• Zvonenie v pondelok:

    0. hodina

    7.40 – 7.55

    0. prestávka (5 min.)

    7.55 – 8.00

    1. hodina

    8.00 - 8.45

    1. prestávka (10 min.)

    8.45 - 8.55

    2. hodina

    8.55 - 9.40

    2. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.40 - 9.55

    3. hodina

    9.55 - 10.40

    3. prestávka – veľká (15 min.)

    10.40 - 10.55

    4. hodina

    10.55 - 11.40

    4. prestávka (5 min.)

    11.40 - 11.45

    5. hodina

    11.45 - 12.30

    5. prestávka (5 min.)

    12.30 - 12.35

    6. hodina

    12.35- 13.20

    6. prestávka – OBED (30 min.)

       13.20 - 13.50

    7. hodina

    13.50 - 14.35

     

    Krúžky

    13.50 - 15.50

     

    Zvonenie v utorok - piatok:

    0. hodina 7.00 - 7.45 0. prestávka 7.45 - 7:50
    1. hodina
    7.50 - 8.35
    1. prestávka
    8.35 - 8.45
    2. hodina
    8.45 - 9.30
    2. prestávka - desiatová
    9.30 - 9.45
    3. hodina
    9.45 - 10.30
    3. prestávka - veľká
    10.30 - 10.45
    4. hodina
    10.45 - 11.30
    4. prestávka
    11.30 - 11.40
    5. hodina
    11.40 - 12.25
    5. prestávka
    12.25 - 12.35
    6. hodina
    12.35 - 13.20
    6. prestávka - OBED
    13.20 - 13.50
    7. hodina
    13.50 - 14.35
     
    Krúžky
    13.50 - 15.50