• Platby - MŠ, ŠKD

    •  

     Oznam pre rodičov,

     ktorých deti navštevujú školské zariadenie v obci Podolie,

     t.j. materskú škôlku (MŠ), školský klub detí (ŠKD) 

      

     Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Podolie č. 1 / 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Podolie, ktorý platí od 1. 1. 2023, sú výšky týchto poplatkov nasledovné:

     Materská škola - mesačne
     za dieťa v MŠ prispieva rodič 15 €
     za predškoláka v MŠ 0 €
     za dieťa v hmotnej núdzi - je potrebná písomná žiadosť a doklad o tom,
     že rodič je poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
     0 €
     Školský klub detí - mesačne
     za dieťa  10 €
     za dieťa v hmotnej núdzi - je potrebná písomná žiadosť a doklad o tom, že rodič je
     poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
     5 €

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com