• Rodičovské združenie
    • Milí rodičia!
     Pozývame Vás na prvé triedne rodičovské združenie tried základnej školy v novom školskom roku, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. septembra 2019 o 15.30 hod. v kmeňových triedach žiakov. Buďte dochvíľni. Po triednych schôdzkach sa uskutoční stretnutie Rady rodičov v školskej knižnici , predpokladaný čas stretnutia 16.00 hod.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Odpadkový vonkajší kôš
    • Žiacky parlament rozhodol, že za peniaze zo zberu papiera kúpime kôš na triedený odpad k novému multifunkčnému ihrisku. Kôš už stojí na mieste. Prosíme všetkých používateľov ihriska, aby odpad dôsledne separovali a zanechávali za sebou poriadok.
    • Rozlúčili sme sa s deviatakmi aj šk. rokom 2018/19
    • Deň matiek
    • V nedeľu 12. mája vystúpili naše deti v KD Podolie, kde venovali svojim mamičkám a babičkám milý a hodnotný program. Všetkým vystupujúcim deťom a p. učiteľkám patrí veľké poďakovanie.
    • Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchovky
    • V piatok 12. 4. 2019 nás reprezentovali štyria starší žiaci na MSR v streľbe zo vzduchových zbraní. Skončili na 5. mieste z 8 družstiev.
    • Dnes sme mali rozospievanú školu. Súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnilo až 40 spevákov. Diplomy víťazov s cenami si odnieslo 11 žiakov. Ostatní speváci dostali sladkosť a účastnícky diplom.
    • Aj v tomto roku naša škola pomohla Lige proti rakovine v zbierke Deň narcisov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do pokladničiek akoukoľvek sumou.
    • Vcelku pokojne vyzerali naši deviataci 3. apríla 2019 pred celoslovenským testovaním z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
    • Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín
    • Naša recitátorka Sofia Fraňová svojím prednesom očarila porotu, skončila na krásnom 1. mieste a postupuje do krajského kola.
    • Zamestnancov našej školy prijal z príležitosti Dňa učiteľov na obecnom úrade p. starosta Rastislav Bobocký.
    • Sedem strelcov zažiarilo v krajskom kole, kde zobrali všetky prvé a druhé miesta vo všetkých kategóriách. Všetci postupujú na Majstrovstvá Slovenska. Bližšie sa dočítate na stránke streleckého krúžku. Kliknite na nadpis.
    • Podjavorinskej Bzince - obvodné kolo
    • Naši recitátori mali veľký úspech. Priniesli 4 diplomy a postup do okresného kola. Gratulujeme.
     • Strelecký krúžok začína

      16. 9. 2019

      Milí záujemci o strelecký krúžok!

      Vedúci krúžku Ing. Peter Košút Vám oznamuje, že tento piatok 20.9.2019 o 1400 hod. začína prvé stretnutie streleckého krúžku. Čakajte vedúceho na lavičkách na dolnej chodbe.

     • Využívanie multifunkčného ihriska

      15. 9. 2019

      V letných mesiacoch bolo nové multifunkčné ihrisko otvorené a voľne prístupné pre verejnosť. Mnohí žiaci, ale aj dospelí to využívali. Obec Podolie ako prevádzkovateľ ihriska ako aj naša ZŠ s MŠ neboli spokojní s tým, ako sa ihrisko využívalo. Okolo ihriska vznikal veľký neporiadok, odpadky boli všade. Napriek tomu, že škola zakúpila štvorzložkový odpadkový kôš, odpad sa takmer vôbec neseparoval. Nedodržiaval sa prevádzkový poriadok. Priamo na tráve ostávali po verejnosti potraviny, sklené fľaše, vstupovalo sa na ihrisko aj v kopačkách, na ihrisku sa púšťala hlučná hudba.

     • Prihlasovanie na krúžky

      9. 9. 2019

      V utorok 10. 9. 2019 dostanú všetci žiaci 1. - 9. ročníka vzdelávacie poukazy, prostredníctvom ktorých sa môžu prihlásiť na niektorý zo záujmových krúžkov, ktorý ponúkame v šk. roku 2019/20. Všetky potrebné informácie dostanú žiaci na letáku k vzdelávaciemu poukazu.

      PONUKA_ZaUJMOVYCH_KRUZKOV.pdf (216 kB)

     • Projekt "Odborné učebne"

      5. 9. 2019

      Vo štvrtok 5. 9. 2019 nám firma, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na dodávku vybavenia troch odborných učební, dodala do školy veľa techniky a pomôcok do dielní. Budúci týždeň nás čaká nachystať priestory pre vybavenie učební. Z pomôcok sa veľmi tešíme a dúfame, že prispejú k modernizácii vyučovacieho procesu na našej škole. Poďakovanie patrí chlapcom z 8.A a 9.A, ktorí pomohli vykladať dodávky s pomôckami.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/20

      2. 9. 2019

      V pondelok 2. 9. 2019 sa zišli v podolskom kultúrnom dome všetci naši žiaci, pedagogický aj nepedagogický zbor, starostovia Podolia a Očkova, predsedníčka RZ, p. matrikárka a veľké množstvo rodičov. Slovenskou hymnou a básňou v podaní Vanesky sme začali slávnosť otvorenia šk. roka 2019/20. Slávnosťou nás previedla p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Žiakom, zamestnancom aj rodičom sa postupne prihovorili p. starosta Podolia PaedDr. Rastislav Bobocký, p. starosta Očkova Miroslav Beňovič, p. predsedníčka RZ Ing. Adriana Gašparíková a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. Nasledovalo predstavovanie nových žiačikov prváčikov. Tí dostali od p. uč. triednej Mgr. Miriam Hanzlíkovej uvítacie listy a označovacie štítky, darček od obce Podolie aj od policajného zboru SR. Nasledovalo predstavovanie zamestnancov školy a organizačné pokyny. Po nich sa všetci odobrali z KD do tried školy, kde deť

     • Prázdninová činnosť

      20. 8. 2019

      Počas prázdnin na našej škole síce utíchli triedy, ale neutíchol úplne život školy. Prázdniny sú vhodný čas na prerábanie. Využili sme ho na výmenu starých okien za plastové nové okná v školskom klube detí a v skladoch a kancelárii na budove školskej jedálne. Taktiež sa vypratala zborovňa, vytrhali sme parketovú starú podlahu, vystierkovali a vymaľovali steny, naliali novú epoxidovú podlahu a nainštalovali nový nábytok do zborovne. Vznikol krásny novučičký priestor na prácu učiteľov.

     • Skončil školský rok 2018/19

      29. 6. 2019

      V piatok 28. júna 2019 sa všetci žiaci aj zamestnanci školy stretli v kultúrnom dome, kde prebehla krásna slávnosť ukončenia školského roka 2018/19. Množstvo žiakov bolo odmenených a pochválených za výborný prospech, vzorné správanie, reprezentáciu školy. Rozlúčili sme sa aj so štyrmi zamestnancami školy. Nasledovalo lúčenie deviatakov a po ňom návrat do školy a rozdávanie vysvedčení. Deviatakov prijal p. starosta v svadobnej sieni, kde pokračovali rozlúčkovou slávnosťou venovanou práve našim najstarším. Po slávnostiach prebehla hodnotiaca pedagogická rada a po nej slávnostný obed zamestnancov školy v Kačabare v Novom Meste nad Váhom. Viac čítajte tu.
      FOTOALBUM

     • Športový deň 1. stupňa

      26. 6. 2019

      Posledné dni školského roka si žiaci 1. stupňa spríjemnili športovaním. V stredu ráno 26. júna všetci žiaci nasadli do autobusov a tie ich odviezli do športového klubu Klimatech v Novom Meste nad Váhom. Tam boli pre ne pripravené rôzne športové aktivity. Deti sa učili hrať tenis, prekonávali prekážkovú dráhu, skladali slová z písmen napísaných na loptičkách, zahrali si zväčšenú verziu hry Scrabble. Zaujímavá bola aj prehadzovaná na pieskovom ihrisku. Deň bol veľmi horúci, a tak všetkým dobre padol aj nanuk či studený nápoj. Za zorganizovanie tejto akcie patrí veľká vďaka manželom Andrejke a Jurajovi Bernovským, ktorí pre deti tútoakciu pripravili.

     • Turistický výlet na Plešivec

      29. 6. 2019

      V utorok 25. júna 2019 sa naša škola vyprázdnila. Prečo tomu bolo tak? Nuž všetci sa vybrali na turistiku. Mladší žiaci z 1. stupňa zvolili kratšiu trasu - smer na Cagaléch studienku a pod Plešivec. Starší žiaci z 2. stupňa zvládli so svojimi učiteľmi napriek veľkému teplu výstup na Veľký Plešivec, najvyšší kopec nad Podolím. Tam hore pod krížom krásne prefukovalo a pohľad z výšky na široké okolie stál za tú vynaloženú námahu. Niektorí žiaci boli na podolskom Plešivci po prvýkrát. Veríme však, že nie posledný. Všetci sa vrátili upotení, špinavý, zablatení, ale s krásnym pocitom príjemne stráveného predprázdninového školského dňa.

  • Fotogaléria

   • Projekt Odborné učebnice - nové pomôcky
   • Otvorenie školského roka 2019/20
   • Záložka do knihy spája školy 2018
   • Galéria ocenených žiakov školy v šk. roku 2018/19
   • Učiteľ 21. st. - konferencia
   • Slávnosť na záver šk. r. 2018/19
   • Opekačka v ŠKD
   • Výlet 5. - 8. ročníka na Plešivec
   • Športový deň 1. stupňa v Novom Meste nad Váhom
   • Výlet 1. st. pod Plešivec
   • noc v MŠ
   • výchovný koncert v ZUŠ
  • Zvonenia

   Utorok 17. 9. 2019