• Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka

      14. 4. 2021

      Milí žiaci, vážení rodičia!
      Podľa utorňajších výsledkov epidemiologickej situácie v SR je pre budúci týždeň celé Slovensko v bordovej farbe a regionálne okres Nové Mesto nad Váhom taktiež v bordovej farbe (III. st. varovania). Na základe aktuálnych rozhodnutí a usmernení ministrra školstva ako aj v súlade s vyhláškami a uzneseniami hl. hygienika PRIBUDNÚ k deťom MŠ, žiakom 1. stupňa a skupinkám 5+1 žiakov bez prístupu k internetu od pondelka 19.4.2021 aj žiaci 8. a 9. roč., pre ktoré sa otvára prezenčná výučba. Je preto potrebné pre návrat žiaka do školy splniť tietro podmienky:

     • Štatistika - nástup detí do školy

      12. 4. 2021

      V pondelok 12.4.2021 sa konečne otvorili brány našej škôlky a školy. Do materskej školy nastúpilo 40 detí. Do základnej školy nastúpilo 89 detí 1. st. a zatiaľ nenastúpilo 5 detí (z toho 3 sú chorí, o 2 deťoch nevieme), celkovo nastúpilo 95% žiakov 1. stupňa. Veľmi sa tešíme, že do školy nastúpili takmer všetky deti. Držme si palce, aby bola zdravotná situácia na škole priaznivá. Pripomíname rodičom, že okres Nové Mesto nad Váhom je aktuálne bordový, čo znamená, že test je platný 7 dní. Preto je potrebné k budúcemu pondelku (19.4.) opätovne predložiť negatívny výsledok testu a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Informácie k vyučovaniu od 12.4.2021

      8. 4. 2021

      Vyučovanie bude prebiehať v blokoch, každá trieda bude mať prestávky v inom čase a každá trieda pôjde na obed v inom čase tak, aby sa žiaci nemiešali. Vyučovanie bude prebiehať každý deň nasledovne:

      1. ročník od 7:40 hod. do 11:10 hod.
      2. ročník od 7:40 hod. do 11:30 hod.
      3. ročník od 7:50 hod. do 11:50 hod.
      4. ročník od 7:50 hod. do 12:10 hod.

     • Prevádzka MŠ a ZŠ 1. st. od 7.4.2021

      1. 4. 2021

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že po veľkonočných prázdninách od stredy 7. apríla 2021 obnovujeme prevádzku materskej školy a 1. stupňa základnej školy pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

      Do MŠ a ZŠ 1.st. môžu nastúpiť od stredy všetky deti, ktorých rodičia nemôžu vykonávať prácu z domu. K tomu je potrebné, aby aspoň jeden zákonný zástupca mal negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní a vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti.

     • Poďakovanie

      28. 3. 2021

      Dňa 28. marca pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenskeého oslavujú všetci pedagogickí zamestnanci svoj stavovský sviatok - Deň učiteľov. Predsedníčka rodičovského združenia pri našej škole p. Mirka Igazová poslala pri tejto príležitosti našim učiteľom, asistentom, vychovávateľom tento ďakovný list: Podakovanie.pdf​​​​​​​

     • Zber papiera - Záchrancovia stromov

      25. 3. 2021

      Ahojte decká! Všetci dúfame, že po Veľkej noci sa už mnohí stretneme v škole. Ale keby aj nie, rozhodli sme sa s našimi učiteľmi, že v tomto šk. roku po vlaňajšom vynechaní opäť zopakujeme našu medztitriednu súťaž v zachraňovaní stromov (čiže v zbere papiera). Na jeden zachránený strom je potrebné priniesť do školy 125 kg papiera. Zmena v tomto roku je, že sa môžu doniesť aj kartóny, ale musia byť oddelené od ostatného papiera. P. riaditeľka už objednala kontajner, ktorý bude pristavený v škole po Veľkej noci od stredy 7. apríla. Kontajner však môžeme mať v škole len dva týždne. Preto Vás prosíme, nachystajte starý papier, poviažte ho a po 7. apríli ho privezte čo najrýchlejšie do školy. Neotáľajte. P. školník bude v škole od 7.00 hod. do 15.00 hod. Ak by Vám čas nevyhovoval a potrebovali by ste doviezť papier v inom čase, volajte na 0902886370, vieme sa prispôsobiť. Samozrejme pri odov

     • 2 % z dane - prosba

      25. 3. 2021

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   • Tlačivá návrat do školy

   • Rodičia vyplnia, podpíšu a odovzdajú pri vstupe do budovy tlačivo (platnosť tlačiva 7 dní):

    deti MŠ, žiaci 1. stupňa:
    Cestne_prehlasenie_MS_a__1.stupen.pdf

    žiaci 2. stupňa: 
    Cestne_prehlasenie_ziaci__2.stupen.pdf

    V prípade, že rodičia nemajú možnosť tlačivo vyplniť, tak ho vyplnia pri vstupe do školy. K tlačivu ukážu k nahliadnutiu výsledok negatívneho testu nie starší ako 7 dní. 
    Rodičia si preštudujú informácie dotknutých osôb k spracúvaniu výsledkov testu v súlade s ochranou osobných údajov (dokument si netlačte):
    Info_OOU_test_ZZ.pdf

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 15. 4. 2021