• Prihlasovanie detí do MŠ


    •  

     Vážení rodičia!

     Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci  školský rok 2021/22 bude prebiehať nasledovne:

     1. Zápis bude prebiehať od 3. mája do 31. mája 2021.
     2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do_MS",   vyplniť ho, podpísať oboma rodičmi aj prvú časť žiadosti, aj vyhlásenie zákonného zástupcu. Je potrebné navštíviť detského lekára k vyplneniu spodnej časti žiadosti.
     3. Žiadosť s vyhlásením a potvrdením od detského lekára prineste do 31.5.2021 zástupkyni materskej školy.
     4. Ak nemáte možnosť tlačivo si stiahnuť a vytlačiť, môžete navštíviť p. zástupkyňu materskej školy Slavku Fogašovú v dňoch 3. alebo 4. mája 2021 v čase od 10.00 do 16.00 hod. v materskej škole, kde Vám poskytne potrebné tlačivá.

     Upozorňujem rodičov, že nastala zmena v školskom zákone, podľa ktorej je pre deti, ktoré dosiahnu k 31. augustu 2021  päť rokov veku, nástup do škôlky povinný, čiže predškoláci majú POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

     Ak zdravotný stav päťročného dieťaťa nebude umožňovať jeho účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo rodič nechce dať päťročné dieťa do MŠ, rodič musí požiadať riaditeľku školy o individuálne vzdelávanie.

     Ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ani nepožiada o individuálne vzdelávanie, považuje sa to, že nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa. V takom prípade oznámi riaditeľka MŠ túto skutočnosť na obec Podolie a na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

     Tlačivá na stiahnutie:

     1. Žiadosť o prijatie, vyhlásenie a potvrdenie lekára: Ziadost_ZZ_o_prijatie_do_MS(1).pdf

     2. Podmienky na prijatie: Prijimanie_deti_na_predprimarne_vzdelavanie_do_materskej_skoly(1).pdf