• ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2022/23

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Podolský atletický štvorboj
     (hod granátom, skok do diaľky, skok do výšky, beh)
     7.10.2022

     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Bibiana Čavojská 27 b.
     (granát 8b, beh 10b, diaľka 0b., výška 9b.)
     Lenka Halušková 24 b.
     (granát 0b, beh 9b, diaľka 9b., výška 6b.)
     Ella Miklovičová 23 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Patrik Češek 39 b.
     (granát 10b, beh 10b, diaľka 10b., výška 9b.)

     Erik Augustín 33 b.
     (granát 6b, beh 8b, diaľka 9b., výška 10b.)
     Mateo Madro 31 b.
     (granát 7b, beh 9b, diaľka 7b., výška 8b.)
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Katalin Kirik 32 b.
     (granát 5b, beh 8 b, diaľka 10b., výška 9b.)
     Barbora Jankechová 30 b.
     (granát 10b, beh 5b, diaľka 5b., výška 10b.)
     Kristína Beňovičová 24 b. 
     (granát 4b, beh 4b, diaľka 9b., výška 5b.)
     kat. 7. - 9. roč. chlapci

     Ondrej Červeňanský 35 b.
     (granát 9b, beh 8 b, diaľka 9b., výška 9b.)

     Marek Zemko 34 b..
     (granát 4b, beh 10b, diaľka 10b., výška 10b.)
     Matúš Pollák 33 b.
     (granát 8b, beh 9b, diaľka 8b., výška 8b.)

      

     CELOSLOVENSKÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ

     iBOBOR 2022/23 - 7. -11.11.2022

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413 MŠ: 032 7408414 ŠJ: 032 7408415 ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie