• Na úvod

    •  

     Na úvod

     Vedenie školy sa snaží  deti viac zapojiť do diania na škole.

     Preto sme sa rozhodli na našej škole rozbehnúť činnosť  žiackeho parlamentu.

     Činnosť začal v  šk.r. 2004/05.

     Od 1. 9. 2017 je v školskom zákone zakotvené, že na plnoorganizovaných školách musí byť žiacka školská rada a  tvoria ho žiaci 2. stupňa.

     V triedach si deti demokraticky volia každý rok svojich dvoch zástupcov. 

     V práci  pokračujeme už osemnásty školský rok.

     Žiacku školskú radu usmerňuje riaditeľka školy. Zasadania zvoláva predseda ŽŠR.


      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413 MŠ: 032 7408414 ŠJ: 032 7408415 ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie