• Učitelia školy

    •  

     Nasledujúci zoznam učiteľov pôsobiacich na ZŠ PODOLIE
     od šk.r. 1963/64 do 2003/04 bol vypracovaný podľa kroník ZŠ Podolie k 40.výročiu existencie školy v nových budovách a postupne ho dopĺňame:

     1. Zoltán Kričfalušy - riaditeľ ZDŠ 2 roky 1963/64, 1964/65, potom preložený do Trenčína
     2. Štefan Krajčovič - zástupca ZDŠ 5 rokov od 1963/64 do 1967/68
     3. Marta Siková 1 rok a niečo od 1963/64 do 1964/65
     4. Emília Krajčovičová 5 rokov od 1963/64 do 1967/68
     5. Oľga Imrišková 16 rokov od 1963/64, inde 67/68, do 1979/80
     6. Želmíra Čechvalová 28 rokov od 1963/64 do 1990/91
     7. Margita Hanicová 13 rokov a niečo od 1963/64 (1963/64 MD) do 1974/75, 1978/79, 79/80
     8. Mária Masárová 28 rokov od 1963/64 (1967 MD, 1989/90 Častkovce) do 1990/91, 1992/93
     9. Marta Demanková, vyd.Kýšková 12 rokov od 1963/64, 64/65 (1965/66 MD) do 1974/75
     10. Terézia Ondrášková 38 rokov od 1963/64 do 2000/01
     11. Magda Chlebanová 1 rok 1963/64
     12. Jarmila Petrovičová- zástupca od 1.9.1972 20 rokov od 1963/64 do 1982/83
     13. Daniela Pavlíková 28 rokov od 1963/64 do 1989/90, 1991/92
     14. Jozef Bielický - riaditeľ od 1965/66 do 1987/88 28 rokov od 1963/64 do 1990/91
     15. Eva Stanová 6 rokov od 1963/64 (1967 MD, návrat 5.6.1967) do 1969/70
     16. Alojz Šimonek 3 a pol roka od 1963/64 do 15 1.1967
     17. František Janotka 3 roky od 1963/64, 64/65, 65/66
     18. Jozef Janáček - zástupca od 68/69 do 30.1.1970 11 a pol roka od 1963/64 do 30.1.1970, sept 1970, odchod 1.9. 1972, 1992/93, 93/94
     19. Božena Lajčiaková 1 rok 1963/64
     20. Paulina Kričfalušyová 2 roky a niečo od 1963/64 ( v októbri 1966 preložená)
     21. Rudolf Čechvala 2 roky a niečo od 1963/64 ( vo februári 1966 odišiel)
     22. Ivan Stano - zástupca od 68/69 6 rokov od 1963/64 do 1969/70
     23. Anna Janotková - DM 3 roky od 1963/64 (1963/64 MD), 64/65, 65/66
     24. Anna Janáčková 10 rokov od 1963/64 (1963/64 MD) do 1972/73
     25. Mičáková necelý rok 1963/64 preložená do Hornej Stredy
     26. Oľga Podhradská 1 rok a niečo od 1963/64 do 1964/65
     27. Darina Vráblová - SV 3 roky od 1963/64 do 1965/66
     28. Elena Hanesová - DM 3 roky a niečo od 1963/64 (1965/66 MD) do 1967/68
     29. Jozef Talian, Mgr. 30 a pol roka, zast. 4 mesiace od 1964/65 do 1.2.1994, zast. od 9.3.2010 do 30.6.2010
     30. Anna Starinská 1 rok 1964/65
     31. Elena Hlinková, vyd.Zacharová 17 rokov od 1964/65 (MD70/71, 78/79), do 1980/81
     32. Oľga Gašová 3 roky od 1965/66 do 67/68
     33. Alena Miklánková, vyd.Rehorová - zástupcaod 1983/84 do 1988/89 23 rokov od 1965/66 (MD 1972/73) do 1988/89
     34. Viera Poláčková, vyd.Luptáková 6 rokov od 1965/66 (MD od 15.1.1967 do 19.6.1967) do 1970/71
     35. Anna Škápiková 2 roky 1965/66, 1966/67
     36. Daniel Lupták 6 rokov od októbra 1965 do 1970/71
     37. Jaromíra Mahrlová - DM 1 rok 1965/66
     38. Marta Hartvighová, vyd.Červeňanská 4 a pol roka od 1965/66 do 1.12.1971
     39. Božena Žemlová 1 rok 1965/66
     40. Vincenta Krištofová 25 rokov a niečo od 1965/66 do 1987/88, od 1989/90 do marca 1992
     41. Mária Kanovská necelý rok od 1966/67 (1. 6. 1967 MD)
     42. Anna Skúpa asi pol roka
     od 1966/67 do 6.marca 1967
     43. Alojz Kubán asi mesiac 1966/67
     44. Karol Blahuta 9 rokov od 7. novembra 1966/67 (Vojna 1967/68) do 1974/75
     45. Magda Kollárová 1 rok od 16. septembra 1966/67
     46. Anna Masárová 4 a pol roka od 3. januára 1967 (25.3.1967 MD, 20.3.1970 MD) do 1970/71
     47. Ivan Štampach 1 a pol roka od 6. februára 1967 do júna 1968
     48. Jana Mitanová 1 mesiac od 6. februára 1967 (25.3.1967 MD)
     49. Mária Blahutová - DM 9 rokov od 6. februára 1967 do októbra 1975
     50. Dušan Kolník 2 roky 1967/68, 1968/69
     51. Bohuslava Machajdíková - zástupca od 70/71 5 rokov od 1967/68 do 1972/73
     52. Eva Rzavská 26 a pol roka 1967/68 do 78/79, od 1980/81 do 86/87, od 1988/89 do
     1. 2. 1995
     53. Marta Bartolenová - SV 2 roky 1967/68, 1968/69
     54. Jaromíra Koukalová - SV 1 rok 1967/68
     55. Oľga Lachová, Mgr. 34 rokov 1968/69 (MD70/71, 82/83) do 2000/01, 2002/03
     56. Božena Gúčiková 3 roky od 1968/69 do 1970/71
     57. Irena Paráková 6 rokov a niečo 1968/69 do 1973/74, 75/76 zástup
     58. Eliška Škodáčková 1 rok 1968/69
     59. Jana Kolníková 1 rok 1968/69
     60. E.Škardová - DM 1 rok 1968/69
     61. Anna Malovcová 2 roky 1969/70, 1970/71
     62. Mária Gagová 1 a pol roka 1969/70 do 1. 2. 1971
     63. Zora Zemanová necelý rok 1969/70 - zastupovanie MD
     64. Jana Branská necelý rok 1969/70 - zastupovanie MD
     65. Ľudmila Zámečníková 7 rokov 1969/70 do 1975/76
     66. Valéria Bučková - SV 4 roky od 1969/70 do 1972/73
     67. Anton Vitovský 1 rok 1969/70
     68. Karol Činčura 1 rok 1969/70
     69. Daniela Lukáčová 1 rok 1969/70
     70. Zdena Jurigová, vyd.Záhradníková 5 rokov 1970/71 (MD), jún 75 (MD)
     71. Jana Rakytová, vyd.Chlpáňová 4 roky od 1970/71 do 1973/74
     72. Oľga Pašmiková vyd.Rubčičová, neskôr vyd. Surovčíková 9 rokov 1970/71 do 10.júna 1971 (MD) do 76/77, 2001/02, 2002/03
     73. Tatiana Šulovská pol roka 1970/71 do 31. 1. 1971
     74. Jolana Bielická - DM 12 rokov 1970/71 do 1981/82
     75. Emília Beláková 1 rok 1970/71 - zastupovanie
     76. Božena Falťanová 1 rok 1971/72
     77. Oľga Bobáňová, vyd.Oravcová 1 rok 1971/72
     78. Jozef Spišák 1 rok a niečo 1971/72 (72/73 vojna)
     79. Irena Jurdová, Mgr. - zástupca od 1.9.1989 do 30.6.2002 30 a pol roka od 1.12.1971 (MD1973) do 2001/02
     80. Marián Mečiar 7 rokov 1971/72 do 77/78
     81. Marta Zubáková 1 a pol roka 1971/72 odišla 3.1.1973
     82. Daniela Rosinská, Mgr. 48 rokov od 1971/72 do 2018/19
     83. Marta Gulánová, vyd. Miškovicová, Mgr. 17 rokov, zast. 4 mesiace 1972/73 do 1988/89, zastupovanie od 3.3.2010 do
     30. 6. 2010
     84. Oľga Holubková 1 rok 1972/73
     85. Siváková - SV necelý rok 1972/72
     86. Milan Chlpáň 2 roky od 1972/73 do 1973/74
     87. Oľga Poliačiková 4 roky od 1972/73 do 1975/76
     88. Helena Patrnčiaková 2 roky 1972/73, 1973/74
     89. Terézia Rozvadská 2 roky 1972/73, 1973/74
     90. Daniel Beníček 1 rok 1973/74
     91. Anna Višňovská, vyd.Cibulková 5 rokov a niečo 1973/74 (MD 1978)
     92. Drahoslava Ábelová - SV 2 roky 1973/74, 1974/75
     93. Miroslav Hunča chvíľu zastupoval 1973/74 zastupoval
     94. Michna chvíľu zastupoval 1973/74 zastupoval
     95. Vladimír Vanák 14 rokov a niečo 1974/75 do 1987/88, od 1989/90 zomrel 23.11.1990
     96. Vladimír Lacko necelý rok 1974/75 (75 vojna)
     97. Eugen Schreiber, Mgr. 43 rokov od februára 1975 do 2017/18
     98. Viera Bojnáková 1 rok 1975/76
     99. Nataša Mečiarová, Mgr. 23 rokov 1975/76 do 1995/96, 1999/2000, 2001/02
     100. Anna Burzová vyd.Füryová 10 rokov 1975/76 (76MD, 1985/86)

     102.

     Zlatica Lagová - vychovávateľka ŠKD

     33 rokov

     1975/76 (nie 1991/92) do 2001/02, od 2008/09 vypomáhala na pár hodín v ŠKD do 30. 7.2015

     103. Vladimír Gulač - SV 1 rok 1975/76
     104. Martin Bartoš 2 roky 1976/77, 1977/78
     105. Anna Šimanová - SV necelý rok 1976/77 (marec 76 MD)
     106. Emília Jarošová - DM 1 rok 1977/78
     107. Daniela Bublavá, vyd.Madrová - SV 1 rok a niečo 1977/78, 78/79 (MD)
     108. Anna Adamcová, vyd.Makarská, Mgr. 26 rokov 1978/79 do 2003/04, 2008/09 a 2009/10 zastupovala 2 mesiace p.uč.Kikovú
     109. Oľga Haruštiaková 3 roky 1978/79, 1979/80, 1980/81
     110. Milan Stoličný - SV 1 rok 1978/79
     111. Gontkovská necelý rok 1978/79 zástup MD
     112. Zdena Líšková - SV necelý rok 1980/81
     113. Marta Chovancová - SV necelý rok 1980/81
     114. Alena Uhrinová 1 rok a niečo 1980/81 (1. 4. 1982 MD)
     115. Vlasta Tomková 10 rokov 1980/81 do 1989/90
     116. Jarmila Bystrická - SV 9 rokov 1982/83 do 1989/90
     117. Ľudmila Šupáková - DM, uč. 10 rokov 1982/83 do 1991/92
     118. Božena Fraňová -DM, učit. 8 rokov 1983/84 (1. 2. 1984 MD) do 1990/91
     119. Ľudmila Košťálová - DM 1 rok 1984/85
     120. Viera Dovičinová, Mgr. 19 rokov 1985/86 do 1999/2000, od 2002/03 do 2005/06
     121. Peter Čačík necelý rok 1985/86 (1. 4. 1986 vojna)
     122. Eleonóra Bohovicová - DM 6 rokov 1985/86 do 1990/91
     123. Jamborová - DM 1 rok 1985/86 zastupovanie
     124. PaedDr. Ľubomír Kiko 31 rokov riaditeľ od 1. 9. 1988 do 30. 6. 2004, potom učiteľ do 2018/19
     125. PhDr.Renáta Hlavatá 1 rok a niečo 1989/90 (MD 90/91)
     126. Oľga Moravčíková 1 rok 1989/90
     127. Mária Kováčiková 3 roky 1990/91 do 1992/93

     128.

     Dorota Kiková, Mgr.

     24,5 rokov

     1990/91 do 9.1.2015

     129. Milan Šicko 1 rok 1990/91
     130. Antónia Selecká 2 roky 1991/92, 1993/93
     131. Daniela Gúčiková - ŠKD 12 rokov 1991/92 do 2003/04
     132. Miroslava Kališová 1 rok 1991/92
     133. Rudolf Kucmen, Mgr. 19 rokov od 1991/92 do októbra 2011
     134. Ivana Jurovicová necelý rok 1991/92 (máj 1992 MD)
     135. Beáta Ondrišáková 2 roky 1991/92, 1992/93
     136. Janka Ščepková 2 roky 1991/92, 1992/93
     137. Mgr. Miroslava Jacolová ešte učí od 1992/93 (dec. 1992 MD do 1. 2. 1995, MD 99/00 do 01/02)
     138. Marta Viteková 2 roky 1992/93, 1993/94
     139. Eva Potočeková 5 rokov a niečo od 1992/93 do apríla 1998
     140. Gabriela Horňáková necelý rok 1992/93 zastupovanie od marca 1993
     141. Mgr. Renáta Trpíšková, rod. Košecká ešte učí od 1993/94 (MD 1998/99 do 2003/04)
     142. Mgr. Monika Gahérová ešte učí  od 1993/94, zástupkyňa od 1. 9. 2002 dp 30. 6. 2015
     143. Lenka Kostolníková - ŠD 1 rok 1993/94
     144. Veronika Koprdová - katechétka 1 rok 1993/94
     145. Metoda Baloghová - katechétka 6 rokov od 1993/94 do 1998/99
     146. Viliam Kozák, Mgr. 18,5 rokov od 1.2.1994, od 2010/11 čiastočný úväzok do 31. 8. 2013
     147. Mgr.Andrea Puváková 1 rok 1994/95
     148. Mgr.Želmíra Jamrichová 1 rok 1994/95

     149.

     Mgr.Viera Gúčiková

     21 rokov

     od 1994/95 do 3. 7.2015

     150. RNDr. Janka Schreiberová ešte učí od 1994/95, riaditeľka od 1. 7. 2004
     151. Mgr.Denisa Mülerová, vyd. Dedíková 11 rokov od 1995/96 (MD 96/97, 02/03 ) do 2005/06
     152. Františka Šagátová 4 roky od 1996/97 do 1999/2000, 2004/05
     153. Vlasta Danková 3 roky 1996/97, 1997/98, 1998/99
     154. Mgr. Miriam Hanzlíková ešte učí od 1997/98 (jún 2000 MD)
     155. Andrea Hlávková 2 mesiace od apríla 1998
     156. Mgr.Ľubica Gálová 1 rok 1998/99
     157. Helena Šimová 3 roky 1999/2000, 2002/03, 2003/04
     158. Alena Madárová - katechétka 3 roky 1999/2000, 2000/01, 2001/02
     159. Mgr. Alena Naďová 2 roky 2000/2001, 2001/02 (MD 2002/03, 03/04)
     160. Mgr. Štefan Alberty - p.farár 6 rokov 6 mesiacov od 2000/2001 do 2/207
     161. Sylvia Kurucová 1 rok 2001/2002
     162. Mgr. Zuzana Vienerová ešte učí od 2001/02 (1.MD 2002/03, 03/04, 04/05, 2.MD od 20. 12. 2009 do augusta 2012)
     163. Mgr.Mário Hadbábny 1 rok 2002/03
     164. Mgr.Eva Folvarčíková 1 rok 2002/03
     165. Mgr.František Mlčúch 1 rok 2002/03
     166. Lucia Majerníková 2 roky, 6 mes. 2002/03, 2003/04, 2004/05
     167. Slavomíra Štefániková  ešte učí od 2002/03 vychovávateľka ŠKD
     168. Mgr.Petra Bánovská 2 roky 2003/04, 2004/05
     169. Ing.Beáta Drabantová 1 rok 2003/04
     170. Mgr.Jana Podolanová 1 rok 2003/04
     171. Mgr.Veronika Richterová 2 roky 2003/04, 2004/05
     172. Mgr.Danka Miezgová 1/2 roka 2004/05
     173. Mgr.Katarína Smolová - katechétka 1 rok, 7 mes. od 2006/07 do 31.3.2008
     174. Mgr. Štefan Šoka - kňaz ešte učí od marca 2007

     175.

     Mgr.Jana Obadalová

     6 rokov

     od 16. 9. 2008 - externá výpomoc do 30. 6. 2014

     176. Monika Sládková 11.1.2010-22.2.2010 1 mesiac a pár dní - zastupovanie MD Vienerovej
     177. Mgr. Zuzana Matulová 1.3.2010-9.4.2010 1 mesiac a pár dní - zastupovanie MD Vienerovej
     178. Mgr. Karin Kusovská 15.4.2010-26.8.2012 3 mesiace 2009/10, celý rok 2010/11 a 2011/12  - zastupovanie MD Vienerovej
     179. Mgr. Ľubomír Janovický 3 roky od 25. 8. 2010 do 30. 6. 2013
     180. Mgr. Bohumil Čechvala ešte učí od 1.3.2011 - zastupovanie Mgr. Kikovej, od 25.8.2011 - čiastočný úväzok, od 2012/13 plný úväzok
     181. Mgr. Andrea Trautenbergerová 1 rok od 25. 8. 2011 do 30. 6. 2012

     182.

     Mgr. Ľuboš Čičala

     3 roky

     od 25. 8. 2011 do 29. 7. 2014

     183. Mgr. Gabriela Hercegová ešte učí od 27. 8. 2012
     184. RNDr. Daniela Maráková ešte učí od 1. 8. 2013, zástupkyňa od 1. 7. 2015
     185. Mgr. Veronika Zemková ešte učí od 18. 8. 2015
     186. Mgr. Rastislav Bobocký 4,5 roka od 25. 8. 2014 do decembra 2018, odchod na funkciu starostu obce Podolie
     187. Mgr. Lenka Čičmanská 1 rok od 25. 8. 2014 do 30. 6. 2015
     188. Ing. Jarmila Bohovicová ešte učí od 24. 8. 2015
     189. Mgr. Monika Muľová ešte učí od 24. 8. 2015
     190. Mgr. Monika Augustínová ešte robí  od 24. 8. 2015 vychovávateľka, neskôr asistentka učiteľa (projekt EU)
     191. Mgr. Denisa Schindlerová ešte učí od 25. 8. 2016
     192. Mgr. Monika Prítuľová 2 roky od 25. 8. 2017 do leta 2019
     193. Mgr. Mária Štekláčová 2 mesiace od 25. 8. 2017 do 12. 11. 2017
     194. PhDr. Pavol Breza 8 mesiacov od 1. 11. 2017
     195. Bc. Katarína Kališová 1 rok, 4 mesiace od 1. 5. 2018 do 6. 9. 2019 - asistentka učiteľa, odchod na MD (projekt EU)
     196. Simona Ďurinová necelé 3 mesiace od 1. 5. 2018 do júla 2018 - asistentka učiteľa (projekt EU)
     196. Mgr. Silvia Jančičeková 9 mesiacov od 1. 8. 2018 do mája 2019 - školský špeciálny pedagóg, odchod na MD (projekt EU)
     197. Mgr. Alexandra Faboková ešte učí od 28. 8. 2018
     198. Lucia Burzová ešte robí od  1. 10. 2018 - asistent učiteľa (projekt EU)
     199. Mgr. Miroslav Ostrovský ešte učí od decembra 2018
     200. Mgr. Lucia Podhradská ešte robí od 1. 8. 2019 - školský špeciálny pedagóg (projekt EU)
     201. Mgr. Samuel Kusenda ešte učí od 26. 8. 2019 (vychovávateľ, asistent, učiteľ)
     202. Mgr. Katarína Červeňanská ešte učí od 4. 9. 2019
     203. Katarína Majerová ešte robí. .  od  8. 1. 2019 - asistent učiteľa (projekt EU)

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com