• Galéria aktivít 2022/23

    • Divadielko O nervóznom prasiatku

     Dňa 10.11.2022 zavítalo do našej škôlky divadlo Babadlo a odprezentovalo nám rozprávočku O nervóznom prasiatku. Dej sa odohrával medzi zvieratkami na dvore.  Prasiatko oboznámilo deti s obyvateľmi dvora, o jeho činnostiach počas dňa. Na dvore vyčíňala líška, ktorá chcela zjesť sliepočky. Deti boli priamo vtiahnuté do deja ,vedeli opísať charakterové vlastnosti zvieratiek. Spolupracovali, predvídali udalosti deja, domýšľali pokračovanie príbehu, opisovali vlastné predstavy. Divadielko bolo veľmi edukatívne, poučné, zábavné. Deti boli pri prežívaní deja veselé, šťastné, plné očakávania.  

     FOTOALBUM

      

      

     Október - Mesiac úcty k starším

      

     20.10.2022 si deti do materskej školy pozvali svoje babičky a deduškov, aby si spoločne pripomenuli ich sviatok. Deti vystúpili s pekným veselým programom piesní, básní, tančekom. Potom si spoločne vytvárali rôzne jesenné dekorácie. Babičky a deduškovia odchádzali s úsmevom na tvári a tešili sa zo svojich šikovných vnúčatiek.

     FOTOALBUM

      

     Jedna rúčka, druhá rúčka umyjem sa do čistučka...

      

     V Materskej škole sme si pripomenuli Svetový deň umývania rúk mydlom. Medzi hlavné úlohy v materskej škole patria úlohy v oblasti hygieny a starostlivosti o vlastné telo. Deti sa prostredníctvom básní, piesní, pohybových hier nenásilnou formou oboznamujú so základmi osobnej hygieny. Tieto návyky si upevňujú v priebehu celého dňa. Oboznamujú sa s dôsledkami nesprávneho umývania rúk, šírenia rôznych chorôb a učia sa predchádzaniu im. Neoddeliteľnou súčasťou je aj správne upevňovanie týchto návykov v rodine.

     "Teč vodička , teč a teč,

     a ty ruka neuteč.

     Teč vodička, teč a teč,

     už môžeš ísť ruka preč!"

     FOTOALBUM

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413 MŠ: 032 7408414 ŠJ: 032 7408415 ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie