• Voľby do Rady školy

      22. 9. 2020

      V týždni od 21.9.2020 prebiehajú na našej škole voľby do Rady školy. V pondelok volili ráno nepedagogickí zamestnanci jedného zástupcu, do Rady školy bola zvolená p. Mariana Porubská. Poobede volili pedagógovia ZŠ, najviac hlasov získala Mgr. Veronika Zemková. Na rodičovskom združení volili rodičia žiakov ZŠ troch svojich zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 160 z 215 rodičov, čo je 74,4%. Voľby sú platné, na prvých troch miestach skončili p. Zuzana Čuchranová, p. Erika Augustínová a p. Vita Mrekajová. Za pedagogických zamestnancov MŠ bola zvolená p. Lenka Janegová. Ešte prebehnú voľby za rodičov v materskej škole a delegovanie členov za OcÚ.

     • Zmena zvonenia

      22. 9. 2020

      Od utorka 22. 9. 2020 nastávajú nasledovné zmeny:

      • rušia sa 4 smeny na obedy, vraciame sa do normálu a budeme fungovať na obedoch na 3 smeny (po 4., po 5. a po 6. vyučovacej hodine) a menia sa aj dozory na obedoch
      • mení sa čas zvonení, pričom sa skracuje veľká 15 min. prestávka na 10 min.
      • rozpis
     • Rodičovské združenie

      15. 9. 2020

      V pondelok 21. 9. 2020 sa o 15.30 hod. uskutočnilo triedne rodičovské združenie v kmeňových učebniach žiakov za prísnych hygienických opatrení. Na schôdzkach sa rodičia zúčastnili na voľbách 3 rodičov za ZŠ do Rady školy, zvolili si triedneho dôverníka, dozvedeli sa informácie o hospodárení rodičovského združenia, boli oboznámení so školským poriadkom na tento školský rok a zistili ďalšie informácie od triedneho učiteľa, ako budeme fungovať v škole v tomto šk. roku a boli oboznámení s tým, že je potrebné zriadiť si rodičovské edupage konto.

     • Matematický klokan

      21. 9. 2020

      Prišli nám výsledky Matematického klokana, ktorý riešili v júni 2020 deti 1. st. Blahoželáme k výbornému výsledku Natálii Podhradskej z bývalej 1.A, ktorá riešila súťaž v škole a zvládla ju na 100% a získala 5 klokanov. Taktiež blahoželáme Timei Gúčikovej z bývalej 3.A, ktorá súťaž riešila z domu a zvládla ju taktiež na 100% a získala všetkých 5 klokanov.

     • Žiadne zdržovačky, začíname

      3. 9. 2020

      Vo štvrtok 3. 9. 2020 dostali všetci žiaci školy učebnice na tento školský rok. Niektoré učebnice a pracovné zošity škola zakúpila z financií uvoľnených Ministerstvom školstva na tento účel. Ušetrili sme tak rodičom platby za pracovné zošity hlavne na predmety SJL, MAT, ANJ, NEJ, na 1. st. aj ďalšie. Počas triednických hodín boli žiaci podrobne poučení o školskom poriadku. No a od piatka 4. 9. 2020 začíname učiť podľa rozvrhu. Výpadok bol veľký, máme čo doháňať. Tak teda s chuťou sa pusťme do toho!

     • Organizačné pokyny

      2. 9. 2020

      pre rodičov a žiakov:

      • každý deň dve rúška a obal na odkladanie rúška (sáčik a pod.), jedno rúško v taške, jedno k dispozícii,
      • každý deň balíček papierových vreckoviek,
      • po viac ako 3 dňoch chýbania - Vyhlásenie o bezinfekčnosti,
      • rozvrh už je vypublikovaný na webe školy v časti Žiaci / Rozvrh
      • n
     • Prvý deň v škole

      2. 9. 2020

      V stredu 2. septembra 2020 sme otvorili brány našej základnej aj materskej školy pre všetky naše deti a žiakov. Rodičom i žiakom patrí veľká pochvala, pretože sme to napriek všetkým opatreniam zvládli výborne. Všetci žiaci prišli do školy vzorne s rúškami a taktiež všetci mali vyplnené alebo prišli s rodičmi vyplniť potrebné Zdravotné dotazníky pri prvom nástupe. Školský rok sme otvorili netradične v triedach a manažovali si ho triedni učitelia. Len prváci s rodičmi začínali hymnou a slávnostným otvorením šk. roka v exteriéri školy s príhovorom p. starostu PaedDr. Bobockého, p. riaditeľky RNDr. Schreiberovej a s pokynmi od p. učiteľky Mgr. Trpíškovej. Rodičia sa zapísali do pamätnej knihy obce, prvákov obdaril p. starosta prvou knižkou, vyriešili zopár organizačných vecí, spravili sme spoločnú prvú foto triedy 1.A a žiačikovia si išli už bez rodičov pozrieť svoju krásnu triedu.
      A čo dod

     • Otvorenie školského roka 2020/21

      27. 8. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Školský rok 2020/21 otvárame v stredu 2. 9. 2020 o 8:00 hod. Z dôvodu mnohých opatrení a odporúčaní sa nebude konať zvyčajná slávnosť otvorenia šk. roka v kultúrnom dome. Škola bude pre Vás otvorená už od 7:30 hod.

      • Každý žiak 2. - 9. ročníka musí prísť s rúškom, prejde ran
  • Aktuálny rozpis využitia multifunkčného ihriska: Pouzivanie_MI_2020.pdf

  • POKYNY PRE RODIČOV a ŽIAKOV - COVID-19

   • Momentálne je naša škola v zelenej fáze.
   • Pri návrate dieťaťa, ktoré chýbalo viac ako 3 dni nasledujúce po sebe (vrátane víkendov a sviatkov), dieťa MUSÍ priniesť rodičmi podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak Vám voláme, aby ste si prišli pre dieťa. Tlačivo si stiahnite tu: priloha2.pdf
   • Zabezpečte dieťaťu 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. Bavlnené rúška pravidelne perte a žehlite.
   • Tu si môžete prečítať dokument, podľa ktorého sa momentálne riadime: Pokyny_COVID_19.pdf
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak Vaše dieťa má niektoré s príznakov, nechajte ho radšej doma a navštívte s ním lekára.
   • Platí zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov školy počas vyučovania Vstup len s povolením riaditeľky školy. Návštevník musí mať vyplnené tlačivo: priloha3.pdf
  • Fotogaléria

   • Otvorenie šk. roka s prvákmi
   • Rozlúčka s deviatakmi
   • Posedenie zamestnancov v Bašovciach na konci šk. roka
   • Rozlúčka s odchádzajúcou p. učiteľkou v 2.A
   • Výlet 3.A a 3.B na Banát do Častkoviec
   • Domáci výtvarníci
   • Karneval v MŠ
   • Turnaj vo florbale
   • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky
   • Polícia pátra po čitateľovi
   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
   • Karneval v ŠKD
  • Zvonenia

   Utorok 29. 9. 2020