• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka o-31/2016 servis a revízia plynových zariadení s DPH 30.09.2016 Pavol Baďura- elektro-plyn ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 04.10.2016
  Faktúra f-36/2015 poštové poukážky s DPH o-9/2015 18.03.2015 TISING s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 19.03.2015
  Objednávka ZSPo-2022/1-087 stavebnice s DPH 27.12.2022 ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 28.12.2022
  Objednávka o-7/2015 rozbor vody s DPH 09.03.2015 RÚVZ ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 09.03.2015
  Zmluva ZSPo-2021/21-004 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.09.2021 Peter Čechvala Peter Čechvala RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 24.09.2021
  Objednávka ZSPo-2019/3-031 Pracovná zdravotná služba s DPH 07.05.2019 MUDr. Jozef Ďaďan ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 14.05.2019
  Zmluva ZSPo-2018/15 Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 27.02.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 27.02.2018
  Zmluva ZSPo-2017/31-001 Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru s DPH 01.12.2017 CURADEN Slovakia Janka Schreiberová RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 22.12.2017
  Faktúra F.Sj.401/2017 potraviny s DPH 22.12.2017 Marek Moravanský ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 05.01.2018
  Objednávka ZSPo-2021/1-068 oprava dataprojektora s DPH 10.09.2021 servis wibacomp ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 10.09.2021
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2014 s DPH 31.12.2014 ZŠ s MŠ Podolie 31.12.2014
  Objednávka ZSPo-2021/1-063 revízia kotolne s DPH 07.09.2021 MAPROS s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 07.09.2021
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4.Q/2016 s DPH 28.12.2016 ZŠ s MŠ Podolie 28.12.2016
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1.Q/2015 s DPH 01.04.2015 ZŠ s MŠ Podolie 01.04.2015
  Objednávka ZSPo-2017/3-057 boxy do ŠKD s DPH 12.12.2017 crestive concept s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 12.12.2017
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 2. Q/2015 s DPH 08.07.2015 ZŠ s MŠ Podolie 08.07.2015
  Zmluva ZSPo-2017/75 Dodatok zmluvy o dodávke plynu s DPH 14.11.2017 ZSE Energia ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 24.11.2017
  Faktúra F.Sj.233/2019 školské ovocie s DPH 13.06.2019 Plantex ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 27.06.2019 28.06.2019
  Zmluva z-106/2015 Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov (Školský mliečny program) s DPH 25.08.2015 Organika s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 26.08.2015
  Objednávka o-10/2013 oprava tlačiarne s DPH 16.05.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 16.05.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7342
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com