• My a projekt

    •  

     Naša škola podala vo februári 2014 prihlášku do národného projektu 

     ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA.

     Do projektu nás vybrali, a tak sme získali pre školu tabletovú učebňu s 20 tabletmi a dvoma wifiroutrami. Súčasťou dodávky bola taktiež interaktívna tabuľa QOMO s dataprojektorom. Získanú techniku sme umiestnili do prírodovednej učebne školy a v školskom roku 2014/15 sme ju začali využívať. Tým sme z tejto učebne vytvorili digitálnu prírodovednú učebňu.

     RNDr. Janka Schreiberová sa zúčastnila dvoch školení práce s tabletmi. Získané poznatky odovzdala všetkým učiteľom našej školy na internom školení. 

     V šk. roku 2014/15 tablety na našej škole vyskúšali používať títo vyučujúci:

     • RNDr. Janka Schreiberová - FYZ, INF, mikroprojektové stretnutia s družobnou školou ZŠ a ZUŠ Strání
     • RNDr. Daniela Čechvalová Maráková - MAT, VaP
     • Mgr. Lenka Čičmanská - BIO, CHE
     • Mgr. Miriam Hanzlíková - 1. ročník
     • Mgr. Miroslava Jacolová - 3. ročník
     • Mgr. Veronika Zemková - HUV


     Tablety sme využili hlavne na tieto činnosti:

     • fotenie, filmovanie zaujímavých častí obce do projektu "Máme radi Slovensko", zistenie GPS súradníc našej obce (chlapci 7. ročníka na informatike)
     • filmovanie fyzikálnych experimentov (žiaci 8. ročníka)
     • vyhľadávanie informácií na internete
     • riešenie matematických interaktívnych cvičení
     • riešenie testov Alf
     • tri v jednom - poznámkovanie pri fyzikálnych meraniach vonku, kalkulačka, fotoaparát
     • prehliadanie materiálov z planéty vedomostí
     • prehliadanie pripravených materiálov na www.tuul.sk
  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com