• Konzultačné hodiny ŠP a ŠŠP

    •    

     Školský poradca (výchovný a kariérny poradca: Mgr. Lucia Podhradská

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Podhradská

     T5 a T9 má na starosti: p. zást. RNDr. Daniela Maráková

     Školskú poradkyňu nájdete v kabinete školského poradcu na 1. poschodí pri výtvarnej triede.

     Kontakt: luciapodhradska274@gmail.com

     Konzultačné hodiny:

     • pondelok 7.20 -   8.45 hod.
     • utorok 13.00 - 15.00 hod.

     Konzultáciu v rámci konzultačných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0911961480 alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese z dôvodu možných iných aktivít školského poradcu, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje. V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie mimo konzultačných hodín.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie