• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra F.Sj.182/2018 mäso 92,40 s DPH 21.05.2018 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 23.05.2018 01.06.2018
  Faktúra f-261/2019 navýšenie osobných čísel 64,80 s DPH 25.11.2019 VEMA s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 26.11.2019 26.11.2019
  Faktúra F.Sj.372/2019 mäso,vajíčka 72,36 s DPH 22.11.2019 Agrokombinát ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.371/2019 potraviny 151,20 s DPH 22.11.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.370/2019 potraviny 147,23 s DPH 22.11.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.396/2019 potraviny 48,04 s DPH 22.11.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.368/2019 chlieb, pečivo 104,92 s DPH 20.11.2019 Gevis s. r. o. ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.367/2019 školské mlieko 7,92 s DPH 20.11.2019 Organika ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.366/2019 potraviny 495,16 s DPH 18.11.2019 Bidfood ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.139,72 ovocie, zelenina 139,72 s DPH 18.11.2019 Duna Fruit ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra F.Sj.364/2019 potraviny 50,26 s DPH 15.11.2019 MABONEX ZŠ s MŠ Podolie 15.11.2019 18.11.2019
  Faktúra F.Sj.363/2019 mäso,vajíčka 7,92 s DPH 15.11.2019 Agrokombinát ZŠ s MŠ Podolie 15.11.2019 18.11.2019
  Faktúra f-259/2019 výmena bojlera 70,00 s DPH 20.11.2019 Branislav Hečko ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2019 22.11.2019
  Faktúra F.Sj.374/2019 ovocie, zelenina 102,18 s DPH 25.11.2019 Duna Fruit ZŠ s MŠ Podolie 29.11.2019 29.11.2019
  Faktúra f-258/2019 oprava umývačky 242,40 s DPH 19.11.2019 Ing. Jozef Krištof AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2019 22.11.2019
  Faktúra f-256/2019 lampa do dataprojektora 123,12 s DPH ZSPo-2019/3-061 20.11.2019 Web Retail s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2019 22.11.2019
  Faktúra f-257/2019 umývací a oplachovací prostriedok 69,60 s DPH 19.11.2019 Ing. Jozef Krištof AAA Gastro s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2019 22.11.2019
  Faktúra f-256/2019 lampa do dataprojektora 123,12 s DPH ZSPo-2019/3-061 20.11.2019 Web Retail s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2019 22.11.2019
  Objednávka ZSPo-2019/3-061 lampa do dataprojektora 123,12 s DPH 19.11.2019 projektory-lampy.sk ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 22.11.2019
  Faktúra F.Sj.362/2019 zemiaky,cibuľa 542,50 s DPH 05.11.2019 Maráková Dana ZŠ s MŠ Podolie 14.11.2019 19.11.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7342
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com