Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP 13.03.2012
Objednávka ZSPo-2019/3-036 časopisy pre MŠ 41,00 s DPH 31.05.2019 ARES spol. s r.o. MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie Slavka Fogašová zástupkyňa RŠ pre MŠ 31.05.2019
Faktúra f-138/2019 časopis pre ŠKD 6,00 s DPH 06.06.2019 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra f-137/2019 časopisy pre MŠ 12,00 s DPH 06.06.2019 Slovenská pošta a.s. MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra f-136/2019 el. energia ŠJ 407,82 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.06.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra f-135/2019 el. energia ZŠ 260,51 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.06.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra f-134/2019 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 3 000.00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.06.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Faktúra f-133/2019 rozbor vody 52,00 s DPH 05.06.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2019 06.06.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-037 meradlá a ich kalibrácia 221,12 s DPH 03.06.2019 ELSO Philips Service spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie Mariana Porubská vedúca ŠJ 03.06.2019
Zmluva ZSPo-2019/42-001 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil 150,00 s DPH 03.06.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 03.06.2019
Faktúra f-131/2019 čerpanie žumpy 177,02 s DPH 03.06.2019 Poľnohospodárske družstvo Podolie ZŠ s MŠ Podolie 03.06.2019 03.06.2019
Faktúra F.Sj.188/2019 ovocie, zelenina 31,47 s DPH 21.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-038 Váha kompaktná stolová 150,78 s DPH 06.06.2019 Libra spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie Mariana Porubská vedúca ŠJ 06.06.2019
Faktúra F.Sj.205/2019 potraviny 106,49 s DPH 29.05.2019 J&B Unique ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.204/2019 potraviny 252,33 s DPH 29.05.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.203/2019 potraviny 23,02 s DPH 29.05.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.202/2019 ovocie, zelenina 20,82 s DPH 28.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.201/2019 ovocie, zelenina 179,15 s DPH 27.05.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.200/2019 mäso 66,91 s DPH 24.05.2019 mäsovýroba ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
Faktúra F.Sj.199/2019 mäso 57,57 s DPH 24.05.2019 mäsovýroba ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 30.05.2019 31.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6889