Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F.Sj.197/2015 Potraviny 240,49 s DPH 02.11.2015 Bidvest ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2013 s DPH 03.07.2013 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Liata epoxidová podlaha do školskej jedálne 3 500.00 s DPH 19.09.2013 25.10.2013
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2011 s DPH 31.12.2011
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2011 s DPH 30.09.2011
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2012 s DPH 31.12.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2012 s DPH 08.10.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2012 s DPH 02.07.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1.Q/2012 s DPH 06.04.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2013 s DPH 07.10.2013 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1.Q/2013 s DPH 08.04.2013 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Poistenie budov školy 1 000.00 s DPH 13.08.2013 05.09.2013
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2015 s DPH 05.10.2015 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2015 s DPH 11.01.2016 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1.Q/2016 s DPH 04.04.2016 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2016 do 17.4. s DPH 02.05.2016 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2016 od 18.4. s DPH 11.07.2016 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2016 s DPH 03.10.2016 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2016 s DPH 28.12.2016 ZŠ s MŠ Podolie
zobrazené záznamy: 1-20/6556