• Voľné pracovné miesta

   • Aktualizácia 17. 3.2023:

    Pre budúci  šk. rok 2023/24 hľadáme zamestnancov na nasledovné pozície (s nástupom od 1.9.2023):

    1. učiteľka materskej školy - 100%-ný úväzok
    2. asistent učiteľa na základnej škole  - 100%-ný úväzok
    3. kombinovaný plný úväzok - učiteľ výtvarnej výchovy a techniky (50%), asistent učiteľa na základnej škole (50%)

    Bližšie informácie:

    Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

     

     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com