Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra F.Sj.266/2019 potraviny 41,40 s DPH 04.09.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra f-198/2019 učebné pomôcky SZP 19,65 s DPH 16.09.2019 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019 16.09.2019
Faktúra f-197/2019 Učebnice - BIO-GEO 39,76 s DPH ZSPo-2019/3-050 16.09.2019 Indícia n.o. ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019 16.09.2019
Faktúra f-196/2019 Učebnice - Prvouka 75,90 s DPH ZSPo-2019/3-048 16.09.2019 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 16.09.2019 16.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-050 Učebnice - BIO-GEO 39,76 s DPH 14.09.2019 Indícia n.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 16.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-049 Učebnice - AJ 803,04 s DPH 12.09.2019 AD REM ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 16.09.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-048 Učebnice - Prvouka 75,90 s DPH 12.09.2019 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 16.09.2019
Zmluva ZSPo-2019/61-006 Zmluva o nájme nebytových priestorov 140,00 s DPH 09.09.2019 TK ESO Piešťany Ladislav Svitek RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 12.09.2019
Faktúra f-196/2019 el. energia MŠ 105,81 s DPH zmluvy z 1.3.2006 10.09.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.09.2019 11.09.2019
Faktúra F.Sj.268/2019 potraviny 163,72 s DPH 04.09.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.267/2019 ovocie, zelenina 25,61 s DPH 04.09.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.265/2019 potraviny 19,61 s DPH 04.09.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra f-200/2019 Mobil ZŠ 10,00 s DPH zmluva z 31.1.2012 17.09.2019 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 18.09.2019 18.09.2019
Faktúra F.Sj.264/2019 potraviny 169,08 s DPH 03.09.2019 AG FOODS ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.263/2019 potraviny 133,53 s DPH 03.09.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.262/2019 ovocie, zelenina 20,14 s DPH 02.09.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.261/2019 potraviny 33,53 s DPH 02.09.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.260/2019 mäso,vajíčka 181,80 s DPH 30.08.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
Faktúra F.Sj.259/2019 potraviny 17,42 s DPH 02.09.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.09.2019 06.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6889