Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka ZSPo-2022/1-072 digitálne váhy 67,09 s DPH 29.11.2022 MEGA-TOYS.SK ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-211/2022 Tvorba edukačných hier v Power Pointe 12,00 s DPH 28.11.2022 Vedomostidovrecka s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.329/2022 Potraviny 96,44 s DPH 28.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.328/2022 Potraviny 182,15 s DPH 28.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Objednávka ZSPo-2019/21-071 Zhotovenie sadrokartónového podhľadu v ŠJ 2 916,52 s DPH 24.11.2022 Ivan Gavač - G.W.I. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.327/2022 ovocie,zelenina 55,52 s DPH 23.11.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.326/2022 Chlieb, pečivo 28,86 s DPH 21.11.2022 Gevis s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.321/2022 ovocie,zelenina 100,58 s DPH 21.11.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.316/2022 Chlieb, pečivo 54,71 s DPH 21.11.2022 Gevis s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2022
Faktúra F.Sj.322/2022 Potraviny 206,60 s DPH 21.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.323/2022 Potraviny 167,48 s DPH 21.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.320/2022 Potraviny 63,83 s DPH 18.11.2022 Bidfood ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.319/2022 ovocie,zelenina 99,39 s DPH 18.11.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.325/2022 Mäso, vajcia 136,70 s DPH 18.11.2022 Agrokombinát a.s. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.318/2022 Potraviny 141,89 s DPH 16.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.317/2022 Potraviny 48,77 s DPH 16.11.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra F.Sj.324/2022 Potraviny 158,21 s DPH 16.11.2022 Unique SR s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.11.2022
Faktúra f-210/2022 Mobil , internet 47,09 s DPH zmluva z 31.1.2012 2.11.2020 16.11.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2022
Objednávka ZSPo-2022/1-070 Dvierka na šatňové skrine s DPH 16.11.2022 Mertalobox Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.315/2022 ovocie,zelenina 24,58 s DPH 15.11.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6768