Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka o-26/2013 rozbor vody s DPH 12.09.2013 RÚVZ ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 18.09.2013
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ s MŠ Podolie 01.10.2014
Objednávka o-23/2014 Výmena plynovej rady a revízia a servis plynových horákov s DPH 01.10.2014 BAKIR - Baďura Aleš ZŠ s MŠ Podolie Ing.Danka Barníková účtovníčka 01.10.2014
Objednávka ZSPo-2021/1-068 oprava dataprojektora s DPH 10.09.2021 servis wibacomp ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 10.09.2021
Objednávka ZSPo-2021/1-063 revízia kotolne s DPH 07.09.2021 MAPROS s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 07.09.2021
Faktúra f-sj-154/2014 potraviny s DPH osobne 12.11.2014 Marek Moravanský ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 12.11.2014
Zmluva z-416/2014 Zmluva o zapožičaní streleckých pomôcok s DPH 18.11.2014 Ing. Peter Košút ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2014
Zmluva z-437/2014 zmluva o vzájomnej spolupráci - krúžok ang. jazyka v MŠ s DPH 02.12.2014 Freeman Serv. Spol. s. r. o.-Tanyus language School MŠ Podolie 03.12.2014
Objednávka o-19/2012 tlačivá s DPH 10.10.2012 ŠEVT ZŠ s MŠ Podolie Mgr.Monika Gahérová zástupkyňa RŠ pre ZŠ 10.10.2012
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2014 s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ Podolie 31.12.2014
Faktúra F.Sj.360/2016 jogurty s DPH 16.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
Objednávka o-13/2013 Revízia plynpvej kotolne a tlakových nádob s DPH 11.06.2013 Emil Česnek ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 11.06.2013
Objednávka ZSPo-2017/3-057 boxy do ŠKD s DPH 12.12.2017 crestive concept s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 12.12.2017
Objednávka o-17/2012 zvody a kolená s DPH 05.10.2012 Kollár- Jurík - Gombarčík ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 08.10.2012
Objednávka o-16/2012 rozbor vody s DPH 05.10.2012 Regionálny úrad verejného zdravotníctva ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 08.10.2012
Objednávka o-15/2012 CD a DVD k výtvarnej výchove s DPH 28.09.2012 Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1 ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 03.10.2012
Faktúra F.Sj.106/2021 ovocie, zelenina s DPH 24.05.2021 Duna Fruit ZŠ s MŠ Podolie 28.05.2021 28.05.2021
Objednávka o-14/2012 Servis a oprava horákov plynovej kotolne s DPH 01.10.2012 Pavol Baďura ZŠ s MŠ Podolie Ing.Danka Barníková účtovníčka 02.10.2012
Zmluva z-672/2016 Dohoda o záujmovom krúžku anglického jazyka v MŠ s DPH 18.10.2016 CaM Sports Academy s.r.o. MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 26.10.2016
Zmluva z-280/2014 zmluva o účasti na projekte č.22187/26120130025 s DPH 18.06.2014 Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ Podolie 30.07.2014
zobrazené záznamy: 1-20/6889