• Stravovanie od septembra 2021

      12. 7. 2021

      Vážení rodičia!
      Od 1. 8. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a základných školách. V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) a c) zákona bude možné dotáciu na stravu poskytnúť len na dieťa, ktoré

     • Poďakovanie predsedkyne RZ

      7. 7. 2021

      V stredu 30. 6 .2021 sme ukončili šk. rok 2020/21. Nie tak, ako sme boli zvyknutí po minulé roky - na spoločnej slávnosti v kultúrnom dome, ale len tak, ako nám situácia dovolila - v triedach cez školský rozhlas a s triednymi učiteľmi. Deviataci sa lúčili v slávnostnejšom duchu - v svadobnej sieni obecného úradu spolu s p. starostom, p. riaditeľkou a p. uč. triednym. Zamestnanci školy mali spoločné exteriérové posedenie deň predtým 29.6., na ktorom sa zúčastnil aj p. starosta a na ktorom im adresovala predsedníčka RZ tieto úprimné ďakovné slová: Prihovor_za_rodicov.pdf

     • Športový deň prvákov a druhákov

      27. 6. 2021

      Vo štvrtok 24. 6. 2021 sa naši prváci a druháci rozhodli stráviť teplý júnový deň v parku v Častkovciach. Nabalení jedlom, pitím a dobrou náladou sme vyrazili o 8:00 zo školy. Cesta nám rýchlo ubehla a onedlho sme sa rozložili v parku pod veľkými stromami. V chládku sme sa posilnili jedlom a zatiaľ pani učiteľky pripravili športové a zábavné hry. V skupinách sme sa hrali s loptami, chlapci si zahrali futbal, na dekách sme oddychovali a spomínali na zážitky z tohto školského roka. V cukrárni nás čakali výborné zákusky, ktoré nám podarovala pani Petra Madrová, za čo jej aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Postupne sme sa osviežili nanukom a ovocnou šťavou. Do parku prišli za nami aj predškoláci, s ktorými sme sa tiež zabavili. Čas rýchlo ubehol a my sme sa museli vrátiť po horúcom slniečku späť. Prišli sme síce unavení, ale prežili sme krásny a veselý deň.
      FOTOALBUM

     • Koncoročný výlet 3.A a 4.A - informujú tretiaci

      27. 6. 2021

      Dňa 24.6. sme išli na koncoročný výlet. Najprv sme čakali asi 15minút, kým prišiel autobus, lebo meškal. Konečne sme nastúpili, bol tam príjemný vzduch. Po ceste sme videli dom a pomník Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou. V ceste sme pokračovali na Veľkú Javorinu. Od Holubyho chaty sme išli pri vysielač. Tam sme sa nadesiatovali a urobili sme si fotografie okolia. Vrátili sme sa opačnou stranou. Autobus nás odviezol na MiniFARMU pri Lubine. Tam sme videli prasiatka, danielice, malého jeleňa a sliepky... Kúpili sme si aj suveníry. Najlepšie bolo, že sme mohli hladkať zvieratá a kŕmiť ich.

     • Koncoročný výlet 4.B do Vrbového

      27. 6. 2021

      Každé obdobie v našich životoch raz skončí. Aj štvrtáci z béčky, ktorí boli spolu s pani učiteľkou Hercegovou celé 4 roky, sa s ňou musia tento rok rozlúčiť. Rozlúčili sa teda výletom do blízkeho mestečka - Vrbové. Spoznali krásne pamiatky - synagógu, šikmú vežu, priehradu Čerenec, kúriu Mórica Beňovského, ale aj gymnázium, či dve základné školy. Výlet bol náročný, lebo bolo veľmi teplo. Avšak v tieni krásnych stromov sme načerpali dosť energie a silu, aby sme sa mohli ešte kde tu niečo zahrať. Výlet nebol len o spoznávaní mestečka, ale aj o využití vedomostí detí z prírodovedy či vlastivedy. Pomenovávali sme stromy, bylinky, lúčne kvety, hmyz, ryby či vtáky. Bolo nám super. Unavení, no plní zážitkov a pocitov sme nasadli do autobusu a tichúčko pozorovali krásu našej Zeme. Spolu, poslednýkrát.

     • Skrátenie vyučovania

      21. 6. 2021

      Vzhľadom na vysoké teploty, ktoré nás čakajú v tomto týždni a vzhľadom na prehriate učebne školy od dnes 21.6.2021 dočasne skracujeme až do odvolania vyučovacie hodiny na 40 min a všetky prestávky okrem desiatovej na 5 min.

      Rozpis zvonenia pondelok:

      0. 7.40 - 7.55 THF

      1. 8.00 - 8.40

      2. 8.45 - 9.25

     • Výskyt vší

      21. 6. 2021

      Vážení rodičia!

      Upozorňujeme, že máme hlásený výskyt vší v 2.A triede. Je možný výskyt aj v 1.A triede, keďže deti chodia spolu do ŠKD1. Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.
      Tu poskytujeme materiál na pomoc v boji proti pedikulóze: preventivne_opatrenia__pedikuloza_vsi(1).pdf

     • Ypsilon - slovina je hra

      18. 6. 2021

      Dostali sme vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Ypsilon - slovina je hra, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, hlavne žiaci z 1. stupňa. Súťaž bola celoslovenská a tak bola silná konkurencia. vecnými cenami a diplomami organizátori súťaže oceňovali iba prvých troch najlepších riešiteľov v každej kategórii. Z našich 37 riešiteľov síce vecnú cenu nik nezískal, ale ako škola sme skončili na peknom 5. mieste, pretože všetci naši riešitelia spolu dosiahli výborný priemer testov - 94,57 %. Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a p. uč. Zemkovej za koordináciu súťaže.

     • Spolu múdrejší

      6. 6. 2021

      Aj v mesiaci jún v rámci rozvojového projektu SPOLU MÚDREJŠÍ doučujeme deti, ktoré majú po dištančnom vzdelávaní problémy s učivom. Náne rozbehnuté skupiny, ktoré sa už v máji doučovali. Milí žiaci, ak by ste potrebovali našu pomoc, treba sa ozvať a prísť za pani riaditeľkou.

     • Prezentácie projektov Podolský HIT - programuj microbit

      30. 5. 2021

      V piatok 28. mája 2021 sa 22 žiakov 2. stupňa pod vedením p. riaditeľky podujalo prezentovať žiakom 1. stupňa najlepšie projekty, ktoré vznikli počas projektových dní v rámci projektu Podolský HIT - programuj microbit. Celkovo sa prezentovalo 11 rôznorodých projektov. Išlo o interaktívne prezentácie, pretože žiaci 1. stupňa si takmer všetko, čo naprogramovali druhostupniari, mohli aj sami vyskúšať. Počítali reťazové príklady, ktpré im vymýšľal náhodne microbit. Mohli si zahrať na banánovom piáne, rozozvučať elektrickú gitaru, zahrať tóny na vodivostnom piáne, uhádnuť pesničku z jukeboxu. Hádali, aké asi číslo si vymyslí mocrobit, pozreli si, ako vie microbit rozsvietiť svetlá a LED pásiky, mohli vďaka microbitu otáčať žeriavom a zdvíhať predmety. A zakončili náročnou hrou s horúcim drôtom, kde úlohou bolo prejsť kľukatým drôtom s kovovou slučkou bez dotyku. Poďakovanie patrí všetkým žiak

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 29. 7. 2021