• História obce

    •  

     Obec Podolie patrí medzi najstaršie obce Trenčianskeho kraja. Prvé záznamy o nej pochádzajú z r.1332, kde je uvádzaná pod menom Lessak ako súčasť Čachtického panstva. Kráľ Žigmund daroval celé panstvo v r.1392 za zásluhy vojvodovi Štiborovi I., pôvodom poľskému šľavhticovi, v kráľovskej listine je uvádzaná pod menom Lessethe (Lešetice, dnešné Podolie) a Korythna (Korytné, dnes časť Podolia). Neskôr obec ako súčasť panstva Čachtíc patrila rodu Országhovcov a Nádasdyovcov. V r.1691 sa písalo o našej obci pod názvom Leszete a.n.Podola.
     Popri obci tiekol kedysi Váh a pltníci mali na briežku v blízkosti kostola prístav. V obci je od 14.st. katolícky kostol sv.Juraja pôvodne gotický, v r.1748 - 58 bol barokovo prestavaný. Veža bola postavená v r.1751 - 1758. Začiatkom 20.stor. bol rozšírený dvoma kaplnkami po stranách lode a sakristiou. V časti Korytné je neskoroklasicistická murovaná zvonica z 2.polovice 19.storočia a klasicistický Trojičný stĺp z 1.polovice 19.storočia. Obec dvakrát vyhorela v r.1792 a 1832.
     Od r.1920 niesla obec názov Podolie nad Dudváhom, v súčasnosti iba Podolie. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, zhotovovaním vyšívaných mužských a ženských krojov.

      

     Bližšie o histórii obce Podolie: www.podolie.sk/historia/

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com