• Výtvarno-dejepisný projekt "Rímske stavby"

      25. 5. 2022

      Na prelome mesiacov apríl a máj žiaci 6.A a 6.B boli zapojení do výtvarno-dejepisného projektu "Rímske stavby" pod vedením p. uč. Kusendu. Cieľom tejto aktivity bolo vymodelovať repliky rímskych stavieb, ktoré sa mohli v minulosti nachádzať v rímskych mestách. Aktivita bola rozdelená na dve vyučovacie hodiny, počas ktorých na prvej hodine priamo modelovali a na druhej hodine svoje dielo maľovali. Žiaci boli šikovní a vznikli naozaj pekné kúsky, ktoré sú momentálne vystavené na chodbe pri ŠKD II.
      FOTOALBUM

     • Záchrancovia stromov - ukončenie akcie

      23. 5. 2022

      V pondelok 16.5. nám neočakávane zberné suroviny zobrali kontajner a tak sme prudko ukončili sme zber papiera Záchrancovia stromov. Výsledky nájdete TU. Ďakujeme všetkým žiakom a rodičom, ktorí prispeli do zberovej akcie. Spolu sme zachránili menší hájik - 38 stromov, ako škola sme nazbierali skoro 5 ton starého papiera. Nepodarilo sa nám však naplniť celý kontajner ani predbehnúť rekordy z minulých rokov. Už teraz si môžeme odkladať papier k budúcemu šk. roku, kedy plánujeme zberať okrem papiera aj kartón. Víťazné triedy získavajú finančnú odmenu 30, 25 a 20 € do triednych fondov, ktoré minú podľa svojho uváženia.

     • Majstrovstvá Slovenska v streľbe

      22. 5. 2022

      V piatok 20. mája 2022 reprezentoval našu školu Lukáš Čuchran z 9.A pod vedením a v sprievode svojho trénera Ing. Petra Košúta na Majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní vo Svätom Petri. Nastrieľal 282 bodov z 300 možných a v silnej konkurencii obsadil pekné 7. miesto. Lukášovi a trénerovi ďakujeme za prípravu, účasť i dobrý výsledok. Bližšie čítajte TU. FOTOALBUM

     • T5-2022

      22. 5. 2022

      V stredu 18. 5. 2022 sa zúčastnili naši piataci tak ako všetci slovenskí piataci na celoslovenskom testovaní z matematiy a slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúci skonštatovali, že úlohy a otázky boli z učiva 1. stupňa, zo 4. ročníka. Veríme, že naši piataci budú mať dobré výsledky. Budeme o nich informovať.

     • Deti z ŠKD 1 a 2 navštívili MsK v Piešťanoch

      22. 5. 2022

      Deti ŠKD sa dňa 20.5.2022 zúčastnili na podujatí v Mestskej knižnici v Piešťanoch s názvom Zázračný oriešok. Bolo to stretnutie s herečkou Zuzanou Krónerovou, ktorá prezentovala knihu Opice z našej police. Deti veľmi dobre reagovali na otázky, ktorými ich herečka zapájala do besedy o knihe. Sprevádzala ju šikovná moderátorka, ktorá deti vyzývala na aktivity napr. africký tanec, zmenené slová a vety, hranie na hudobných nástrojoch, spoločné pečenie torty pre Zuzanu Krónerovú, ktorá v týchto dňoch oslávila 70-tku. Na záver ju deti vystískali a kričali ako ju majú rady. Tomuto stretnutiu predchádzala prehliadka detských obrazov od Adely Režnej, ktorá ilustrovala detské knihy odp. Rušára. Títo autori sa s deťmi osobne stretli a bližšie sa s nimi porozprávali o vystavovaných knihách a obrazoch. Deti mali veľký zážitok, čo samy potvrdili svojím nadšením.

     • Exkurzia 3.A a 4.A do Hlohovca

      22. 5. 2022

      Vo štvrtok 12. mája 2022 sa vybrali naši tretiaci a štvrtáci pod vedením p. učiteliek triednych na prírodovedno-vlastivednú exkurziu do Hlohovca. Prečítajte si, čo o nej napísali žiaci, ktorí sa jej zúčastnili.

      Ráno 12. mája sme museli byť v škole o 7:20, pretože nás čakal autobus, ktorý nás odviezol do Hlohovca. Cestou sme videli, ako prerábajú most. O 8:15 sme už boli pri vlastivednom múzeum. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých vecí ako napríklad kostra, vypchaté zvieratá, staré mince, stará keramika, fotoaparáty, betlehem, folklórne kroje. Najviac sa nám páčili staré objektívy a kamery. Potom sme si mohli kúpiť suveníry. Po prehliadke múzea sme sa najedli. Autobus nás odviezol kúsok cez Hlohovec až do hvezdárne. Najprv sme boli v premietacej miestnosti a na strope sa zobrazoval film. To sa nám asi páčilo najviac. Potom sme išli pozorovať Slnko obrovským ďalekohľadom. Opäť sme si mohli

     • Atletický štvorboj - okresné kolo

      20. 5. 2022

      Vo štvrtok 19.5.2022 sa 5 žiakov a 5 žiačok našej školy zúčastnilo na okresnom kole atletického 4-boja mladších žiakov a žiačok na štadióne v Novom Meste nad Váhom za účasti 11 základných škôl nášho okresu. Celkovo súťažilo 110 pretekárov, všetci museli absolvovať 4 disciplíny: beh na 50 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou a beh na 1000 metrov. Vyhodnotení boli iba najlepší traja žiaci a tri žiačky podľa dosiahnutých bodov vo všetkých štyroch disciplínach. Naši žiaci zaznamenali dielčie úspechy v niektorých disciplínach, po sčítaní bodov za všetky disciplíny však na stupienky víťazov nedosiahli. Podrobnejšie výsledky sme neobdržali. Súťažiacim ďakujeme za snahu podať najlepší výsledok a reprezentáciu školy.

     • Výsledky našej školy v T9-2022

      17. 5. 2022
      • Bolo testovaných všetkých 22 žiakov 9. ročníka.

      • V oboch predmetoch naši deviataci skončili vysoko nad hranicou slovenského priemeru, v slovenskom jazyku o 7,1 %, v matematike až o 11,6 %.

      • Oba predmety spravila nad 90% jedna žiačka, nemusela teda robiť prijímacie pohovory.

      • V matematike spravilo T9 nad 80 % 8 žiakov z 22, z toho 2 žiaci so stratou 1b., 1 žiak so stratou 2b.

     • T5-2022 a riaditeľské voľno

      13. 5. 2022

      V stredu 18. 5. 2022 sa bude konať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. V tento deň sa 1. stupeň učí riadne podľa rozvrhu, 5. ročník sa zúčastní povinne testovania. Pre stravujúcich sa žiakov z 1. - 5. ročníka je riadne zabezpečený obed a fungujú aj obe ŠKD. Žiakom 6., 7., 8., 9. ročníka udeľujem so súhlasom zriaďovateľa na stredu 18. 5. 2022 riaditeľské voľno. Tí žiaci, ktorí sa stravujú, sú automaticky odhlásení zo stravy.

     • Okresné kolo Slávik Slovenska

      12. 5. 2022

      V stredu 11.5.2022 sme si boli zaspievať na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska. Emmka Okrucká (7.A) a Filip Tinka (5.A) reprezentovali našu školu v II. a III. kategórii. Konkurencia bola vysoká, a tak víťazstvo nezískali. Obom však patrí veľké poďakovanie, pretože spievali vynikajúco.

     • Klokanko

      11. 5. 2022

      Už k nám dorazili aj výsledky celoslovenskej matematickej súťaže Klokanko, určenej žiakom 1. stupňa, do ktorej sa u nás zapojilo 27 riešiteľov. Z nich úspešnosť nad 80 % mali traja chlapci - Robko Augustín z 3.A, Daniel Ščepko z 3.A a Michal Škarka z 1.A. Chlapcom blahoželáme k dobrému výsledku. Iba 8 detí skončilo s úspešnosťou pod 50%, 19 detí malo úspešnosť nad 50%. Bližšie výsledky nájdete na stránke Úspechy a na nástenke na dolnej chodbe.

  • Anketa k stravovaniu v našej školskej jedálni

  • Pracovné maily pedagógov ZŠ nájdete tu:

   Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 29. 5. 2022
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie