• 2019/20

    •  

     ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2019/20

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

      

     Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
     18. 9. a 19. 9. 2019
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Vanesa Vavrová Karin Helbichová Viktória Halčinová
     kat. 1. - 2. roč. chlapci Ondrej Zemko Aurel Bučko Mateo Madro
     kat. 3. - 4. roč.  dievčatá Nikol Brestovská Karin Brestovská Bianka Borovská
     kat. 3. - 4. roč. chlapci Roderik Bučko Filip Tinka Štefan Herák
     Filip Hlísta
     kat. 5. - 6. roč.  dievčatá Erika Trsťanová 7.15

     Emma Okrucká 7.20

     Alexandra Dendisová 7.35
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci

     Branislav Danihel 11.52

     Samuel Hadbábny  11.54 Patrik Margetín 13.00
     kat. 7. - 9. roč.  dievčatá Viktória Farýová 14.03 Patrícia Surovcová 14.14 Ester Igazová 17.10
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Filip Hradil 11.14 Samuel Hutta 12.21 Adam Bobocký 14.20
     Podolský duatlon (beh, cyklistika, beh)
     18. 9. 2019
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. dievčatá Juliana Jamborová
     29.55

     -

     -
     kat. 5. - 6. roč.  chlapci Matúš Moravčík
     18.40
     Matúš Pollák
     19.10
     Ondrej Červeňanský
     19.56
     kat. 7. - 9. roč. chlapci Alex Burza
     15:36
     Šimon Pollák
     15.41

     Branislav Halienka
     17.10

     Pytagoriáda
     10., 11.12.2019
     P3

     Timea Gúčiková

      21 b. (10+11)  1. miesto
      Filip Tinka  20 b. (12+8) 2. miesto 
      Lenka Halušková 19 b. (10+9)   3. miesto
      Oliver Mucska  18 b. (10+8) 4. miesto 
     P4 Eliška Huttová 17 b. (14+3) 1. miesto
     Martin Gábor 14 b. (11+3) 2. miesto
     Michal Fídler 14 b. (10+4) 3. miesto
     Lenka Pagáčová 13 b. (10+3) 4. - 6. miesto
     Aneta Čechvalová 13 b. (10+3) 4. - 6. miesto
     Lucas Šima 13 b. (10+3) 4. - 6. miesto
     Sofia Fraňová 11 b. (10+1) 7. miesto
     P5 Samuel Hadbábny 20 b. (14+6) 1. miesto
     P6 Matej Moravčík 20 b. (10+10) 1. miesto
     Matúš Pollák 19 b. (10+9) 2. miesto
     P7 Adam Bobocký 15 b. (10+5) 1. - 2. miesto
     Lukáš Čuchran 15 b. (10+5) 1. - 2. miesto
     P8 Simona Augustínová 16 b. (11+5) 1. - 2. miesto
     Samuel Hutta 16 b. (11+5) 1. - 2. miesto
     Peter Círa 15 b. (10+5) 3. miesto
     Hviezdoslavov Kubín
     6. 2. 2020
       1. miesto 2. miesto 3. miesto
     I. kat. - poézia Lucas Šima Barbora Jankechová Simona Valovičová
     I. kat. - próza Vanesa Prídavková Aneta Čechvalová Eliška Huttová
     II. kat. - poézia - Pavol Zemko Simona Palkechová
     II. kat. - próza - Timea Čavojská Lucia Raticová
     III. kat. - poézia Kristína Valovičová Eva Hochelová -
     III. kat. - próza Petra Sedláčeková Anežka Porubská -

      

     OBVODNÉ, REGIONÁLNE SÚŤAŽE

     Čachtické ĽA hry
     25.9.2019
     Čahtice
     Barbora Jankechová 4.A 2. miesto
     hod kriketkou
     Roderik Bučko 4.A 3. miesto
     beh na 500 m
     Erik Augustín 3.A 3. miesto
     skok do diaľky
     Družstvo mladších žiakov a žiačok 3. - 4. roč. 2. miesto 
     82 bodov
     Turnaj vo vybíjanej
     24.10.2019
     Nové Mesto n.V.
     Družstvo z 1. stupňa 3. - 4. roč 5. miesto z 5
     bez postupu

     Futsal st. žiaci
     25.10.2019
     Čachtice

     Družstvo st. žiakov 7. - 9. roč. 3. miesto zo 4
     bez postupu
     Spell and tell
     28.10.2019
     Vrbové
     Družstvo v zložení: Emma Ganobčíková,
     Karin Puváková,Samuel Hutta
     7. - 8. roč. 5. miesto
     z 9 družstiev
     Junior Náboj
     22.11.2019
     Piešťany
     Tím v zložení: Evka Hochelová, Juraj Strýček,
     imon Pollák, Samuel Hutta
     8. - 9. roč. 5. miesto
     z 10 družstiev
     Turnaj vo vybíjanej
     11.12.2019
     Čachtice
     Družstvo dievčat 6.-9. roč. 2. miesto zo 4
     Hviezdoslavov Kubín
     19.2.2020
     Nové Mesto n. V.
     Kristína Valovičová 9.A 2. miesto
     postup na OK
     Petra Valovičová 9.A 3. miesto
     postup na OK
     Lucas Šima 4.B 3. miesto
     bez postupu

      

     OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Cezpoľný beh
     7.10.2019
     Nové Mesto nad Váhom
     Filip Hradil 7.B 13.  miesto zo 44
     Samuel Hutta 8.A 18.  miesto zo 44
     Juraj Hrušovský 8.A 21. miesto zo 44
     Družstvo chlapcov   8.  miesto  z 15
     Viktória Farýová 9.A 15. miesto zo 43
     Patrícia Surovcová 8.A 39. miesto zo 43
     Natália Svoradová 7.A 43. miesto zo 43 - úraz
     Družstvo dievčat   12. miesto z 15
     Súťaž zručnosti
     29.10.2019
     Nové Mesto nad Váhom
     Šimon Pollák 9.A 5. miesto z 22 - informatika
     Juraj Strýček 9.A 8. miesto z 22 - strojárstvo
     Peter Círa 8.A 13. miesto z 22 - strojárstvo
     Timotej Macháč 9.A 16. miesto z 22 - informatika

     Okresné kolo 
     v streľbe zo vzduchových 
     zbraní
     6.12.2019
     Podolie

     Družstvo starších žiakov
     (Šimnová, Porubská, Bobocký)
       1. miesto - 825 b. - postup na KK
     Družstvo mladších žiakov
     (Čuchran, Černý, Fídler)
       1. miesto - 750 b. - postup na KK
     Michaela Hluchá 9.A 1.  miesto - 287 b. - postup do KK
     Sára Šimnová 9.A 3. miesto - 278 b.
     Lukáš Čuchran 7.B 1. miesto - 282 b.
     Nikolaj Černý 6.A 2. miesto - 260 b.
     Marek Gúčik 6.A 4. miesto - 225 b. - postup do KK
     Matematická olympiáda
     29. 1. 2020
     Nové Mesto nad Váhom
     Samuel Hadbábny 5.A 10. miesto - úspešný riešiteľ
     Timea Čavojská 5.A 12. miesto - úspešný riešiteľ
     Geografická olympiáda
     6. 2. 2020
     Nové Mesto nad Váhom
     Samuel Hadbábny 5.A 2. miesto - úspešný riešiteľ
     Samuel Hutta 5.A 10. miesto - úspešný riešiteľ
     Biologická olympiáda
     10. 2. 2020
     Nové Mesto nad Váhom
     Adam Al Rashidi 9.A 10. miesto - úspešný riešiteľ
     Dejepisná olympiáda
     14. 2. 2020
     Nové Mesto nad Váhom
     Eva Hochelová 9.A 10. miesto - úspešný riešiteľ
     Juraj Strýček 9.A 12. miesto - úspešný riešiteľ

      

     KRAJSKÉ SÚŤAŽE

     Krajské kolo v streľbe zo
     vzduchových zbraní
     6. 3. 2020
     Veľké Uherce
     Družstvo starších žiakov
     (M.Hluchá, A.Porubská, S.Šimnová)
       1.  miesto (832 b.)
     postup na Majstrovstvá SR
     Družstvo mladších žiakov
     (L.Čuchran, N.Černý, M.Gúčik)
       2.  miesto (786 b.)
     Michaela Hluchá 9.A 1. miesto (281 b.)
     Anežka Porubská 9.A 2.  miesto (280 b.)
     Sára Šimnová 9.A 3. miesto (271 b.)
     Adam Bobocký 7.B 2. miesto (264 b.)
     Lukáš Čuchran 7.B 3. miesto (274 b.)

      

     CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE

     iBobor 2019/20: iBOBOR_2019_vysledky.pdf
      
     Ypsilon - slovina je hra
     12. 12. 2020
     Simona Sovišová 1.A 100 %
     Matúš Bartoš 1.A 100 %
     Eliška Huttová 4.B 100 %
     Juraj Strýček 9.A 100 %, výhra mobilu
     Všetkovedko
     28. 11. 2019.
     (29 riešiteľov)
     Oliver Mucska 3.B Všetkovedko
     školy
     Andrej Halčin 3.A Všetkovedko
     Erik Augustín 3.A Všetkovedko
     Bianka Borovská 3.A Všetkovedko
     Nikola Brestovská 3.A Všetkovedko
     Filip Hlísta 4.B Všetkovedko
     Eliška Huttová 4.B Všetkovedko
     GENIUS MATEMATICUS
     5.12.2019
     (10 riešiteľov)
     Samuel Hadbábny 5.A 91% - Vynikajúci riešiteľ
     Matúš Pollák 5.A 85% - Vynikajúci riešiteľ
     Peter Círa 8.A 80% - Vynikajúci riešiteľ
     Matej Moravčík 6.A 70% - Veľmi dobrý riešiteľ
     Samuel Hutta 8.A 56% - Dobrý riešiteľ
     Daniel Miklo 7.A 54% - Dobrý riešiteľ
     Adam Bobocký 7.B 54% - Dobrý riešiteľ
     Ema Valenčíková 5.A 47% - Dobrý riešiteľ


     MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE

      
     Robotiáda 2020
     7. 2. 2020
     VIDA! Brno
     Tím TAJM
     Juraj Strýček
     Timotej Macháč
     9.A disciplína SPRINT LEGO
     28. miesto z 80 tímov, z toho 32
     nezvládlo ani jeden štart
     Tím TAJM
     Juraj Strýček
     Timotej Macháč
     9.A disciplína ČIARA
     48. miesto z 90 tímov, z toho 28
     nezvládlo disciplínu

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com