•  
     Záchrancovia stromov

     • napriek tomu, že na začiatku akcie bola škola kvôli pandémii COVID-19 zatvorená, dňa  7. apríla 2021 sme začali našu tradičnú každoročnú zberovú akciu papiera Záchrancovia stromov.

     • Akciu organizujeme každý rok, lebo v srdiečkach i mysliach súcitíme s našou Zemou, našimi lesmi a prostredím, v ktorom žijeme. Vieme, že v dobe množstva reklamných letákov nie je problém nazbierať pár kilov papiera. No ak skončí na smetisku, Zem plače. Chceme jej pomôcť a starý papier odovzdať tam, kde z neho môže po recyklácii byť úžitok. A aby to bolo zaujímavejšie, súťažili sme v počte zachránených stromov. Na jeden zachránený strom bolo treba priniesť 125 kg starého papiera.

     • Akcia je medzitriednou súťažou všetkých tried 1. aj 2. stupňa. Papier nosíme do pristaveného kontajnera v čase od 7.°° hod.  - 15°° ku pánu školníkovi, výsledky priebežne sledujeme  na nástenke žiackeho parlamentu a na tejto stránke.

     • Predvlani sme zachránili 61 stromov a vyzbierali skoro 7,8 tony papiera, vlani sme akciu neorganizovali vzhľadom na pandémiu COVID-19.


     V tabuľke si môžete pozrieť priebeh akcie Záchrancovia stromov v šk. roku 2020/21:

      

       19.4.2021 3.5.2021 Priemer na žiaka Poradie
     1.A 17  49,5 kg 18   31,5 kg 108,6 kg 1.
     2.A 3 40 kg  10 kg 24,3 kg  
     3.A 2 96 kg 10  6,5 kg 57,1 kg 2.
     4.A  34 kg 3   49,5 kg 28,3 kg  
     4.B  29 kg  63 kg 20,9 kg  
     5.A 3 72,5 kg 3   110,5 kg 23,1 kg  
     5.B  46 kg  107 kg 35,7 kg  
     6.A 2 3 kg 2   31 kg 17,6 kg  
     7.A 123 kg 1   26 kg 6,3 kg  
     8.A 8  92kg  49 kg 45,2 kg 3.
     9.A 70 kg 70 kg 3,9 kg  
     SPOLU

     6 155 kg = 49  43 kg

     7 554 kg = 60  54 kg