.-4. r. - skok do diaľky
Adam Vrba 3A 3. miesto CH 3.-4. r. - skok do diaľky
Emma Ščepková 2B 1. miesto D 1.-2. r. - skok do diaľky
Izabela Burzová 2A 2. miesto D 1.-2. r. - skok do diaľky
Anežka Porubská 2A 3. miesto D 1.-2. r. - skok do diaľky
Jozef Zámek 2A 1. miesto CH 1.-2. r. - skok do diaľky
Marek Kriššák 2A 2. miesto CH 1.-2. r. - skok do diaľky
Alex Burza 2B 3. miesto CH 1.-2. r. - skok do diaľky
Petra Čechvalová 4A 1. miesto D 3.-4. r. - beh na 50 m
Natália Šimnová 4A 2. miesto D 3.-4. r. - beh na 50 m
Mariana Hájková 3A 3. miesto D 3.-4. r. - beh na 50 m
Kristián Paulech 3A 1. miesto CH 3.-4. r. - beh na 50 m
Jakub Burza 3A 2. miesto CH 3.-4. r. - beh na 50 m
Sebastián Moravčík 4A 3. miesto CH 3.-4. r. - beh na 50 m
Emma Ščepková 2B 1. miesto D 1.-2. r. - beh na 50 m
Anežka Porubská 2A 2. miesto D 1.-2. r. - beh na 50 m
Izabela Burzová 2A 3. miesto D 1.-2. r. - beh na 50 m
Jozef Zámek 2A 1. miesto CH 1.-2. r. - beh na 50 m
Marek Kriššák 2A 2. miesto CH 1.-2. r. - beh na 50 m
Adrián Vojtech 2B 3. miesto CH 1.-2. r. - beh na 50 m

Majstrovstvá okresu v ĽA
Nové Mesto n. V.

17.5.2013

Soňa Tremková 8A 1. miesto z 21 - skok do výšky 133 cm
Klaudia Klčová 8A 3. miesto z 33 - hod kriketkou 51,31cm
Patrik Masár 7A 4. miesto z 32 - skok do diaľky 498 cm
Alex Drexler 8A 8. miesto z 27 - skok do výšky 145 cm
Filip Beňovič 8A 9. miesto z 23 - beh na 1000 m
Beáta Kubaláková 9A 12. miesto z 23 - beh na 800 m
15. mieto z 38 - beh na 60 m
Oliver Mihalko 8A 18. miesto z 27 - guľa
štafeta dievčat   16. miesto z 19
Klaudia Baroková 8A 29. miesto z 29 - beh na 300 m
Slávik Slovenska
okresné kolo
ZUŠ J. Kréna Nové Mesto n. V.
15.5.2013
Terezka Porubská 6A 1. miesto - postup do krajského kola
Matematický klokan
celoslovenská mat. súťaž
25.3.2013
Patrik Bobocký 9A školský šampión, úspešný riešiteľ - 93,9%
Adam Vrba 3A úspešný riešiteľ - 93,5%
Barbora Augustínová 9A úspešný riešiteľ - 92,5%
Lea Hrušovská 3A úspešný riešiteľ - 85%
Marek Čechvala 9A úspešný riešiteľ - 83,6%
Šimon Pollák 2A úspešný riešiteľ - 83,4%
Hornostredská sklopka
regionálna strelecká súťaž
24.4.2013
Horná Streda
Soňa Tremková 8A 2. miesto
Fyzikálna olympiáda
krajské kolo
17.4.2013
Bánovce nad Bebravou
Patrik Bobocký 9A 4. miesto - úspešný riešiteľ KK z 25 súťažiacich
Slávik Slovenska
školské kolo
17.4.2013
Podolie
Kristína Čechvalová 3A 1. miesto v kat. 1. - 3. roč.
Adam Urban 3A 2. miesto v kat. 1. - 3. roč.
Anežka Porubská 2A 3. miesto v kat. 1. - 3. roč.
Terezka Porubská 6A 1. miesto v kat. 4. - 6. roč.
Veronika Bulková 5A 2. miesto v kat. 4. - 6. roč.
Juditka Červeňanská 4A 3. miesto v kat. 4. - 6. roč.
Dominika Porubská 7A 1. miesto v kat. 7. - 9. roč.
Veronika Bláhová 8A 2. miesto v kat. 7. - 9. roč.
Geografická olympiáda
krajské kolo
Nové Mesto nad Váhom
10.4.2013
Tomáš Čechvala 7A úspešný riešiteľ KK - 11. miesto
JEDNOTA CUP
turnaj v malom futbale
Čachtice
8.4.2013
družstvo starších chlapcov 8 - 9 3. miesto
MIDI-MAX
viackolový volejbalový turnaj
Čachtice
5.4.2013
družstvo dievčat 7 - 9

po 6 kolách celkové poradie zo 4 škôl
2. miesto

MIDI-MAX
viackolový volejbalový turnaj
Bzince
21.3.2013
družstvo dievčat 7 - 9 2. miesto
Pytagoriáda
okresné kolo
ZŠ Tematínska Nové Mesto n.V.
20.3.2013
Tomáš Čechvala 7A

2. miesto

Fyzikálna olympiáda
okresné kolo
ZŠ Odborárska Nové Mesto n.V.
11.3.2013
Marek Čechvala 9A 4. miesto - úspešný riešiteľ - postup na kraj
Patrik Bobocký 9A 5. miesto - úspešný riešiteľ
Hviezdoslavov Kubín
obvodné kolo
Nové Mesto nad Váhom
4.3.2012
Lucia Masárová 9A 2. miesto - postup na okres
Terézia Porubská 6A 3. miesto
Adam Urban 3A čestné uznanie
Rozprávkové vretienko
okresné kolo
Stará Turá
20.2.2013
Evka Hochelová 2A 3. miesto - kat. 1. st.
Erika Jablonková 5A 3. miesto - kat. 2.st.
Geografická olympiáda
okresné kolo
Nové Mesto nad Váhom

7.2.2013
Tomáš Čechvala 7A 1. miesto z 22 - 76,5 b. - postup do krajského kola
Marek Čechvala 9A 3. miesto z 23 - 75 b. - postup do krajského kola
Filip Hanic 5A úspešný riešiteľ - 78 b. - 5. miesto z 28
Mário Hanic 7A úspešný riešiteľ - 65 b. - 6. miesto z 22

Dejepisná olympiáda
okresné kolo
Nové Mesto nad Váhom
5.2.2013

Tomáš Čechvala 7A úspešný riešiteľ kat. E -81 b., 7.-8.miesto z 18
Marek Čechvala 9A úspešný riešiteľ kat. C - 64 b., 8. miesto zo 14
Šaliansky Maťko
okresné kolo
CVČ Nové Mesto n. V.
15.1.2013
Anežka Porubská 2A 2. miesto
Erika Jablonková 5A 3. miesto
PYTAGORIÁDA
školské kolo
Podolie
11. a 12. 12. 2012
Novotný Denis 3A úspešný riešiteľ - 19 b. (10+9)
Vrba Adam 3A úspešný riešiteľ - 17 b. (10+7)
Gúčiková Paulína 4A úspešný riešiteľ - 19 b. (10+9)
Beran Samuel 4A úspešný riešiteľ - 18 b. (10+8)
Maráková Nikola 4A úspešný riešiteľ - 18 b. (10+8)
Pisca Oliver 4A úspešný riešiteľ - 16 b. (10+6)
Gúčik Patrik 4A úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)
Moravčík Sebastián 4A úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)
Fišer Richard 4A úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)
Círa Jakub 5A úspešný riešiteľ - 10 b.
Straková Hana 6A úspešný riešiteľ - 10 b.
Kohút Dušan 6A úspešný riešiteľ - 10 b.
Čechvala Tomáš 7A úspešný riešiteľ - 10 b.
Bulko Andrej 8A úspešný riešiteľ - 11 b.
Halienka Filip 8A úspešný riešiteľ - 11 b.
Kubáň Lukáš 8A úspešný riešiteľ - 10 b.

VYBÍJANÁ
obvodné kolo
Čachtice

4.12.2012

družstvo dievčat 5A
5B
6A
2. miesto z 3 družstiev (bez postupu)
MDI-MAX
viackolový volejbalový turnaj
Bošáca
30.11.2012
družstvo Podolia 8A
9A
2. miesto (zatiaľ 5 víťazstiev, 1 prehra)
Straňanská laťka
reginálna súťaž v ZŠ a ZUŠ Strání v skoku do výšky
29.11.2012
Soňa Tremková 8A 3. miesto - 138 cm

iBobor

celoslovenské kolo
informatickej súťaže pre 3. - 9. ročník

13. - 15. 11. 2012
 

Richard Fišer 4A 71 b., 92. percentil - kat. Bobrík
Terézia Porubská 6A 65,34 b., 91. percentil - kat. Benjamín
Ema Beranová 7A 64,01 b., 90. percentil - kat. Benjamín
Stanislava Kubaláková 6A 64,01 b., 90. percentil - kat. Benjamín
Andrej Augustín 6A 62,68 b., 88. percentil - kat. Benjamín
Tereza Urbanová 7A 62,68 b., 88. percentil - kat. Benjamín
Tomáš Čechvala 7A 58,68 b., 84. percentil - kat. Benjamín
Dominika Hochelová 6A 54,69 b., 78. percentil - kat. Benjamín
Patrik Masár 7A 54,01 b., 76. percentil - kat. Benjamín
Erika Jablonková 5A 52,02 b., 74. percentil - kat. Benjamín
Denis Tomášik 9A 62 b., 74. percentil - kat. Kadet
Barbora Augustínová 9A 57,68 b., 67. percentil - kat. Kadet
Filip Halienka 8A 57,02 b., 64. percentil - kat. Kadet
Magdaléna Červeňanská 9A 56,02 b., 64. percentil - kat. Kadet
Patrik Bobocký 9A 54,69 b., 61. percentil - kat. Kadet
Adrián Borovský 8A 54,68 b., 61. percentil - kat. Kadet
Terézia Križáková 9A 53,35 b., 59. percentil - kat. Kadet
Lucia Vičíková 9A 50,69 b., 54 percentil - kat. Kadet
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
okresné kolo
Nové Mesto nad Váhom
4.10.2012
družstvo chlapcov   7. miesto zo 16
Filip Beňovič 8A 9. miesto zo 48
Lukáš Strapatý 9A 20. miesto zo 48
Filip Hanic 5A 36. miesto zo 48
družstvo dievčat   13. miesto zo 16
Veronika Uhlíková 8A 24. miesto zo 47
Tereza Urbanová 7A 31. miesto zo 47
Klaudia Baroková 8A 36. miesto zo 47
Coca Cola Cup
kvalifikačný zápas na Lúke
3.10.2012
chlapci 2.st.   víťazstvo 3 : 0
Majstrovstvá školy
v cezpoľnom behu
Podolie
27.9.2012
 
Izabela Burzová
2A
1.miesto - kat.1.-2. dievčatá
Jozef Zámek
2A
1.miesto - kat.1.- 2. chlapci
Kristína Čechvalová
3A
1.miesto - kat.3.-4. dievčatá
Kristián Paulech
3A
1.miesto - kat.3 - 4. chlapci
Nina Durcová
6A
1.miesto - kat.5.-6. dievčatá
Filip Hanic
5A
1.miesto - kat.5.- 6. chlapci
Terezka Urbanová
7A
1.miesto - kat.7.-9. dievčatá
Filip Beňovič
8A
1.miesto - kat.7.- 9. chlapci
Emma Ščepková
2B
2.miesto - kat.1. - 2. dievčatá
Samuel Hutta
1A
2.miesto - kat.1. - 2. chlapci
Viktória Šilhánová
4A
2.miesto - kat.3. - 4. dievčatá
Jakub Burza
3A
2.miesto - kat.3. - 4. chlapci
Dominika Vičíková
6A
2.miesto - kat.5. - 6.dievčatá
Matúš Augustín
5B
2.miesto - kat.5. - 6. chlapci
Beáta Kubaláková
9A
2.miesto - kat.7. - 9. dievčatá
Lukáš Strapatý
9A
2.miesto - kat.7. - 9. chlapci
Ema Mária Gúčiková
2B
3.miesto - kat.1. - 2. dievčatá
Alex Burza
2B
3.miesto - kat.1. - 2. chlapci
Sarah Toráčová
4A
3.miesto - kat.3. - 4. dievčatá
Dominik Bartek
4A
3.miesto - kat.3. - 4. chlapci
Alica Cagalová
5B
3.miesto - kat.5. - 6. chlapci
Marcel Čuchran
5A
3.miesto - kat.5. - 6. dievčatá
Klaudia Baroková
8A
3.miesto - kat.7. - 9. chlapci
Martin Majdiš
8A
3.miesto - kat.7. - 9. dievčatá