Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Konzultačné hodiny školského špeciálneho pedagóga:

  • utorok   7.00 -   7.50 hod.
  • utorok 13.00 - 15.00 hod.
  • streda 13.00 - 15.00 hod.
  • piatok   7.00 -   8.45 hod.

 

Konzultačné hodiny výchovného poradcu:

  • štvrtok  7.50 -   9.30 hod.

Fotogaléria

Súťaž v čistote tried

6. 2. začali naše upratovačky s jedným členom žiackej rady bodovať triedy. A veruže dosť bodov mnohým triedam postŕhali. Výsledky prvého bodovania si pozrite tu.

Kalendár

Novinky

Multifunkčné ihrisko

Viacúčelové ihrisko za našou školou vybudované z prostriedkov Úradu vlády a obce Podolie už je hotové. Chýba už len vypracovať prevádzkový poriadok ihriska a dohodnúť pravidlá používania ihriska tak, aby sa nezničilo. Plánuje sa doriešiť kamerový systém, aby sme zabezpečili zodpovedné používanie ihriska verejnosťou. 

UPOZORNENIE

Vážení rodičia detí MŠ aj ZŠ!

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali dopravnú značku "Zákaz vjazdu", ktorá je pri bočnej bráne do areálu školy. Vjazd majú povolený len zamestnanci školy a zásobovacie vozidlá. Prevádzka MŠ aj ŠKD je do 16.30 hod. Po tomto čase sa brána školy zamyká a nebudeme brať ohľad na to, že máte v školskom areáli zaparkované vozidlo a nerešpektujete dopravné značenie. Ďakujeme za pochopenie.