• Na úvod

    •  

     Na úvod

     Vedenie školy sa snaží  deti viac zapojiť do diania na škole.

     Preto sme sa rozhodli na našej škole rozbehnúť činnosť  žiackeho parlamentu.

     Činnosť začal v  šk.r. 2004/05.

     Od 1. 9. 2017 je v školskom zákone zakotvené, že na plnoorganizovaných školách musí byť žiacka školská rada a  tvoria ho žiaci 2. stupňa.

     V triedach si deti demokraticky volia každý rok svojich dvoch zástupcov. 

     V práci  pokračujeme už dvadsiaty školský rok.

     Žiacku školskú radu usmerňuje p. riaditeľka školy.

     Zasadania zvoláva predseda ŽŠR.

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com