• Kuchárska kniha siedmakov tvorená v čase "korony"

      5. 6. 2020

      Milé maminy! decká sú už dlho doma, stále hladné a Vy neviete, čo variť? Počas online vzdelávania písala p. uč. Zemková so siedmakmi dynamický opis - kuchársku knihu. Viacerí to síce odflákli, ale poniektorí si na tom dali záležať. A tak vznikli "Delikatesy od siedmakov" - ako si knihu sami nazvali. Možno Vás niektorý z receptov nadchne. Vyskúšajte. Delikatesy_od_siedmakov.pdf

     • Zmena rozvrhu od 1. júna 2020 pre všetky triedy

      27. 5. 2020

      Prosíme žiakov a rodičov, aby si povinne pozreli nový rozvrh platný od 1. 6. 2020, a to nielen tí žiaci 1. - 5. roč., ktorí nastupujú do školy a budú pokračovať vo vzdelávaní v školskom prostredí, ale aj žiaci 6. a 9. ročníka, ktorí pokračujú v online vzdelávaní, pretože niektoré online hodiny sa v týchto ročníkoch termínovo zmenili.
      Rozvrh__od_1_6_2020_-_1st.pdf (45 kB)

     • POKYNY k nástupu do školy od 1.6.2020

      26. 5. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      V pondelok 1.6.2020 sa mnohí vrátite na mesiac jún do školy. Nižšie si prečítajte podrobné pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy počas júna 2020. Z dokumentu vyberáme najdôležitejšie:

      • prvý deň vyučovania treba priniesť vyplnené a rodičom podpísané tlačivo
       Vyhlasenie
     • Zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1.-5. roč. ZŠ a pre rodičov - ukončené detí MŠ

      19. 5. 2020

      Ďakujeme zodpovedným rodičom za promptné vyplnenie elektronického prihlasovanie do ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD.
      Od 1.6.2020 otvárame bránu školu pre deti MŠ aj pre žiakov 1.-5. ročníka. Na všetkých sa veľmi tešíme. Do ZŠ sa vracia 82 % žiakov 1.-5. ročníka.

      Pôvodná správa:

      Vážení rodičia, bolo spustené elektronické zisťovanie záujmu o nástup do školy pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka a pre rodičov detí MŠ. Zisťovanie záujmu bude otvorené do pondelka 25. mája do 10:00 hod. Prosíme všetkých zákonných zástupcov, ktorých sa to týka, aby v čo najkratšom čase elektronický formulár vyplnili. Pre vyplnenie elektronického formulára je potrebné prihlásenie do rodičovského konta. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktuje administrátora na: zspodolie@gmail.com alebo na mobil 0902886370. Ak riešite prihlasovanie cez počítač, prihlášku nájdete v časti Komunikácia - Prihlasovanie. V elektronickom formulári je

     • Prihlasovanie na NBV, ETV a 2. cudzí jazyk - ukončené

      9. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      ďakujeme za potvrdenie prihlášok žiakov na NBV a ETV na budúci školský rok, resp. za prihlasovanie žiakov 6. roč. na 2. cudzí jazyk. U žiakov, kde rodičia nemajú rodičovské kontá a nedokázali editovať alebo podpísať prihlášku, doriešime čo najrýchlejšie prihlasovanie papierovou formou.

     • Zápis detí do materskej školy

      9. 5. 2020

      Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy pre budúci školský rok 2020/21 bude prebiehať v čase mimoriadnej situácie v SR nasledovne:

      1. Zápis bude prebiehať od 4. mája do 31. mája 2020.
      2. V tomto termíne je potrebné stiahnuť si nižšie uložené tlačivo "Žiadost_ZZ_o_prijatie_do
     • Pomoc asistentiek a špeciálnej pedagogičky žiakom so ŠVVP

      1. 5. 2020

      Oznamujeme integrovaným žiakom a ich rodičom, že náš inkluzívny tím zložený z asistentiek učiteľa (AU) a školskej špeciálnej pedagogičky (ŠŠP) je pripravený pomáhať vám aj v čase domáceho vzdelávania. AU a ŠŠP majú vytvorené v MS Teams tímy žiakov, o ktorých sa starali v čase normálneho vyučovania. Nižšie si pozrite, kedy budú pravidelne pripojené a pripravené s vami konzultovať problémy a pomáhať s domácimi úlohami. Stačí im cez MS Teams zavolať alebo sa pripojiť do zahájenej schôdze.

     • Hodnotenie žiakov priebežne a na vysvedčení - dôležité

      29. 4. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Dňa 29.4.2020 sa konala online pedagogická rada, na ktorej bol pedagogickými zamestnancami jednohlasne prijatý dokument DODATOK č. 1 k Systému hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Podolie na šk. rok 2019/20. Odporúčame tento dokument si celý prečítať. Najdôležitejšou informáciou dokumentu je, že žiaci sa zatiaľ priebežne hodnotia slovne, ale na konci roka na vysvedčení budú klasifikovaní známkou. V časti 5 podrobne rozoberáme, aké kritériá musí splniť žiak, aby mal z predmetu známku výborný, chválitebný, atď. Tu je súbor na preštudovanie: Dodatok_1_System_hodnotenia_ziakov_2019_20.pdf​​​​​​​ (261 kB)

     • Zmena online rozvrhu - dôležité!!!

      24. 4. 2020

      Dnes (piatok 24.4.2020) už máme za sebou 8 dní vzdelávania cez Microsoft Teams. Vzdelávame tak dennodenne žiakov 2. stupňa a MS Teams začali využívať aj niektoré triedy 1. stupňa (1.A, 2.A, 3.B, 4.B). 3.A a 4.A pokračujú vo vzdelávaní cez Skype.
      Keďže prvé dni ukázali potrebu zmeny (viac online hodín ANJ, rozdeliť náročné prírodovedné predmety), spravili sme zmenu v rozvrhu pre domáce vzdelávanie. V nižšie uložených súboroch si môžete upravený rozvrh pozrieť.

     • Alfiáda - možnosť výhry

      26. 4. 2020

      Naša škola už dávno využíva program Alf. Momentálne prebieha na stránke súťaž Alfiáda s možnosťou pekných výhier. Zúčastnite sa tejto súťaže ako jednotlivci alebo ako triedy. Pre bližšie informácie kliknite na obrázok unnamed.png alebo pozrite priamo stránku www.alfiada.sk

     • Zápis do 1. ročníka

      21. 4. 2020

      V pondelok 20. 4. 2020 v čase od 13.00 do 17.00 hod. sme uskutočnili za dodržania prísnych hygienických podmienok zápis detí do 1. ročníka našej ZŠ. Na zápise boli prítomní len rodičia bez detí. Prichádzali sporadicky, takže sa netvorili veľké skupiny a priebežne sme stíhali všetkých vybavovať. Súčasne pracovali na rozľahlej dolnej chodbe školy tri stanovištia, zápisu sa zúčastnili p. riaditeľka RNDr. Schreiberová, p. vedúca MZ 1. st. Mgr. Jacolová, p. ŠŠP Mgr. Podhradská a organizačne vypomohla i p. vych. Štefániková. Na zápise sa zúčastnilo 30 rodičov. S ôsmimi rodičmi sme sa dohodli na odklade PŠD pre ich deti vzhľadom na školskú nezrelosť. V šk. roku 2020/21 s vysokou pravdepodobnosťou otvoríme jednu triedu s 22 deťmi. Tešíme sa na nových prváčikov.

  • Aktuálny rozpis využitia multifunkčného ihriska: Pouzivanie_MI_2020.pdf

  • Fotogaléria

   • Domáci výtvarníci
   • Karneval v MŠ
   • Turnaj vo florbale
   • Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky
   • Polícia pátra po čitateľovi
   • Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
   • Karneval v ŠKD
   • Práce cez jarné prázdniny
   • Deň materinského jazyka 1. st.
   • Rovesnícke učenie
   • Deň materinského jazyka na 2. st.
   • Prenosné planetárium
   •            Voľné pracovné miesta

   • Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

  • Zvonenia

   Nedeľa 7. 6. 2020