Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-108/2022 školské lavice a stoličky 2 743,00 s DPH ZSPo-2022/1-036 23.06.2022 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 23.06.2022
Faktúra f-107/2022 aSc Agenda Komplet 489,00 s DPH 17.06.2022 aSc Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 20.06.2022
Faktúra f-106/2022 Mobil , internet 49,71 s DPH zmluva z 31.1.2012 2.11.2020 17.06.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 20.06.2022
Faktúra f-105/2022 poplatok za projekt Recyklohry 50,00 s DPH 17.06.2022 Nezisková organizácia RECYKLOHRY ZŠ s MŠ Podolie 20.06.2022
Faktúra f-104/2022 časopisy 15,45 s DPH 17.06.2022 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Podolie 20.06.2022
Faktúra F.Sj.200/2022 ovocie,zelenina 102,11 s DPH 13.06.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra F.Sj.199/2022 Potraviny 185,66 s DPH 13.06.2022 Bidfood ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra f-103/2022 umývací a oplachovací prostriedok, varechy 91,58 s DPH 13.06.2022 RM Gastro - JAZ s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra F.Sj.198/2022 Mäso, vajcia 83,51 s DPH 10.06.2022 Agrokombinát a.s. ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra f-102/2022 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 2 900.00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 09.06.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.06.2022
Faktúra F.Sj.197/2022 ovocie,zelenina 39,91 s DPH 08.06.2022 Duna Fruit s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra F.Sj.196/2022 Potraviny 132,94 s DPH 08.06.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra F.Sj.195/2022 Potraviny 7,52 s DPH 08.06.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra f-101/2022 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 08.06.2022 EuroTRADING s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 08.06.2022
Faktúra f-97/2022 el. energia MŠ 136,57 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.06.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2022
Faktúra f-100/2022 telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 35,22 s DPH 06.06.2022 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2022
Faktúra f-99/2022 el. energia ŠJ 664,97 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.06.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2022
Faktúra F.Sj.192/2022 Potraviny 68,89 s DPH 06.06.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
Faktúra f-98/2022 el. energia ZŠ 425,53 s DPH zmluvy z 1.3.2006 06.06.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 06.06.2022
Faktúra F.Sj.193/2022 Potraviny 173,97 s DPH 06.06.2022 Mabonex Slovakia ZŠ s MŠ Podolie 13.06.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6501
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie