• Poďakovanie

     • O pár chvíľ skončí rok 2020. Rok, ktorý nám mnoho vzal, ale nás aj všeličomu priučil.  Verme, že ten nasledujúci bude oveľa lepší pre nás,  pre naše rodiny, pre náš veselý školský život, pre naše školské aktivity... Dovoľte, aby som sa na jeho sklonku poďakovala:

      • našim žiakom, že s nami zvládajú aj náročnú dobu odlúčenia a v úsilí a štúdiu nepoľavujú,
      • rodičom našich žiakov, ktorí vedia svoje deti motivovať, pomáhať, sú im vzorom a našou oporou pri ich výchove,
      • všetkým zamestnancom, ktorí sa snažia z našej školy spraviť bezpečné, čisté, útulné a povzbudzujúce prostredie pre napredovanie  našich zverencov ;-)
      • obci Podolie, celému obecnému zastupiteľstvu  a menovite pánovi starostovi PaedDr. Rastislavovi Bobockému za to, že myslia na našu školu, podávajú projekty, podporujú jej rozvoj, investujú do zlepšovania prostredia pre naše deti,
      • členom Rady rodičovského združenia pri našej škole pod vedením p. Mirky Igazovej, ktorí podporili spolufinancovaním naše projekty, investovali svoje prostriedky do modernizácie školy a realizovali mnohé aktivity na zisk financií pre školu, či pomáhali pri školských a obecných akciách,
      • všetkým priateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom nezištne pomohli škole osobnou pomocou, sponzorstvom a pod.

      RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy

     • Projekt "Čítame radi"

     • Pred Vianocami vyhlásilo Ministerstvo školstva výzvu na rozvojový projekt "Čítame radi". Do výzvy sme sa zapojili aj my. Teší nás, že sme boli medzi školami, ktoré boli úspešné a budú podporené sumou 800 € na nákup kníh do našej školskej knižnice. V rámci rozvojového projektu uskutočníme niekoľko aktivít školskej knižnice. Veríme, že budeme mať v r. 2021 príležitosť do aktivít zapojiť všetkých žiakov našej školy. 

     • Z činnosti v ŠKD1

     • Naši malí družinári si okrem iných činností upršanú jeseň spestrilisúťažami ako bolo Človeče, nehnevaj sa, v ktorom všetci dva dnisúťažili o popredné miesta, venovali sa tvorivým činnostiam, v ktorýchvyužili nazbierané gaštany. Najviac ich bavila príprava maškŕt akobola banánová strieška, na ktorej si všetci pochutili. Tradičnoupredvianočnou činnosťou v našej družine je pečenie medovníkov, ktorési deti sami upiekli a ozdobili. Pripravili sme si i vianočnúbesiedku, na ktorej sa deti pohostili svojimi medovníkmi a šípkovýmčajom.Najväčším prekvapením boli darčeky, ktoré si medzi sebouvymenili. Pozrite sa na ich šťastné tváričky. FOTOALBUM

     • Vianočné pozdravy z ŠKD

     • V posledný predvianočný týždeň, deti z 2. ŠKD vyrobili vianočné pozdravy pre seniorov z DDS v Moravskom Lieskovom. Dúfame, že pozdravy potešia klientov zariadenia v týchto náročných dňoch a že im vyčarujú aspoň malý úsmev na tvári. FOTOALBUM

     • Návrat žiakov 2. stupňa do školy - 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Dnes predstavilo MŠVVaŠ podmienky na návrat žiakov do škôl v závislosti od epidemiologickej situácie v našom okrese Nové Mesto nad Váhom. Informujeme Vás, že  vedenie školy dnes objednalo cez formulár MŠVVaŠ antigénové testy pre všetkých zamestnancov školy, pre všetkých žiakov 2. st. a pre jedného rodiča každého žiaka 2. stupňa. Po dohode so zriaďovateľom naša škola požiada RÚVZ o schválenie mobilného odberového miesta priamo v škole. Zabezpečíme zdravotníkov a administratívny personál. Testovanie žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy uskutočníme v sobotu 9. januára 2021 v priestoroch základnej školy. Presný harmonogram testovania (čas pre každú triedu) a podrobnejšie usmernenia zverejníme pár dní pred testovaním.

      • V prípade, že náš okres bude v IV. stupni varovania (čierna farba), testovanie nebude a všetci žiaci 1. aj 2. st. ostávajú doma na dištančnom vzdelávaní, materská škola bude zatvorená.
      • V prípade, že  náš okres bude v II. stupni varovania (tmavoružová farba) alebo v III. stupni varovania (červená farba), 1. st. a materská škola fungujú prezenčne bez obmedzenia (bez testov, teda  ako doteraz) a žiaci 2. st. sa vracajú do školy po otestovaní žiaka a jedného rodiča s negatívnym výsledkom. Testovanie bude 9.1.2021 v škole.
      • V prípade, že  náš okres bude v I. stupni varovania (bledoružová farba) alebo v stupni ostražitosti I., či v II. (oranžové farby), všetci žiaci ZŠ aj deti MŠ sa vracajú do školy bez obmedzení (bez testov). 

      Vážení rodičia, buďte ústretoví a akonáhle to bude zdravotne možné, spravte všetko preto, aby ste deti poslali opäť do školy. Mnohým menej zodpovedným deťom dištančné vzdelávanie neprospieva, stretávame sa s podvodmi pri overovaní vedomostí, s hraním hier miesto aktívnej účasti na hodine, zhoršením prospechu slabších žiakov a pod.  Vzhľadom k tomu, že škola si už robila pred časom prieskum medzi rodičmi o návrate žiakov do školy s podmienkou testovania, nebudeme už zasielať žiadne dotazníky pre rodičov, opierame sa o prieskum a  počítame s Vašou hojnou účasťou na testovaní. 
      Tu si môžete prečítať manuál MŠVVaŠ:  https://www.minedu.sk/data/att/18224.pdf 

     • Pytagoriáda

     • V dňoch 9. a 10. 12. 2020 sa niektorí žiaci 3. až 8. ročníky zúčastnili na školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole, traja z nich sú úspešnými riešiteľmi. Žiaci 2. st. riešili súťaž online formou, 11 z nich vyriešilo úlohy úspešne. Zoznam úspešných riešiteľov ako aj bodové hodnotenie nájdete na stránke Úspechy.

     • Vianočné svietniky

     • Vianoce krásne sú, a stromček žiari, .... Žiaci zo 4.B si ozajstný stromček ozdobiť nemohli, no lásku a radosť z Vianoc preniesli aj do svietnikov, ktoré vyrobili úplne sami. Veria, že vôňa ihličia prevonia celý ich dom a prinesie radosť rodičom a najbližším. FOTOALBUM

     • Vesmír

     • Štvrtáci sa učili o vesmíre. Zoraďovali planéty, učili sa o čiernej diere, predstavovali si život mimo Zeme. A keďže kreativita detí a rodičov nemá hraníc, každý zo 4.B priniesol svoj vlastný vesmír. Vznikli nádherné práce detí v spolupráci s rodičmi. Aj takouto formou sa dá učiť a rozvíjať fantázia.  FOTOALBUM

     • Vianočná pošta

     • Aj v tomto roku sme sa zapojili k aktivite občianskeho združenia Pohodovo o.z., ktoré už 4. rok umožňuje dobrovoľníkom z celého sveta  napísať na Vianoce pozdrav neznámym starkým do domova. Dopriať im niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter. Pre neznámych starkých tvorili krásne vianočné pozdravy aj žiaci z 2., 3. a 4. ročníka našej školy. Ich listy smerovali do Domova sociálnych služieb Fénix v Leviaciach.  FOTOALBUM

     • Rozvojový projekt "Čítame radi"

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Do tejto výzvy sme sa zapojili aj my, vyplnili sme  žiadosť o finančný príspevok (môže byť max. 800 € na jednu školu) a dnes sme žiadosť zaslali na MŠVVaŠ a tiež na OÚ Trenčín. V rámci projektu sme naplánovali aktivity v našej školskej knižnici a za získané finančné prostriedky chceme nakúpiť ďalšie zaujímavé knižné tituly pre našich žiakov do školskej knižnice na podporu čítania.

     • Finále Baltie 2020

     • Vo štvrtok 10.12.2020 sa naši dvaja bývalí deviataci Timko a Jurko zúčastnili online finále medzinárodného  a celoštátneho kola programátorskej súťaže Baltie 2020. Ich úlohou bolo naprogramovať 11 úloh za 2,5 hodiny. Výsledky súťaže sú už známe. Juraj Strýček skončil na úrovni Slovenska na 5. mieste (na úrovni medzinárodnom na 44. mieste) a Timotej Macháč skončil na 7. mieste na úrovni SR ( 52. miesto v medzinárodnej úrovni zo 102 súťažiacich). Chlapcom ďakujeme, že si aj v čase, keď už nie sú našimi žiakmi, chceli ešte zasúťažiť v tom, čo sa naučili na našej škole. 

     • Vianočné prázdniny v materskej škole

     • Vážení rodičia detí v materskej škole! Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie okien na budove škôlky začnú vianočné prázdniny v materskej škole už v pondelok 21. 12. 2020. Nástup do MŠ v novom roku bude možný v prípade záujmu od 7.1.2021. 

     • Ocenení vo výtvarnej súťaži

     • Dnes sme dostali krásnu správu z Trenčianskeho osvetového strediska. V regionálnej výtvarnej súťaži Príroda, životné prostredie a deti, do ktorej sme posielali práce našich žiakov, boli dve práce ocenené. Blahoželáme Patrikovi Rayovi z 5.A, ktorý nakreslil rybičku a dal svojej tvorbe názov "Vyčistite mi rieku" a taktiež Lucke Gúčikovej z 5.B, ktorá vytvorila obrázok so súťažným názvom ,,Koruna krásy". Obaja získali diplom a vecnú cenu, ktoré ich čakajú v škole. FOTOALBUM

     • Mikuláš v škole

     • Aj na našej škole chodil po triedach prvého stupňa svätý Mikuláš so svojimi spoločníkmi dobrým a pekným anjelíkom a ohnivou čerticou. Detičky ich netrpezlivo očakávali, v každej triede individuálne zaspievali, zarecitovali pekné básničky, ktoré sa naučili, podiškurovali s Mikulášom aj ho niečo naučili a radi sa s mikulášskym ansámblom vyfotili. Za šikovnsoť ich Mikuláš obdaril balíčkami plnými sladkostí. Poďakovanie patrí nielen anjelovi, čertovi a Mikulášovi, ale aj p. Mirke Igazovej a p. Zdenke Al Rashidi za veľkú pomoc a príprava všetkého potrebného ;-) FOTOALBUM

     • Ako s otváraním školy

     • Vážení rodičia, ďakujeme za vyplnenie súhlasu, či nesúhlasu s návratom detí do škôl za podmienky testovania žiakov a rodičov. 56 % rodičov sa vyjadrilo za návrat žiakov do školy a súhlasilo s testovaním. Po dohode so zriaďovateľom už do vianočných sviatkov vydržíme pri dištančnej forme vzdelávania. Návrat k prezenčnej forme výučby v škole so žiakmi s negatívnym výsledkom testu by sme radi realizovali po zimných prázdninách od 11. januára 2021. Ako to bude s testovaním, kde bude odberné miesto a kedy sa bude testovať, Vám dáme včas vedieť prostredníctvom web stránky a prostredníctvom hromadných mailov žiakom aj rodičom. Situácia sa mení každým dňom, preto je možné, že k 11.1.2021 budú nastavené podmienky na návrat do škôl inak. O všetkom Vás budeme včas informovať. 

     • Končíme so vzdelávaním detí zo SZP v malých skupinkách

     • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa, ktorým sme umožnili vzdelávanie v malých skupinkách po 5 žiakov v škole!

      Je nám veľmi ľúto, že Vám musíme oznámiť nasledovnú skutočnosť: od štvrtka 10.12.2020 už nemôžeme poskytovať možnosť vzdelávania Vášho dieťaťa v malej skupinke žiakov v priestoroch školy. Dôvodom je, že výnimka hlavného hygienika, ktorá umožňovala deťom 2. st. zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať sa v škole v skupine piatich žiakov, platila podľa novej vyhlášky č.32 ÚVZ SR zo 4.12.2020 len do 9.12.2020. Aj pre tieto deti teda platí nové rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810, podľa ktorého sa v škole môže obnoviť prezenčné vyučovanie len v prípade otestovania žiakov 2. st. a príslušných zamestnancov školy.

      Je preto potrebné, aby ste zabezpečili v domácom prostredí zapojenie sa Vášho dieťaťa do dištančného vzdelávania až do času, kým neobnovíme prezenčné vzdelávanie na škole. V prípade, že to z Vašej strany nie je možné (napr. nemáte pripojenie na internet), kontaktujte školu (0327408412, 0902886370) a zabezpečíme aspoň vzdelávanie cez učebné materiály (pravidelné chodenie si pre domáce úlohy a zadania do školy).

      Vyháška č. 32 ÚVZ SR zo 4. 12. 2020: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_20_2020.pdf

      Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 4.12.2020: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf

       

     • Návrat žiakov 2. st. do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      Ministerstvo školstva s účinnosťou od 7.12.2020 povolilo obnoviť vyučovanie žiakov 2. st. na základných školách. Do školy sa však môže vrátiť len žiak 2. st., kde žiak a aspoň jeden jeho zákonný zástupca majú negatívny výsledok testu na Covid-19. Vzhľadom k tomu, že testovanie je dobrovoľné a organizuje ho škola spolu so zriaďovateľom, kým k nemu pristúpime, potrebujeme vedieť počty žiakov, ktorí sa vrátia. Preto Vás, vážení rodičia, žiadame, aby ste v priebehu 6.12. a najneskôr 7.12.2020 do 20.00 hod. zo svojho rodičovského konta na edupage vyjadrili cez prihlasovanie "Návrat detí do škôl" svoj postoj. Učiteľský kolektív bude rád, keď sa čo najviac žiakov vráti do školských lavíc, pretože všetci vidíme, že výsledky online vzdelávania nie sú adekvátne výsledkom, ktoré by žiaci získali priamo na vyučovaní v škole. Ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru.

      RNDr. Janka Schreiberová, riad. školy

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Vianoce sú pre každého sviatky rodiny, lásky a obdarovávania. Tento rok je špecifický, no pre starších ľudí, ktorí sa už o seba nedokážu postarať sami a potrebujú pomoc, je o to smutnejší.

      Srdiečka detí sú neskonale nádherné a čisté, a preto sme sa aj my - deti zo 4.B  rozhodli vyčariť úsmev na vráskami posiatych tvárach babičiek a deduškov. Zapojili sme sa totižto do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Rodičia, ktorým týmto chcem poďakovať, deťom nakúpili niečo na zahriatie, potešenie, niečo sladké, niečo slané, niečo voňavé a deti to s radosťou a hrdosťou priniesli do školy. Zabalili sme krabice do krásnych papierov a začali sme plniť. Krabíc málo. Tak na druhý deň sme doniesli ďalšie a spolu sme vytvorili 13 krabíc. Bola to nádhera. Keď si prišla po ne pani, ktorá bola našou kontaktnou osobou, neverila vlastným očiam. Darčeky poputujú asi na východ Slovenska. Tam ich je vraj málo. My sa veľmi tešíme, že aj takáto maličkosť poteší a všetkým dobrým ľuďom prajeme šťastné a veselé sviatky. FOTOALBUM

      Mgr. Gabriela Hercegová, tr. učiteľka 4.B

     • Olympiáda v slovenskom jazyku

     • V piatok 27. 11. 2020 nás reprezentovala žiačka Simona Augustínová z 9.A na okresnom kole olympiády v slovenskom jazyku. Olympiádu riešila online. Výsledky už poznáme. Okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov, naša Simonka sa stala úspešnou riešiteľkou OK olympiády v SJL, bola v poradí na 2. mieste (počet bodov 23), delili ju 2 body od 1. miesta a postupu na kraj. Simonke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.