• Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

      23. 10. 2020

      Vysvetlivky: DV - dištančné vzdelávanie, PV - prezenčné vzdelávanie, RŠ - riaditeľka školy, ZRŠ - zástupkyňa riaditeľky školy

      Veríme, že všetko zvládneme. V septembri 2020 sme mali tematickú inšpekciu k dištančnému vzdelávaniu, ktoré sme realizovali od marca do júna 2020, boli sme ako škola inšpektormi pochválení za zvládnutie situácie. Čakajú nás náročné časy, ktoré si vyžadujú, aby sme vedeli spolupracovať: škola - žiaci - rodičia. Prosíme rodičov o prečítanie pokynov, žiaci ich dostali na triednickej hodine v piatok 22.10. Rodičia, dohliadnite na školskú prácu detí doma, kontrolujte ich. kontaktujte nás, ak by ste mali akýkoľvek problém (RŠ 0902886370, škola 032/7408411, 12, 13).

     • Dotazník pre rodičov

      21. 10. 2020

      Vážení rodičia,

      19. 10. 2020 sme zverejnili na webe anketu Pripravenosť na dištančné vzdelávanie, mnohí ste už na otázky v nej zodpovedali, ďakujeme Vám. Anketu sme však pozastavili, keďže spracúva výsledky len do grafov a my potrebujeme konkrétne odpovede priradiť ku konkrétnym žiakom. Preto Vás prosíme, aby ste údaje vyplnili ešte raz - na papieri, ktorý Vám dieťa prinesie domov. Vopred sa ospravedlňujeme tým, ktorí museli podstúpiť procedúru zisťovania pripravenosti rodín na domáce vzdelávanie dvakrát.

     • Šikanovanie na školách

      19. 10. 2020

      Nadácia Markíza a hlavní partneri Ministerstvo školstva SR a Linka detskej dôvery sputili v októbri 2020 projekt ODPÍŠEME TI. cieľom projektu je zastaviť šikanu na školách. Zareagujte, ak vidíte v škole šikanu. Povedzte o tom kamarátovi, rodičom, učiteľom. Ak sa bojíte, v rámci projektu začala fungovať web stránka www.odpisemeti.sk, ktorá ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia. Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách. Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

     • Šarkaniáda v 5.A

      15. 10. 2020

      Deti v 5.A triede v rámci utužovania triedneho kolektívu spolu s p. uč. triednou Mgr. Veronikou Zemkovou strávili v piatok 9. októbra 2020 pekné popoludnie na futbalovom ihrisku za školou. Využili krásne jesenné počasie a púšťali šarkanov.

      FOTOALBUM

     • Pár slov k rúškam - pre žiakov aj rodičov

      6. 10. 2020

      Kedže sa na Slovensku, ale aj vo svete šíria rôzne konšpirácie a polopravdy, ponúkame nasledujúce informácie.

      1. "Nosenie rúšok zabraňuje vdychovaniu kyslíku a zvyšuje šancu otravy CO2." - Nepravda.

      Áno, medzi dýchacími cestami (ústa) a rúškom cirkuluje viac CO2, čo je úplne saozrejmé. To, že vdychujete tento vzduch, ale nemá signifikatne negatívny dopad na zdravie, rovnako, ako pobyt vo vysokohorskom prostredí neniči zdravie, rovnako ako chirurgovia, ktorí operujú niekedy 20 hodín v kuse, neumierajú na otravu CO2.

     • Škaredé káčatko

      29. 9. 2020

      Dňa 28.9.2020 deti z ŠKD I. a ŠKD II. pod vedením Slavky Štefánikovej a Mgr. Samuela Kusendu navštívili Piešťanskú elektráreň, v ktorej sa konalo divadelné predstavenie pre deti 1. stupňa s názvom Škaredé káčatko. Toto predstavenie bolo súčasťou 11. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok 2020, ktorý organizuje Mestská knižnica Piešťany v spolupráci s RTVS. Po predstavení si deti mohli pozrieť výstavu rozprávkových ilustrácií. V divadle boli len naše deti a boli dodržané hygienické opatrenia.

     • Voľby do Rady školy

      22. 9. 2020

      V týždni od 21.9.2020 prebiehajú na našej škole voľby do Rady školy. V pondelok volili ráno nepedagogickí zamestnanci jedného zástupcu, do Rady školy bola zvolená p. Mariana Porubská. Poobede volili pedagógovia ZŠ, najviac hlasov získala Mgr. Veronika Zemková. Na rodičovskom združení volili rodičia žiakov ZŠ troch svojich zástupcov. Volieb sa zúčastnilo 160 z 215 rodičov, čo je 74,4%. Voľby sú platné, na prvých troch miestach skončili p. Zuzana Čuchranová, p. Erika Augustínová a p. Vita Mrekajová. Za pedagogických zamestnancov MŠ bola zvolená p. Lenka Janegová. Ešte prebehnú voľby za rodičov v materskej škole a delegovanie členov za OcÚ.

  • Aktuálny rozpis využitia multifunkčného ihriska: Pouzivanie_MI_2020.pdf

  • POKYNY PRE RODIČOV a ŽIAKOV - COVID-19

   • Momentálne je naša škola v zelenej fáze.
   • Pri návrate dieťaťa, ktoré chýbalo viac ako 3 dni nasledujúce po sebe (vrátane víkendov a sviatkov), dieťa MUSÍ priniesť rodičmi podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti, inak Vám voláme, aby ste si prišli pre dieťa. Tlačivo si stiahnite tu: priloha2.pdf
   • Zabezpečte dieťaťu 2 rúška na deň a hygienické vreckovky. Bavlnené rúška pravidelne perte a žehlite.
   • Tu si môžete prečítať dokument, podľa ktorého sa momentálne riadime: Pokyny_COVID_19.pdf
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak Vaše dieťa má niektoré s príznakov, nechajte ho radšej doma a navštívte s ním lekára.
   • Platí zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov školy počas vyučovania Vstup len s povolením riaditeľky školy. Návštevník musí mať vyplnené tlačivo: priloha3.pdf
  • Fotogaléria

   • Šarkaniáda 5.A
   • Škaredé káčatko
   • Otvorenie šk. roka s prvákmi
   • Rozlúčka s deviatakmi
   • Posedenie zamestnancov v Bašovciach na konci šk. roka
   • Rozlúčka s odchádzajúcou p. učiteľkou v 2.A
   • Výlet 3.A a 3.B na Banát do Častkoviec
   • Domáci výtvarníci
   • Karneval v MŠ
   • Turnaj vo florbale
   • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky
   • Polícia pátra po čitateľovi
  • Zvonenia

   Sobota 24. 10. 2020