• Zahoď nudu, neseď doma

      26. 6. 2022

      FOTOALBUM Noc v škole
      FOTOALBUM Poobedné aktivity

      Nuda, nuda, nuda. Keď už nie nuda, tak telefón. Podolské deti z 1. - 4. ročníka však veľmi radi odhodili nudu a telefóny a prišli aj popoludní do školy, kde sa mohli aj s inými žiakmi a učiteľmi stretnúť trošku ináč. Keď prišli v pondelok, boli plní očakávania a nevedeli, čo sa bude diať. Každý deň ich však chodilo viac a viac až nakoniec nás v noci bolo 50. Ale nepredbiehajme. Pekne poporiadku.

     • Rovesnícke učenie

      26. 6. 2022

      V dňoch od 17.6. do 21.6. 2022 si deviataci vyskúšali rovesnícke učenie matematiky. Ich úlohou bolo pripraviť si asi 15 minútovú aktivitu z ľubovoľného učiva a následne ju odprezentovať mladším spolužiakom. Pracovali vo dvojiciach a vytvorili rôzne zaujímavé úlohy (osemsmerovky, tajničky, bingo...). Vidno, že sa neboja využívať ani IKT techniku a niektorí vytvorili aj online hry v prostredí Kahoot. Ich mladší spolužiaci ich v závere aktivít zhodnotili, takže pre obe strany bola táto skúsenosť spolupráce prínosná.

     • Koncoročný výlet deviatakov

      26. 6. 2022

      V pondelok 20. júna 2022 sa deviataci sprevádzaní p.učiteľkou Fabokovou a p.zástupkyňou Marákovou vydali na „light výlet“ do Nitry.

      Na pláne boli činnosti rôzneho druhu. Na začiatku sme si v Laser Game aréne zahrali tímové naháňačky, rozprúdili krv, adrenalín a dobrú náladu. Odtiaľ sme sa odviezli do mesta, kde sme sa prešli po historickom centre a dozvedeli sa niekoľko nových informácií o starobylej aj súčasnej Nitre. Poludňajšia slnečná páľava nás však onedlho zaviedla do obchodného centra Mlyny. Tam sme mohli zahnať hlad, smäd a osviežiť sa.

     • Včielkový deň v materskej škôlke

      21. 6. 2022

      Dňa 17.6.2022 navštívila deti v materskej škôlke šiestačka Ninka Bučková, ktorá im prišla porozprávať o projekte: "Včielky pre školy“. Ninka cez pripravenú prezentáciu porozprávala o včielkach, ako bývajú, čím sú pre nás užitočné. S deťmi sa počas prezentácie rozprávala o včielkach. Deti boli aktívne a reagovali na otázky, ktoré sa ich Ninka pýtala. Po prezentácii mali pripravené pracovné listy, ktoré si spoločne vyriešili a vymaľovali. Mladšie deti v škôlke si mohli vyfarbiť svoju včielku. Všetky deti nakoniec dostali sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí Ninke, že sa tejto úlohy zodpovedne ujala.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet piatakov

      21. 6. 2022

      pondelok 13. júna 2022 sa triedy 5. A a 5. B v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. Vienerovej a Mgr. Čechvalu vybrali na sever Slovenska, na Oravu obzrieť si Oravský hrad a dozvedieť sa niečo zaujímavé o našej histórii. Najskôr sa zdalo, že zostaneme doma - po nastúpení motor autobusu odmietol pracovať a rozhostilo sa len ticho. Ale náš šofér nestratil hlavu, po chvíli uvažovania našiel chybu, motor vydal prvé zvuky a my sme mohli vyraziť. Cesta po diaľnici ubiehala rýchlo, od Žiliny sme šli po "normálnej ceste", síce pomalšie, ale o to viac sme si mohli vychutnať krásnu krajinu. Pred vstupom do hradu ešte rýchlo suveníry, zmrzlina - veľmi dobrá - a hor sa do histórie. Dostali sme sprievodcu, staršieho pána, po pár sekundách bolo jasné, že je obdarený ako správny sprievodca darom reči. Poukazoval nám veľa priestorov v hrade, rád pridal aj legendy z minulosti. Mohli sme vidieť, ak

     • Koncoročný výlet prvostupniarov

      19. 6. 2022

      Vo štvrtok 16. júna 2022 sa škola riadne vyprázdnila, pretože nielen šiestaci so siedmakmi išli na výlet, ale p. učiteľky 1. st. zorganizovali zaujímavý výlet aj pre všetky deti 1. stupňa. Navštívili spolu oázu pokoja plnú zvierat - farmu Sen v Dlhej pri Trnave. Keby ste ju hľadali na webe, tak ju nenájdete. Pán, ktorý ju vlastní, robí ročne len pár prehliadok pre školy. Naši prvostupniari mali tú možnosť pobudnúť na tejto úžasnej farme. A čo o tom napísali, si prečítajte v časti Žiaci / Život na škole /Akcie.

  • Anketa k stravovaniu v našej školskej jedálni

   • Pracovné ponuky

   • Aktualizované 22.6.2022

    Hľadáme pracovné sily na tieto pozície:

    • asistentka učiteľa na 100 % - od 1.9.2022
    • hlavná kuchárka na 100% - od 1.9.2022.

    Bližšie informácie na číslach 0902886370, 032/7408412.


  • Pracovné maily pedagógov ZŠ nájdete tu:

   Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf


    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 28. 6. 2022
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie