• 2019/20

    •  

     ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2019/20

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
     18. 9. a 19. 9. 2019
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Vanesa Vavrová Karin Helbichová Viktória Halčinová
     kat. 1. - 2. roč. chlapci Ondrej Zemko Aurel Bučko Mateo Madro
     kat. 3. - 4. roč.  dievčatá Nikol Brestovská Karin Brestovská Bianka Borovská
     kat. 3. - 4. roč. chlapci Roderik Bučko Filip Tinka Štefan Herák
     Filip Hlísta
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Erika Trsťanová 7.15

     Emma Okrucká 7.20

     Alexandra Dendisová 7.35
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Branislav Danihel 11.52

     Samuel Hadbábny  11.54 Patrik Margetín 13.00
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Viktória Farýová 14.03 Patrícia Surovcová 14.14 Ester Igazová 17.10
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Filip Hradil 11.14 Samuel Hutta 12.21 Adam Bobocký 14.20
     Podolský duatlon (beh, cyklistika, beh)
     18. 9. 2019
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. dievčatá Juliana Jamborová
     29.55

     -

     -
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci Matúš Moravčík
     18.40
     Matúš Pollák
     19.10
     Ondrej Červeňanský
     19.56
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Alex Burza
     15:36
     Šimon Pollák
     15.41

     Branislav Halienka
     17.10

      

     OBVODNÉ, REGIONÁLNE SÚŤAŽE

     Čachtické ĽA hry
     25.9.2019
     Čahtice
     Barbora Jankechová 4.A 2. miesto
     hod kriketkou
     Roderik Bučko 4.A 3. miesto
     beh na 500 m
     Erik Augustín 3.A 3. miesto
     skok do diaľky
     Družstvo mladších žiakov a žiačok 3. - 4. roč. 2. miesto 
     82 bodov
     Turnaj vo vybíjanej
     24.10.2019
     Nové Mesto n.V.
     Družstvo z 1. stupňa 3. - 4. roč 5. miesto z 5
     bez postupu

     Futsal st. žiaci
     25.10.2019
     Čachtice

     Družstvo st. žiakov 7. - 9. roč. 3. miesto zo 4
     bez postupu
     Spell and tell
     28.10.2019
     Vrbové
     Družstvo v zložení: Emma Ganobčíková, Karin Puváková,
     Samuel Hutta
     7. - 8. roč. 5. miesto
     z 9 družstiev
     Junior Náboj
     22.11.2019
     Piešťany
     Tím v zložení: Evka Hochelová, Juraj Strýček, Šimon Pollák, Samuel Hutta 8. - 9. roč. 5. miesto
     z 10 družstiev

      

     OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Cezpoľný beh
     7.10.2019
     Nové Mesto nad Váhom
     Filip Hradil 7.B 13.  miesto zo 44
     Samuel Hutta 8.A 18.  miesto zo 44
     Juraj Hrušovský 8.A 21. miesto zo 44
     Družstvo chlapcov   8.  miesto  z 15
     Viktória Farýová 9.A 15. miesto zo 43
     Patrícia Surovcová 8.A 39. miesto zo 43
     Natália Svoradová 7.A 43. miesto zo 43 - úraz
     Družstvo dievčat   12. miesto z 15
     Súťaž zručnosti
     29.10.2019
     Nové Mesto nad Váhom
     Šimon Pollák 9.A 5. miesto z 22 - informatika
     Juraj Strýček 9.A 8. miesto z 22 - strojárstvo
     Peter Círa 8.A 13. miesto z 22 - strojárstvo
     Timotej Macháč 9.A 16. miesto z 22 - informatika

     Okresné kolo 
     v streľbe zo vzduchových 
     zbraní
     6.12.2019
     Podolie

     Družstvo starších žiakov
     (Šimnová, Porubská, Bobocký)
       1. miesto - 825 b. - postup na KK
     Družstvo mladších žiakov
     (Čuchran, Černý, Fídler)
       1. miesto - 750 b. - postup na KK
     Michaela Hluchá 9.A 1. miesto - 287 b. - postup do KK
     Sára Šimnová 9.A 3. miesto - 278 b.
     Lukáš Čuchran 7.B 1. miesto - 282 b.
     Nikolaj Černý 6.A 2. miesto - 260 b.
     Marek Gúčik 6.A 4. miesto - 225 b. - postup do KK