Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-108/2019 školské tlačivá 52,33 s DPH 06.05.2019 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-117/2019 poštové poukážky 33,60 s DPH 10.05.2019 PN print s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra f-116/2019 spravovanie web stránky 30,00 s DPH 09.05.2019 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra f-115/2019 réžia strava zamestnanci 655,60 s DPH 09.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie ZŠ s MŠ Podolie 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra f-114/2019 strava predškoláci 252,00 s DPH 09.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie ZŠ s MŠ Podolie 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra f-113/2019 Strava HN 32,40 s DPH 09.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie ZŠ s MŠ Podolie 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra f-112/2019 tvorba SF 428,95 s DPH 09.05.2019 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Podolie 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra f-111/2019 el. energia ŠJ 382,68 s DPH zmluvy z 1.3.2006 08.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-110/2019 el. energia ZŠ 219,10 s DPH zmluvy z 1.3.2006 08.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-109/2019 seminár:Postupy pri práci s programom ŠJ 4 25,00 s DPH 06.05.2019 ArtEdu spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-107/2019 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 3 000.00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-119/2019 montáž vonkajšieho kábla 95,00 s DPH 15.05.2019 Miroslav Cyprich ZŠ s MŠ Podolie 15.05.2019 15.05.2019
Faktúra f-106/2019 el. energia MŠ 105,81 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-105/2019 čerpanie žumpy 102,02 s DPH 06.05.2019 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Podolie 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra f-104/2019 Mop VILEDA 33,98 s DPH 06.05.2019 Dunajnet s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 15.04.2019 09.05.2019
Faktúra F.Sj.172/2019 mäso,vajíčka 19,50 s DPH 03.05.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019 07.05.2019
Faktúra F.Sj.171/2019 potraviny 303,05 s DPH 03.05.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019 07.05.2019
Faktúra F.Sj.170/2019 potraviny 24,82 s DPH 02.05.2019 Marek Moravanský ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019 07.05.2019
Faktúra F.Sj.169/2019 ovocie, zelenina 56,77 s DPH 03.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019 07.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6889