• Pripojte sa do celoslovenskej online hodiny TSV

     • Fakulta športu Prešovskej univerzity bude poriadať 22.4. športové podujatie, kde sa môžu žiaci i učitelia zúčastniť pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.

      Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla o 14:30 byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta.  

      Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

      Pripojte sa a podporte túto zaujímavú aktivitu!

     • Dôležité - od 15.4. zmena rozvrhu pre domáce vzdelávanie a rozbeh online vyučovania pre 2. st.

     • Rozvrh_1._stupen_domace_vzdelavanie.pdf
      Rozvrh_2._stupen_domace_vzdelavanie.pdf​​​​​​​

      Usmernenie:

      • Každá trieda 2. stupňa začína každý deň online vyučovaním, a to buď od 9.00 do 10.00 hod., v niektorých prípadoch od 10.00 hod. do 11.00 hod. (viď rozvrh). 
      • Online hodiny budú slúžiť na vyvodenie nového učiva, zodpovedanie otázok žiakom, overenie pochopenia učiva žiakmi.
      • Ostatné hodiny v rozvrhu znamenajú nasledovné: ak má napr. 6.A naplánované v utorok predmety GEG, DEJ, OBN, tak z týchto predmetov dostanú žiaci v utorok prácu, ktorú je potrebné urobiť do nasledujúcej hodiny (v tomto prípade do nasledujúceho utorka, teda do týždňa). Termíny dokončenia a odovzdania úloh si určujú učitelia.
      • Tu si môžete pozrieť spôsoby komunikácie učiteľov so svojimi žiakmi a spôsoby, ktoré využívajú na zadávanie dú: Sposob_komunikacie.pdf
     • Zákaz vstupu do areálu

     • Dôrazne žiadame žiakov aj rodičov, aby nechodili do školského areálu a do školy. Aj keď prevádzkoví zamestnanci pracujú, neznamená to, že si žiaci majú chodiť húfne pre veci zo šatňových skriniek. Je vydaný zákaz vstupu do školského areálu pre všetkých okrem zamestnancov školy, obce  a dodávateľov tovaru. 

     • Dôležité - povinné pre žiakov 2. st.!!!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      1. Ako sme už avizovali na našej web stránke, ideme spúšťať už v tomto týždni online vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa. Naplno ho rozbehneme hneď po Veľkej noci od stredy 15. 4. 2020, odkedy bude platný aj nový rozvrh pre 2. stupeň, ešte ho dolaďujeme, ale chystáme sa zverejniť ho. Na maily žiakov budú v priebehu dnešného dňa rozposlané prihlasovacie údaje pre žiakov do prostredia MS OFFICE 365. Taktiež im bude zaslaný návod, ako majú postupovať (je možné ho stiahnuť aj v tejto novinke nižšie).  Prosíme rodičov, aby v prípade potreby pomohli svojim deťom s prihlásením sa do Office 365, inštaláciou služby MS Teams do počítača a následným prihlásením sa do MS Teams. Cez Teams budeme robiť online hodiny, pričom každý žiak bude mať denne povinnú 1 hodinu online vyučovania, a to v predmetoch MAT, SJL, CUJ, Prírodovedné predmety, Spoločenskovedné predmety, a to v časoch 9.00 hod. - 10.00 hod. alebo 10.00 hod. - 11.00 hod. podľa pripravovaného rozvrhu. Budeme mať teda super platformu na výuku, pretože platformy, ktoré zatiaľ používame (Edupage, spoločný mail, vlastné webové stránky učiteľov, mailová komunikácia učiteľ-žiak) nám neumožňujú možnosť vysvetlenia a lepšej spätnej väzby a interakcie so žiakmi. Vaše deti získavajúv podobe MS Office 365 úžasný nástroj zadarmo (firmy zaň platia veľké peniaze), získali napr. nové mailové adresy (môžu fungovať cez Outlook), majú zdarma Word, Excel, PowerPoint, OneNote a množstvo ďalších služieb a aplikácií. Okrem toho získali priestor 1 TB  dát  na OneDrive. Všetko to môžu využívať pre vyučovacie aj súkromné účely.  Nemusíte mať zakúpené licencie Office na súkromných počítačoch. Podmienkou je však mať počítač a pripojenie na internet, pretože ide o online platformu.
      2. Ďalej Vás informujeme, že sme s učiteľmi zatiaľ upravili náš systém hodnotenia žiakov tak, že nevyučujeme výchovné predmety a žiaci z nich budú mať na konci roka hodnotenie slovné - absolvoval. Ak budú deti oslovené napr. učiteľom výtvarnej výchovy, aby niečo nakreslili, tak bude to čiste na báze dobrovoľnosti. Mnohé deti majú možno dosť času a radi by aj kreslili, spievali, cvičili. Ale nebudeme ich tým zaťažovať. 
      3. Domáce vzdelávanie neznamená pre žiakov prázdniny. Máme presnú evidenciu pre všetky predmety a všetkých učiteľov, ako deti pracujú z domu a ako reagujú na učiteľov. Tým sme vyselektovali žiakov, ktorí nemajú pripojenie na internet a majú problém pracovať z domu. Ani títo žiaci nebudú doma zaháľať. Týchto žiakov sme rozdelili medzi asistentov a vychovávateľov, ktorí im raz za týždeň prinesú dú na celý týždeň a zase zozbierajú, opravia, budú si evidovať ich domácu prácu. Ak potrebujete takúto službu aj pre Vaše dieťa, kontaktujte vedenie školy.  Táto služba funguje už od minulého týždňa a má za cieľ, aby žiadne dieťa nestrácalo školské návyky. 
      4. Do záverečného hodnotenia na konci šk. roka budeme brať do úvahy hodnotenie predmetov za február, marec, ale aj to, ako sú Vaše deti zodpovedné pri vypracovávaní zadaní od učiteľov, či je tam pravidelnosť, dodržiavanie termínov aj správnosť vypracovávania. 
      5. Pomôžte svojim deťom tým, že nájdete spolu systém, ako pracovať. Napr. kalendár, diár so zapísaním dú - čo, kedy, dokedy. Kontrolujte ich. Nerobte však prácu za nich, hlavne deti 2. st. by mali byť už úplne samostatné. Veďte deti k pravidelnej práci na školských povinnostiach a aspoň náhodne kontrolujte ich plnenie, neuspokojte sa so slovami Vášho dieťaťa, že už má všetko hotové. Ak to chcete presne skontrolovať, prihláste sa na edupage pod údajmi dieťaťa, nie rodiča, tam budete vidieť všetko.
      6. Ak máte pocit, že niečo nie je v poriadku (množstvo práce, spôsob komunikácie a pod.), kontaktujte vedenie školy alebo priamo učiteľov. Všetci hľadáme cestu, Vy rodičia, my učitelia a aj naše deti.
      7. Veďte svoje deti k základnej slušnosti v komunikácii, tá mnohým chýba (pozdrav, úvodná veta, vypracovanie úlohy, podpis, kto odovzdáva). 

      Ďakujeme, že ste túto správu dočítali do konca a tešíme sa na online hodiny s našimi žiakmi.

      navod_msteams_ziak.pdf

      Jana Schreiberová, riaditeľka školy

     • PORADENSTVO v náročných časoch

     • Naša školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Podhradská je k dispozícii všetkým rodičom a žiakom, ktorí potrebujú v tejto mimoriadnej situácii zavretia škôl nejako poradiť, či už s domácimi úlohami, s rozvrhnutím času, so zvládaním tejto situácie, s informáciami k zápisu do 1. roč. a pod. Môžete jej volať v pondelok doobeda v čase od 9.00 do 11.00 hod. alebo v stredu v čase16.00 do 18.00 na telefónne číslo 0908518266.

     • Ako naši žiaci výtvarne reagovali na súčasné dianie

     • Naša výtvarníčka Mgr. Katka Červeňanská oslovila našich žiakov v rámci domáceho vzdelávania. Mnohí boli ochotní tvoriť aj doma. Téma bola formulovaná v zmysle: "Výtvarne reaguj na súčasné dianie vo svete, alebo zobraz moment, keď nám oznámia, že je po epidémií. Čo budeš robiť?" Celkovo oslovila 119 žiakov (4. - 8.roč.), reagovalo 68. Chválime všetky deti, ktoré pani učiteľke práce poslali a potešili nás svojou kreativitou. FOTOALBUM

     • Pripravujeme - hlavne pre žiakov 2. stupňa

     • Milí žiaci a rodičia! Práve pracujeme na nasadení Microsoft Office 365 na našu školu. V rámci tohto balíka získajú Vaše deti zadarmo všetky nástroje Office 365 (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote,...). V balíku chceme začať využívať aplikáciu MS TEAMS na spustenie online vyučovania niektorých predmetov. Keď bude všetko nastavené, budeme kontaktovať všetky deti prostredníctvom mailových schránok, návody na inštalácie zverejníme na webe. Zjednoduší nám to hlavne vysvetľovanie nového učiva.  Naši učitelia sa v tomto systéme už v tomto týždni učia pracovať a majú za sebou prvé školenia. Držme si palce, nech sa nám to podarí úspešne rozbehnúť.

     • Tipy na domáce vzdelávanie

     • Posledná aktualizácia 1. 4. 2020     Pre rodičov aj učiteľov aktualizujeme tipy na domáce vzdelávanie svojich detí v čase mimoriadnej situácie na Slovensku: 

      • Aplikácia Autokorektívne kartičky na https://www.abcguru.sk/ -  v aplikácii môžu deti trénovať sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Úlohy sú odstupňované podľa náročnosti a sú gradované. Kartičky rozvíjajú nielen matematiku, ale aj trpezlivosť, sústredenosť a kognitívne zručnosti. Pre svoju nevšednosť môžu osloviť aj žiakov s rôznymi poruchami učenia.
      • Univerzita otvorená pre deti z celého Slovenska
       Na DUK Online špeciál sa školáci môžu pripojiť bez registrácie. Stačí vyplniť test, zadať v skúšobnom kvíze svoj e-mail a študent je zapojený. Deti budú mať postupne, v týždňových intervaloch, dostupných 5. ročníkov DUK Online špeciál – spolu až 44 zaujímavých videoprednášok. Štúdium je bezplatné a dostupné prakticky odkiaľkoľvek, z celého Slovenska ale aj pre deti za hranicami. Stačí kliknúť na http://www.dukonline.sk/. Súčasťou každej prednášky je skúšobný online kvíz, deti si tam môžu svoje novonadobudnuté znalosti hneď otestovať. aktualizované 25. 3. 2020
      • Pripravovaný portál http://www.ucimenadialku.sk/  aktulizované 24. 3. 2020
      • Výučba 8 svetových jazykov online pre deti a žiakov zdarma - nájdete na www.jazyky-online.info  aktulizované 24. 3. 2020
      • AITEC sprístupnil elektronické listovanie učebnicami a pracovnými zošitmi s priradenou metodikou, didaktickými hrami, vzorovými riešeniami a obrazovým materiálom, ktoré sú vhodné k jednotlivým stranám titulov:  https://www.aitec.sk/aktualita-sprava/sluzba-aitec-online-elektronicke-listovanie-s-priradenymi-materialmi-pristupny-aj-pre-rodicov
      • CISCO - pomoc školám, ktoré chcú uskutočňovať výučbu na diaľku platforma Webex  - licencia na 90 dní zadarmo, t.j. do  konca školského roku  - potrebný iba internetový prehliadač, mobil/tablet a  pripojenie na internet, kontakt: https://bit.ly/2vVwDZC
      • Relácia vysielaná na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h do 27. marca "Školský klub - hodinka z triedy bez triedy" - nejde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy. Zapojiť do vysielania sa môžu aj deti pri televíznych obrazovkách, ktoré sa spolu s rodičmi môžu zahrať pri plnení domácich úloh a odpovede posielať na skolskyklub@rtvs.sk. Budú kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. Na druhý deň sa v živom vysielaní dozvedia nielen správnu odpoveď, ale ich nápady, riešenia a výtvory uvidia všetci diváci Dvojky. 
      • Vzdelávací portál Kozmix odomyká celý svoj obsah pre 1.stupeň ZŠ až do 15. 4. 2020. Stačí sa prihlásiť na https://moj.kozmix.sk/ a zadať AKTIVAČNÝ KÓD: skolazdomu
      • Veľa tipov a odkazov nájdete na tejto stránke, https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR1-OnQg9wehSKAXHJqHU-YGG0EDhraouEtWeQ9NJfLFoC-kEtbdMKvOfHE  
      • https://www.facebook.com/groups/622798385225563/
      • https://www.gramar.in/sk
     • Zavretie škôl

     • Vyberáme z tlačovej správy nového ministra školstva p. Branislava Gröhlinga zo dňa 24. 3. 2020 fakty týkajúce sa našej školy:

      • prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach  od 30. 3. 2020 až do odvolania
      • zrušenie celoslovenského testovania T9-2020, ktoré malo byť  1. 4. 2020
      • prihlášky na stredné školy treba podať do 15. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie
      • prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najskôr po 2 týždňoch od návratu do škôl najneskôr do 30. 6. 2020
      • zápis žiakov do 1. ročníka sa má uskutočniť v termíne od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez prítomnosti detí, podľa možností elektronicky - tu zvažujeme náš ďalší postup, rodičov budeme informovať 
      • zápis detí do materskej školy od 30. 4. do 31. 5. 2020, nebude potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - tu zvažujeme náš ďalší postup, rodičov budeme informovať
      • MŠVVaŠ rozbehne portál http://www.ucimenadialku.sk/ na informácie pre žiakov, rodičov, učiteľov a na vzdelávanie
      • denné televízne vysielanie pre žiakov - od 9:15 do 11.00 hod. (100 minút)
     • Posledná rozlúčka

     • V utorok 17. 3. 2020 o 16.00 hod. sme sa navždy rozlúčili s našou zamestnankyňou hlavnou kuchárkou p. Evkou Melicherovou, ktorá nás vo štvrtok 12. 3. 2020 navždy opustila po dlhej a vážnej  chorobe. Ostane navždy v našich spomienkach. Česť jej pamiatke.

     • Prerušenie vyučovania

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Učitelia budú pripravovať pre žiakov úlohy podľa učebného plánu tak,  aby sa žiadne učivo nevymeškalo. Úlohy budú žiakom zasielané prostredníctvom edupage stránky alebo emailom. Žiadame rodičov, aby zabezpečili dohľad nad vzdelávaním svojich detí a dodržiavali všetky pravidlá mimoriadneho režimu. O nástupe do školy budete informovaní na našej stránke.  Pozrite aj usmernenie MŠVVAŠ SR: usmernenie_ministerky_skolstva.pdf​​​​​​​
      Nájomníkom telocvične oznamujeme, že je vydaný zákaz využívania školskej telocvične až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.
       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Podolie 804 po zasadnutí Krízového štábu obce Podolie prerušuje dočasne výchovno-vzdelávací proces v základnej aj materskej škole od stredy 11. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020 v snahe eliminovať možné riziká šírenia ochorenia COVID-19. V tomto čase bude realizovaná dôkladná dezinfekcia školských priestorov.  Žiadame zákonných zástupcov, aby 
      • sledovali web stránku školy, kde budeme informovať o ďalšom vývoji situácie 
      • dohliadli na svoje deti, aby sa hromadne nezdružovali  a preventívne trávili čas doma
      • dôrazne sa neodporúča začleňovať do kolektívu deti s príznakmi infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z príznakov - kašeľ, horúčka, bolesť hrdla a dýchavičnosť
      • zabezpečili povinne deťom do školy hygienické balíčky (uterák, hygienické vreckovky, protibakteriálne mydlo alebo gél na ruky).

     • Usmernenie MŠVVaŠ - koronavírus

     • Zverejňujeme 2. a 3.  usmernenie Ministerstva školstva z dní 9. marca 2020 a 11. marca 2020 týkajúce sa šírenia koronavírusu.  Vzhľadom na večerné usmernenie vlády rušíme na tento týždeň kultúrne akcie, konkrétne divadelné predstavenie Danka a Janka pre deti 1. stupňa a MŠ a taktiež exkurziu do jadrovej elektrárne, ktorú mala absolvovať trieda 9.A a zopár ôsmakov.  
      usmernenie2_koronavirus.pdf (608 kB), 
      usmernenie3_koronavirus.pdf (774 kB)

     • Turnaj vo florbale - oblastné kolo

     • V pondelok 9. marca 2020 sedem žiakov tried druhého stupňa reprezentovalo našu školu na oblastnom kole súťaže vo florbale v ZŠ Čachtice. Vzhľadom na hrozbu šírenia koronavírusu sa na turnaji zúčastnili len žiaci domácej a našej školy. Po prvých dvoch tretinách sme vyhrávali, posledná tretina nám však vôbec nevyšla
      a nakoniec sme celý zápas prehrali s výsledkom 7:9. Skončili sme na druhom mieste. Do okresného kola postupuje družstvo ZŠ Čachtice. Najlepším strelcom nášho tímu bol Jozef Zámek so  štyrmi gólmi.
      Vedúcim akcie bol Mgr. Miroslav Ostrovský.

      FOTOALBUM

     • 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich daní tým, ktorí to potrebujú. Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou, aby ste túto možnosť využili a venovali svoje 2% žiakom našej školy. Tlačivo posielame do každej domácnosti ponašich žiakoch. Posledný termín na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane je 30. 04. 2020. Bližšie informácie nájdete  na stránke https://www.zspodolie.sk/percenta2/ .
      Ďakujeme.

     • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky

     • V piatok 6. 3. 2020 sa zúčastnili naši najlepší strelci, víťazi okresného kola, pod vedením vedúceho krúžku Ing Petra Košúta krajského kola v streľbe zo vzduchovky vo Veľkých Uherciach. Na súťaži nás reprezentovalo družstvo starších žiakov v zložení Michaela Hluchá, Anežka Porubská, Sára Šimnová a získali krásne 1. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska. Zapojili sme však aj družstvo mladších žiakov v zložení Lukáš Čuchran, Marek Gúčik a Nikolaj Černý, aj tomuto družstvu sa darilo, skončili na 2. mieste, bohužiaľ nepostupujú na Majstrovstvá SR. V jednotlivcoch starších žiakoch skončil Adam Bobocký na 2. mieste, Miška Hluchá na 1., Anežka Porubská na 2. a Sára Šimnová na 3. mieste. V mladších žiakoch jednotlivcoch skončil Lukáš Čuchran na 3. mieste. Na súťaž žiakov sprevádzal aj p. uč. Schreiber. Všetkým siedmim žiakom blahoželáme k vynikajúcim výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce na majstrovstvách.

      FOTOALBUM
      Výsledky

     • Polícia pátra po čitateľovi

     • V mesiaci marec sa v našej škole v rámci akcie Deti deťom pátra po čitateľovi. Po škole chodia počas prestávok "policajti" a snažia sa prichytiť pri čine čítachtivých žiakov. Ak niektoré dieťa nájdu, že číta, čaká ho... nie trest, ale sladká odmena 

      Touto cestou hľadáme pár cukríkových, či čokoládových rodičov, ktorí by nám vedeli vypomôcť so sladkými odmenami. Postačí aj jedno vrecúško, ak Vás bude viac.  FOTOALBUM

     • Karneval v ŠKD

     • Vo štvrtok 19. 2. 2020 pred jarnými prázdninami zorganizovali naši vychovávatelia p. vych. Slavka Štefániková a Mgr. Samuel Kusenda Karneval v ŠKD preb žiakov z oboch oddelení ŠKD.
      FOTOALBUM