• Pozvánka na zápis do 1. roč.

    • Milí rodičia budúcich prváčikov!

     Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti so zatvorením škôl kvôli zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 mení všetky predchádzajúce termíny. 

     Zápis do 1. ročníka uskutočníme v pondelok 20. 4. 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy za dodržania prísnych hygienických podmienok.

     1. Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku, pozrite nižšie. Nie je potrebné ju tlačiť
     2. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prinesiete na zápis. 
     3. Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom, odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zistíme školskú zrelosť Vášho dieťaťa.
     4. Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme kópie.
     5. Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si 32 €. Dostanete presný rozpis, čo deťom za peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok.

      

     Elektronická prihláška

     Ziadost_rodicov_o_prijatie_do_x._rocnika_ZS.pdf

     Dotaznik_rodicom_-_pred_zapisom_dietata_do_ZS.pdf

     Dotaznik_rodicom_-_pred_zapisom_dietata_do_ZS.doc

     Ziadost_rodicov_o_odklad_PSD.pdf