•  

    Zvonenie v pondelok:

    0. hodina

    7.40 – 7.55

    0. prestávka (5 min.)

    7.55 – 8.00

    1. hodina

    8.00 - 8.45

    1. prestávka (10 min.)

    8.45 - 8.55

    2. hodina

    8.55 - 9.40

    2. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.40 - 9.55

    3. hodina

    9.55 - 10.40

    3. prestávka (10 min.)

    10.40 - 10.50

    4. hodina

    10.50 - 11.35

    4. prestávka (5 min.)

    11.35 - 11.40

    5. hodina

    11.40 - 12.25

    5. prestávka (5 min.)

    12.25 - 12.30

    6. hodina

    12.30- 13.15

    6. prestávka – OBED (30 min.)

       13.15 - 13.45

    7. hodina

    13.45 - 14.30

     

    Krúžky

    13.45 - 15.45

     

    Zvonenie v utorok - piatok: 

    0. hodina

    7.00 – 7.45

    0. prestávka (5 min.)

    7.45 – 7.50

    1. hodina

    7.50 - 8.35

    1. prestávka (10 min.)

    8.35 - 8.45

    2. hodina

    8.45 - 9.30

    2. prestávka – desiatová (15 min.)

    9.30 - 9.45

    3. hodina

    9.45 - 10.30

    3. prestávka (10 min.)

    10.30 - 10.40

    4. hodina

    10.40 - 11.25

    4. prestávka (10 min.)

    11.25 - 11.35

    5. hodina

    11.35 - 12.20

    5. prestávka (5 min.)

    12.20 - 12.25

    6. hodina

    12.25- 13.10

    6. prestávka – OBED (30 min.)

       13.10 - 13.40

    7. hodina

    13.40 - 14.25

     

    Krúžky

    13.40 - 15.40

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411 ZŠ - mobilné č. 0911 961 480
   • Podolie 804 91622 Podolie Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy: RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412 schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413 marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Slavka Fogašová - 032/7408414 mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne: Mariana Porubská - 032/7408415 sjedalenpodolie@gmail.com
  • Prihlásenie