Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Tu si môžete prečítať zopár informácií k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2022/23.  Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a taktiež deti, ktoré už majú 6 rokov a po vlaňajšom zápise pokračovali ešte v predprimárnom vzdelávaní v MŠ.

Zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 4. 4. 2022 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania hygienických podmienok.

 1. Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku, pozrite nižšie. Nie je potrebné ju tlačiť.
 2. Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
 3. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
 4. Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
 5. Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si 32 €. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok.

V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.
A teraz prosíme vyplniť presne a bez chýb elektronickú prihlášku.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie