Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-205/2023 diagnostika konvektomatu 108,00 s DPH 29.09.2023 Ing. Jozef Krištof AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra f-204/2023 Hygienické potreby ŠJ 71,02 s DPH 29.09.2023 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra f-203/2023 Hygienické potreby ŠKD 31,03 s DPH 29.09.2023 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra f-202/2023 Hygienické potreby ZŠ 119,23 s DPH 29.09.2023 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra f-201/2023 učebné pomôcky 31,50 s DPH ZSPo-2023/1-072 27.09.2023 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.09.2023 28.09.2023
Faktúra f-200/2023 kontrola detektorov plynu 92,10 s DPH 26.09.2023 DETMAR spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 26.09.2023 26.09.2023
Faktúra f-199/2023 učebnice 247,00 s DPH ZSPo-2023/1-066 26.09.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podolie 26.09.2023 26.09.2023
Objednávka ZSPo-2023/1-072 učebné pomôcky 31,50 s DPH 25.09.2023 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 26.09.2023
Faktúra f-198/2023 časopisy 93,45 s DPH 25.09.2023 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 26.09.2023 26.09.2023
Objednávka ZSPo-2023/1-071 záložný zdroj na vchodové dvere 123,35 s DPH 22.09.2023 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 25.09.2023
Faktúra f-195/2023 WINIBEU 118,80 s DPH 22.09.2023 IVES Košice ZŠ s MŠ Podolie 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra f-194/2023 mopy, držiak na mop 111,72 s DPH ZSPo-2023/1-070 22.09.2023 ADLERR, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.09.2023 22.09.2023
Faktúra f-196/2023 záložný zdroj na vchodové dvere 123,35 s DPH ZSPo-2023/1-071 22.09.2023 AGEM COMPUTERS spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 25.09.2023
Faktúra f-197/2023 papierové utierky 36,70 s DPH ZSPo-2023/1-069 22.09.2023 PaperMax ZŠ s MŠ Podolie 20.09.2023 25.09.2023
Objednávka ZSPo-2023/1-070 mopy, držiak na mop 111,72 s DPH 21.09.2023 ADLERR, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie Ing.Danka Barníková účtovníčka 21.09.2023
Faktúra f-193/2023 580,80 580,80 s DPH ZSPo-2023/1-066 20.09.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podolie 20.09.2023 20.09.2023
Faktúra f-192/2023 učebnice 53,40 s DPH ZSPo-2023/1-058 19.09.2023 preskoly.sk ZŠ s MŠ Podolie 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra f-186/2023 učebnice 315,40 s DPH ZSPo-2023/1-061 18.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2023 18.09.2023
Faktúra f-187/2023 učebnice 186,00 s DPH ZSPo-2023/1-065 18.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2023 18.09.2023
Faktúra f-188/2023 učebnice 182,40 s DPH ZSPo-2023/1-063 18.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2023 18.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7342