•  

    Vzhľadom na zmenu Vyhlášky o základnej škole č. 223/2022, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2022 upravujeme názvy hodín, pričom zvonenie sa nemení. Podľa vyhlášky si škola určí začiatok vyučovania medzi 7.00 hod. až 9.00 hod. Základná škola nemá nulté hodiny. Preto bývalá nultá hodina bude premenovaná na 1. hodinu, čím sa posúvajú aj názvy ostatných hodín. V pondelok zvoní inak ako ostatné dni. Všetky triedy začínajú vždy spoločnou prvou triednickou hodinou o 7:40 hod., ktorá je pre všetkých žiakov povinná. Od utorka do piatka začínajú triedy vyučovanie spravidla 2. hodinou od 7.50 hod. V nevyhnutných prípadoch (hlavne pre ETV, NBV, TSV)  sa použije aj 1. hodina od 7.00 hod.

     

     

    Zvonenie v pondelok:

    1. hodina   

    7.40 – 7.55

    1. prestávka (5 min.)

    7.55 – 8.00

    2. hodina

    8.00 - 8.45

    2. prestávka (10 min.)

    8.45 - 8.55

    3. hodina

    8.55 - 9.40

    3. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.40 - 9.55

    4. hodina

    9.55 - 10.40

    4. prestávka (10 min.)

    10.40 - 10.50

    5. hodina

    10.50 - 11.35 

    5. prestávka (5 min.)

    11.35 - 11.40

    6. hodina

    11.40 - 12.25

    6. prestávka (5 min.)

    12.25 - 12.30

    7. hodina

    12.30- 13.15

    7. prestávka – OBED (30 min.)

    13.15 - 13.45

    8. hodina

    13.45 - 14.25

    = poobedné vyučovanie

    Krúžky

    13.45 - 15.45

     

    Zvonenie v utorok - piatok: 

    1. hodina

    7.00 – 7.45

    1. prestávka (5 min.)

    7.45 – 7.50

    2. hodina

    7.50 - 8.35

    2. prestávka (10 min.)

    8.35 - 8.45

    3. hodina

    8.45 - 9.30

    3. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.30 - 9.45

    4. hodina

    9.45 - 10.30

    4. prestávka (10 min.)

    10.30 - 10.40

    5. hodina

    10.40 - 11.25

    5. prestávka (10 min.)

    11.25 - 11.35

    6. hodina

    11.35 - 12.20

    6. prestávka (5 min.)

    12.20 - 12.25

    7. hodina

    12.25- 13.10

    7. prestávka – OBED (30 min.)

    13.10 - 13.40

    8. hodina

    13.40 - 14.20

    = poobedné vyučovanie

    Krúžky

    13.40 - 15.40

     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com