Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Blíži sa termín zápisu prvákov do základnej školy. Zápis sa uskutoční v pondelok 1. apríla 2019.

Prosíme Vás, aby ste prihlášku Vášho  dieťaťa vyplnili elektronicky. Nie je potrebné prihlášku tlačiť. Vypĺňajte ju s diakritikou a čo najpresnejšie (teda používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako na rodnom liste). 

Taktiež Vás prosíme o vyplnenie tlačiva Žiadosť zákonných zástupcov o prijatie do základnej školy, ktorú nájdete na stránke Zápis do 1. ročníka. Vytlačenú a oboma rodičmi podpísanú  žiadosť spolu s rodným listom prineste na zápis do školy.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: