•  

    Vzhľadom k tomu, že po zmene vyhlášky o ZŠ a ročnom odskúšaní neexistencie 0. hodiny sa nevedeli ani žiaci, ani učitelia stotožniť s označením hodín, vraciame sa k pôvodnému rozloženiu hodín.

    V pondelok začínajú všetci žiaci rovnako - o 7.40 hod. spoločnou triednickou hodinou, čím naštartujú týždeň.

    V ostatné dni sa vyučovanie začína 1. hodinou o 7.50 hod.

    Jedine žiaci, ktorí navštevujú etickú výchovu na 2. stupni, musia mať z organizačných dôvodov túto hodinu ako nultú, so začiatkom o 7.00 hod.

     

     

    Zvonenie v pondelok:

    THF   

    7.40 – 7.55

    1. prestávka (5 min.)

    7.55 – 8.00

    1. hodina

    8.00 - 8.45

    2. prestávka (10 min.)

    8.45 - 8.55

    2. hodina

    8.55 - 9.40

    3. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.40 - 9.55

    3. hodina

    9.55 - 10.40

    4. prestávka (10 min.)

    10.40 - 10.50

    4. hodina

    10.50 - 11.35 

    5. prestávka (5 min.)

    11.35 - 11.40

    5. hodina

    11.40 - 12.25

    6. prestávka (5 min.)

    12.25 - 12.30

    6. hodina

    12.30- 13.15

    7. prestávka – OBED (30 min.)

    13.15 - 13.45

    7. hodina

    13.45 - 14.25

    = poobedné vyučovanie

    Krúžky

    13.45 - 15.45

     

    Zvonenie v utorok - piatok: 

    0. hodina

    7.00 – 7.45

    1. prestávka (5 min.)

    7.45 – 7.50

    1. hodina

    7.50 - 8.35

    2. prestávka (10 min.)

    8.35 - 8.45

    2. hodina

    8.45 - 9.30

    3. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.30 - 9.45

    3. hodina

    9.45 - 10.30

    4. prestávka (10 min.)

    10.30 - 10.40

    4. hodina

    10.40 - 11.25

    5. prestávka (10 min.)

    11.25 - 11.35

    5. hodina

    11.35 - 12.20

    6. prestávka (5 min.)

    12.20 - 12.25

    6. hodina

    12.25- 13.10

    7. prestávka – OBED (30 min.)

    13.10 - 13.40

    7. hodina

    13.40 - 14.20

    = poobedné vyučovanie

    Krúžky

    13.40 - 15.40

     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com