• Šikanovanie

   • Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si on neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.

    Šikanovanie je aj to,

    • keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa Ti,

    • keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.,

    • keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.,

    • keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov,

    • keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci,

    • keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré sú Ti nepríjemné (napr. nadávajú Ti, strkajú do Teba, schovávajú Ti veci, bijú Ťa)

    • keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa,

    • keď Ťa zosmiešňujú prostredníctvom sociálnych sietí,...

     

    Ak Ťa šikanujú a nevieš si s tým sám poradiť, neboj sa a príď za hocikým so zamestnancov školy.  Zdôver sa svojmu triednemu učiteľovi, alebo koordinátorovi prevencie Mgr. Zuzane Vienerovej alebo výchovnej poradkyni Mgr. Lucii Podhradskej, prípadne prídi za riaditeľkou školy alebo jej zástupkyňou. V prvom rade zabezpečia Tvoju ochranu a hlavne budú sa snažiť Tvoj problém citlivo vyriešiť. Najhoršie, čo môžeš spraviť, je hanbiť sa a nikomu sa nezdôveriť. 

    Linky, ktoré Ti môžu pomôcť:

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com