• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra F.Sj.197/2015 Potraviny 240,49 s DPH 02.11.2015 Bidvest ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 08.11.2015
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2012 s DPH 08.10.2012 08.10.2012
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2012 s DPH 02.07.2012 02.07.2012
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maliarske a natieračské práce v ŠJ, priľahlej chodbe a WC 1 500.00 s DPH 14.10.2013 25.10.2013 14.10.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Poistenie budov školy 1 000.00 s DPH 13.08.2013 05.09.2013 13.08.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Molitanové zostavy na rozvoj pohybových zručností predškolákov 1 300,00 s DPH 01.07.2013 09.07.2013 01.07.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybavenie školskej knižnice 2 značkovými počítačmi s príslušenstvom 1 500,00 s DPH 24.09.2013 01.10.2013 24.09.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybavenie jazykovej učebne školským nábytkom 3 000.00 s DPH 05.12.2013 10.12.2013 05.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Ultrakrátky dataprojektor 1 300.00 s DPH 11.12.2013 16.12.2013 11.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maľovanie soklov v podkrovných priestoroch ZŠ 1 200,00 s DPH 20.12.2013 30.12.2013 20.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kompletné interaktívne riešenie vhodné pre materskú školu 1 500,00 s DPH 12.12.2013 17.12.2013 12.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Vybavenie učebne 1. stupňa 3 000.00 s DPH 18.12.2013 27.12.2013 19.12.2013
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1. Q/2017 s DPH 07.04.2017 ZŠ s MŠ Podolie 07.04.2017
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2016 s DPH 28.12.2016 ZŠ s MŠ Podolie 28.12.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 3.Q/2016 s DPH 03.10.2016 ZŠ s MŠ Podolie 03.10.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2016 od 18.4. s DPH 11.07.2016 ZŠ s MŠ Podolie 11.07.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2.Q/2016 do 17.4. s DPH 02.05.2016 ZŠ s MŠ Podolie 02.05.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1.Q/2016 s DPH 04.04.2016 ZŠ s MŠ Podolie 04.04.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2015 s DPH 11.01.2016 ZŠ s MŠ Podolie 11.01.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Liata epoxidová podlaha do školskej jedálne 3 500.00 s DPH 19.09.2013 25.10.2013 19.09.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7342
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com