• Pozvánka na zápis do 1. roč.

    • Milí rodičia budúcich prváčikov!

     Tu si môžete prečítať zopár informácií k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2021/22:.   

     • Zápis do 1. ročníka bude v pondelok 12. 4. 2021 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok (respirátor, vlastné pero, odstup, dezinfekcia, negat. test zamestnancov školy a prítomných rodičov).
     • Zápis sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa, na zápis príde len zákonný zástupca dieťaťa narodeného od 1.9.2014 do 31.8.2015 alebo dieťaťa, ktoré malo vlani odklad povinnej školskej dochádzky.
     • Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku. Nie je potrebné ju tlačiť.
     • Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
     • Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
     • Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
     • Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si peniaze - 30€. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok. Sadu pomôcok, ktoré bude kupovať škola, upresníme.

     V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.

     Preštudujte si podstránky nášho webu v časti Rodičia/Zápis do 1. ročníka, kde sme zverejnili informácie ku školskej zrelosti a viaceré osožné rady rodičom.

     Elektronická prihláška

     Ziadost_rodicov_o_prijatie_do_x._rocnika_ZS.pdf

     Dotaznik_rodicom_-_pred_zapisom_dietata_do_ZS.pdf