• Akronym, cinquain

    •  


     Tvorba 7.B

     Žiaci 7.B triedy na hodine SJL tvorili vianočné verše pre svojich rodičov vo forme básne. Pri tvorivom písaní sme využili moderné formy básní, akou je napr. kaligram – grafická báseň, akronym – slovo, názov, zložené zo začiatočných písmen alebo cinquain – 5 riadková báseň. A výsledok?

      

     AKRONYMY:

     Horia

     V

     Iných

     Emóciách

     Zimných

     Darov

     Adventu

           Nicolas Gašparík

      

     Priateľská

     Oslava

     Krásu

     Očakávania

     Ježiša

           Emma Ščepková

      

     Tichú

     Istotu

     CHránia

     Anjeli

      

     Noc

     Očarujúci

     Cencúľ

                 Adrián Vojtech

      

      

     CINQUAIN

      

     Deň

     veselý   krásny

     obdarováva        teší sa      miluje

      Dnes je deň dávania

      Vianoce

                                                                                                                         Nicolas Križák

      

     Stromček

          vianočný očarujúci

     svieti svetlami žiariacimi

        Dnes je nádherný čas

     Vianočný

                                                                                                                          Patrik Uram

      

     Sneženie

     pekné pokojné

     zamŕza chumelí hrajú sa

     Na štedrý deň mierne rozsýpa

     Vianoce

                                                                                                                                   Alex Burza

      

     Radosť

     najlepšia nezabudnuteľná

      teším sa   sklame?   sní

     Najlepší deň v roku

     Darčeky

                                                                                                                          Adam Dragoun

      

     Rodina

     šťastná  spokojná

           oslavuje  modlí sa  obdarováva

     Dnes sú všetci spolu

     Vianoce 

                                                                                                                          Petra Vaneková

      

     Noc

        príjemná  veselá

      sní  tíši  sneží

     Toto je deň pokoja

     Vianoce

                                                                                                                           Samuel Majdiš

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com