• Rozvrh po jarných prázdninách

     • Opakujeme oznam pre žiakov (boli naň upozornení v relácii Pondelníček pred prázdninami): po jarných prázdninách budeme postupovať v našej škole podľa rozvrhu 07, pozrite si ho v zozname rozvrhov. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa vraciame k rozdeleniu telocvikov na skupiny chlapcov a dievčat a tiež k miešaniu detí v skupinách etickej výchovy a náboženskej výchovy.  Deviataci majú v 2. polroku miesto 1 hodiny chémie predmet Viac ako peniaze. 

     • Výsledný stav finančnej zbierky na Ukrajinu

     • V dńoch 1. - 4.3.2022 sme na našej škole zorganizovali dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc Ukrajine. V utorok 1.3. prešli šéfovia ŽŠR Ester a David s pokladničkou po triedach. Prispeli aj zamestnanci školy,  naše deti a zamestnanci z materskej školy aj zo školskej jedálne. Vyzbierali sme 1744,77 €. Prispeli aj 5 starší občania obce, ktorí už u nás nemajú deti, a to sumou 300 €. Sumu sme doplnili o čiastku 505,23 € zo zberu papiera z minulého roka. Podarilo sa nám takto dať dokopy krásnu sumu 2.550 €.  Členovia ŽŠR v stredu 2.3. rozhodli, aby sa peniaze venovali Slovenskej katolíckej charite, ktorá úzko spolupracuje s charitou na Ukrajine a peniaze použije práve tam, kde ich najviac treba - na pomoc ľuďom, ktorí ostali na Ukrajine. Ďakujeme všetkým zapojeným za finančný príspevok. 

      FOTOALBUM

     • Ekoolympiáda

     • Dnes 4.3.2022 mali súťažiť v ekoolympiáde žiaci 5. a 6. ročníka. Bohužiaľ, server sýťaže skolaboval. Písali sme mail, aby sme na problém upozornili, dostali sme rtúto odpoveď: "Milý študent / učiteľ, veľmi sa ospravedľňujeme za vzniknutý technický problém. Nastal z dôvodu príliš veľkého náporu na server. Nakoľko chceme aby hra bola spravodlavá pre všetkých a meranie času je jedným z faktorov, neostáva nám iné iba hru presunúť na nový termín. Nový termín pre skupinu: 5., 6. trieda a prima = 9.3.2022 (streda) o 9.00. Podmienky ostávajú rovnaké ako doteraz. Ešte raz sa ospravedľňujeme, veríme, že pochopíte našu situáciu a ostanete hre verní, aj napriek odkladu. Za pochopenie ďakujeme Tím Planet Lover o.z.organizátor hry Ekoolympiádaemail: info@ekoolympiada.sk."

      Takže 5. a 6. roč. - súťažíte doma cez jarné prázdniny v stredu 9.3. od 9.00 hod., 7. roč. súťažíte v piatok 11.3. o 9.00 hod.  Ak by sa chcel niekto zo žiakov ešte pridať, stačí sa na www.ekoolympiáda zaregistrovať, v trenažéri si vyskúšať otázky a v termíne sa na súťaž pripojiť. Držíme palce!

     • Externé testovania piatakov a deviatakov

     • Milí žiaci, vážení rodičia! Blížia sa termíny externých testovaní deviatakov a piatakov z matematiky a slovenského jazyka. T9-2022 sa uskutoční v stredu 6.4.2022 a T5-2022 prebehne stredu 18.5.2022.

      Bližšie informácie: T9-2022 a T5-2022

       

     • Tvorba diárov v ŠKD2

     • Keďže je marec mesiacom kníh, hneď v prvý marcový deň sme sa spolu s deťmi v ŠKD2 venovali tomu, ako nám knihy vznikli, čo im predchádzalo a vďaka čomu môžeme mať dnes knihy v takej podobe, v akej sú. Po krátkom vedomostnom kvíze si deti vyrobili za pomoci pána vychovávateľa Kusendu vlastné diáre, do ktorých si môžu písať svoje "tajné informácie". 

      FOTO DIÁROV

     • Čítanie štuplíkom v materskej škole

     • Od 1.3.2022 sme po miernom uvoľnení opatrení  v „korona-období“ obnovili aktivitu, ktorú sme robievali v mesiaci marec, v mesiaci kníh. Znova sa rozbieha čítanie pred spaním v našej škôlke, pre našich najmenších kamarátov. Pod patronát si to tentokrát vzali šiestaci. A tak každý deň okolo 12:15 vyrazia dvojice čitateľov a prečítajú im obľúbené rozprávky a príbehy z kníh. Táto čitateľská aktivitka bude počas prázdnin prerušená, ale po nich sa znova obnoví a bude trvať do konca marca.

      Tešíme sa na Vás, kamaráti naši najmenší.

      FOTOALBUM

     • Dobrovoľná finančná zbierka pre Ukrajinu

     • Aj naša dedinská škola chce vyjadriť solidaritu s ľuďmi utekajúcimi z Ukrajiny, či tými, ktorí na Ukrajine ostali a bojujú. Dnes (28.2.2022) sme hľadali možnosti, ako pomôcť. Zasadala žiacka školská rada, kde jej členovia jednohlasne schválili, že peniaze za zber papiera z minulého roka (500 €) pošleme ako finančnú pomoc Ukrajine. Okrem toho bude žiacka školská rada v utorok 1.3.2022 organizovať dobrovoľnú finančnú zbierku (1-2 € na žiaka, resp. podľa možností a schopností rodín a žiakov). Dnes o tom boli upovedomení žiaci v škole svojimi triednymi učiteľmi.  Do zbierky sa zapoja aj naši učitelia a ostatní zamestnanci. Zbierka bola vyhlásená aj v obci, môžu sa do nej zapojiť aj občania obce, je však potrebné priniesť peniaze do školy alebo ich poslať po nejakom žiakovi. Peniaze poputujú na niektorý z účtov,  ktorý je našimi nadriadenými školskými orgánmi overený a odporúčaný, netreba sa obávať. O tom, ktorej organizácii financie pošleme, má rozhodnúť žiacka školská rada v stredu po ich naštudovaní, budeme vyberať z tohto zoznamu TU
      Prosíme Vás, ak chcete, aby sa  Vaše dieťa zapojilo do zbierky, nezabudnite mu dať na zajtra do školy peniažky. Deviataci zo žiackej rady budú prechádzať s pokladničkou po triedach.

      Ďakujeme za Vašu solidaritu a pomoc.

     • Hodina angličtiny v 5.B naopak

     • Dňa 25.2.2022 prebiehala výučba anglického jazyka v 5.B tak trochu netradične. Za katedru sa postavil Jakub Mihál a pani učiteľka Vienerová zasadla do žiackej lavice. Jakubko úlohu učiteľa zvládol na jednotku. Na hodinu sa vzorne pripravil, premyslel si, ako bude hodina prebiehať a odštartoval ju úplne profesionálne. V úvode skontroloval domácu úlohu, ktorú si nevypracovala jedna žiačka z triedy, a tou bola práve pani učiteľka. Pani učiteľka stvárnila rolu neporiadnej žiačky, ktorá na hodine občas vyrušovala, odvrávala, čo sa stáva u niektorých žiakov aj na reálnych hodinách. Jakub si mal možnosť vyskúšať i túto stránku učiteľského povolania, kedy sa musel vysporiadať i s touto situáciou. Napriek tomu ho to neodradilo a udelil pani učiteľke aj pomyselnú poznámku. Aktivity na hodine sa striedali, Jakubko vyvolával žiakov k tabuli, deti pracovali s pracovným zošitom i učebnicou, odpovedali na otázky a dokonca ich pán učiteľ opravoval  pri nesprávnej výslovnosti. Zopárkrát v triede zazneli i „hlášky pani učiteľky“, ktoré Jakub veľmi trefne zakomponoval do hodiny. Napriek tomu, že prebiehalo riadne vyučovanie, atmosféra v triede bola uvoľnená a deti sa i dobre pobavili. Tento druh vyučovania ich zaujal natoľko, že sa na konci hodiny viacerí prihlásili, že aj oni by si chceli hodinu pripraviť a odučiť.

      Som veľmi rada, že deti hodina nadchla, Jakub sa priznal, že učiteľovanie ho veľmi bavilo, a možno vďaka tomu sa raz deti rozhodnú pre štúdium učiteľstva, veď dobrých učiteľov nie je nikdy dosť....

      FOTOALBUM

     • Zmeny v školskom semafore od 26.2.2022

     • Uvádzame pre rodičov a žiakov ZŠ najdôležitejšie zmeny v Školskom semafore, platné od 26.2.2022, ktoré boli prijaté v súlade s vyhláškou UVZ SR č. 26/2022 vydanej 25.2.2022 a v súlade s uznesením vlády SR č. 119/2022 zo dňa 23.2.2022:

      • ak je žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na COVID-19, do individuálnej izolácie ide iba on,
      • izolácia trvá min. 5 dní od dátumu pozitívneho testu alebo od objavenia sa príznakov,
      • ak sa izolovaný žiak už cíti dobre a 24 hodín pred koncom 5-dňovej izolácie nemá žiadne príznaky, môže sa vrátiť do školy, ďalších 5 dní je povinný nosiť respirátor FFP2, izoláciu nemusí ukončiť lekár, ak žiak nemá klinické príznaky,
      • v prípade ťažšieho priebehu choroby trvá izolácia podľa potreby aj dlhšie, jej ukončenie určí lekár, ktorý vydá aj ospravedlnenku, žiak po návrate do školy je povinný 5 dní nosiť  v škole respirátor FFP2,
      • žiaci, ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, pokračujú v prezenčnej výučbe, po dobu 10 dní musia nosiť rúško, dúôrazne sa odporúča respirátor FFP2,
      • pedagogickí zamestnanci, ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou a neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19, pokračujú v práci, po dobu 10 dní musia nosiť respirátor FFP2,
      • nepedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú výnimku z karantény a ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou idú do karantény, po návrate z nej sú povinní 5 dní nosiť respirátor FFP2,
      • nepedagogickí zamestnanci, ktorí majú výnimku z karantény a ktorí boli v škole v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, nejdú do karantény, sú povinní 7 dní nosiť respirátor FFP2.

      Zmenili sa aj pravidlá k noseniu rúšok u žiakov. Okrem vyššie uvedeného v súvislosti s rúškami platí:

      • ruší sa pre žiakov ZŠ  povinnosť nosenia rúška v triede, kde sa stretáva len so svojimi spolužiakmi z triedy (ale nezakazuje sa, ak sa žiak cíti neisto, rúško je vítané)
      • žiak je povinný nosiť rúško všade tam, kde sa stretáva so žiakmi z iných tried (chodby, WC, ŠKD - ak sa miešajú deti z viac tried, exteriér, krúžky - ak sa miešajú deti z viac tried, ETV, NBV - kde sa miešajú deti z viac tried)
      • pre zamestnancov školy sa neruší povinnosť nosenia rúšok a respirátorov, bližšie si zamestnanci naštudujú podmienky nosenia rúšok na str.  10 a 11 školského semaforu v prehľadnej tabuľke.

      Školský semafor
      Vyhláška ÚVZ SR 26/2022
       

     • Darujte nám 2 % z Vašich daní

     • Vážení rodičia!

      Ako každý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o darovanie 2% z Vašich daní, ktoré použijeme pre Vaše deti na nákup učebných pomôcok, či modernizácie tried. Všetky informácie potrebné pre ich poukázanie nájdete TU. V priebehu tohto týždňa Vám donesú deti letáčik a tlačivo Vyhlásenie.

     • Kreatívne vyučovanie biológie

     • Žiaci 6.A a 6.B dostali na hodine biológie stručné zadanie: vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky. Žiaci na projekte pracovali počas hodiny biológie, výsledkom ich práce sú jedinečné modely buniek s ich organelami. Technika prevedenia svedčí o kreativite žiakov. Bunky vytvorili z najrôznejších materiálov, či už z plastelíny, polystyrénu, papierovej krabice, ale aj z cestovín. Na fotografiách  môžete sami posúdiť aké pekné modely buniek pri tom vznikli.  FOTOALBUM

     • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

     • Vo štvrtok 24. 2. 2022 sa naša žiačka Laura Burzová zúčastnila na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy v Novom Meste nad Váhom. V Laurinej kategórii nebolo udelené 1. miesto, boli udelené dve 2. miesta a jedno 3. miesto.  A práve 3. miesto Laura získala,  k čomu jej blahoželáme.
      FOTOALBUM

     • Geografická olympiáda - výsledky

     • Dňa 17.2.2022 sa 9 najlepších riešiteľov školského kola zúčastnilo na okresnom kole Geografickej olympiády, ktorá prebiehala online formou. Z deviatich riešiteľov až 8 skončilo ako úspešní riešitelia OK GO a z nich sa najlepšie darilo Danielovi Miklovi, ktorý skončil na krásnom 3. mieste z 26 žiakov okresu a postupuje do krajského kola. Všetkých úspešných riešiteľov si pozrite TU, treba zrolovať na časť Okresné súťaže. Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     • Ypsilon - slovina je hra - výsledky

     • Dňa 9.12.2021 súťažilo 28 detí 1. aj 2. st. v celoslovenskej súťaži YPSILON - slovina je hra. Tri dievčatá získali plných 100 bodov, ďalších 7 žiakov získalo vysoké počty bodov (96-99 b.) Výsledky súťaží nájdete TU. Treba zrolovať úplne dole a hľadať celoslovenské súťaže. Úspešným riešiteľom súťaže blahoželáme, čakajú ich pekné diplomy a malá pozornosť.

     • Prednáška pre deviatakov

     • V utorok 22. 2. 2022 zorganizovala školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Podhradská za podpory vedenia školy pre žiakov 9. ročníka prednášku o návykových látkach. Pripravila si pre deviatakov prezentáciu, v ktorej sa venovala tabaku v rôznych formách a hlavne bezdymovým tabakovým výrobkom, ktoré v súčasnosti mládež preferuje v domnení, že sú neškodné. Deviataci si mohli pozrieť množstvo fotiek s vážnymi ochoreniami zapríčinenými práve užívaním tabakových výrobkov. Vypočuli si tiež príbeh dnes už dospelého ženatého muža, ktorý začal fajčiť v 14-ich rokoch a ktorý otvorene napísal list o svojej závislosti a probléme s ňou skoncovať.  Deviataci vyplnili anonymne dotazník venujúci sa tejto téme.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 10.2.2022 súťažili dvaja úspešní riešitelia školského kola BiO na okresnom kole online formou. Obaja - Daniel Miklo aj David Herceg - sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola, Daniel Miklo skončil na krásnom 2. mieste z 12 súťažiacich a postupuje do krajského kola. David Herceg skončil ako úspešný riešiteľ na 10. mieste bez postupu. Obom súťažiacim blahoželáme  a Danielovi budeme držať palce vo vyššom kole.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Dňa 9.2.2022 riešilo šesť odvážlivcov úlohy okresného kola dejepisnej olympiády. Dvaja skončili ako úspešní riešitelia. V kat. C najstarších deviatakov sa stal úspešným riešiteľom Lukáš Čuchran, skončil na 15. mieste z 18 riešiteľov. V kat. F pre 6. ročník sa mimoriadne darilo Eliške Huttovej, ktorá tromfla všetkých riešiteľov vo svojej kategórii a skončila na krásnom 1. mieste z 13 súťažiacich ako úspešná riešiteľka s počtom bodov 76.  Obom úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za účasť aj ostatným riešiteľom.

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com