• Rodičovské združenie rodičov budúcich prvákov

      19. 6. 2020

      Vo štvrtok 18. 6. 2020 sme zorganizovali rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov, ktorí k nám nastúpia od septembra 2020. Keďže ridaiteľstvu školy bola v apríli doručená petícia za zachovanie spojitého písma na škole, chceli sme poznať názor všetkých rodičov a prispôsobiť výuku väčšinovému rodičovskému názoru. Na stretnutí porozprávali p. uč. Mgr. Trpíšková a Mgr. Jacolová o nespojitom písme Comenia Script, s ktorým sa na našej škole pracuje už 4. školský rok. Dali sme priestor aj rodičom na diskusiu, mnohí prejavili otvorene svoj názor. Po diskusii prebehol akt hlasovania. Prijali sme 22 prvákov, stretntia sa zúčastnilo 21 rodičov, 19 rodičov súhlasilo s výučbou nespojitého písma Comenia Script, 2 rodičia s tým nesúhlasili. Výsledok teda znamená, ža aj ďalší naši prváci sa budú učiť písať jednoduchším a modernejším nespojitým písmom Comenia Script. Stretnutie využila p. riad

     • Výsledky súťaže Genius Matematicus

      18. 6. 2020

      Prišli nám diplomy pre 10 súťažiacich, ktorí sa ešte v decembri 2019 borili s logickými úlohami súťaže Genius Matematicus. Dvaja súťažiaci získali len základnú úroveň ZAČIATOČNÍK, ostatní v tejto celoslovenskej súťaži skončili pekne, ich výsledky si pozrite v časti Žiaci - Úspechy - medzi celoslovenskými súťažami. Blahoželáme hlavne trom chlapcom - Samuelovi Hadbábnemu, Matúšovi Pollákovi a Petrovi Círovi, ktorí získali najvyšíí titul Vynikajúci riešiteľ.

     • Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov 6. - 9. roč. !!!

      12. 6. 2020

      Po dohovore so zriaďovateľom školy a po prerokovaní v pedagogickej rade sme sa rozhodli, že neotvoríme bránu školy pre žiakov 6. - 9. ročníka od 22. 6. 2020 na všetkých sedem pracovných dní, ale len na dva dni. V týchrto ročníkoch budeme naďalej pokračovať s online vzdelávaním až do piatka 26. júna 2020.

     • Kuchárska kniha siedmakov tvorená v čase "korony"

      5. 6. 2020

      Milé maminy! decká sú už dlho doma, stále hladné a Vy neviete, čo variť? Počas online vzdelávania písala p. uč. Zemková so siedmakmi dynamický opis - kuchársku knihu. Viacerí to síce odflákli, ale poniektorí si na tom dali záležať. A tak vznikli "Delikatesy od siedmakov" - ako si knihu sami nazvali. Možno Vás niektorý z receptov nadchne. Vyskúšajte. Delikatesy_od_siedmakov.pdf

     • Zmena rozvrhu od 1. júna 2020 pre všetky triedy

      27. 5. 2020

      Prosíme žiakov a rodičov, aby si povinne pozreli nový rozvrh platný od 1. 6. 2020, a to nielen tí žiaci 1. - 5. roč., ktorí nastupujú do školy a budú pokračovať vo vzdelávaní v školskom prostredí, ale aj žiaci 6. a 9. ročníka, ktorí pokračujú v online vzdelávaní, pretože niektoré online hodiny sa v týchto ročníkoch termínovo zmenili.
      Rozvrh__od_1_6_2020_-_1st.pdf (45 kB)

     • POKYNY k nástupu do školy od 1.6.2020

      26. 5. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      V pondelok 1.6.2020 sa mnohí vrátite na mesiac jún do školy. Nižšie si prečítajte podrobné pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy počas júna 2020. Z dokumentu vyberáme najdôležitejšie:

      • prvý deň vyučovania treba priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo
       Vyhlasenie
     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1.-5. roč. ZŠ a pre rodičov - ukončené detí MŠ

      19. 5. 2020

      Ďakujeme zodpovedným rodičom za promptné vyplnenie elektronického prihlasovanie do ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
      Od 1.6.2020 otvárame bránu školu pre deti MŠ aj pre žiakov 1.-5. ročníka. Na všetkých sa veľmi tešíme. Do ZŠ sa vracia 82 % žiakov 1.-5. ročníka.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia, bolo spustené elektronické zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka a pre rodičov detí MŠ. Zisťovanie záujmu bude otvorené do pondelka 25. mája do 10:00 hod. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby v čo najkratšom čase elektronický formulár vyplnili. Pre vyplnenie elektronického formulára je potrebné prihlásenie do rodičovského konta. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje administrátora na: zspodolie@gmail.com alebo na mobil 0902886370. Ak riešite prihlasovanie cez počítač, prihlášku nájdete v časti Komunikácia - Prihlasovanie. V elektronickom formulári je

     • Prihlasovanie na NBV, ETV a 2. cudzí jazyk - ukončené

      9. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      ďakujeme za potvrdenie prihlášok žiakov na NBV a ETV na budúci školský rok, resp. za prihlasovanie žiakov 6. roč. na 2. cudzí jazyk. U žiakov, kde rodičia nemajú rodičovské kontá a nedokázali editovať alebo podpísať prihlášku, doriešime čo najrýchlejšie prihlasovanie papierovou formou.

     • Zápis detí do materskej školy

      9. 5. 2020

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:

      1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
      2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do
     • Pomoc asistentiek a špeciálnej pedagogičky žiakom so ŠVVP

      1. 5. 2020

      Oznamujeme integrovaným žiakom a ich rodičom, že náš inkluzívny tím zložený z asistentiek učiteľa (AU) a školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP) je pripravený pomáhať vám aj v čase domáceho vzdelávania. AU a ŠŠP majú vytvorené v MS Teams tímy žiakov, o ktorých sa starali v čase normálneho vyučovania. Nižšie si pozrite, kedy budú pravidelne pripojené a pripravené s vami konzultovať problémy a pomáhať s domácimi úlohami. Stačí im cez MS Teams zavolať alebo sa pripojiť do zahájenej schôdze.

  • Aktuálny rozpis využitia multifunkčného ihriska: Pouzivanie_MI_2020.pdf

  • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Fotogaléria

   • Rozlúčka s deviatakmi
   • Posedenie zamestnancov v Bašovciach na konci šk. roka
   • Rozlúčka s odchádzajúcou p. učiteľkou v 2.A
   • Výlet 3.A a 3.B na Banát do Častkoviec
   • Domáci výtvarníci
   • Karneval v MŠ
   • Turnaj vo florbale
   • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky
   • Polícia pátra po čitateľovi
   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
   • Karneval v ŠKD
   • Práce cez jarné prázdniny
  • Zvonenia

   Streda 12. 8. 2020