• Vianočné trhy
    • Mikuláš v kine
    • Starší čítajú mladším
    • Prednáška o zdravej výžive 7. a 8. roč.
    • Podolský atletický päťboj
    • Čachtické ľahkoatletické hry
    • Prevencia zubného kazu - prednáška pre 1. st.
    • Cezpoľný beh a Podolský duatlon
    • Aladinova zázračná lampa - predstavenie pre 1. stupeň
    • Nové pomôcky - projekt Odborné učebne
    • Slávnostné otvorenie školského roka a vítanie prváčikov
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Hľadáme nových zamestnancov. Pre bližšie informácie pozrite pracovné ponuky a informujte sa na riaditeľstve školy.
    • Pozvánka na ples

    •  

     Po vydarenom minuloročnom plese si Vás dovoľujeme pozvať na 16. Fašiangový školský ples NOC OSCAROV, ktorý sa uskutoční
     1. 2. 2020 v sále KD v Podolí. Do tanca bude vyhrávať kapela “LAGÚNA”. Vstupenky je možné zakúpiť alebo rezervovať na riaditeľstve školy, t.č. 0902886370; 032/7408412. Tešíme sa na Vás.

     Všetky ďalšie informácie nájdete na plagáte plesu.

      

     • Všetkovedko

      26. 1. 2020

      28. 11. 2019 sa 29 žiakov 2., 3. a 4. ročníka zapojilo do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, v ktorej riešili druháci 24 a ostatní 30 otázok v čase 40 mionút. Otázky boli z rôznych predmetov, v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti. Žiaci si ňou môžu precvičiť aj čítanie s porozumením a otestovať sa v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska. Žiakom sa veľmi páčila – primerané úlohy, vhodné obrázky. Všedkovedkom našej školy sa stal Oliver Mucska s počtom bodov 188 z 210. Diplom Všetkovedko získali ďalší žiaci: Andrej Halčin, Erik Augustín, Bianka Borovská, Nikola Brestovská, Filip Hlísta a Eliška Huttová. Srdečne im blahoželáme k úspechu. Ostatní riešitelia získali titul Všetkovedkov učeň.

     • Lyžiarsky výcvikový kurz

      26. 1. 2020

      V nedeľu 26. 1. 2020 v čase obeda odišlo 35 žiakov a 3 vyučujúci našej školy (Mgr. Hanzlíková, Mgr. Vienerová, Mgr. Ostrovský) na týždňový lyžiarsky kurz do strediska ParkSnow Donovaly. Veríme, že si výcvik užijú, nelyžiari sa naučia základy lyžovania a lyžiari sa zlepšia v technike.

     • Šaliansky Maťko

      26. 1. 2020

      Vo štvrtok 23.. 1. 2020 sa zúčastnili 4 žiačky (Vanesa Prídavková, Mária Magdaléna Kahajová, Anička Augustínová a Timea Kapcová) na okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko. Diplom ani cenu žiadna z nich nepriniesla, dievčatá naberali skúsenosti a možno o rok budú v recitácii lepšie ako v tomto roku.

     • Obdobie klasifikácie

      26. 1. 2020

      V pondelok dňa 20. 1. 2020 mali naši učitelia predklasifikačnú pracovnú porad, kde sa zaoberali okrem iného výchovnými opatreniami. Po návrhoch učiteľov mali možnosť rodičia problémových žiakov na základe predvolania prísť skonzultovať výchovné opatrenie s učiteľmi.
      V piatok 24. 1. 2020 sme mali klasifikačnú pedagogickú radu, hlavným bodom programu bola klasifikácia žiakov za 1. polrok. Žiaci dostanú v piatok 31. 1. 2020 výpisy klasifikácie. Prosíme rodičov podpisom na návratkách alebo v slovníčkoch potvrdiť, že výpis klasifikácie videli.

     • Výsledky súťaže YPSILON - slovina je hra

      19. 1. 2020

      40 žiakov 1. aj 2. stupňa riešilo 12. decembra 2019 úlohy celoslovenskej súťaže Ypsilon-slovina je hra. Už máme výsledky tejto súťaže. Celkovo môžeme konštatovať veľmi dobré umiestnenie pre žiakov 1. stupňa, 2. stupeň je na tom trošku slabšie, predsa len toho musia starší žiaci už vedieť oveľa viac, ale aj medzi druhostupniarmi sú excelentní žiaci. 4 deti (Simona Sovišová 1.A, Matúš Bartoš 1.A, Eliška Huttová 4.B, Juraj Strýček 9.A) získali 100% a už len čakáme na žrebovanie o mobilný telefón, či ho niekto z nich získa. Ďalšie 4 deti mali krásny výsledok 99 %. Až 27 detí zo 40 dosiahlo úspešnosť nad 90 %. Všetkým úspešným blahoželáme. V priebehu týždňa by sme mali dostať diplomy a ceny.

     • Napísali nám z Útulku psíkov z Piešťan

      16. 1. 2020

      "Touto cestou chceme vyjadriť obrovské ďakujeme ZŠ s MŠ Podolie, ktorí pred sviatkami spolu s pedagógmi a rodičmi usporiadali vianočné ekotrhy a výťažok s krásnou sumou 460€ jednohlasne darovali našim útulkáčom. Veľmi si ceníme prístup pani riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej, pedagógov a rodičov, ktorí vedú deti k láske k prírode a zvieratkám. Je to neuveriteľne krásne gesto a všetci sme boli dojatí.Tí malí žiačikovia ukázali krásne srdiečka a my veríme, že z nich vyrastú dobrí ľudia. Je to naša budúca generácia, tak im držíme palce, aby rástli v tomto duchu,k eď človek má zostať človekom a rozdávať nezištne dobro, súcit a ľudskosť. Deti, čakáme vás s našimi psíkmi v útulku aj s prekvapením pre vás. "
      Ľubomíra Baleková, predseda RC Sloboda zvierat
      https://www.facebook.com/UtulokPiestany/

     • Výsledky iBobra

      12. 1. 2020

      Naši žiaci sa zapojili do riešenia informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Návšteva divadelného predstavenia v novom SND

      12. 1. 2020

      V piatok 10. 1. 2020 sa vybralo 32 zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, aj aktívnych žiakov do Bratislavy na divadelné predstavenie "Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch", ktoré sa konalo v novej budove Slovenského národného divadla. Ďakujeme za organizáciu tohto podujatia predmetovej komisii slovenského jazyka, hlavne Mgr. Alexandre Fabokovej a Mgr. Veronike Zemkovej, ktoré akciu organizačne zastrešili. Akciu sme uskutočnili z príležitosti 100. výročia založenia prvého slovenského divadla - Slovenského národného divadla v Bratislave. FOTOALBUM

     • Výsledky Testovania T5-2019

      8. 1. 2020

      Už sú známe výsledky celoslovenského testovania piatakov zo slovenského jazyka a matematiky. Sme veľmi spokojní s výsledkami našich žiakov. V matematike dosiahli priemer 72,7 % (priemer v SR je 64,8%), boli lepší od celoslovenského priemeru o 7,9%. Aj v slovenskom jazyku boli naši žiaci nad priemerom SR o 7,4%, dosiahli priemer 70,8% (priemer v SR je 63,4%). V slovenskom jazyku mali dve žiačky test na 100% a 4 žiaci nad 80%. V matematike mal 1 žiak 100% a ďalších 8 žiakov nad 80 %. Výsledky žiakov by mali rodičia vidieť v internetovej žiackej knižke. Bližšie výsledky a porovnania s minulými rokmi nájdete v časti Rodičom - Poradenstvo - Testovanie T5.

     • Vianočné charitatívne ekotrhy

      27. 12. 2019

      Posledný deň roka 2019, ktorý sme trávili v škole (piatok 20. 12.) sa rozhodla žiacka školská rada zorganizovať pre žiakov 1. stupňa vianočné charitatívne ekotrhy. Dva týždne pred akciou sme jej robili propagandu a žiadali prostredníctvom webu, pondelníčkov a triednych učiteľov žiakov o to, aby počas vianočného upratovania svojich izbičiek priniesli do školy veci, ktoré nepotrebujú, sú funkčné a mohli by ešte niekomu poslúžiť (hračky, školské potreby, knihy, drobnosti,...). Vo štvrtok pred trhmi sa poobede žiacka školská rada zišla, aby roztriedila prinesené veci. V piatok ráno sa dolná chodba premenila na trhovisko. Decká z rady nachystali stoly, označili si stánky, vyrobili cenovky, naukladali prinesené veci podľa kategórií. Keď bolo všetko pripravené, p. riaditeľka prostredníctvom školského rozhlasu vyhlásila, že trhy sa otvárajú. Ani sme si nemysleli, že budú také úspešné, keďže ceny

     • Vianočná besiedka v ŠKD

      27. 12. 2019

      Vo štvrtok 19.12. 2019 sa stretli všetky deti navštevujúce prvé i druhé oddelenie ŠKD na vianočnej besiedke, ktorej predchádzalo pečenie medovníkov. Tie si deti samé vyzdobili. Okrem toho si však deti priniesli aj svoje vianočné pečivo z domova a taktiež ovocie, na ktorom si pochutili. K tomu im naše pani kuchárky uvarili čaj. Toto vianočné posedenie bolo obohatené kultúrnym programom, kde si deti z oboch oddelení zaspievali vianočné koledy a vinše. Po programe nasledovalo vzájomné obdarovanie detí darčekmi. V ŠKD tak panovala pohodová predvianočná nálada a deti šťastne odchádzali domov. FOTOALBUM

  • Fotogaléria

   • Návšteva SND v Bratislave
   • Vianočné charitatívne ekotrhy
   • Tvorba vianočných aranžmánov s SOŠ Rakovice
   • Vianočné pohľadnice pre starčekov do Vianočnej pošty
   • Vianočná besiedka v ŠKD
   • Vianočné posedenie zamestnancov pri kapustnici a punči
   • Gooly v MŠ
   • Vianočné zvyky v MŠ
   • Vianočná výzdoba v ŠKD2
   • Vystúpenie na vianočných trhoch
   • Vianočný futbalový turnaj chlapcov
   • Vianočný koncert v MŠ
  • Zvonenia

   Pondelok 27. 1. 2020