• 2023/24

    •  

     ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2023/24

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Majstrovstvá 1. stupňa v cezpoľnom behu
     22. 9. 2023

     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  chlapci Dominik Bartoš, 2.A Alex Valentino Klčo, 1.A Maxim Grosch, 2.B
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Agáta Hochelová, 2.A Viktória Zámečníková, 2.B Sofia Žáková, 1.A
     kat. 3. - 4. roč.  chlapci Dominik Ray, 4.A Miroslav Herák, 2.B Zdenko Mozga, 3.A
     Kristián Olvecký, 3:A
     kat. 3. - 4. roč. dievčatá Paulína Madrová, 3.A Tereza Bobocká, 3.A Dorota Tatárová, 3.A

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com