• Sme bezbariérová škola

      24. 10. 2021

      V utorok 19. októbra 2021 nám do školy priviezli novučičký schodolez. Bude slúžiť pre žiakov so zdravotnými problémami, ktoré im neumožňujú pohybovať sa samostatne po schodiskách našej školy. Verím, že nám bude prístroj dlho a dobre slúžiť a deťom zjednoduší pohyb po škole pri presunoch do odborných učební. FOTOALBUM

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

      20. 10. 2021

      V dňoch 19. a 20. 10. 2021 testovali p. učiteľky 1. a 3. ročníka za pomoci asistentiek učiteľa pohybové schopnosti žiakov. Cieľom testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne. Výsledky z testovania nahodia p. učiteľky do systému. Pop spracovaní za celé Slovesnko dostanú rodičia osvedčenie, ktoré bude hovoriť o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov pre dieťa z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...) FOTOALBUM

     • Jeseň v školských kluboch detí

      20. 10. 2021

      V I. ŠKD sme sa venovali jesennému tvoreniu. Deti si nazbierali listy, ktoré potom odtláčali slniečku ako lúče, lepili ježkovi ako pichliače, prváci ich nahradili pásikmi farebného papiera. Ďalej si urobili veľký list, ktorý vymaľovali svojimi prstami, na ktorých mali tempery a vytvorili dlhú jesennú reťaz, nad ktorou narástli hríbiky. Jesenný strom komplimentov ukazuje vzťahy medzi deťmi, najmä ich kamarátstva. I. ŠKD taktiež vyrábala ovocný šalát zo sezónneho ovocia, ktorý deťom veľmi chutil. Dôkazom boli dve veľké prázdne misy. Posledným veľkým zážitkom bola spoločná šarkaniáda I.ŠKD a II.ŠKD, kde si deti púšťali šarkanov na ihrisku. Odmenou pre tých, ktorí leteli najvyššie a najdlhšie, boli diplomy a sladkosti.

     • Prednášky o kybernetickej bezpečnosti v 6.A, 6.B, 7.A

      14. 10. 2021

      Dňa 7.10.2021 naša koordinátorka prevencie Mgr. Monika Muľová zorganizovala pre žiakov 6.A, 6.B, 7.A prednášky na najaktuálnejšie témy z oblasti kybernetickej bezpečnosti. Oslovila ľudí z občianskeho združenia Digitálna inteligencia cez web stránku https://www.cyber4kids.sk/, kde sa nakontaktovala na lektorku p. Andreu Cox. V deň prednášky k nám prišlo z Bratislavy 6 ľudí z počítačových firiem (Dell, Lenovo,..). Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapájali lektori žiakov do tvorby hodiny a spoločne objavovali základné princípy bezpečnosti na internete. Prednášky prebiehali štyri vyučovacie hodiny, počas ktorých sa venovali sociálnym sieťam - ako fungujú a na čo slúžia, rozprávali sa o hackeroch – čo robia a ako sa pred nimi chrániť, spomenuli si aj tému kyberšikany – ako ju rozpoznať a ako sa voči nej brániť, neobišli ani tému gamingu, ktorá zaujala viac chlapcov. Počas posl

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      13. 10. 2021

      V utorok 12.10.2021 sa zúčastnilo 6 našich žiakov 7.-8. ročníka na okresnom kole v cezpoľnom behu v Novom Meste nad Váhom. Družstvo chlapcov skončilo na 5. mieste z 8 družstiev, družstvo dievčat skončilo na poslednom mieste. Na súťaž žiakov sprevádzali Mgr. Ostrovský a p. asistentka Burzová.

     • Fotenie žiakov 1. stupňa

      13. 10. 2021

      Vážení rodičia:

      V utorok 12.10.2021 sa uskutočnilo fotenie žiakov 1. stupňa firmou xVision (fotoponuka.sk). Asi o 3 týždne dostanete domov fotky svojho dieťaťa s letáčikom. Ak sa Vám budú fotky páčiť, vyberiete si z ponúknutých možností Vám vyhovujúcu a zaplatíte. Ak nebudete chcieť fotky kúpiť, vrátite ich do školy. Škola má s firmou podpísanú zmluvu o ochrane osobných údajov, podľa ktorej firma zlikviduje všetky zábery, ktoré rodičia vrátia a nezakúpia si ich. Kúpa fotiek je dobrovoľná.

     • Školské kolo súťaže pIšQworky

      12. 10. 2021

      V utorok 12.10.2021 si 20 žiakov zo 6. ročníka navzájom zmeralo svoje sily v školskom kole súťaže pIšQworky. Každý z nich odohral 10 zápasov, pri ktorých získavali 1 bod za každé víťazstvo. Ak bol súboj nerozhodný, získal každý hráč 0,5 boda. A teda víťazmi školského kola súťaže sa stali:

      1. miesto - 8,5 boda - Ema Sevaldová a Tomáš Miklo

     • Náučná exkurzia šiestakov

      10. 10. 2021

      Dňa 8.10.2021 sa žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili náučnej exkurzie pod vedením Mgr. Samuela Kusendu a Mgr. Veroniky Zemkovej. Počas exkurzie žiaci navštívili múzeum M.R.Štefánika v Košariskách, Mohylu M.R.Štefánika a múzeum Slovenských národných rád na Myjave. Exkurzia bola zameraná na poznanie regionálnej, ale aj národnej histórie a najmä na poznanie osobnosti M.R. Štefánika. Žiaci ale aj vyučujúci sa dozvedeli nové a zaujímavé informácie ohľadne národnej histórie a osobnosti M.R. Štefánika. K príjemnému zážitku nám prispelo aj príjemné počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas exkurzie. Touto formou by sme sa chceli poďakovať zamestnancom oboch múzeí za zaujímavý výklad a pútavú expozíciu. FOTOALBUM

     • Rúška od pondelka 4.10.2021

      3. 10. 2021

      V piatok 1.10.2021 prijal ÚVZ novú vyhlášku č. 250/2021, ktorá začína platiť od pondelka 4.10.2021. Podľa nej majú žiaci výnimku z nosenia rúšok a respirátorov v rámci triedy, kde sa nemiešajú so žiakmi iných ročníkov, ale sú len v priestore so svojím kolektívom triedy. Žiaci sú však povinní mať v škole rúško a použiť ho na chodbách, pri presune do jedálne a všade tam, kde sa stretávajú so žiakmi z iných tried. Pre zamestnancov táto výnimka neplatí. Platí len výnimka pre pedagogických zamestnancov, že miesto respirátorov môžu mať rúška. Nižšie si môžete prečítať uvedenú vyhlášku.

  • Ako sú na tom tvoje znalosti o Slovensku? Nestratil by si sa? Zvládneš zodpovedať na všetky kvízové otázky? Vyskúšaj kvíz 
   Slepá mapa Slovenska.

   • Projekty

    • Od 1.5.2021 na škole pracuje 4-členný inkluzívny tím v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ II.". Bližšie informácie nájdete na stránke MPC https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte.
    • Od 1.10.2021 začíname s rozvojovým projektom SPOLU MÚDREJŠÍ II., v rámci ktorého sa bude doučovať 11 detí. Bližšie informácie TU.

     

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Pondelok 25. 10. 2021