• Oznam pre týždeň od 1.3. do 5.3.2021

      25. 2. 2021

      V zmysle vyhlášky 87 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, sa zakazuje všetkým zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v týchto okresov prezenčnou výučbou prevádzkovať základné a materské školy. Stále sme v čiernej farbe na celoslovenskej aj regionálnej úrovni, preto v týždni od 1.3. do 5.3.2021 ostáva škola zatvorená, učíme sa dištančne. Školu navštevuje len jedna skupinka detí MŠ a jedna skupinka detí ZŠ, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry alebo sú obaja rodičia zamestnaní bez možnosti pracovať na home office. Žiaci bez internetu si prídu pre dú ako vždy v stredu v čase od 11.00 hod. do 12.00 hod.

     • Ako v týždni od 22.2.2021 po jarných prázdninách

      19. 2. 2021

      Podľa COVID automatu bol okres Nové Mesto nad Váhom vyhodnotený v utorok 16.2.2021 v IV. stupni varovania (čierna farba). Preto základná aj materská škola ostávajú v týždni od 22.2.2021 zatvorené. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v online vyučovaní podľa platného rozvrhu rozvrh_06_2020_21.

      Do ZŠ aj do MŠ sa môžu vrátiť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí sú obaja zamestnaní a nemôžu pracovať na home office. Počítame s deťmi, ktoré ZŠ a MŠ navštevovali od 11.1. (6 detí v MŠ, 6 dertí v ZŠ). V prípade, že vzniká tento problém u ďalších rodičov a potrebujú dieťa umiestniť do školy, kontaktujte riaditeľstvo školy (0902886370). Uvedené deti sa vrátia do školy s podpísaným čestným vyhlásením o bezinfekčnosti a kópiou negatívneho testu jedného z rodičov žijúcich v spoločnej domácnosti nie starším ako 7 dní.

     • Jarné prázdniny

      11. 2. 2021

      Oznamujeme rodičom, že po dohode vedenia školy so zriaďovateľom školy bude škola počas jarných prázdnin v čase od 15.2. do 19.2.2021 zatvorená vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany rodičov detí materskej školy.

     • Ustanovujúca schôdza Rady školy

      12. 2. 2021

      Vo štvrtok 11.2.2021 sa vo večerných hodinách konala online ustanovujúca schôdza Rady školy. Za predsedu Rady školy bola nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolená p. Mariana Porubská a za podpredsedu p. Veronika Zemková. Schôdzu viedla riaditeľka školy a bol prítomný starosta obce. Scôdze sa zúčastniklo 9 z 11 členov RŠ, oboznámili sa so Štatútom rady školy. Týmto je Rada školy plne funkčná a vedenie sa ujalo svojej funkcie.

     • Trochu štatistiky

      8. 2. 2021

      V pondelok 8.2.2021 nastúpilo do ZŠ Podolie 82 detí 1. st. z 94 detí, čo je 87 %. Nenastúpilo 12 detí, z toho 4 plánujú nastúpiť, zatiaľ sú chorí. Žiakom 1. st. sme v rozvrhu zrušili telesnú výchovu, keďže nemôžu cvičiť v uzavretom priestore, hudobnú výchovu, keďže nemôžu spievať a tiež etickú výchovu, aby sa nemiešali žiaci zo všetkých tried 1. stupňa. U štvrtákov sme rozdelili náboženskú výchovu zvlášť pre 4.A a zvlášť pre 4.B. Od utorka 9.2.2021 platí pre 1. stupeň rozvrh_08_2020_21.

     • Okresné kolo MO

      31. 1. 2021

      V stredu 27. januára 2021 sa konalo online okresné kolo matematickej olympiády 9. ročníka. Zúčastnila sa na ňom deviatačka Simona Augustínová pod vedením p. zást. RNDr. Daniely Marákovej. Simonka skončila na 8. mieste ako úspešná riešiteľka OK MOm. K úspechu blahoželáme.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 6. 3. 2021