Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka ZSPo-2021/1-029 knihy 53,59 s DPH 13.04.2021 Martinus.sk. s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-73/2021 časopis Integrácia v škole 46,05 s DPH 09.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-72/2021 interaktívna tabuľa PRO-Board 89 928,00 s DPH ZSPo-2021/1-24 09.04.2021 GOTANA s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-74/2021 bezpečnostnotechnická služba 1q/2021 195,00 s DPH 09.04.2021 Bc.Rudolf Rzavský BTS ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-69/2021 el. energia ZŠ 156,61 s DPH zmluvy z 1.3.2006 08.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-70/2021 el. energia ŠJ 176,42 s DPH zmluvy z 1.3.2006 08.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-71/2021 nábytok do ŠJ 2 835.00 s DPH ZSPo-2021/1-28 08.04.2021 Nábytkár s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra F.Sj.45/2021 potraviny 336,13 s DPH 08.04.2021 Unique ZŠ s MŠ Podolie 08.04.2021
Faktúra F.Sj.44/2021 mäso,vajíčka 77,74 s DPH 08.04.2021 Agrokombinát ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra F.Sj.43/2021 potraviny 35,40 s DPH 08.04.2021 Marek Moravanský ZŠ s MŠ Podolie 08.04.2021
Faktúra f-67/2020 záloha plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 2 900.00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra F.Sj.41/2021 potraviny 49,16 s DPH 07.04.2021 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra F.Sj.42/2021 ovocie, zelenina 22,20 s DPH 07.04.2021 Duna Fruit ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-66/2021 el. energia MŠ 100,23 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.04.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Faktúra f-68/2021 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 31,16 s DPH 07.04.2021 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 09.04.2021
Objednávka ZSPo-2021/1-028 nábytok do ŠJ 2 835,00 s DPH 06.04.2021 Nábytkár s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.39/2021 chlieb, pečivo 2,97 s DPH 01.04.2021 Gevis s. r. o. ZŠ s MŠ Podolie 01.04.2021
Faktúra f-65/2021 prístup do dtabázy testov ALF 299,00 s DPH ZSPo-2021/1-27 01.04.2021 IŠ Plus, s.r.o ZŠ s MŠ Podolie 06.04.2021
Faktúra f-64/2021 valec na multifunkčné zariadenie 178,06 s DPH ZSPo-2021/1-25 31.03.2021 Alfa office, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 01.04.2021
Faktúra f-63/2021 webinár 24,00 s DPH ZSPo-2021/1-026 31.03.2021 V lavici.s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 30.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5652