• Rozvrh od 17.5.2021

      13. 5. 2021

      V piatok 13.5.2021 končí adaptačné obdobie žiakov 5.-7. ročníka po návrate do školy. Vraciame sa k rozvrhu prezenčnej výučby, ktorý je však trochu upravený vzhľadom na dlhodobú PN vyučujúceho SJL. Od pondelka 17.5.2021 bude platný rozvrh č. 13. Prosíme všetkých žiakov 2. stupňa, aby si rozvrh pozreli. V budúcom týždni je náš okres v ružovej farbe, preto sa už bude aj telesná a športová výchova môcť realizovať v telocvični (statické cvičenia s odstupmi). Je nutné, aby žiaci mali v skrinkách športové oblečenie a obuv na telocvik.

     • PIRLS 2021

      13. 5. 2021

      Medzinárodným centrom štúdie PIRLS 2021 bolo vybraných 236 základných škôl v SR do tohto testovania. Naša škola bola jednou z vybraných škôl. Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ v SR. Štúdia prebieha v 55 krajinách sveta. Je zameraná na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov na konci 4. ročníka, teda na konci obdobia, keď sa žiaci učia čítať s porozumením, pred prechodom na 2. stupeň, kedy by žiaci mali byť schopní učiť sa čítaním. U nás sa do štúdie zapojilo 28 žiakov 4. ročníka, ktorí riešili v utorok 11. 5. 2021 dve časti štúdie a nakoniec vypĺňali dotazník pre žiaka. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý nám veľmi promptne vyplnili papierovo alebo online dotazník pre rodiča. Výsledky štúdie budú zverejnené v decembri 2022.
      FOTOALBUM

     • Pokyny od 10.5.2021- zmena pravidiel pre čestné vyhlásenia, aktualizácia rozvrhu

      6. 5. 2021

      Okres Nové Mesto nad Váhom je pre týždeň od 10.5.2021 v červenej farbe, všetky ročníky pokračujú v prezenčnej výučbe, pridáva sa aj trieda 4.A, ktorá sa vyučovala dištančne kvôli karanténe do 7.5.2021. V zmysle materiálu Návrat do škôl 2021 pre červené okresy platí: Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8). Preto nie je potrebné v pondelok 10.5.2021 predkladať papierovo alebo elektronicky čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pre všetkých žiakov, ktorí chodili riadne do školy. Povinnosťou rodičov je čestné vyhlásenie prikladať vtedy, keď žiak nie je v škole 4 dni a viac (napr. v sobotu, nedeľu, pondelok, utorok ---> v stredu je nutné doložiť čestné vyhlásenie.) Pre budúci týždeň je nutné, aby si žiaci znovu skontrolovali rozvrh, pretože im pribudli hodiny telesnej výchovy v exteriéri -

     • Záchrancovia stromov

      3. 5. 2021

      Pozrite si aktuálne výsledky v zbere papiera. Pretože pre kontajner si z firmy môžu prísť až o týždeň, ešte ho budeme mať chvíľku na školskom dvore a ešte je v ňom trošku miesta. tak ak si chcete vylepšiť výsledky v súťaži, ešte stále tak môžete urobiť. Kliknite TU a uvidíte, ako ste zatiaľ na tom v zbere.

     • 4.A v karanténe

      26. 4. 2021

      Z rozhodnutia RÚVZ Trenčín (Rozhodnutie_4A_karantena.pdf​​​​​​​) je 4.A od 24.4.2021 v karanténe aj s triednou učiteľkou z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa trvá do 7.5.2021 a platí pre žiaka triedy, nie pre rodičov a ich súrodencov, tí naďalej chodia do školy, príp. do práce. Tu sú odporúčania RÚVZ pre rodičov a žiakov, ktorí sú v karanténe: karantena_-_ziaci_ZS.pdf​​​​​​​

     • Zápis detí do materskej školy

      22. 4. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie 804 oznamuje, že prihlášky na prijatie detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 je možné priniesť do materskej školy v priebehu mesiaca máj 2021. Zákonný zástupca si môže tlačivá k prijatiu stiahnuť z webového sídla školy z www.zspodolie.sk. Ak si rodič nemá ako stiahnuť a vytlačiť tlačivá, je možné si ich vyzdvihnúť u zástupkyne materskej školy 3. a 4. mája 2022 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. v budove materskej školy.

     • Strava v pondelok 26.4.2021

      22. 4. 2021

      Oznamujeme Vám, že v pondelok 26.4.2021 sa v našej jedálni bude variť len pre materskú školu, pre deti v ŠKD a pre zamestnancov. Obmedzujeme stravovanie na tento deň z dôvodu, že v čase od 10.00 do 11.50 hod. má byť škola odpojená od elektrickej energie. Ostatní žiaci ZŠ, ktorí chodia na obedy a nechodia do ŠKD, sú automaticky odhlásení. Ak žiak chodí do ŠKD a v pondelok nemôže ísť z nejakého dôvodu na obed, musí sa odhlásiť.

   • Pracovná ponuka

   • Hľadáme pracovnú silu na pozíciu učiteľka MŠ - od 25.8.2021. Bližšie info TU 

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 15. 5. 2021