• Pozvánka na zápis do 1. roč.

    • Milí rodičia budúcich prváčikov!

     Tu si môžete prečítať zopár informácií k zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2023/24:

     • Zápis do 1. ročníka bude v pondelok 3. 4. 2023 od 13.00 hod. do 17.00 hod. na dolnej chodbe školy.
     • Na zápis príde  zákonný zástupca dieťaťa spolu s dieťaťom, ktoré dovŕši 6 rokov do 31.8.2023.
     • Ak Vaše dieťa bolo na zápise už vlani a bolo rozhodnuté, že dieťa ešte rok bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ, je potrebné s dieťaťom opätovne prísť na zápis.
     • Prosíme Vás, aby ste  vyplnili elektronickú prihlášku. Nie je potrebné ju tlačiť.
     • Prosíme Vás, aby ste si pred zápisom vytlačili nižšie priloženú Žiadosť o prijatie, vyplnili ju. Je nutné, aby žiadosť podpísali obaja rodičia. Žiadosť prineste na zápis. 
     • Prosíme Vás, aby ste si vytlačili Dotazník rodičom - pred zápisom dieťaťa do ZŠ, ktorý nám poskytla CPPPaP Nové Mesto nad Váhom.  Odpovedajte v ňom na otázky a prineste ho na zápis. Dotazníkom zisťujeme školskú zrelosť Vášho dieťaťa. 
     • Na zápis prineste aj rodný list dieťaťa, podľa ktorého si skontrolujeme údaje o dieťati predtým, ako ho zapíšeme do školskej databázy. Rodný list Vám hneď vrátime, nepotrebujeme jeho kópiu.
     • Ak chcete, aby sme zabezpečili žiakom sady potrebných zošitov a ďalších pomôcok, pripravte si peniaze - 35€. Dostanete presný rozpis, čo deťom za tieto peniaze zabezpečíme. Táto možnosť pre Vás nie je povinná, ale pre školu je ideálne, keď majú deti rovnaké sady zošitov a pomôcok. Sadu pomôcok, ktoré bude kupovať škola, upresníme.

     V prípade, že si dokumenty nemáte kde vytlačiť, vyplníte ich priamo v škole počas zápisu.

     Preštudujte si podstránky nášho webu v časti Rodičia/Zápis do 1. ročníka, kde sme zverejnili informácie ku školskej zrelosti a viaceré osožné rady rodičom.

     Elektronická prihláška

     Ziadost_rodicov_o_prijatie_do_x._rocnika_ZS.pdf

     Dotaznik_rodicom_-_pred_zapisom_dietata_do_ZS.pdf

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com