• Mikroprojekt Strání

    • Projekt cezhraničnej spolupráce podaný ZŠ a ZUŠ Strání pod názvom

     "Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT"

     V tomto projekte je naša škola partnerom moravskej škole, ktorá podala projekt a bol jej schválený. Aktivity sme začali realizovať od šk. roku 2010/11.
     Bližšie informácie nájdete na stránke www.zsstrani.cz/mikroprojekt/ (Otvorí sa v novom okne)
      

     Aktuálne v šk. roku 2015/16 sme pracovali na výstupoch projektu už šiesty školský rok, čo bol posledný šk. rok  a 5. rok udržateľnosti projektu.

     Naši siedmaci venovali aktivitám projektu jeden projektový deň (22. apríl 2016 - Deň Zeme), kedy sa s projektom oboznámili, rozdelili do dvojíc, hľadali a spracúvali informácie. 
     Spracovali výborné prezentácie na tému Životné prostredie a trvale udržateľný rozvoj Zlínska a Trenčianska. Hlavný dohľad nad výsledkami projektu mali p. uč. Muľová, p. riad. Schreiberová, pri projekte a výmenných pobytoch pomohli aj p. uč. Gahérová, p. uč. Rosinská.
     Prezentácie si môžete prezrieť na straňanskom webe tu. (Otvorí sa v novom okne)

     Vo štvrtok 26. mája 2016 sa uskutočnil prvý výmenný pobyt - Straňané prišli do Podolia.

     Program 26. 5. 2016:

     • 08:40            - príchod návštevy zo Strání, zvítanie sa, privítanie p. riaditeľkou J. Schreiberovou pred školou, spoločné foto, úvod v čebni - história projektu
     • 08:45 - 09:30 - žiaci prezentovali v prírodovednej učebni svoju tvorbu o Životnom prostredí Trenčianskeho kraja (vystúpili všetci žiaci zo 7A) 
     • 09:30 - 10:00 - zábavný test v Alfovi - žiaci vytvorili zmiešané trojice a riešili spoločne úlohy, ktoré čerpali námet z odprezentovanej tvorby
     • 10:00 - 10:30 - presun do Elektrárne Piešťany
     • 10:30 - 12:30 - vzdelávací program v Elektrárni Piešťany, žiaci sa rozdelili do 3 zmeišaných skupín, program bol zameraný na vývoj ľudstva, objavy, získavanie eergie z mechanickej energie (gábeľ), fair trade, životné prostredie
     • 12:30            - odchod do Podolia, v Podolí rozlúčka s priateľmi z Moravy a ich odvoz do Strání


     FOTOALBUM zo stretnutia (podolský web) (Otvorí sa v novom okne)
     FOTOALBUM zo stretnutia (straňanský web) (Otvorí sa v novom okne)
      

     V piatok 27. mája 2016  sa uskutočnil druhý výmenný pobyt - Podolie prišlo do Strání.

     Program 27. 5. 2016:

     Pre našich siedmakov zorganizovali  Straňáci ďalšie stretnutie v rámci mikroprojektu.

     • 8:00 – odchod autobusom do Strání
     • 8:40 – príchod pred školu v Strání, zvítanie sa, úvod v učebni – príhovor p. riaditeľky a p. zástupkyne
     • 8:50 - 9:15 - privítanie žiačkami školy, ktoré nás sprevádzali celým programom  v učebni. Následne žiaci siedmeho ročníka komentovali svoje pripravené prezentácie. Po skončení každej prezentácie naši žiaci odpovedali na pripravené otázky, s ktorými im pomáhali žiaci zo Strání. Pred odchodom z učebne nasledovalo spoločne foto.
     • 9:20 – 10:20– športové aktivity – chlapci si zmerali sily medzi sebou vo futbale a dievčatá si prezreli školy a využili ihrisko (preliezačky) pri škole.
     • 10:20 – spoločné foto pred školou
     • 10:30 – 10:40 – rozdelenie do dvoch skupín, odchody skupín autobusom do čističky odpadových vôd
     • 10:40 – 11:50 – prezentácia čističky odpadových vôd, ukážka haly na separovanie odpadu, ukážka práce na stroji, ktorým sa vyrába drevená štiepka. V hale na separovanie odpadu nám bol prevedený lis na papier.
     • 11:55 - rozlúčka s priateľmi so Stráni a ich odvoz do školy
     • 12:00 – 12:40 – náš odchod a príchod do Podolia

      

     FOTOALBUM zo stretnutia (podolský web) (Otvorí sa v novom okne)
     FOTOALBUM zo stretnutia (straňanský web) (Otvorí sa v novom okne)

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com