• ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2020/21

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

     Online súťaž
     PYTAGORIÁDA
     9. a 10.12.2020

      

     Ondrej Zemko 3.A úspešný riešiteľ - 20 b. (12+8)
     Filip Tinka 4.A úspešný riešiteľ - 19 b. (13+6)
     Oliver Mucska 4.B úspešný riešiteľ - 13 b. (10+3)
     Eliška Huttová 5.B úspešný riešiteľ - 17 b. (11+6)
     Simona Valovičová 5.B úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)
     Aneta Čechvalová 5.B úspešný riešiteľ - 14 b. (14+0)
     Zara Igazová 5.A úspešný riešiteľ - 14 b. (11+3)
     Samuel Hadbábny 6.A úspešný riešiteľ - 21 b. (13+8)
     Timea Čavojská 6.A úspešný riešiteľ - 19 b. (11+8)
     Emma Okrucká 6.A úspešný riešiteľ - 19 b. (11+8)
     Peter Toráč 8.A úspešný riešiteľ - 18 b. (11+7)
     Adam Bobocký 8.A úspešný riešiteľ - 18 b. (11+7)
     Lukáš Čuchran 8.A úspešný riešiteľ - 17 b. (10+7)
     Daniel Miklo 8.A úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)

      

     OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Olympiáda v slovenskom jazyku
     27. 11. 2020
     online
     Simona Augustínová 9.A 2. miesto - úspešný riešiteľ
     Olympiáda v matematike
     27. 1. 2021
     online
     Simona Augustínová 9.A 8. miesto - úspešný riešiteľ

     Pytagoriáda
     13. - 14. 4. 2021
     online

     Filip Tinka 4.A 13.-14. miesto z 56 - úspešný riešiteľ
     20 b. (14 úloh dobre z 15, 6 b. za čas)
     Eliška Huttová 5.B 8.-9. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     19 b. (12 úloh dobre z 15, 7 b. za čas)
     Zara Igazová 5.A 20.-21. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     ​​​​​​​17 b. (13 úloh dobre z 15, 4 b. za čas)
     Aneta Čechvalová 5.B 33. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     ​​​​​​​13 b. (13 úloh dobre z 15, 0 b. za čas)

      

     CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE


      

     Online súťaž
     INFORMATICKÝ BOBOR
     11. a 16.11.2020

     Samuel Hadbábny 6.A 65,34 bodov (93. percentil)
     Matúš Pollák 6.A 50,69 bodov (75. percentil)
     Pavol Zemko 6.A 50,68 bodov (73. percentil)
     Simona Augustínová 9.A 80 bodov (100. percentil)
     Adam Bobocký 8.A 68,01 bodov (95. percentil)
     Peter Toráč 8.A 58,68 bodov (80. percentil)
     Daniel Miklo 8.A 54,69 bodov (73. percentil)
     Lukáš Čuchran 8.A 53,36 bodov (69. percentil)

     Baltie 2020
     online súťaž
     10.12.2020
     úroveň SR a
     medzinárodné finále

     Juraj Strýček 5. miesto zo 14 (medzinár. 44. miesto zo 102)
     Timotej Macháč 7. miesto zo 14 (medzinár. 52. miesto zo 102)