• Galéria aktivít 2019/20

    • Mesiac úcty k starším

     Mám babičku, mám aj dedka....

     Deti  privítali svoje babičky a deduškov, ktorých si pozvali medzi seba do MŠ dňa 25. 10. 2019. Deti im zarecitovali, zatancovali, zaspievali. Babičky ich odmenili potleskom i sladkosťami. Niektoré babičky išli s deťmi aj na vychádzku, iné odchádzali za svojimi povinnosťami.

     Dňa 28. 10. 2019 sme si do triedy starších detí pozvali babičku p. Macháčovú, ktorá deťom prečítala rozprávočku. Deti jej za odmenu zaspievali a zahrali rozprávočku o Ruženke.

     Jeseň - pani bohatá....

     Počas uplynulých týždňov sme sa podľa plánu venovali jesennej tematike. Deti sa hravou formou oboznamovali s bohatou jesennou úrodou ovocia a zeleniny. Zážitkovým učením spoznávali chuť, vôňu, tvar,  využitie ovocia a zeleniny. Pri pobytoch vonku pozorovali okolitú prírodu, jej pestrofarebnosť. Zberali prírodný materiál a tvorili z prírodnín, aby si skrášlili priestory MŠ. Spievali piesne, naučili sa básne s jesennou tematikou.

      


     Chlpáči v MŠ

     Dňa 15.10. 2019 do MŠ prišli nielen deti ale aj zvieratká. Nadácia „Chlpáči pre radosť" sa venuje zážitkovému učeniu so zvieratkami. Milá pani priviezla so sebou kohútika, králika, poníka, ovečku, kozičku a psíka. Oboznámila deti so spôsobom ich výskytu, života, úžitku. Deti si každé zvieratko pohladili, rozoznávali, či dané zvieratko má srsť, alebo vlnu, perie. Psíček im ukázal aj akrobatické kúsky. Všetky deti sa na záver povozili na poníkovi. Určite mali radosť.

     FOTOALBUM


     Zúbky

     Dňa  24.9.2019 zavítala do MŠ pani zubárka MuDr. Zuzana Bednárová. Deťom formou prezentácie o psíkovi nenásilnou formou priblížila deťom ako sa správne starať o zúbky. Deti mali možnosť si na makete zúbkov vyskúšať správnu techniku umývania zúbkov, oboznámili sa aj s lekárskym náčiním, ktoré pani zubárka používa pri svojej práci. Pani zubárka prezrela deťom aj zúbky. Veru nie všetky majú zdravé zúbky, mnohé z nich už navštívil aj Zubožrút. Deti pochopili, že netreba sa zubára báť a musia si  dať  ošetriť zúbky.

     FOTOALBUM