Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f-11/2022 Mobil , internet 40,12 s DPH zmluva z 31.1.2012 2.11.2020 17.01.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Podolie 17.01.2022
Faktúra f-9/2022 časopisy 31,75 s DPH 17.01.2022 ARES spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 17.01.2022
Faktúra f-7/2022 vodné, stočné MŠ,ŠJ 194,53 s DPH 14.01.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 14.01.2022
Faktúra f-6/2022 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 1 606.01 s DPH zmluvy z 1.3.2006 14.01.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 14.01.2022
Faktúra f-8/2022 vodné, stočné MŠ,ŠJ preddavky 192,00 s DPH 14.01.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 17.01.2022
Faktúra f-10/2022 vodné, stočné ZŠ, preddavky 438,00 s DPH 14.01.2022 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 17.01.2022
Faktúra f-5/2022 Zborovňa Komplet 248,40 s DPH 11.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 11.01.2022
Zmluva ZSPo-2022/3-001 Zmluva o nájme nebytových priestorov 480,00 s DPH 10.01.2022 Katarína Maračková Katarína Maračková RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva ZSPo-2022/3-002 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 280,00 s DPH 10.01.2022 Katarína Maračková Katarína Maračková RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-4/2022 el. energia MŠ 94,03 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.01.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 07.01.2022
Faktúra f-2/2022 el. energia ZŠ 279,17 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.01.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 07.01.2022
Faktúra f-1/2022 telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 43,34 s DPH 05.01.2022 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 07.01.2022
Faktúra f-3/2022 el. energia ŠJ 329,89 s DPH zmluvy z 1.3.2006 05.01.2022 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 07.01.2022
Zmluva ZSPo-2021/21-009 Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 2 432,15 s DPH 30.12.2021 Roman Červeňanský Roman Červeňanský RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva ZSPo-2021/21-008 Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatokč.6 243,40 s DPH 30.12.2021 Marián Slašťan Marián Slašťan RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-249/2021 učebné pomôcky 18,00 s DPH ZSPo-2021/1-099 30.12.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 30.12.2021
Faktúra f-248/2021 učebné pomôcky 100,32 s DPH ZSPo-2021/1-101 28.12.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 28.12.2021
Faktúra f-247/2021 učebné pomôcky 361,00 s DPH ZSPo-2021/1-098 28.12.2021 E- GO s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.12.2021
Faktúra f-246/2021 difuzéry 1 733,00 s DPH ZSPo-2021/1-096 28.12.2021 New aroma, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.12.2021
Objednávka ZSPo-2021/1-0101 učebné pomôcky SZP 100,32 s DPH 28.12.2021 Daffer spol. s r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6165
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie