Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 324/2015 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804 25 000,00 s DPH 08.12.2015 18.12.2015 31.03.2016 21.12.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 324/2015 Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804 25 000,00 s DPH 08.12.2015 18.12.2015 31.03.2016 21.12.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 359/2015 Rekonštrukcia záchodov a kúpeľní v materskej škole 14 000.00 s DPH 28.05.2015 22.06.2015 01.07.2015 28.07.2015 ZŠ s MŠ Podolie
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2014 Rekonštrukcia WC v MŠ a ŠJ 12 000,00 s DPH 14.01.2014 do 31.1.2014 do 9.00 hod. 28.02.2014 03.02.2014
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP
Faktúra F.Sj.183/2019 potraviny 49,49 s DPH 16.05.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-034 okná do ŠJ 5 100,00 s DPH 22.05.2019 Miloš Marianek- MARK ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-124/2019 učebné pomôcky 418,00 s DPH 21.05.2019 Škokolka, s.r.o. MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie 21.05.2019
Faktúra f-123/2019 tonery 357,22 s DPH ZSPo-2019/3-030 21.05.2019 MIP TN s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.05.2019
Faktúra F.Sj.187/2019 chlieb, pečivo 90,09 s DPH 15.05.2019 Primapek ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.186/2019 ovocie, zelenina 65,23 s DPH 20.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.185/2019 mäso,vajíčka 67,37 s DPH 17.05.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.SJ.184/2019 mäso 53,90 s DPH 17.05.2019 mäsovýroba ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.181/2019 potraviny 74,40 s DPH 15.05.2019 Frapé catering s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.182/2019 potraviny 168,23 s DPH 16.05.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-035 fotometer na chlór 104,80 s DPH 23.05.2019 AQUANOVA ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.180/2019 potraviny 28,83 s DPH 14.05.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.179/2019 mäso,vajíčka 98,40 s DPH 10.05.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.178/2019 potraviny 380,37 s DPH 10.05.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
Faktúra F.Sj.177/2019 ovocie, zelenina 98,97 s DPH 10.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 20.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6624