• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva ZSPo-2020/7-006 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 450,00 s DPH 19.05.2020 Peter Čechvala Peter Čechvala RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 19.05.2020
  Zmluva ZSPo-2019/21-001 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 121,72 s DPH 17.04.2019 Marián Slašťan Mariam Slašťan RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 17.04.2019
  Zmluva ZSPo-2020/7-005 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 960,00 s DPH 19.05.2020 Katarína Maračková Katarína Maračková RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 19.05.2020
  Zmluva ZSPo-2019/21-002 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov 182,60 s DPH 02.09.2019 Marián Slašťan Marián Slašťan RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 02.09.2019
  Zmluva ZSPo-2019/21-003 Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov 304,30 s DPH 01.03.2020 Marián Slašťan Marián Slašťan RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 02.03.2020
  Faktúra f-71/2019 dokumentácia GDPR 144,32 s DPH ZSPo-2019/3-027 27.03.2019 EuroTRADING EDU s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.03.2019 27.03.2019
  Faktúra f-154/2015 el. energia MŠ 219,00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 19.11.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 19.11.2015
  Faktúra f-170/2015 el. energia ZŠ 340,32 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.12.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 07.12.2015
  Faktúra f-11/2015 el. energia ŠJ 477,25 s DPH zmluvy z 1.3.2006 14.12.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 14.12.2015
  Faktúra f-39/2020 multifunkčné zariadenie 339,10 s DPH ZSPo-2020/1-013 04.03.2020 Elektrosped, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 04.03.2020 04.03.2020
  Faktúra f-80/2014 prehliadka plynového zariadenia 336,00 s DPH 25.06.2014 MAPROS s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 25.06.2014
  Objednávka o-27/2015 "Správny poriadok v praxi" 13,50 s DPH 19.09.2015 Ing. Martina Ďurišová ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 29.09.2015
  Faktúra f-120/2015 "Správny poriadok v praxi" 13,50 s DPH 23.09.2015 Ing. Martina Ďurišová ZŠ s MŠ Podolie 25.09.2015
  Faktúra F.Sj.40/2018 ,vajíčka 8,40 s DPH 02.02.2018 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 06.03.2018
  Faktúra f-36/2011 3 farebné náplne do tlačiarne ŠJ 23,80 s DPH telefonická objednávka 23.03.2011 PROGMA Nové Mesto nad Váhom 13.03.2012
  Objednávka o-5/2012 4 náplne do farebnej laserovej tlačiarne Konica Minolta Magicolor 2530 DL 170,87 s DPH 26.04.2012 ZŠ s MŠ Podolie Janka Schreiberová riaditeľka 26.04.2012
  Objednávka o-4/2012 4 pracovné zošity pre 1. st. v pdf formáte 37,40 s DPH 22.04.2012 Infra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie Janka Schreiberová riaditeľka 23.04.2012
  Faktúra f-179/2011 5 ks termosov, dvojdres na umývanie, riady (misky, taniere, poháre) 1 170,62 s DPH objednávka po prieskume trhu 28.12.2011 RM Gastro JAZ s.r.o. 13.03.2012
  Objednávka o-33/2016 52,36 učebniceprvouky s DPH 07.10.2016 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 07.10.2016
  Faktúra f-193/2023 580,80 580,80 s DPH ZSPo-2023/1-066 20.09.2023 Richard Šrobár - Littera ZŠ s MŠ Podolie 20.09.2023 20.09.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7342
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com