• Hymna školy

    •  

     Hymna našej školy vo verzii, akú Vám tu ponúkame, vznikla v školskom roku 2003/04, keď sme sa pripravovali na oslavy štyridsiateho výročia vzniku našej školy. Jej text napísal Mgr. Eugen Schreiber a na slávnostnej akadémii 14. novembra 2003 si ju zaspievali všetci vtedajší učitelia našej školy, za čo boli odmenení búrlivým potleskom verejnosti aj žiactva. Hymna sa tak zapáčila, že sa ju naučili aj naši žiaci a občas si ju na hodinách hudobnej výchovy alebo na spoločných aciách zaspievajú. Melódia hymny je melódiou piesne La Paloma Blanca.
      

      

      

     Podolská hymna

      

     1.

     Vynásobte desať štyrmi,
     je to číslo štyridsať.
     To číslo zrýchli srdca rytmy,
     o tom chceme zaspievať.

      

     3.

     Aká bude, čo vytvorí,
     to iste mal na duši
     aj jej prvý pán direktor,
     pán Zoltán Kričfalúši.

      

     5.

     Za tie roky stovky žiakov
     školu šťastne skončili,
     vedomostí mali veľa,
     snáď to aj ocenili.

      

     2.

     Pred toľkými totiž rokmi
     v krásnej jesennej chvíli
     sa nových budov nové brány
     v Podolí otvorili.

      

     4.

     Štart bol dobrý, beh sa zrýchlil,
     roky plodné fakticky,
     zásluhu na tom má dodnes
     aj pán Jožko Bielický.

      

     6.

     To bolo vždy hlavné krédo
     tejto našej školičky -
     - do života poslať múdre
     všetky naše detičky.

      

     R.:

     Je to tá Podolanka,
     škola naša premilá,
     otvára brány za ránka,
     aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.

      

     R.:

     Je to tá Podolanka,
     škola naša premilá,
     otvára brány za ránka,
     aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.

      

     R.:

     Je to tá Podolanka,
     škola naša premilá,
     otvára brány za ránka,
     aby nás pritúlila, tutúlila, tutúlila.

      

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com