• Šikanovanie

   • Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôže brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si on neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.

    Šikanovanie je aj to,

    • keď Ťa spolužiaci opakovane urážlivo prezývajú, posmievajú sa Ti,

    • keď sa Ti vysmievajú za to, ako sa obliekaš, z akej rodiny pochádzaš, za to, že sa dobre učíš, že poslúchaš učiteľov a pod.,

    • keď Ťa spolužiak núti urobiť nejakú vec a vyhráža sa Ti, že ak to neurobíš, počarbe Ti zošit, vysype Ti veci z tašky a pod.,

    • keď Ťa nútia odísť z vyučovania, alebo Ti nedovolia ísť zo školy domov,

    • keď Ti spolužiak berie desiatu, peniaze alebo osobné veci,

    • keď Ti spolužiaci robia veci, ktoré sú Ti nepríjemné (napr. nadávajú Ti, strkajú do Teba, schovávajú Ti veci, bijú Ťa)

    • keď Ťa spolužiaci ignorujú a nevšímajú si Ťa,

    • keď Ťa zosmiešňujú prostredníctvom sociálnych sietí,...

     

    Ak Ťa šikanujú a nevieš si s tým sám poradiť, neboj sa a príď za hocikým so zamestnancov školy.  Zdôver sa svojmu triednemu učiteľovi, alebo koordinátorovi prevencie Mgr. Monike Muľovej alebo výchovnej poradkyni Mgr. Zuzane Vienerovej, prípadne prídi za riaditeľkou školy alebo jej zástupkyňou. V prvom rade zabezpečia Tvoju ochranu a hlavne budú sa snažiť Tvoj problém citlivo vyriešiť.

    Linky, ktoré Ti môžu pomôcť: