• Funkcie

    •  

     Rozdelenie úloh v žiackej školskej rade

     11. 9. 2023 sme volili demokraticky predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady.
     Ostatné funkcie neboli volené, ale žiaci sa dobrovoľne podujali na plnenie úloh.

      

     Predseda
     Emma Okrucká
     Podpredsedovia Lucia Raticová
     Ekohliadka - energie

     Viktória Halčinová
     Ondrej Zemko
     Mateo Madro

     Ekohliadka - zbery Eliška Huttová
     Lucia Gúčiková
     Nástenkári

     Radka Durcová
     Sabina Jašková

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com