• Rada školy

    •  


     Rada školy

     Na základe výzvy zriaďovateľa na voľbu členov do Rady školy zo dňa 16.9.2020 prebehli v mesiaci september do 24.9.2020  voľby členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Podolie 804, 916 22 Podolie na funkčné obdobie 4 rokov. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Podolie s obcou Podolie zvolali na 11.2.2021 ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy.

     Dňa 16.11.2022 uznesením č. 8/2022 odvolalo obecné zastupiteľstvo z Rady školy členov Ing. Tomáša Bobockého, JUDr. Petra Burzu a Ladislava Červeňanského a nahradilo ich novými členmi - Mgr. Monikou Augustínovou, Ing. Róbertom Augustínom, Ing. Michalom Masárom.

     Rada školy sa riadi týmto štatútom: Statut_Rady_skoly_pri_ZS_s_MS_Podolie__april_2016.pdf

     Členovia súčasnej Rady školy:

     Meno, priezvisko
     Za koho
     Mariana Porubská - predseda
     za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
     Mgr. Veronika Zemková - podpredseda
     za ped. zamestnancov ZŠ
     Lenka Janegová
     za ped. pracovníkov MŠ
     Daniela Macháčová
     za rodičov žiakov ZŠ
     Erika Augustínová
     za rodičov žiakov ZŠ
     Vita Jamborová
     za rodičov žiakov ZŠ
     Bc. Katarína Kališová za rodičov detí MŠ
     Mgr. Monika Augustínová
     za obecné zastupiteľstvo
     Ing. Róbert  Augustín
     za obecné zastupiteľstvo
     Mgr. Bohumil Čechvala za obecné zastupiteľstvo
     Ing. Michal Masár za obecné zastupiteľstvo

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com