• Zošity

    • Potreba zošitov pre jednotlivé ročníky:

      

     číslo zošita
     1.roč.
     2.roč.
     3.roč.
     4.roč.
     5.roč.
     6.roč.
     7.- 9.roč.

      

      

      


      

      

      

     5110

      

      

     1

     1

      

      

      

     512

      

     2

      

      

      

      

      

     513
     3
     8
     5

      

      

      

      

     520

     2

      
      

      

          
     523

      

      1

     12
     10
      

      

      

     524

      

      

      

     5
     11
     9
     10
     525(štvorčekový)         1    
     540

      

     1

      

      

     1
     3
     3
     544

      

      

      

      
     6
     8
     17
     420
      

      

     1
      
      

      

      

     425

      

      


      1

      
      
      
     440

      2

      

      

      

     5
     3
     4
     444

      

      

      
     1
      
      
     1
     460 1 2  1  1      
     624

     1

     1
     1
     1
      

      

      

     644
      

      

      

      

      

      

      
     notový zošit

      

     1


     1
     1
     1 (len 7. roč)

      

      

      

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com