• ÚSPECHY  ŽIAKOV v šk. roku 2020/21

      

     ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE

     Online súťaž
     PYTAGORIÁDA
     9. a 10.12.2020

      

     Ondrej Zemko 3.A úspešný riešiteľ - 20 b. (12+8)
     Filip Tinka 4.A úspešný riešiteľ - 19 b. (13+6)
     Oliver Mucska 4.B úspešný riešiteľ - 13 b. (10+3)
     Eliška Huttová 5.B úspešný riešiteľ - 17 b. (11+6)
     Simona Valovičová 5.B úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)
     Aneta Čechvalová 5.B úspešný riešiteľ - 14 b. (14+0)
     Zara Igazová 5.A úspešný riešiteľ - 14 b. (11+3)
     Samuel Hadbábny 6.A úspešný riešiteľ - 21 b. (13+8)
     Timea Čavojská 6.A úspešný riešiteľ - 19 b. (11+8)
     Emma Okrucká 6.A úspešný riešiteľ - 19 b. (11+8)
     Peter Toráč 8.A úspešný riešiteľ - 18 b. (11+7)
     Adam Bobocký 8.A úspešný riešiteľ - 18 b. (11+7)
     Lukáš Čuchran 8.A úspešný riešiteľ - 17 b. (10+7)
     Daniel Miklo 8.A úspešný riešiteľ - 15 b. (10+5)

      

     OKRESNÉ SÚŤAŽE

     Olympiáda v slovenskom jazyku
     27. 11. 2020
     online
     Simona Augustínová 9.A 2. miesto - úspešný riešiteľ

     Regionálna výtvarná súťaž Príroda, životné prostredie a deti
     December 2020
     Trenčianske osvetové stredisko

     Patrik Ray 5.A Ocenená a vystavená výtvarná práca  
     "Vyčistite mi rieku"
     Lucia Čechvalová 5.B Ocenená a vystavená výtvarná práca  
     "Koruna krásy"
     Olympiáda v matematike
     27. 1. 2021
     online
     Simona Augustínová 9.A 8. miesto - úspešný riešiteľ

     Pytagoriáda
     13. - 14. 4. 2021
     online

     Filip Tinka 4.A 13.-14. miesto z 56 - úspešný riešiteľ
     20 b. (14 úloh dobre z 15, 6 b. za čas)
     Eliška Huttová 5.B 8.-9. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     19 b. (12 úloh dobre z 15, 7 b. za čas)
     Zara Igazová 5.A 20.-21. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     17 b. (13 úloh dobre z 15, 4 b. za čas)
     Aneta Čechvalová 5.B 33. miesto z 55 - úspešný riešiteľ
     13 b. (13 úloh dobre z 15, 0 b. za čas)

      

     CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE


      

     Online súťaž
     INFORMATICKÝ BOBOR
     11. a 16.11.2020

     Samuel Hadbábny 6.A 65,34 bodov (93. percentil)
     Matúš Pollák 6.A 50,69 bodov (75. percentil)
     Pavol Zemko 6.A 50,68 bodov (73. percentil)
     Simona Augustínová 9.A 80 bodov (100. percentil)
     Adam Bobocký 8.A 68,01 bodov (95. percentil)
     Peter Toráč 8.A 58,68 bodov (80. percentil)
     Daniel Miklo 8.A 54,69 bodov (73. percentil)
     Lukáš Čuchran 8.A 53,36 bodov (69. percentil)

     Baltie 2020
     online súťaž
     10.12.2020
     úroveň SR a
     medzinárodné finále

     Juraj Strýček 5. miesto zo 14 (medzinár. 44. miesto zo 102)
     Timotej Macháč 7. miesto zo 14 (medzinár. 52. miesto zo 102)

     Všetkovedko
     online súťaž
     1.12.2020

     Erik Augustín 4.A titul Všetkovedko školy
     Simona Sovišová 2.A titul Všetkovedko 
     Natália Podhradská 2.A titul Všetkovedko 

      

     Expert geniality show 2020/21

     Meno

     Trieda

     1. téma

      Skóre SPOT

     1. téma

     Skóre SPOT

     Výsledné skóre

     Celkové poradie

     Diplom

     Patrik Ray

     5. A

     Ako funguje svet

     89,71

     Päť jazykov kultúry

     86,63

     176,34

     86

     TOP EXPERT

     Eliška Huttová

     5. B

     Ako funguje svet

     11,61

     Päť jazykov kultúry

     36,5

     48,11

     919

     účastník

     Michal Fidler

     5. B

     Ako funguje svet

     47,67

     Päť jazykov kultúry

     34,21

     81,88

     693

     účastník

     Roderik Bučko

     5. A

     Ako funguje svet

     2,46

     Päť jazykov kultúry

     19,61

     22,07

     1057

     účastník

     Nina Bučková

     5. A

     Ako funguje svet

     6,6

     Päť jazykov kultúry

     5,45

     12,05

     1108

     účastník

     Samuel Hadbábny

     6. A

     Ako funguje svet

     45,76

     Päť jazykov kultúry

     43,11

     88,87

     545

     účastník

     Matúš Pollák

     7. A

     Od Dunaja k Tatrám

     89,38

     Góly, body, sekundy

     47,47

     136,85

     247

     EXPERT

     Ondrej Červeňanský

     7. A

     Góly, body, sekundy

     45,96

     Od Dunaja k Tatrám

     41,03

     86,99

     536

     účastník

     Marek Zemko

     7. A

     Góly, body, sekundy

     49,49

     Tajomstvá prírody

     48,78

     98,27

     469

     účastník

     Tadeáš Gono

     7. A

     Góly, body, sekundy

     22,73

     Od Dunaja k Tatrám

     18,68

     41,41

     787

     účastník

     Lukáš Čuchran

     8. A

     Góly, body, sekundy

     48,59

     Od Dunaja k Tatrám

     92,11

     140,7

     214

     EXPERT

     Dávid Moravčík

     8. A

     Do you speak English?

     62,69

     Tajomstvá prírody

     84,78

     147,47

     181

     EXPERT

     Dávid Herceg

     8. A

     Tajomstvá prírody

     90,94

     Svetobežník

     24,18

     115,12

     365

     EXPERT

     Daniel Miklo

     8. A

     Mozgolamy

     46,52

     Do you speak English?

     46,02

     92,54

     504

     účastník

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com