• Projektový deň v  5.B 

      

     FOTOALBUM k akcii

     V utorok 26.10.2021 mala trieda 5.B projektový deň na tému: „Deň zdravej výživy“. Počas tohto dňa mali na svojich hodinách zapracovanú danú tému.  

     Na hodine matematiky začali s kontrolou desiatových balíčkov, kde si určili kto má najzdravší balíček. Diskutovali, kedy je dobré jesť sladkosti a zistili, že sladkosť je aj ovocie. Určili si najstaršie jedlo, ktoré mohli naši predkovia jesť v dávnoveku. Počas hodiny riešili matematické úlohy, ku ktorým boli priradené písmenká, z ktorých si vyskladali tajničku. Nakoniec si kreslili do zošita tanier a rozdeľovali ho na rovnaké časti (zlomky) – akú časť taniera má zaberať mäso, zelenina a príloha.  

     Na hodinách biológie sa žiaci rozdelili do štyroch skupín, v ktorých navzájom spolupracovali. Spoločne sme diskutovali o tom, ako súvisí naše telo so zdravou stravou, porozprávali sme sa o ich obľúbenej zelenine a ovocí. Po diskusii nasledovala prvá aktivita pod názvom „Odvážlivec“, úlohou žiakov bolo so zatvorenými očami, použitým len čuchu a chuti zistiť názov potravín  ukrytých v krabičkách. Po tejto aktivite bolo úlohou žiakov v skupinách vytvoriť potravinovú pyramídu, kde využili žiaci svoju kreativitu a museli sa naučiť počúvať a spolupracovať v skupine. Počas týchto aktivít si mohli pochutiť na svojom ovocí a zelenine, ktorú si doniesli. 

     Na hodine anglického jazyka mali pripravených niekoľko aktivít o zdravej strave. Jedna skupina kreslila zdravý tanier, druhá vytvorila ovocný košík, tretia skupina kreslila na veselý zúbok potraviny, ktoré zúbkom neškodia, a na smutný zúbok kreslili potraviny, ktoré škodia zúbkom a zubnej sklovine. Ďalšie deti mali pripravené hádanky zamerané na ovocie, zeleninu a druhy jedál, osemsmerovky a doplňovačky. Deťom sa aktivity veľmi páčili a popri vypracovávaní si zopakovali i slovnú zásobu k danej téme.  

     Na hodine slovenského jazyka a literatúry pracovali s rozprávkou s názvom: „O zajkovi, ktorý nechcel jesť mrkvu“. Rozprávku si prečítali, zopakovali si znaky rozprávky, hľadali v nej hlavné postavy. Žiaci mali napísať, ktoré jedlá (potraviny) sa v rozprávke spomínali a rozdeliť ich na zdravé a menej zdravé, čím využili čítanie s porozumením. Ďalšou úlohou žiakov bolo, aby pri jednotlivých potravinách určili gramatický rod a následne tieto podstatné mená doplnili vhodným prídavným menom. Ďalšiu časť hodiny venovali odrodám jabĺk, prečo sú zdravé, ako sa dajú spracovávať a čo všetko z nich získame. V poslednej časti sa porozprávali, aký význam majú pre nás a našu históriu staré odrody jabĺk a ovocia všeobecne. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry spojili vedomosti aj z literatúry, aj z gramatiky. 

     Ďakujem všetkým vyučujúcim, ktorý si pripravili hodiny na projektový deň, aby žiaci mali hodiny zaujímavé a zábavné. Žiaci počas projektového dňa pracovali svedomito a boli aktívni.  

      

     Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie