• Konzultačné hodiny

    •    

     Školský poradca: Mgr. Zuzana Vienerová

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Podhradská

     Obe zamestnankyne nájdete v kabinete školského poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

     Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

     • pondelok 7.20 -   8.45 hod.
     • utorok 13.00 - 15.00 hod.
     •  

     Konzultačné hodiny školského poradcu:

     • pondelok 7:50 -   9.30 hod.

      

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 z dôvodu možných iných aktivít školského poradcu, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.