• Pracovné maily učiteľov

      11. 1. 2022

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že sme zverejnili na hlavnej stránke školy vpravo hore nové pracovné maily ped. zamestnancov ZŠ a ŠKD, ktoré budú na stránke stále k dispozícii. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu s učiteľmi začali používať výhradne tieto maily, nie ich súkromné maily, ktoré používali doteraz. Mailové adresy sú ľahko zapamätateľné, pretože väčšinou sú tvorené ako priezvisko@zspodolie.sk. Ľahko si ich vedia nájsť aj žiaci v prostredí MS Teams. Ďakujeme za pochopenie.

     • Nástup žiakov ZŠ a detí MŠ

      6. 1. 2022

      Oznamujeme všetkým žiakom ZŠ, rodičom žiakov ZŠ aj detí MŠ, že v pondelok dňa 10. januára 2022 obnovujme prezenčný výchovno-vzdelávací proces. V ZŠ pôjdeme podľa rozvrhu 5 ako pred vianočnými prázdninami. Fungovať budú 2 ŠKD. V MŠ sa otvárajú obe triedy.

      Prosíme rodičov žiakov ZŠ, aby deti v nedeľu pred nástupom do školy pretestovali a výsledky testov cez edupage škole oznámili ako sa to robilo doteraz. Prosíme taktiež v prvé týždne školy, aby rodičia žiakov testovali dvakrát do týždňa (napr. v nedeľu večer, vo štvrtok ráno). V prípade, že sa Vám minuli testy, je možné prísť si ich vyzdvihnúť v piatok 7.1.2021 v čase od 11.00 hod. do 15.00 hod. alebo v dňoch od 10.1. v čase od 7.00 do 17.00 hod.

     • Vianočné pozdravy pre rodičov

      19. 12. 2021

      V čase smutnom covidovom, keď situácia nedovoľuje stretnúť sa pred Vianocami v podolskom kultúrnom dome a obveseliť rodičov a starých rodičov našich detí krásnymi vianočnými vystúpeniami, pripravili si žiaci z 1. stupňa s pani učiteľkami krátke vianočné pozdravy zo svojich tried. Pozrite si ich milé minivystúpenia.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      12. 12. 2021

      Aj tento rok, tak ako aj vlani, sa žiaci 5.B triedy rozhodli v tomto predvianočnom čase potešiť a obdarovať osamelých ľudí a seniorov v Domovoch dôchodcov. V rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ priniesli rôzne pochutiny - či už sladké alebo slané, kozmetiku, čaje, kávu, teplé ponožky, krížovky a kopec ďalších drobností a spolu s pani asistentkou Luciou Burzovou ich zabalili do vianočných krabíc od topánok. Tie boli následne odovzdané kontaktnej osobe, ktorá túto akciu v rámci okresu zastrešuje. Veríme, že starkých darčeky našich detí potešia, veď často je to jediný darček, ktorý dostanú. Krásne na tom všetko je i to, že okrem darčekov naši žiaci vložili do krabíc i kúsok svojich srdiečok a tým sa ich hodnota ešte zvýšila. Veríme, že sa z tejto akcie stane tradícia, a každoročne budeme prispievať k spríjemneniu vianočnej atmosféry našim starkým, ktorí si lásku, vďak

     • Školské kolo Pytagoriády

      10. 12. 2021

      V dňoch 8. a 9.12.2021 riešili v škole aj online žiaci 3.-8. ročníka školské kolo Pytagoriády. Všetci riešili cez počítače. A tu sú výsledky:

      3.A

      Natália Podhradská 13+11 = 24
      Lukáš Miklo 10+10 = 20
      Simona Sovišová 12+7 = 19
      Robert Augustín 13+9 = 22
      Kristína Srncová 10+8 = 18
      Daniel Ščepko 13+10 = 23
      Oliver Tinka 12+10 = 22
      Aneta Bobocká 11+8 = 19
      Lukas Pobjecký 11+10= 21

     • Záložka do knihy spája školy

      10. 12. 2021

      V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná téma mala názov Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Bola nám pridelená partnerská škola ZŠ s MŠ Nálepkovo. Do projektu sa zapojili deti tretieho, štvrtého, piateho, šieteho ročníka, deti z ŠKD1 a ŠKD2. Počet prihlásených žiakov bol 57. Deťom z partnerskej školy sme poslali aj letáky a informácie z nášho regiónu.

     • Čertovský deň v 2.A

      10. 12. 2021

      Dňa 6.12.2021 sa 2.A zmenila na „čertovské peklíčko“. Malých čertíkov bola plná trieda. Všetci oblečení v červeno-čiernom oblečení s rožkami, niektorí i s chvostíkom. Hneď ráno sme si pri rannej komunite povedali, aký „čertovský“ deň nás čaká. Vymýšľali sme mená pre čertov i čertice a plnili rôzne čertovské úlohy. Boli to úlohy z matematiky, slovenského jazyka i čítania. Pri čítaní sme si precvičili čítanie spojitého písaného písma v texte Čertovské rozprávanie na Mikuláša. Z matematiky i gramatiky sme riešili úlohy na interaktívnej tabuli, pracovali sme vo dvojiciach i v skupinách. Medzitým nás pani učiteľka „pomaľovala“ uhlím, aby sme sa cítili ozaj ako v pekle. Pri práci sme si spievali a počúvali mikulášske piesne. Všetky činnosti sme si užili a na záver sme napísali list Mikulášovi, ktorému sme sa v ňom poďakovali za sladkosti, ktoré nám priniesol spolu s čerticou i andelíčkom. F

     • Mikuláš na našej škole

      8. 12. 2021

      V pondelok 6. decembra neobišiel sv. Mikuláš ani našu školu. Prišiel k nám hneď zrána a zobral so sebou aj svojich pomocníkov čerticu Berticu a dobrého anjelíka. Navštívili spolu všetky triedy 1. stupňa. Deťúrence z týchto tried boli na Mikuláša výborne pripravené. V 1.A zaspievali, v 1.B tiež zaspievali, ba dokonca cinkali s rytmickými nástrojmi, v 2.A recitovali dlhú básničku, deti z 3.A sa nám vrátili z karantény, ale tiež boli pripravené a recitovali po skupinkách, v 4.A okrem piesne pridali deti aj rytmický tanček, ktorý nacvičili pre Mikuláša. Všetci si zaslúžili sladké balíčky a nikto neskončil v mechu čertice. Na deti 2. stupňa Mikulášovi neostal čas, lebo sa ponáhľal, ale darček v podobe čokolád každému nechal pod stromčekom. Deviatakov a siedmakov, ktorí sú v karanténe, čaká sladkosť u triedneho učiteľa. Tak sa zdá, že si ju vyzdvihnú až v novom roku 2022. Hádam sa do nich ne

     • Oznam pre rodičov a žiakov 7.A

      5. 12. 2021

      V nedeľu 5.12.2021 bol vedeniu školy nahlásený potvrdený pozitívny žiak 7.A, pozitivita overená AG testom v MOM dňa 4.12.2021. Pozitívny žiak bol naposledy v škole vo štvrtok 2.12.2021, príznaky choroby sa prejavili v piatok 3.12. Z tohto dôvodu Vám oznamujem, že všetci žiaci 7.A, ktorí boli v škole vo štvrtok 2.12. a v stredu 1.12., sú považovaní za úzke kontakty a idú do karantény na 10 dní od dátumu úzkeho kontaktu. Žiaci prekonaní a očkovaní majú výnimku z karantény. Karanténa trvá do 12.12. vrátane. Najskorší návrat do školy je pondelok 13.12., ešte ho upresníme po konzultácii s hygienou. V prílohe si pozrite, ako sa má dieťa správať počas karantény a dbajte o dodržiavanie karantény dieťaťom. Od pondelka 6.12. celá trieda prechádza na povinné dištančné vzdelávanie. Ak sa choroba prejaví u ďalších žiakov, prosíme rodičov, aby kontaktovali vedenie školy.
      karantena_-_ziaci_-_kontakt

  • Pracovné maily pedagógov ZŠ nájdete tu:

   Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf

   • Projekty

    • Od 1.5.2021 na škole pracuje 4-členný inkluzívny tím v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ II.". Bližšie informácie nájdete na stránke MPC https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte.
    • Od 1.10.2021 začíname s rozvojovým projektom SPOLU MÚDREJŠÍ II., v rámci ktorého sa bude doučovať 11 detí. Bližšie informácie TU.

     

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 18. 1. 2022
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie