• Čo má vedieť dieťa pred nástupom do školy

     Pre úspešný nástup dieťaťa do školy je dôležitý určitý stupeň celkového vývinu, ktorý mu umožní bez väčších ťažkostí vykonávať školské povinnosti a zúčastňovať sa na spoločnom vyučovaní. Tento požadovaný stupeň vývinu zahŕňame pod pojem zrelosť na školu alebo školská pripravenosť. V prípade školskej zrelosti ide dnes viac než o vedomosti a rozumovú úroveň, práve o biologickú zrelosť nervového systému, ktorá podmieňuje schopnosť sústrediť sa, pracovnú vytrvalosť, kontrolu impulzívnosti, mieru pohyblivosti a vyspelosť jemnej motoriky.

     Čo má vedieť predškolák, kedy je pripravený na školu?

     Spoločenské predpoklady

     • Dieťa je obľúbené a prijímané ostatnými deťmi v kolektíve
     • Je spokojné, keď sa hrá v skupine kamarátov
     • Nemá agresívne či trpiteľské postoje, keď sa stretáva s ťažkosťami
     • Má schopnosť podeliť sa s ostatnými
     • Je ochotné doma pomáhať a plniť jednoduché úlohy
     • Ak sa dieťaťu ponúkne nová činnosť, je ochotné pridať sa
     • Ak dostane pokyny, je pripravené akceptovať ich

     Telesné predpoklady

     • Vie si zapnúť zips, gombičky, zašnurovať topánky, samostatne sa najesť, obslúžiť na WC
     • Vie strihať nožničkami, šiť tupou ihlou, navliekať korálky, vie uchopiť loptu a chytiť ju
     • Vie udržať rovnováhu pri chodení po múre, obrubníku, vie skákať na jednej nohe
     • Nie je apatické a nepokojné

     Psychické predpoklady

     • Rado rozpráva svoje zážitky, skúsenosti, nedávne udalosti- vie hovoriť rozumne a s plynulosťou reči i významu
     • Rado počúva rozprávanie a je schopné počúvať bez prejavu nepokoja
     • Rozoznáva farby a vie ich pomenovať, rozoznať geometrické tvary
     • Orientovať sa v priestore
     • Vie svoje meno, adresu, pozná mená rodinných príslušníkov
     • Má dobrú výslovnosť a plynulo tvorí vety
     • Vie niekoľko básní, piesní, rado spieva
     • Túži čítať, zaujíma sa o všetko čo sa dá čítať, zaujíma sa o obrázkové seriály, vie ich podľa obrázkov rozprávať
     • Rado sa zapojí do hry a pokojne prijme pravidlá hry a dodržiava ich

     Ak budeme dieťa vychovávať podľa sloganu „ bezstarostné detstvo“, teda detstvo bez zodpovednosti za splnenie jednoduchých úloh, dosiahneme u dieťaťa nechuť ku akejkoľvek činnosti, ktorá sa podobá práci. Školu bude dieťa nenávidieť, pretože sa v nej od dieťaťa čosi vyžaduje .Domáce úlohy budú  každodenným trápením – dieťa nepochopí, že odrazu musí niečo urobiť.

     Dieťaťu treba dávať jednoduché úlohy od malička, dodajú dieťaťu pocit zodpovednosti. Pre prvé krôčiky k ľahkému učeniu sa, dávajme deťom jednoduché úlohy, pri ktorých sa musí naučiť čosi naspamäť. Vymýšľajme dieťaťu tvorivé úlohy a hry, odmenou nám bude, že si dieťa školu obľúbi a nebude preňho čímsi úplne novým a ťažko zvládnuteľným.

     Samotný rodič, ako aj okolie rodiny si môžu všimnúť nielen problematické oblasti, ale aj určitý druh nadania alebo schopnosti, v ktorých vyniká v porovnaní so svojimi rovesníkmi a to aj napriek určitej možnej nerovnomernosti vo vývine. V každom prípade odporúčame poradiť sa so psychológom o vhodnosti ďalšieho jeho vzdelávania.

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com