• Podolský viacboj

      2. 6. 2023

      Vo štvrtok 1. júna 2023 na Deň detí pripravili pre žiakov 2. stupňa akciu Podolský viacboj naši deviataci a žiačky zo Žiackej školskej rady pod vedením p. riad. Schreiberovej. Vymysleli súťaže na 12-ich stanovištiach. Hneď ráno sa rozdelili žiaci 5. - 8. ročníka na 12 družstiev. Po ôsmej hodine sa rozpŕchli na stanovištia podľa časového harmonogramu a začali plniť zábavné i športové úlohy. Celý deň sa niesol v znamení spolupráce tímu, vzájomnom rešpekte, povzbudzovaní sa, ale aj súťaživosti a zábavy. V čom sme súťažili? Tu sú názvy stanovíšť: Ostrostrelci, Turbotáčky, Handrožmýkanie, Hon za písmenkami, Športový okruh, Cykloturisti, VBomba balón, Prekážková dráha, Remeslohádanky, Loptičkonosiči, Popoluškovanie, Strecholoziči.

     • Pomôžete v hlasovaní???

      1. 6. 2023

      Dávame do pozornosti projekt Nadácie VÚB Poklady Slovenska, v rámci ktorého môže obec Lednické Rovne získať grant do výšky 30 000 eur na obnovu Mauzólea Jozefa Schreibera, ktoré sa nachádza v krásnom parku tejto obce. Jozef Schreiber ako zakladateľ svetoznámych sklární známych pod značkou RONA by si to už konečne zaslúžil. Učiteľ našej školy Mgr. Eugen Schreiber, ako jeho pravnuk, by vám mohol o tom rozprávať... Pamiatka je majetkom obce a bola Nadáciou VÚB vybraná do finálového hlasovania spomedzi 405 pamiatok! Budeme radi za každý hlas. Ak môžete, zdieľajte so svojimi priateľmi a rodinami link na hlasovanie. Hlasovať za pamiatku je možné od 1.6.2023 do 15.6.2023 na tomto linku:
      https://www.nadaciavub.sk/poklady/

     • Dejepisno-prírodovedná exkurzia - Viedeň

      30. 5. 2023

      Vo štvrtok 25.5.2023 v skorých ranných hodinách naši žiaci 6.A a niektorí žiaci 7.A a 7.B triedy vyrazili na exkurziu do Rakúska pod vedením Mgr. Kusendu, RNDr. Marákovej a Mgr. Podhradskej. Exkurzia mala dva hlavné body programu.

      Prvým bolo navštívenie starovekého rímskeho mesta Carnuntum v dedine Petronell. Žiaci, rozdelení do dvoch skupín, mohli vidieť bývanie spred 2000 rokov, porovnať minulý a súčasný život človeka a dozvedieť sa informácie aj o každodennom živote Rimanov. Žiaci počas exkurzie prekvapili najmä svojimi vedomosťami, ktoré neraz prekvapili aj samotné pani sprievodkyne.

     • Majstrovstvá Slovenska v boxe

      23. 5. 2023

      S radosťou dávame na známosť, že náš žiak Adrián Zámečník sa stal Majstrom Slovenska v boxe žiakov a mladšieho dorastu. Adrián súťažil v kat. starší žiaci. Preteky sa konali 20. a 21. 5. 2023 v Holíči a predchádzal im intenzívny dvojtýždňový tréning. Okrem toho sa Adrián zúčastnil 12. - 14. 5. 2023 na Medzinárodnom turnaji v boxe "Trutnovopen 2023" v Trutnove, kde v kat. starších žiakov získal tiež medailové umiestnenie - 2. miesto. Adriánovi a jeho trénerom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom.

     • Prednáška pre 8.A

      23. 5. 2023

      Dňa 18.5.2023 mali žiaci 8.A prednášku na tému ,,Látkové závislosti a trestnoprávna zodpovednosť“. Na tému látkových závislostí žiakom rozprávala npor. Bc. Zuzana Trčková všetky negatívne vplyvy, ktoré môžu ovplyvňovať život človeka, ktorý podľahne drogovej a alkoholovej závislosti. P. policajtka tému podporila ukážkou fotografií ľudí užívajúcich drogy, ukážkou kufríka, ktorý obsahoval atrapy drog. Žiaci si vyskúšali aj okuliare simulujúce účinky drog a alkoholu. P. prokurátorka Mgr. Zeleňáková podala žiakom informácie o platných právnych normách a ich trestnoprávnej zodpovednosti, keďže už majú 14 rokov. U mladistvých (od 14 rokov) je oproti dospelým páchateľom rozdiel v tom, že majú väčšiu šancu na prevýchovu, začlenenie do spoločnosti a eliminovanie kriminálneho správania. Aj to je nepochybne dôvodom na samostatnú úpravu trestania mladistvých.
      FOTOALBUM

     • OZNAM - VŠI

      18. 5. 2023

      Vážení rodičia!

      Upozorňujeme Vás, že máme hlásený výskyt vší medzi žiakmi 2. stupňa (7.A, 6.A). Prosíme Vás, aby ste deťom skontrolovali vlasy. V prípade výskytu vší treba dieťa nechať doma a začať ihneď s preventívnymi opatreniami. Do školy sa môže vrátiť až po kontrole lekárom a len s potvrdením o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak zistíme v škole pedikulózu u Vášho dieťaťa, kontaktujeme Vás a v záujme ostatných detí takéto dieťa posielame domov.

     • Enviróza

      18. 5. 2023

      V stredu 17. mája 2023 sa žiaci 2. st. neučili podľa rozvrhu. 5 učiteľov z predmetovej komisie prírodovedných predmetov pripravilo pre nich environmentálny deň s názvom ENVIRÓZA. Žiaci boli rozdelení do 10 skupín a počas vyučovacieho dňa museli podľa časového rozpisu navštíviť 10 stanovíšť, kde sa neformálnym spôsobom učili o energiách a realizovali rôzne zážitkové aktivity. Témou dňa bola ENERGIA. O rôznych druhoch energií sa žiaci dozvedeli na stanovištiach Slnečná energia, Veterná energia, Tepelná energia, Vodná energia, Jadrová energia, Energia z biomasy. Nešlo tu len o teóriu, aj keď aj o tej bola reč, ale všade žiakov čakali nejaké pokusy a pomôcky vysvetľujúce pojmy a ukazujúce javy súvisiace s energiou. Čo všetko sa dá na faktúre za el. energiu nájsť a koľko stojí elektrina školu a domácnosť a koľko by sme mohli istými krokmi ušetriť, to si spočítavali žiaci na dvoch stanovištiac

     • Divadlo v ŠKD

      18. 5. 2023

      V utorok 16.5.2023 popoludní sa takmer všetky deti Školského klubu zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Mravec Gregor. Divadielko predviedla bábkohorečka z divadla Dúha pani Votrubcová. Deti pozorne počúvali a spontánne reagovali na dej príbehu o mravčekovi, ktorý si uvedomil aký je pre neho domov dôležitý. Na záver si deti vyskúšali manipuláciu s bábkami. Bábkoherečka upútala svojím pekným hlasovým prejavom. Deťom sa rozprávka páčila.
      FOTOALBUM

     • Návštevný deň

      18. 5. 2023

      V pondelok 15.5.2023 sa konalo posledné rodičovské združenie v tomto šk. roku vo forme návštevného dňa. Mnohí rodičia využili túto možnosť a prišli sa porozprávať v individuálnych rozhovoroch s učiteľmi o napredovaní svojich detí.

     • Majstrovstvá okresu v atletike

      12. 5. 2023

      V stredu 10.5.2023 sa 6 chlapcov a 6 dievčat z 2. stupňa zúčastnilo na Majstrovstvách okresu v atletike v Novom Meste nad Váhom. Úspechy boli striedavé. Najviac bodov pre družstvo získali chlapci vo vrhu guľou, skoku do výšky a behu na 800m, nedarilo sa v ostatných behoch.U dievčat najlepšie dopadol skok do výšky a hod Vortexom, najslabšie boli behy. Na stupeň víťazov sa dostali len Barbora Jankechová (2.miesto v skoku do výšky) a Marek Zemko ( 3.miesto v behu na 800 m ), ale aj to je pekný výsledok. Celkovo medzi školami rovnako dievčatá aj chlapci skončili na 9.mieste zo 14 škôl. U chlapcov to bolo dosť vyrovnané, na 6.miesto ZŠ kpt. Nálepkovu sme strácali len 9 bodov. Pozrite si bližšie výsledky:

  • Anketa k stravovaniu v našej školskej jedálni

  • Ak hľadáte prácu, aktuálne hľadáme nových spolupracovníkov s nástupom od 1. 9. 2023. Kliknite na nižšie uvedený link pre bližšie informácie.

   Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje

  • Pracovné maily pedagógov ZŠ nájdete tu:

   Pracovne_maily_pedagogickych_zamestnancov_ZS.pdf


    

  • Zvonenia

   Utorok 6. 6. 2023