• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra f-1/2011 Záloha - dodávka zemného plynu január 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 13.01.2011 SPP 13.03.2012
  Zmluva z-ZSPo-2016/709 zmluva o prenájme hnuteľnej veci - zariadenia na prípravu nápojov s DPH 18.11.2016 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 22.11.2016
  Faktúra F.Sj.358/2016 ovocie, zelenina 46,33 s DPH 13.11.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj359/2016 potraviny 162,01 s DPH 16.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.360/2016 jogurty s DPH 16.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.361/2016 mäso 66,47 s DPH 15.11.2016 P.D. Vrbové ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.363/2016 mäso,vajíčka 93,80 s DPH 18.11.2016 Agronovaz ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.364/2016 ovocie, zelenina 14,07 s DPH 16.11.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.365/2016 mäso 41,39 s DPH 18.11.2016 P.D. Vrbové ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.362/2016 Mrazené výrobky 36,35 s DPH 16.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 18.11.2016
  Faktúra F.Sj.366/2016 chlieb, pečivo 48,66 s DPH 15.11.2016 Pekareň Chtelnica ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2016
  Faktúra F.Sj.367/2016 ovocie, zelenina 73,33 s DPH 20.11.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2016
  Faktúra F.Sj.368/2016 Mrazené výrobky 284,64 s DPH 22.11.2016 Bidvest ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 22.11.2016
  Faktúra F.Sj.369/2016 mäso 133,54 s DPH 22.11.2016 P.D. Vrbové ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 23.11.2016
  Faktúra F.Sj.357/2016 jogurty 80,06 s DPH 11.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.11.2016
  Faktúra F.Sj.370/2016 jogurty 44,88 s DPH 23.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 23.11.2016
  Faktúra F.Sj.371/2016 potraviny 137,70 s DPH 23.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 23.11.2016
  Faktúra F.Sj.372/2016 potraviny 76,05 s DPH 23.11.2016 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 23.11.2016
  Faktúra F.Sj.373/2016 potraviny ,čaj 186,86 s DPH 24.11.2016 J&BUnique ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 25.11.2016
  Faktúra F.Sj.375/2016 ovocie, zelenina 37,20 s DPH 24.11.2016 J.G.Fruit s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 25.11.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7342
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com