• Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia budúcich prváčikov!

  Tu si môžete prečítať zopár informácií k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2023/24.  Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a taktiež deti, ktoré už majú 6 rokov a po vlaňajšom zápise pokračovali ešte v predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

  Zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 3. 4. 2023 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy.

  1. Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku, pozrite nižšie. Nie je potrebné ju tlačiť.
  2. Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
  3. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
  4. Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
  5. Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si 32 €. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok.

  V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.
  A teraz prosíme vyplniť presne a bez chýb elektronickú prihlášku.
  Ostatné dokumenty si stiahnete zo stránky Rodičia / Zápis do 1. ročníka.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: