• Konzultačné hodiny ŠP a ŠŠP

    •    

     Výchovný poradca: Mgr. Lucia Podhradská

     Kariérny poradca: Mgr. Zuzana Vienerová

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Podhradská

     T5 a T9 má na starosti: Mgr. Zuzana Vienerová

     Obe poradkyne nájdete v kabinete školského poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

     Kontakty: 

     • podhradska@zspodolie.sk
     • vienerova@zspodolie.sk

      

     Konzultačné hodiny:

     • pondelok 7.20 -   8.45 hod.
     • utorok 13.00 - 15.00 hod.

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 alebo na vyššie uvedených mailových adresách z dôvodu možných iných aktivít poradcov, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venujú. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413 MŠ: 032 7408414 ŠJ: 032 7408415 ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie