Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP
Faktúra F.Sj.158/2019 mäso 57,94 s DPH 24.04.2019 mäsovýroba ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.167/2019 ovocie, zelenina 108,67 s DPH 02.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.166/2019 ovocie, zelenina 104,40 s DPH 24.04.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.165/2019 mäso 70,08 s DPH 29.04.2019 mäsovýroba ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.164/2019 ovocie, zelenina 38,48 s DPH 26.04.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.163/2019 olej 19,50 s DPH 26.04.2019 Ladisco s.r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.162/2019 mäso,vajíčka 72,56 s DPH 26.04.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.161/2019 potraviny 40,74 s DPH 26.04.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.160/2019 potraviny 18,55 s DPH 26.04.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.182,75 potraviny 182,75 s DPH 26.04.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.157/2019 potraviny 253,41 s DPH 24.04.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.169/2019 ovocie, zelenina 56,77 s DPH 03.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.156/2019 potraviny 27,60 s DPH 24.04.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Faktúra F.Sj.155/2019 potraviny 76,98 s DPH 24.04.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.05.2019
Zmluva ZSPo-2019/61-005 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60,00 s DPH 02.05.2019 Martina Majdišová Martina Majdišová RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva ZSPo-2019/32 Kúpno-predajná zmluva 1 383,66 s DPH 14.02.2019 RZ Design s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-103/2019 administratívne práce pri spracovaní projektu 350,00 s DPH 25.04.2019 DALLEN s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 26.04.2019
Faktúra f-102/2019 kontrola detektorov plynu 47,52 s DPH 24.04.2019 DETMAR spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 25.04.2019
Faktúra F.Sj.154/2019 školské mlieko 10,08 s DPH 24.04.2019 Organika ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 24.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6556