Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Tu si môžete prečítať zopár informácií k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22.  Ako sa zápis uskutoční, závisí od epidemiologickej situácie v našom okrese a na Slovensku, preto je možné, že budeme spôsob aj čas zápisu možno ešte upresňovať. Zatiaľ predpokladajme, že situácia bude priaznivá a bude môcť prísť jeden z rodičov s budúcim prváčikom osobne do školy na zápis. Zápisu sa zúčastňujú povinne deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. 

Zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 12. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.

  1. Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku, pozrite nižšie. Nie je potrebné ju tlačiť.
  2. Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
  3. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
  4. Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
  5. Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si 32 €. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok.

V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.
A teraz prosíme vyplniť presne a bez chýb elektronickú prihlášku.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: