• Zasadanie žiackej školskej rady

     • V piatok 21.10.2022 zasadala cez veľkú prestávku Žiacka školská rada. Dohodla sa na celoškolskej súťaži EKOTRIEDA - čo sa v súťaži bude sledovať, hodnotiť a kto bude súťaž vyhodnocovať. Zápisnicu zo zasadania si môžete pozrieť TU.

     • Zber šípok na krúžku Hráme sa zdravo

     • 20.10.2022 sme sa s deťmi z krúžku Hráme sa zdravo vybrali zbierať šípky. Počasie nám prialo, na slniečku sme sa vyhriali, nabrali do zásoby vitamín D a vďaka šípkovým kríkom sme si urobili zásobu zase vitamínu C. V triede sme ich všetky očistili a už sa sušia na chutný čaj, ktorý si onedlho uvaríme. Deti na prechádzke spoznávali rôzne kríky s rôznymi plodmi. P.uč. Jacolová ukázala deťom, ako možno pomocou aplikácie v mobile zistiť názov a druh kríka a určiť aj to, či ide o jedlý, nejedlý alebo jedovatý plod. No a pozrite fotky, ako nám bolo spolu dobre... 
      FOTOALBUM

     • Súťaž Porsche - Mladý RobotIQ 2022

     • Vo štvrtok 22.10.2022sa dvaja naši žiaci Jakub Vičík a Martin Bobocký z 8.A zúčastnili s p. riad. súťaže Mladý RobotIQ 2022, ktorú zorganizovala firma Porsche Wekzeugbau Horná Streda v spolupráci s SPŠ Myjava. Súťažilo 10 tímov. Úlohou chlapcov bolo podľa návodu poskladať funkčný model robotického ramena vytlačeného na 3D tlačiarni a následne ho ovládať 4 ovládačmi cez servomotorčeky a splniť testovaciu úlohu - uchytenie predmetu, jeho prenos a uloženie na určené miesto. Chlapci úlohu veľmi dobre zvládli, skončili na 4. mieste z 10-ich, chýbal im len 1 bod do medailového umiestnenia. Získali účastnícke diplomy a drobné darčeky od firmy Porsche. Jakubovi a Martinovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
      FOTOALBUM

     • Zasadanie Rady školy

     • V utorok 18.10.2022 sa v poobedných hodinách konalo zasadanie Rady školy. Na zasadaní sa predstavili noví členovia Rady školy a boli prerokované dokumenty školy, ktoré predstavila p. riaditeľka - Správa o VVČ za minulý šk. rok, Školský vzdelávací program pre tento šk. rok, Školský poriadok na tento školský rok. 

     • Šarkaniáda v ŠKD

     • Vo štvrtok 13.10. 2022 deti zo všetkých oddelení ŠKD využili pekné jesenné počasie a prevetrali svojich pestrofarebných šarkanov. Súťažili, ktorý šarkan vyletí najvyššie a vydrží najdlhšie lietať. Ako najlepší letci sa osvedčili šarkany Dorotky Tatárovej, Dominika Bartoša a Mateja Moravanského. Napriek malým technickým prekážkam sa deťom veselé šarkanovské popoludnie veľmi páčilo a užili si ho do sýtosti.
      FOTOALBUM

     • Deň s vitamínmi

     • Začiatkom októbra (utorok 4.10. a štvrtok 6.10.) zorganizovali pani učiteľky 1. st. v spolupráci s firmou Plantex Veselé akciu Deň s vitamínmi pre triedy 1. stupňa. Deti sa do 10.00 venovali zábavným aktivitám v triedach súvisiacich s jesenným zberom ovocia a zeleniny a s témou vitamínov. O desiatej nasadli do autobusu, ktorý ich zaviezol do Plantexu vo Veselom. S touto firmou spolupracujeme, pretože nás zastrešuje v projekte Školské ovocie. V Plantexe už na deti čakala teta, ktorá našich žiakov povodila medzi kvetinky, k drobnému ovociu, do ovocných sadov, do skladov a porozprávala im o tom, čo všetko musia ľudia spraviť, kým sa dostane jabĺčko na stôl k zákazníkovi.
      FOTOALBUM 

     • Podolský atletický štvorboj

     • V piatok 7. 10. 2022 nám prialo počasie a tak sme ho využili na zorganizovanie atletickej súťaže medzi všetkými žiakmi 2. stupňa. Súťaž niesla názov Podolský atletický štvorboj.V kategórii mladších žiačok súťažilo 23 žiačok 5. - 6. roč., v kategórii mladších žiakov súperilo 20 chlapcov 5.-6. roč. V kategŕii starších žiačok súťažilo 22 dievčat zo 7.-9. roč. a v kategórii starších žiakov o stupienok víťazov bojovalo 27 žiakov 7. - 9. roč. Súťažilo sa v 4 disciplínach: hod granátom, skok do diaľky, skok do výšky a beh (cca 500 m). V každej disciplíne sa vyhodnotilo 10 najlepších, prvý získal 10 b., druhý 9 b., atď. Nakoniec sa všetkým žiakom sčítali body za všetky disciplíny a určili sa prvé tri miesta v každej kategórii. Celkovým víťazom súťaže s najlepším výsledkom 39 b. skončil Patrik Češek zo 6.A, ktorý získal v 3 disciplínach 10 b. a v jednej 9 b. Víťazov kategórií sme zverejnili TU. Okrem kategórie najstarších žiakov sa všetci ostatní športovci správali príkladne a výborne si zasúťažili a zašportovali. Poďakovanie patrí organizátorovi súťaže Mgr. Ostrovskému, všetkým učiteľom na stanovištiach a sprievodcom skupín a taktiež vedeniu školy za ceny, diplomy a pomoc pri organizácii akcie.

      FOTOALBUM

     • Európsky deň jazykov

     • „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

      Touto myšlienkou môžeme vyjadriť význam Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26.septembra. Má zdôrazniť potrebu osvojovať si cudzie jazyky, aby sa prostredníctvom nich mohli ľudia nielen dorozumievať, ale aj spoznávať  kultúru, spôsob života, literárnu tvorbu a históriu iných národov.

      V našej škole sme sa do Európskeho dňa jazykov zapojili  26. a 27. septembra 2022 na hodinách angličtiny, ruštiny a nemčiny.

      Žiaci tried 2.stupňa mali k dispozícii prezentácie, internetové články, z ktorých  sa  dozvedeli mnoho zaujímavostí   z oblastí jazykovedy, histórie jazykov a jazykovej praxe.

      Na prvom stupni sme využili rovesnícke učenie. Žiaci 8.A a 9.A pripravili pre žiakov v 3. A a 4.A zaujímavý program. Na dvoch hodinách anglického jazyka sa súťažilo, riešili sa krížovky, osemsmerovky, hádali sa hádanky, skladali sa skladačky... Starší žiaci si vyskúšali svoje pedagogické obratnosti, mladší žiaci sa nielen pobavili, ale získali aj nové jazykové vedomosti.

      V tejto tradícií by sme chceli pokračovať aj v budúcich školských rokoch.

      FOTOALBUM

     • Prvé rodičovské združenia, Rada rodičov, porada rodičov a inkluzívneho tímu

     • V pondelok 26.9.2022 sa o 16.00 hod. škola zaplnila rodičmi, ktorí prišli na 1. rodičovské združenie. Na ňom si volili triedneho dôverníka do Rady rodičov, schvaľovali dobrovoľný príspevok na činnosť RZ (bol schválený vo výške 10 € na dieťa), oboznámili sa s hospodárením RZ za minulý školský rok, tiež so zmenami v školskom poriadku, dostali potrebné informácie od triednych učiteľov. Hospodárenie RZ si môžete pozrieť TU.

      Triedni dôverníci sa stretli po triednych schôdzkach na 1. zasadaní Rady rodičov, kde sa rozlúčili s končiacou predsedníčkou RZ p. Mirkou Igazovou, zvolili novú predsedníčku RZ p. Barboru Gonovú a naplánovali si, že aby naplnili pokladňu RZ, zorganizujú 16. ročník tradičného rodičovského plesu. Taktiež sa pokúsia zintenzívniť výber 2 % z daní. Zloženie Rady rodičov nájdete TU.

      Rodičia integrovaných žiakov sa zase stretli s členmi inkluzívneho tímu, aby si nastavili pravidlá spolupráce rodičov, žiakov, asistentov učiteľa a školskej špeciálnej pedagogičky. Rodičia podpísali pripravenú dokumentáciu integrovaných žiakov.
       

     • Rodičovské združenie v ZŠ

     • Vážení rodičia!

      V pondelok 26. 9. 2022 o 16.00 hod. sa bude konať prvé triedne rodičovské združenie vo všetkých triedach 2. - 9. ročníka. Účasť na RZ je povinná, zaznie veľa úvodných informácií ku šk. roku. Triedy 1.A a 1.B už rodičovské združenie mali. Po triednych schôdzkach zasadne v školskej knižnici Rada rodičov zložená zo zvolených triednych dôverníkov (predpokladáme začiatok Rady 16.30 - 16.45 hod.) prosíme aj triednych dôverníkov za 1.A a 1.B, aby sa rady rodičov zúčastnili. Tešíme sa na Vás.

     • Otvárame pre žiakov školskú knižnicu

     • Milí vášniví čitatelia a návštevníci našej školskej knižnice!

      Oznamujeme Vám, že v tomto šk.roku bude školská knižnica pre Vás otvorená každú stredu od 12.30 hod. do 13.30 hod. Otvárame už túto stredu 21.9.2022.

     • Nábor do hokejového klubu

     • V utorok 13.9.2022 navštívili triedy 1. stupňa členovia Hokejového klubu v Novom Meste nad Váhom, aby pozvali záujemcov z radov chlapcov i dievčat v piatok 23.9.2022 o 17.00 hod. na Zimný štadión do Nového Mesta nad Váhom na zápis do klubu. Pozrite plagát: eduresized_Hokej_plagat.png​​​​​​​

     • Vedenie Žiackej školskej rady (ŽŠR)

     • V stredu ráno 14. 9. 2022 sa konalo 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktoré viedla p. riaditeľka. Prítomní boli všetci zástupcovia tried okrem 5.B. Tajným hlasovaním boli zvolené za predsedu ŽŠR Viktória Lacková z 9.A a za podpredsedu Nikoleta Pokorná z 9.A. Dievčatám blahoželáme k zvoleniu do zodpovedných funkcií. Členovia ŽŠR si prešli Štatút rady, podľa ktorého sa budú riadiť. Na úlohu zberových referentov sa podujali dievčatá zo 6.A Timea Gúčiková a Adela Slimáková. Nástenku ŽŠR si zobrali na starosť dievčatá z 8.A Emma Okrucká a Lucia Raticová. Nasledujúce zasadanie ŽŠR bude o týždeň v stredu 21.9. cez desiatovú prestávku (9.30 - 9.45) vo veľkej počítačovej učebni. všetko o ŽŠR nájdete v časti Žiaci / Život na škole / Žiacka rada. 

     • Zberová súťaž "SEM STARÝ MOBIL"

     • V tomto šk. roku sme sa prvýkrát zapojili v rámci projektu RECYKLOHRY do zberovej súťaže SMS (SEM STARÝ MOBIL). Tak neváhajte a zapojte sa, súťaží sa o veľmi pekné ceny pre jednotlivcov a školy. O aké ceny ide, si môžete prečítať TU:Zberova___su__t__az___SMS_2022.pdf alebo na nástenke školy.
      A čo treba spraviť? Priniesť koordinátorovi environmentálnej výchovy p. uč. Muľovej mobil bez batérie, p. uč. si Vás zaeviduje do zoznamu jednotlivcov a mobil skontroluje a uloží do zberného boxu. P. uč. má kabinet na hornom poschodí v úzkej uličke.

     • 1. zasadanie Žiackej školskej rady

     • V stredu 14. 9. 2022 sa bude konať 1. zasadanie Žiackej školskej rady, ktorú tvoria po dvaja žiacki zástupcovia  z každej triedy 2. stupňa. 1. zasadanie bude viesť p. riaditeľka. Zasadať sa bude ráno pred vyučovaním o 7:25 hod. vo veľkej  počítačovej učebni. Zloženie ŽŠR si pozrite TU.

     • Záujmové krúžky

     • Vo štvrtok 8. 9. 2022 dostali do rúk žiaci školy od triednych učiteľov vzdelávacie poukazy. Na druhej strane poukazov je informácia pre rodičov, na čo poukazy slúžia a je tam aj zoznam krúžkov, ktoré sme schopní v prípade dostatočného záujmu na našej škole otvoriť. Naša škola tento šk. rok ponúka žiakom na spestrenie školského života a na zmysluplnú mimoškolskú činnosť 12 krúžkov. Ich náplň si môžete prečítať tu: Zaujmove_kruzky_2022_23.pdf. Prihlásiť sa na krúžky je možné cez rodičmi podpísaný vzdelávací poukaz, ktorý žiaci odovzdajú triednemu učiteľovi najneskôr do piatka 23.9.2022. 

     • Rodičovské kontá na Edupage

     • Milí rodičia!

      Dnes sme rozposlali do vašich mailových schránok, ktorých adresy ste nám  v minulosti uviedli ako kontaktné, heslá na prihlasovanie na edupage stránku školy. Ak ste nemenili mailové adresy a rodičovské kontá máte zriadené a viete sa prihlásiť ako rodič na našu web stránku alebo do mobilnej aplikácie Edupage, nemusíte robiť nič. Ak ste menili mailovú adresu alebo Vaše dieťa je naším novým žiakom, pozrite si poslaný email   a postupujte podľa pokynov v ňom. Ak máte problém s kontom, navštívte riaditeľstvo školy, pomôžeme Vám konto si zriadiť. 

      Prosíme všetkých rodičov, aby si kontá zriadili a používali aj mobilnú aplikáciu. Zjednodušuje nám to podstatne rýchlu komunikáciu s Vami. Známky v internetovej žiackej knižke je potrebné podpisovať z rodičovského konta, nie zo žiackeho konta. Cez aplikáciu viete posielať ospravedlnenky, uvoľňovať žiakov zo školy, posielať bezpríznakovosť, napísať učiteľovi, atď.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • Ako na všetkých školách na Slovensku, tak aj na našej škole sme v pondelok 5.9.2022 otvorili školský rok 2022/23. A konečne  po dvoch rokoch zase v slávnostnom duchu, teda tak, ako sme už dlhé roky zvyknutí. Slávnosť v našom kultúrnom dome sa začala hymnou SR, po nej zaznela báseň zarecitovaná milým hláskom Vanesky bez jedinej chybičky. Rozveselili nás tóny piesne na školskú tému v podaní ôsmačok Timey, Emmy a Lucie za doprovodu gitár manželov Schreiberovcov. Prítomným sa prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký, p. predsedníčka RZ Miroslava Igazová a p. riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková slávnosť moderovala, ku koncu oboznámila prítomných so všetkými zamestnancami školy. Potom nám predstavila všetkých našich prváčikov. Triedne p. uč. 1.A a 1.B Mgr. Renáta Trpíšková a Mgr. Gabriela Hercegová označili svojich prváčikov  značkami, aby sa vo veľkej škole nestratili a p. starosta ich obdaril prvou knižkou, ktorú si zanedlho prečítajú sami. Na záver p. riaditeľka pred prítomnými poďakovala predsedníčke RZ za obetavú prácu v Rade školy a vo funkcii predsedníčky a odovzdala darček.

      Po slávnostnej ceremónii sa všetci pobrali do školy a zasadli do svojich tried. Prebehli úvodné triednické hodiny, ktoré v prváckych triedach trvali trošku dlhšie, keďže sa ich zúčastnili aj rodičia.

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolu s deťmi prišli pozrieť na našu slávnosť. Sme radi, že kulturák zase praskal vo švíkoch. 

      Držme si palce a robme všetci všetko preto, aby bol tento školský rok 2022/23 pre nás úspešný, tvorivý, zaujímavý a plný aktivít.

      FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com