• Akcie šk. roka 2018/19

    •  

     Slávnostné otvorenie školského roka 2018/19

     V pondelok 3. septembra 2018 sa celá naša podolská komunita žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, ale aj mnohých rodičov stretla po letných prázdninách  pred budovou našej školy. A prečo? Nuž aby sme začali písať ďalšiu kapitolu svojich životov, ktorú hodláme v tomto šk. roku opäť naplniť poznaním, aktivitou a činorodosťou. 

     O 8.05 hod. sa žiaci pod vedením triednych učiteľov a prváci v doprovode svojich rodičov pobrali do kultúrneho domu, kde sme dôstojne otvorili šk. rok 2018/19.

     Slávnosť začala štátnou hymnou, ktorú sme si spolu zaspievali. 

     Slávnosť moderovala naša p. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková. Nasledovali pútavé a zamyslenia hodné príhovory p. starostky Mgr. Anny Čechvalovej a  p. riaditeľky RNDr. Janky Schreiberovej.

     Po príhovoroch zaznela milá pieseň "Nedívaj sa tak" v podaní našich detských spevákov Davida Hercega, Kristínky Valovičovej, Peťky Sedláčekovej za hudobného doprovodu učiteľov. Na pieseň nadviazala Peťka veľmi peknou básňou Michala Franka "SCHOLA".

     Po kultúrnom vstupe nám p. zástupkyňa predstavila nových i starých zamestnancov školy, uviedla triednych učiteľov. 

     A potom prišli na rad naši prváčikovia. P. zástupkyňa ich vyvolávala po jednom na javisko, aby ich spoznali všetci žiaci školy. Tam ich už čakala triedna p. učiteľka Mgr. Renáta Trpíšková, ktorá im pripla prvácky odznačik a od pani starostky dostali darček - svoju prvú knižku.

     Nasledovali posledné organizačné pokyny  p. zástupkyne. Po slávnosti sa všetci žiaci  odobrali do školy na prvé triednické hodiny.

     FOTOALBUM Z AKCIE

     Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu a Podolský duatlon

      

     V piatok 14. septembra 2018 sa naša škola už po tretí raz zapojila do Európskeho týždňa športu a pre žiakov sa usporiadala tradičná školská súťaž „Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu“ . Okrem toho sa však mali žiaci možnosť prihlásiť aj na „Podolský duatlon“, ktorý v minulom roku žiakov veľmi zaujal a nebolo to inak ani teraz. Do športovania sa zapojila celá škola. Menším negatívom je skutočnosť, že na druhom stupni sa našli žiaci, ktorí sa vyhovorili zo súťaženia a to tak, že priniesli ospravedlnenku od rodičov alebo vôbec neprišli do školy. Táto skutočnosť nás trochu zarazila, ale názor si už urobte sami. Na druhom stupni máme 129 žiakov a z tohto počtu sa do súťaženia zapojilo 81 žiakov (38 duatlon, 43 beh).

     Školské majstrovstvá zahájili najskôr naši prvostupniari, na ktorých bolo vidieť veľkú radosť z pohybu. Všetkým zúčastnením patrí veľká pochvala, lebo sa snažili odbehnúť svoju trať čo najrýchlejšie ako vedeli a tešili sa z príchodu do cieľa, nech už boli na akomkoľvek mieste.

     Od tretej vyučovacej hodiny patrila trať žiakom druhého stupňa. Začalo sa cezpoľným behom, ktorého sa zúčastnilo 43 žiakov a potom nasledoval duatlon, v ktorom súťažilo 38 žiakov.

     Všetkým bežcom vyslovujeme pochvalu, že trať bez problémov zvládli a otužili svoje telo i ducha a pohybom v prírode urobili niečo viac pre svoje zdravie. 

     Po behu nasledoval očakávaný duatlon. Táto súťaž je pomerne náročná, keďže žiaci najskôr bežia (400 m), potom sadnú na bicykel (5 km)  a na konci opäť bežia (400 m). Súťažilo sa v troch kategóriách: dievčatá, starší žiaci a mladší žiaci. Počas súťaže bolo vidno, že niektorí žiaci siahajú na dno svojich možností a ukazujú svoju schopnosť vydať zo seba maximum a dosiahnuť čo najlepší čas . A nakoniec sa aj oplatilo. V tejto súťaži nejde ani tak o to, kto bude na stupni víťazov, ale či to každý z nás zvládne. A zvládli to všetci! Preto patrí veľká pochvala a uznanie všetkým „DUATLONISTOM“.

     FOTOALBUM  beh 1. stupeň

     FOTOALBUM beh 2. stupeň

     FOTOALBUM duatlon

     CELKOVÉ VÝSLEDKY PODOLSKÝ DUATLON

      

     mladší žiaci

     ročník

     čas

     1.

     Pokorný Šimon

     6.

     20:11

     2.

     Pollák Matúš

     5.

     22:29

     3.

     Gúčik Marek

     5.

     22:40

     4.

     Moravčík Matúš

     5.

     22:49

     5.

     Moravčík Matej

     5.

     24:36

     6.

     Zemko Marek

     5.

     29:27

     7.

     Gono Tadeáš

     5.

     29:45

     8.

     Čuchran Lukáš

     6.

     31:00

     9.

     Herceg David

     6.

     36:26

     10.

     Bokor Filip

     5.

     nedokončil

      

     dievčatá

      

      

     1.

     Augustínová Simona

     7.

     24:36

     2.

     Pokorná Nikola

     5.

     26:25

     3.

     Kosová Laura

     5.

     28:26

     4.

     Gáborová Viktória

     5.

     30:35

     5.

     Gonová Tamara

     7.

     32:25

     6.

     Slížová Katarína

     6.

     32:26

     7.

     Lacková Viktória

     5.

     32:59

     8.

     Snohová Nikola

     6.

     33:43

     9.

     Holičová Magdaléna

     6.

     33:45

      

     starší žiaci

      

      

     1.

     Pollák Šimon

     8.

     18:09

     2.

     Burza Alex

     8.

     19:18

     3.

     Snoha Ivan

     9.

     19:44

     4.

     Porubský Filip

     9.

     20:43

     5.

     Kriššák Marek

     8.

     20:52

     6.

     Al Rashidi Adam

     8.

     20:56

     7.

     Hutta Samuel

     7.

     21:37

     8.

     Vojtech Adrián

     8.

     22:11

     9.

     Burza Peter

     9.

     22:15

     10.

     Moravanský Matúš

     7.

     22:23

     11.

     Zemko Adam

     7.

     22:26

     12.

     Dragoun Adam

     8.

     22:34

     13.

     Kriššák Juraj

     7.

     23:05

     14.

     Círa Peter

     7.

     23:32

     15.

     Majdiš Samuel

     8.

     25:10

     16.

     Urban Adam

     9.

     26:12

     17.

     Cagala Samuel

     8.

     27:56

     18.

     Halienka Branislav

     8.

     28:15

     19.

     Uhlík Patrik

     7.

     29:31

     CELKOVÉ PORADIE

      

      

     ročník

     čas

     1.

     Pollák Šimon

     8.

     18:09

     2.

     Burza Alex

     8.

     19:18

     3.

     Snoha Ivan

     9.

     19:44

     4.

     Pokorný Šimon

     6.

     20:11

     5.

     Porubský Filip

     9.

     20:43

     6.

     Kriššák Marek

     8.

     20:52

     7.

     Al Rashidi Adam

     8.

     20:56

     8.

     Hutta Samuel

     7.

     21:37

     9.

     Vojtech Adrián

     8.

     22:11

     10.

     Burza Peter

     9.

     22:15

     11.

     Moravanský Matúš

     7.

     22:23

     12.

     Zemko Adam

     7.

     22:26

     13.

     Pollák Matúš

     5.

     22:29

     14.

     Dragoun Adam

     8.

     22:34

     15.

     Gúčik Marek

     5.

     22:40

     16.

     Moravčík Matúš

     5.

     22:49

     17.

     Kriššák Juraj

     7.

     23:05

     18.

     Círa Peter

     7.

     23:32

     19.

     Moravčík Matej

     5.

     24:36

     20.

     Augustínová Simona

     7.

     24:36

     21.

     Majdiš Samuel

     8.

     25:10

     22.

     Urban Adam

     9.

     26:12

     23.

     Pokorná Nikola

     5.

     26:25

     24.

     Cagala Samuel

     8.

     27:56

     25.

     Halienka Branislav

     8.

     28:15

     26.

     Kosová Laura

     5.

     28:26

     27.

     Zemko Marek

     5.

     29:27

     28.

     Uhlík Patrik

     7.

     29:31

     29.

     Gono Tadeáš

     5.

     29:45

     30.

     Gáborová Viktória

     5.

     30:35

     31.

     Čuchran Lukáš

     6.

     31:00

     32.

     Gonová Tamara

     7.

     32:25

     33.

     Slížová Katarína

     6.

     32:26

     34.

     Lacková Viktória

     5.

     32:59

     35.

     Snohová Nikola

     6.

     33:43

     36.

     Holičová Magdaléna

     6.

     33:45

     37.

     Herceg David

     6.

     36:26

     38.

     Bokor Filip

     5.

     nedokončil

      

     Výsledky v cezpoľnom behu 2. stupeň

     Mladšie žiačky 5. - 6. roč.:

     1. Igazová Ester
     2. Margetínová Diana
     3. Zámková Natália
     4. Ganobčíková Emma
     5. Svoradová Natália
     6. Halásová Sofia
     7. Dedíková Karolína
     8. Bardáčová Renáta
     9. Heráková Kristína
     10. Kirik Katalin
     11. Augustínová Tereza
     12. Dendisová Alexandra
     13. Palkechová Hana
     14. Heráková Klaudia
     15. Heráková Karolína

     Staršie žiačky 7. - 9. roč.:

     1. Porubská Anežka
     2. Farýová Viktória
     3. Surovcová Patrícia
     4. Hochelová Eva
     5. Sedláčeková Petra
     6. Gúčiková Natália
     7. Hluchá Michaela
     8. Puváková Karin
     9. Matyášová Paulína
     10. Šimnová Sára

     Mladší žiaci 5. - 6. roč.:

     1. Bobocký Adam
     2. Margetín Patrik
     3. Hradil Filip
     4. Červeňanský Ondrej
     5. Ohrablo Nicolas
     6. Miklo Daniel
     7. Halienka Šimon
     8. Moravčík David

     Starší žiaci 7. - 9. roč.:

     1. Vrba Adam
     2. Porubský Filip
     3. Burza Jakub
     4. Margetín Marek
     5. Gašparík Nicolas
     6. Lacko Roman
     7. Radič Adam
     8. Zámek Jozef
     9. Černý Roman
     10. Čechvala Michal

      

     Výsledky v cezpoľnom behu 1. stupeň
     kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
     kat. 1. - 2. roč.  dievčatá Nikol Brestovská Bianka Borovská Karin Brestovská
     kat. 1. - 2. roč. chlapci Ondrej Zemko Oliver Mucska Filip Tinka
     kat. 3. - 4. roč.  dievčatá Eliška Huttová Lucia Gúčiková Sofia Fraňová
     kat. 3. - 4. roč. chlapci Samuel Hadbábny Roderik Bučko Patrik Češek

      

     Spracoval PaedDr. Rastislav Bobocký

     Podolský atletický päťboj

      

     Vo štvrtok 27.9.2018 sa uskutočnil na našej škole už tretí ročník atletickej súťaže „Podolský päťboj“. Tentoraz sa do súťaže zapojilo 6 škôl: Brezová pod Bradlom, Čachtice, Považany, Beckov, Strání a Podolie. Obhajcom trofeje bola Brezová p/B. Celkovo sa do súťaže zapojilo 84 žiakov (45 chlapcov, 39 dievčat), ktorí súťažili v piatich disciplínach:

     1. Beh na 60 m,
     2. Skok do diaľky,
     3. Hod kriketovou loptičkou, vrh guľou (iba starší žiaci),
     4. Skok do výšky,
     5. Beh 1000 m pre chlapcov, 800 m pre dievčatá.


     Súťažilo sa v štyroch kategóriách: mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky.

     Naši žiaci podali výborné výkony, ktoré nám nakoniec zabezpečili krásne 2. miesto medzi školami. Z víťazstva sa opäť tešili žiaci z Brezovej p/B., ktorí získali spoločne rekordných 19 619 bodov. Pre porovnanie - my na 2. mieste sme získali 13 350 bodov. Z jednotlivcov sa na stupeň víťazov dostala Emma Ščepková, ktorá skončila vo svojej kategórii na 3. mieste.  Z chlapcov bol najlepší Jakub Burza, ktorému na medailu chýbalo len zopár bodov, no nakoniec skončil na 4. mieste.

     Umiestnenie našej školy podľa kategórie:

     • mladšie žiačky     5. miesto
     • staršie žiačky      3. miesto
     • mladší žiaci         3. miesto
     • starší žiaci          3. miesto
     • CELKOVO           2. miesto!


     Výsledky: Vysledky_Podolsky_atleticky_patboj_2018_19.xlsx

     FOTOALBUM

     Putovná interaktívna výstava ENERGIA ZBLÍZKA

      

     Od piatka 21. 9. do stredy 3. 10. 2018 bola na našej škole inštalovaná putovná výstava v rámci projektu "Energia zblízka".  Výstavy sa zúčastnila každá trieda 2. stupňa počas dvoch vyučovacích hodín. Výstavu spolu navštívilo 118 žiakov. Na výstave nešlo o prezeranie exponátov, ale o realizáciu rôznych pokusov, vypĺňanie pracovných listov, súboj robotov a záverečný kvíz vo virtuálnej realite. Výstavou žiakov sprevádzalo 10 vyškolených lektorov z radov žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí si vyskúšali rovesnícke učenie.

     Cieľová skupina:

     Výstava je určená prioritne pre žiakov 7. – 9. ročníkov. U nás sme na výstavu vzali aj piatakov a šiestakov. Lektormi výstavy boli žiaci 8.–9. ročníkov, ktorí prejavujú záujem o danú problematiku (fyzika, konkrétne oblasť energií/elektrickej energie).

     Priebeh výstavy:

     Absolvovanie výstavy trvalo 2 vyučovacie hodiny a naraz ju absolvovala vždy len jedna trieda, ktorá sa rozdelila na 3 približne rovnaké menšie skupinky (po 8 – 10 žiakov). Každú skupinku si prevzali dvaja lektori a odviedli si ju k svojmu exponátu, kde skupinka strávila cca. 20 minút. Skupinky sa postupne vystriedali pri všetkých exponátoch a každý žiak tak mal možnosť sa zapojiť do všetkých aktivít, ktoré výstava ponúkala. Pri exponátoch museli skupiny merať meracími prístrojmi, zapisovať do pracovných listov a riešiť v nich ďalšie úlohy. Okrem troch hlavných lektorovaných exponátov boli k dispozícii žiakom roboti, kde menili elektrickú energiu na mechanickú a zviedli súboj dvoch robotov. Nakoniec všetkých čakal test vo virtuálnom svete s 3D okuliarmi s otázkami s problematiky, o ktorej sa výstavou žiaci mali niečo naučiť. Zvládnuť test bolo pre mnohých veľmi náročné.

     Ďakujeme OZ Živica a podniku ZSE za podnetné zážitkové vyučovanie. Výstava bola  poskytovaná školám bezplatne vďaka hlavnému partnerovi Západoslovenskej energetike, a.s.

     Tu nájdete predstavenie výstavy v skratke: https://www.youtube.com/watch?v=9he9_dxPIxA#action=share

     FOTOALBUM

      

     Kurz ochrany života a zdravia

     V piatok 12. októbra 2018 sme zorganizovali pre žiakov 2. stupňa zábavný kurz ochrany života a zdravia. Kurz bol pôvodne plánovaný na koniec šk. roka 2017_18, z organizačných dôvodov sme ho presunuli na začiatok tohto šk. roka. Jeho vedúci bol p. uč. Schreiber, na stanovištia boli rozdelení učitelia a asistentky. Kurz prebehol formou medzitriednej súťaže, kde museli triedy plniť úlohy z tejto prierezovej témy. Ráno sme začali požiarnym poplachom vyhláseným pre celú školu a potom sa už pokjračovalo kurzom len na 2. stupni.

     Po absolvovaní všetkých stanovíšť vyhodnotili vedúci kvalitu plnenia úlohy na svojom stanovišti ako aj správanie tried. 

     Výsledky súťaže:  1. miesto: 8.A

                                2. miesto: 9.A

                                3. miesto: 8.B

     FOTOALBUM

     A ak vás zaujíma, aké úlohy žiaci plnili, prečítajte si popis stanovíšť.

     1. stanovište: Čašník na bicykli

     Štafeta na bicykloch so slalomom a prenášaním nádobky s vodou, presne 1000 ml. Prvý dostane do nádobky presne 1000ml vody. Zoberie ju zo stolíka, prekľučkuje sa k druhému stolíku, kde ju za jazdy(!!!)  položí na stolík. Až potom zabrzdí a zastane!!!  Ďalší si nádobku  zo stolíka vezme, a robí tú istú trasu opačným smerom. (Nasledujúci môže použiť ten istý bicykel, ale aj môže mať už pripravený.) Posledný  20. – ty  cyklista postaví nádobku tiež za jazdy  na stolík. Vedúci naleje obsah nádobky do prázdneho odmerného valca. Koľko je ml vody vo valci deleno číslo 10 = body. Napr.: 760   ml = 76 bodov.

     2. stanovište:  Hasenie vody

     Súťažia všetky triedy za rovnakých podmienok – plnenie vedra (20 detí utvorí hada, držia sa za ruky, čím si utvoria rozostupy. Každý druhý sa otočí chrbtom. Z jednej veľkej nádoby si berú vodu do misky,  podávajú na druhý koniec, kým nenaplnia vedro do plna – na pretečenie!!!   Posledný, ktorý vyleje vodu do vedra, beží s prázdnou miskou k veľkej nádobe, ostatní sa posunú k vedru a pokračuje sa.
     ŠTART – Prvé načretie
     STOP    – Prvé pretečenie vedra 

     Hodnotenieza čas – podľa získaných časov trieda s najkratším časom získava 100 bodov, druhá 80, tretia 60, štvrtá 40, piata 20, šiesta 10 bodov.

     3. stanovište: Pútnik

     1. vedúci postaví na štart pútnika čelom na sever a nasmeruje ho k prvému bodu (napr.: „ Stojíš tvárou k severu, choď východne 5 krokov!“)
     2. Pútnik sa otočí podľa pokynu (musí vedieť, čo je to „otoč sa východne“ a spraví 5 krokov. (Musí odhadnúť smer aj dĺžku.)
     3. Ak dosiahne cieľ (prvých spolužiakov), zapíše sa 10 bodov. Ak nie, musí ho ten,  čo ho poslal, natočiť čelom znovu na sever(!!!) a navigovať opäť na cieľ. Za to je zrážka 1 bod, ako aj za každú ďalšiu korekciu.
     4. Na každom dosiahnutom mieste musia spolužiaci pútnika najprv fyzicky nasmerovať na sever!!!
     5. Navigátori majú buzoly a oni musia odhadnúť svetovú stranu a počet krokov k nasledujúcemu bodu.
     6. Ak pútnik začne kráčať, nesmie meniť priamy smer – ide „rovno“. Spolužiaci, ku ktorým prichádza, ho nesmú hlasom nasmerovať „Tu sme , poď sem, „ = strata 10 bodov!!!

     Môžu natiahnuť ruky, aby sa ich mohol zachytiť – to je jediná pomoc. Ak sa pútnik dotkne prvého navigátora v skupinke, úloha je vyriešená  a noví navigátori ho posielajú ďalej!!!

     TOTO  SA OPAKUJE 10 KRÁT –  10x 10 = 100 bodov Zisk maximálne  10x10= 100 bodov, nejde sa na čas.

     4. stanovište: Vyrob dve múmie

     • Zadanie: Obviaž čo najlepšie čo najväčšiu časť tela (mimo nosa a úst!!!)  dvoch figurantov – vytvor dve múmie! Použi dlahy na zafixovanie „múmie“!!!
     • ŠTART – OBE SKUPINY NARAZ !!! – pracuj, po skončení, keď si myslíš, že je to  OK, zahlás vedúcim – HOTOVO!!!
     • Po bleskovej kontrole vedúcich – Návrat do života – všetok materiál zmotať, uložiť.
     • Vedúce skontrolujú  zbalenie pomôcok a až keď druhá skupina skončí, až potom je – STOP!!!  (Vysvetlenie – napr. 1. skupina skončí za 7´,  ale druhej to trvalo 9´33´´ - DRUHÝ ČAS PLATÍ – ten sa zapíše do kartičky detí aj vedúcich!!!

     Hodnotenie: Hodnotí sa kvalita a rýchlosť práce, treba stopky!!!  Maximálne môže trieda  získať na stanovišti 100 bodov!!!   Časy jednotlivých tried sa zapíšu   do tabuľky detí,  potom do svojej tabuľky a podľa časov určia   poradie a pridelia body. Najrýchlejší 100 bodov, druhí 80, tretí 60, štvrtí 40, piati 20 a poslední  10 bodov.

     5. stanovište: Prekonávame prekážky na rebríku

     Popis činnosti:

     • ŠTART!!! –  STOPKY 
     • Prvý vylezie po rebríku, vezme jednu časť, zlezie dolu a odovzdá vedúcemu na stanovišti. EŠTE NESMIE POZERAŤ, ČO MÁ!!!
     • Po odovzdaní ide druhý atď.
     • Keď má vedúci všetky časti, dá ich triede a tá začína skladať heslo.
     • Po správnom zostavení hesla a jeho prečítaní  STOP!!!

     Hodnotenie: Hodnotí sa rýchlosť dosiahnutia rozlúštenia hesla.  Vedúci zapisuje iba čas!!! Najrýchlejší podľa času 100 bodov, druhí 80, tretí 60, štvrtí 40, piati 20 a poslední  10 bodov. 

      

     Týždeň zdravej výživy

      

     V týždni od 22. 10. 2018 -26. 10. 2018 boli všetky triedy 1. stupňa každý deň naplnené vôňou čerstvého ovocia, či zeleniny. V triedach prebiehalo projektové vyučovanie každý deň zamerané na iný druh vitamínov podľa vopred pripraveného plagátu zdravia.
     Vyučovanie v tomto týždni bolo zamerané na rôzne aktivity, didaktické hry, prezentácie, ktoré vystihovali tému ovocia a zeleniny v plnom rozsahu. Žiaci boli každý deň symbolicky oblečení vo farbách ovocia a zeleniny, ktorá bola práve farbou daného druhu: jablko - červená, zelenina - zelená, tekvica - oranžová, ovocie - žltá, ovocné šťavy- rôzne farby. V triedach bolo nielen veselo, ale i krásne farebne...

     Všetci  spolu i s pani učiteľkami usilovne celý týždeň pracovali a tvorili. Atmosféra bola výborná, každý si zodpovedne plnil svoje úlohy a každý deň nosil to, čo bolo treba. Žiaci si nosili plné tašky rôznych druhov ovocia a zeleniny. Počas prestávok im pani učiteľky chystali ovocné a zeleninové hody. Všetko vždy „spapali“ do posledného kúska. Tento týždeň bol ozaj skvelý.

     Týždeň vyvrcholil v pondelok, kde si naši prvostupniari spravili ochutnáku zdravých jedál v školskej jedálni. Každá trieda nachystala pre spolužiakov niečo iné, niektorí robili maškrtky z tvarohu, iní z ovocia, ďalší zo zeleniny, trieda prvákov ponúkala zdravé nátierky, dokonca aj jablkové zapekané sendviče či makové výrobky boli medzi maškrtkami. Všetci si vzájomne výrobky poochutnávali. 

     Odkazujeme maminkám, že deti pojedli počas týždňa zdravých jedál vždy úplne všetko, čo bolo prinesené, dokonca aj cibuľu a petržlen. Preto sa čudujeme, prečo v jedálni zeleninu vyhŕňajú poniektorí z polievok. Dúfame, že po takomto týždni zdravých jedál, keď žiaci získali dostatok informácií, okoštovali možno aj veci, ktoré neľúbili, budú už doma aj v našej jedálni jesť všetko, čo je zdravé.

     Mgr. Renáta Trpíšková

     FOTOALBUM

     Projekt "Čo sa stalo pred 100 rokmi?"

      

     V pondelok 29. októbra 2018 pred jesennými prázdninami sa naši ôsmaci a deviataci neučili, resp. učili, ale inak. Pátrali po informáciách, ktoré sa stali presne pred sto rokmi. Ako zdroj im slúžil v tomto prípade naozaj len počítač a google, z čoho boli celkom potešení. Avšak... Ich úlohou bolo vyhľadávať správne informácie podľa kľúčových slov, vedieť zhodnotiť ich pravdivosť, nepravdivosť a porovnávať dôveryhodnosť internetových stránok. Učitelia z PK spoločenskovedných predmetov sa tiež snažili. Zabezpečili si "kostýmy", ktoré skoro zodpovedali tej dobe a stali sa šéfredaktormi Slovenských ľudových novín, ktoré žiaci v ten deň vyrábali. Od rána redaktori spravodajstva, kultúry, športu, školstva a politického života pátrali po informáciách z tej doby. Začítali sa do dokumentov stále spomínanej Martinskej deklarácie (ozaj, čítal ju niekto z vás, ktorí práve čítate tento článok?), pátrali po ľuďoch, ktorí stáli za zrodom 1. ČSR (viete, že 28. 10. 1918 bol pri zrode ČSR iba jeden jediný Slovák? A viete, kto to bol?) a nakoniec sa venovali aj "pikoškám" z toho obdobia... Čo sa varilo pred sto rokmi? Aké najväčšie vlakové nešťastie sa stalo? Aké zákony vtedy platili? Čo sa nosilo pred sto rokmi?

     Všetko nájdete v Slovenských ľudových novinách, ktoré redaktori v tento deň vyrobili. 

     Poďakovanie patrí v prvom rade kolegom, ktorí tento nápad podporili, pripravili a spoluzorganizovali a prečítali v ten deň neskutočné množstvo článkov, ktoré žiaci napísali a taktiež žiakom, ktorí sa projektu nebáli, vyskúšali si redaktorské stoličky a k svojim článkom pristúpili zodpovedne. Veríme, že vám to prinieslo do života opäť novú skúsenosť, do hlavičiek pár vedomostí navyše a ešte aj dobrý pocit, keď sa pozriete na výsledné dielo.

     Mgr. Veronika Zemková

     FOTOALBUM

      

     Svetový deň zdravej výživy

      

     Dňa 24. 10. 2018 si na hodinách biológie pripomenuli tento deň aj žiaci 5. ročníka. Spoločne sme diskutovali o tom ako súvisí naše telo so zdravou stravou. Po diskusií nasledovala prvá aktivita pod názvom „Odvážlivec“, úlohou žiakov bolo so zatvorenými očami, použitým len čuchu a chuti zistiť názov potraviny ukrytej v krabičkách. Potom sa žiaci rozdelili do skupín. Úlohou prvej skupiny bolo pripraviť plagát s potravinovou pyramídou. Ďalšie dve skupiny mali za úlohu rozdeliť potraviny a pripraviť plagáty na tému tykajúcu sa zdravých a nezdravých jedál. Posledná skupina dievčat spracovala zásady zdravej výživy. Nakoniec sa skupiny potrápili nad vedomostnými úlohami, ktoré vypracovali veľmi šikovne.  Posledné minúty z hodiny si žiaci pochutnali na zdravom ovocí.

     FOTOALBUM 

                                                                                                                     

      


      

     Súťaž HOVORME O JEDLE

      

     Tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Hovorme o jedle, ktorá prebiehala v týždni od 15. októbra 2018 do 19. októbra 2018. So žiakmi sme sa zapojili do aktivity pod názvom „OČAMI GURMÁNA“. Aktivita bola zameraná na vymyslenie a spracovanie fotografie na vyhlásene témy. Na fotografiách žiaci pracovali vo voľnom čase, ale aj na hodinách informatiky. Spolu s pani učiteľkou Gahérovou sme vybrali 5 prác, ktoré boli poslané na vyhodnotenie. Výsledky by mali byť známe 9. novembra 2018.

     Súťažné príspevky:

     1. téma: Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky.

     •  Barančíková Hana: Nezdravá mňamka

     2. téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov.

     • Čechvala Michal: Detail zdravia
     • Macháč Timotej: Zdravý košík

     3. téma: Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek.

     • Kriššák Marek: Mliečne výrobky

     5. téma: Cukry, tuky, soľ. 

     • Kriššák Marek: Mňamka

      

     FOTOALBUM

      

     Mgr. Monika Muľová

      KURZ ĽADOVÉHO KORČUĽOVANIA

      

     Hurá, ideme na klzisko! Takto sa v pondelok 26 . novembra 2018 tešili deti 1. stupňa, ktoré boli prihlásené na kurz ľadového korčuľovania. Keďže záujem bol veľký, deti sa museli rozdeliť do dvoch skupín. Tá prvá odchádzala zo školy o 9.50 hod. a druhá skupina o 10.50 hod. Hneď
     po príchode na zimný štadión v Novom Meste nad Váhom sa všetky deti s chuťou obliekali, obúvali si korčule, aby mohli čím skôr vyraziť na ľad. Tréneri nás vždy s úsmevom čakali.

     Výcvik prebiehal vo viacerých družstvách, ktoré boli vytvorené na základe schopností detí. Deti sa učili padať, brzdiť, prekonávať prekážky na ľade, ale niektorí i šmýkať „po zadku“. Hodinka ubehla ako voda, opäť sme sa prezliekli, unavení - ale zdravo, sme nasadli do autobusu, ktorý nás už čakal. V piatok boli všetky deti odmenené sladkosťou a diplomom. Všetci sme boli šťastní, že aj tí, ktorí stáli na korčuliach prvýkrát už dokážu „jazdiť“ na ľade.

     Bolo nám úžasne! Už teraz sa tešíme na ďalší kurz!

     FOTOALBUM

      

     Mikuláš zavítal do kina...

      

     Tento rok sme poňali oslavu s Mikulášom trošku inak ako posledné roky. 

     6. decembra 2018 sa deti z materskej školy a žiaci z 1. stupňa ZŠ presunuli všetci do miestneho kina. Prišli aj maminky s detičkami, ktoré nechodia do škôlky. Najskôr si pozreli vianočnú rozprávku. Po nej sa v kine zrazu objavili dvaja anjeli, ktorí boli veselí a tancachtiví a tak roztancovali aj deťúrence. Po tanci sa začali všetci zháňbať po Mikulášovi. Na toľké vyvolávanie svojho mena sa Mikulášovi uráčilo prísť  medzi podolské deti, ale doviedol si so sebou okrem anjelov aj dvoch čertovských pomocníkov. Tí však nemali veľa práce, lebo deti vedeli zaspievať aj zarecitovať, a to aj škôlkári aj školáci.

     Nakoniec boli všetky prítomné deti obdarené balíčkom plným sladkostí.

     Ďakujeme Podolským ochotným divadelníkom, že sa podujali pomôcť škole a obci zorganizovať túto milú akciu.

      FOTOALBUM

      

     Prednáška „Rozhodni sa správne a výber si zdravie“

      

      

     V stredu 5. 12. 2018 sa počas 4., 5. a 6. vyučovacej hodiny ujala žiakov 8.A, 8. B a 9.A certifikovaná výživová špecialistka Mgr. Veronika Mičianová, PhD. Žiaci sa zúčastnili prednášky, ktorej téma bola „Rozhodni sa správne a vyber si zdravie.“ Diskutovali ako správne spoznať samého seba, vypočítali si bazálny metabolizmus, podľa ayurvedy zistili, aký sú typ a čo by mali na základe toho jesť. Porozprávali sa aj o konkrétnych druhov potravín, o ich sezónnosti a čerstvosti. Neobišli ani dôležitú tému nebezpečenstva diét a hladovania.

     Vyberáme zo spätných väzieb našich najstarších žiakov na prednášku:

     Môj pocit z prednášky bol veľmi dobrý. Naučila ma veľa vecí, ktoré mi pomôžu k môjmu zdraviu. Zistila som, ako je na tom moje telo. Ďakujem za prednášku. (žiačka 9. ročníka)

     Včerajšia prednáška sa mi veľmi páčila, zistila som veľa vecí, o ktorých som nevedela. Chcela by som, aby takáto prednáška ešte bola. (žiačka 8.ročníka)

     Na včerajšej prednáške som sa veľa vecí dozvedela, ako by som mala jesť podľa mojej krvnej skupiny a čomu by som sa naopak mala vyhnúť. Dozvedela som sa, aký kalorický príjem by som mala za deň prijať podľa mojej váhy, výšky a veku. Pomohlo mi to nejakým spôsobom spoznať samu seba. (žiačka 9.ročníka)

     Prednáška sa mi veľmi páčila a dokonca, keď som prišla domov, tak aj mamina si robila test, že koľko kalórií by mala spotrebovať za deň. Bola vážne super. (žiačka 8.ročníka)

     Prednáška bola veľmi dobrá, veľa som sa dozvedela. Táto prednáška bola jedna z tých, čo má naozaj zaujímala. (žiačka 8. ročníka)

     Prednáška sa mi páčila, bola veľmi zaujímavá, poučná. Dalo mi to, že nemusím hladovať a môžem sa spokojné najesť. (žiačka 9. ročníka)

      

     Za prednášku veľmi pekne ďakujem prednášajúcej Veronike Mičianovej.

     Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     FOTOALBUM

      

     mail

      Vianočná pošta

     FOTOALBUM

     Učitelia slovenského jazyka a výtvarnej výchovy na 1. aj na 2. stupni si pred Vianocami povedali, že sa s deťmi zapoja do písania vianočnej pošty pre seniorov. Vzniklo tak v každej triede množstvo krásnych vianočných vlastnoručne vyrobených pozdravov a mnoižstvo milých prianí. A tu je reakcia na našu poštu:

     Písali nám z "Pohodova":

      

     Milí pisatelia Vianočnej pošty!

     Ďakujem, že ste pred Vianocami urobili dobrý skutok a potešili ste osamelých seniorov.
     Z domovov nám chodia správy o tom, ako ich Vianočná pošta teší a akí sú za ňu vďační.
     Pretože tá vďaka patrí hlavne Vám, ktorí ste poštu napísali a poslali, hrám sa dnes na "pošli dobro ďalej" a posielam ho Vám, ktorí ste jeho lavínu spustili.
     Verím, že to bol pre Vás dobre využitý čas a mali ste z písania zážitok aj dobrý pocit rovnako ako ho majú ešte aj teraz "tí naši starkí" (píšem naši, lebo čaro je okrem iného aj v tom, že hoci sme sa s nimi nestretli, stali sa tieto vianoce súčasťou našich príbehov a je to pre nich úžasný dar)
     Ľubica Noščáková
     podakovanie

     Poďakovanie - video

     Čo znamená pre seniorov Vianočná pošta? Ako prebieha doručovanie a čo želajú pre tých, ktorí im ju posielajú? Môžete vidieť v krátkom videu:-)
     https://youtu.be/BUa32sgATdo
      

     Odkazy z DD:

      
     Zdravíme priaznivcov vianočnej pošty. 
     Ďakujeme z celého srdca za krásne pozdravy pre našich starkých.

     S vďakou a prianím pekného dňa...

      

     Dnes sme odovzdali seniorom veľa krásnych pozdravov z Vianocnej pošty. Boli to veľmi dojímavé ale aj radostné okamihy. Všetci ste našim seniorom spríjemnili predvianočné chvíle. Patrí Vám veľká vďaka za krásne vinše, výzdobu pozdravov a veľké srdce, ktoré ste do pozdravov vložili.

      

     Škoda, že nemôžete aj priamo prežiť chvíle, keď sa odovzdávajú, rozbaľujú a čítajú pozdravy. My sme za dva dni rozdali 159 pozdravov od Vás všetkých zo Slovenska a dnes aj z Čiech a Rakúska. Naši seniori majú v očiach veľkú radosť a po prečítaní pozdravov tlieskajú, tešia sa. Je to krásne, ale veľmi dojímavé. Patrí všetkým veľká vďaka a uznanie sa tento vysoko humánny čin.

      

     Dobrý deň, touto cestou sme sa rozhodli Vám srdečne poďakovať za zorganizovanie vianočnej pošty, ktorá tak veľmi našich klientov potešila. Veľmi pekne ďakujeme...
      

     Milí žiaci a vážená pani učiteľka. Veľmi, veľmi pekne ďakujem za Vaše úprimné želanie k vianočným sviatkom. Urobili ste mi veľkú radosť. Vaše blahoželanie sa dostalo ku mne do Domu seniorov, takže Váš projekt „Vianočná pošta“ našiel to správne miesto. Mám 79 rokov. Želám Vám veselé Vianoce, veľa darčekov a šťastlivý nový rok 2019.

      

     Ešte aj posledný pracovný deň prichádza množstvo pozdravov do nášho zariadenia. Obyvatelia ešte nikdy nedostali toľko lásky prostredníctvom pozdravov...

      

     VIANOČNÉ EKOTRHY

      

     V piatok 21. decembra 2018 zorganizovala akčná skupina projektu EkoAlarm spolu so žiackym parlamentom pod vedením p. riaditeľky poslednú aktivitu projektu - VIANOČNÉ EKOTRHY.

     V súvislosti s odpadmi sa snažíme na škole zamýšľať nad tým, ako minimalizovať množstvo odpadu (tvoriť čo najmenej odpadu, odmietať tovary v zbytočných obaloch, zdieľať predmety, znovupoužívať, opraviť ak sa dá,...). Snažíme sa držať pravidiel 4R:

     REFUSE = ODMIETNI, REDUCE = OBMEDZ, REUSE = ZNOVU POUŽI, RECYCLE = VYTRIEĎ. 

     Cieľom ekotrhov bolo, aby decká priniesli do školy veci, ktoré sú plne funkčné a ktoré už nepoužívajú, nepotrebujú, ale iným deťom by sa mohli hodiť a mohli by sa s nimi hrať alebo ich znovu používať, prípadne niekoho nimi obdarovať.

     A tak decká posledný deň v škole v r. 2018 nanosili toho ozaj toľko, že stoly na dolnej chodbe sa prehýbali pod množstvom vecí - školských potrieb, tašiek, peračníkov, dosiek, detských kníh a encyklopédií, plyšákov, autíčiek, spoločenských hier, bižutérie, rôznych iných hračiek, ale aj vlastných výrobkov. Predávalo sa za symbolické ceny - od 10 centov po 2 eurá. 

     Ani sme nedúfali, že deti toho toľko prinesú a dokonca, že deti toho toľko nakúpia. Niektorí prvostupniari sa vyjadrili, že ešte nikdy nenakúpili tak lacno a dobre, ako na našich ekotrhoch. Mnohí kupovali pre seba, pre súrodencov pod stromček, ale aj pre rodičov. Nakúpili dokonca aj niektorí učitelia.

     Sme radi, že použité veci našli nových majiteľov, ktorým spravia ešte radosť či službu. A sme tiež veľmi radi, že napriek nízkym cenám sme mali pekný výťažok z tejto akcie: 280 €. Tieto peniažky použijeme na dva účely:

     - 150 € pošleme do útulku pre psíkov v Piešťanoch, aby sa za peniažky kúpili lieky pre psíkov,

     - 130 € pošleme spoločnosti Depaul Slovensko, ktorá pomáha bezdomovcom.


     Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prispeli akýmkoľvek spôsobom k úspešným vianočným ekotrhom.
     A nech nás všetkých hreje pocit, že sme našou akciou súčasne aj pomohli tam, kde je pomoc akéhokoľvek druhu potrebná.

      

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM

     List_do_Utulku_Piestany.pdf

     List_pre_spolocnost_Depaul_Slovensko.pdf

      

      FAŠIANGOVÝ ŠKOLSKÝ PLES

     V sobotu 9. februára 2019 zorganizovala Rada rodičov  v spolupráci s našou školou a Obecným úradom Podolie jubilejný 15.-y ročník Fašiangového školského plesu.

     Maminky z Rady rodičov pod vedením p. Adriany Gašparíkovej to v tomto roku naozaj dotiahli k dokonalosti, o čom svedčili aj pochvalné vyjadrenia mnohých hostí. Nezištne sa veľakrát stretli už pred plesom, kde vymýšľali, ako ples čo najlepšie pripraviť. Zaslúžili sa o perfektnú výzdobu sály, organizačné zabezpečenie celej akcie, nákup všetkého potrebného k plesu, poskytnutie surovín na kapustnicu, ktorú spoločne deň pred plesom uvarili. Zabezpečili ceny do tomboly, starali sa o obsluhu počas plesu ako aj upratanie po plese, a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.

     • Menovite ďakujeme p. Adriane Gašparíkovej, bez ktorej by sa tento ples už nekonal, pretože sme to už chceli po vlaňajšej nízkej účasti vzdať.
     • Veľké ďakujem patrí maminkám Janke Zemkovej, Mirke  Igazovej, Martinke Huttovej, Majke Strýčekovej, Inke Búzekovej, Lucke Plichtovej, Zdenke Al Rashidi, Katke Blažejovej, Janke Lachovej, Táničke Prídavkovej, Evke a Natálii  Vrbovým.
     • Ďakujeme manželom Huttovým za poskytnutie mäsa a klobás na kapustnicu,
     • p. Mrekajovi za hodnotnú 1. cenu do tomboly (sušičku na bielizeň),
     • všetkým sponzorom, ktorí podporili akciu tým, že nám venovali ceny do tomboly,
     • p. starostovi Bobockému za to, že zafinancoval cimbálovku. 
     • Výbornú večeru nám nachystal p. Rakús z Vrbového. 
     • Poďakovanie patrí aj Lenke Bobockej a Adriánovi Macháčovi, ktorí na plese ukázali svoj prvý pokus roztancovať vo folklórnom duchu naše podolské deti zo školy. Taktiež ďakujeme tanečnej skupine Maryland z Trenčína
     • a p. Holubcovi zo superstar, ktorí obohatili náš ples o hodnotný kultúrny program.

      

     Novinkou plesu bol nielen vstup na ples po červenom koberci olemovanom svietnikmi, ale aj candy bar s množstvom sladkých i slaných dobrôt, ktoré nám napiekli šikovné maminky našich žiakov, za čo im vyjadrujeme vďaku.

     Do tanca hrala skupina Impulz aj cimbálovka Strýci ze Strání. Svojou návštevou nás poctili starosta obce Očkov p. Beňovič, starostka obce Čachtice p. Ondrejková, ba aj bývalá p. riaditeľka družobnej  školy v Strání p. Michalčíková. Na plese sa bavilo množstvo zamestnancov školy, rodičov našich detí, bývalých našich žiakov, občanov našej obce a širokého okolia. Dúfame, že ich ples organizovaný pod taktovkou rodičovskej rady nesklamal, že sa vyšantili do sýtosti a ešte dlho budú na ples spomínať.

     Ples pomáhali v piatok pripravovať aj žiaci 8.A s p. riaditeľkou a samozrejme maminky z Rady rodičov: pozri FOTOALBUM

     A takto to na plese vyzeralo: FOTOALBUM

     Sponzori plesu, ktorí venovali niečo do tomboly: tombola.pdf

     Janka Schreiberová

      

     Školské kolo recitačnej súťaže
     HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     Vo štvrtok 7.2.2019 sa až 26 žiakov našej školy pokúšalo ukázať, aká sila a hĺbka môže byť ukrytá v slovách, ak sú prednášané s úctou a rešpektom. Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie a prózy sa v rôznych kolách uskutočňuje už po 65.krát. Naše školské kolo reprezentovali žiaci od prvého až po deviaty ročník. Na čele poroty stál PaedDr. Ľubomír Kiko a s hodnotením mu pomáhali Mgr. Monika Prítuľová a Mgr. Denisa Schindlerová. O organizáciu sa postarala Mgr. Veronika Zemková. Dvaja žiaci, aj napriek chorobe a horúčkam prišli, odrecitovali, a dokonca zvíťazili, no na fotkách ich nenájdete. A tuto sú výsledky: 

      

     V I. kategórii - próza (1.-4. ročník):

     1. miesto: Sofia Fraňová (3.A)
     2. miesto: Emma Okrucká (4.A)
     3. miesto: Nina Bučková (3.A)

      

     V I. kategórii - poézia (1.-4. ročník):

     1. miesto: Pavol Zemko (4.A)
     2. miesto: Eliška Huttová (3.B)
     3. miesto: Vanesa Prídavková (1.A)

      

     CENA POROTY: Ghalia Al Rashidi (4.A)  

     V II. kategórii porota neudelila žiadne miesto.

     CENA POROTY: Viktória Gáborová (5.A)

      

     V III. kategórii - próza (7.-9. ročník):

     1. miesto: Timea Kirková (8.A)
     2. miesto: Anežka Porubská (8.A)
     3. miesto: Viktória Farýová (8.A)

      

     V III. kategórii - poézia (7.-9. ročník):

     1. miesto: Eva Hochelová (8.A)
     2. miesto: Karin Puváková (7.A)
     3. miesto: Kristína Valovičová (8.A)

      

     Petra Sedláčeková ako víťazka minuloročného okresného kola postupuje do súťaže automaticky, preto sa súťaže zúčastnila, ale bez umiestnenia.

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu triedy v školskom kole. Všetkým víťazom gratulujeme k umiestneniu a tým, ktorí sú na prvých miestach prajeme veľa sily pri trénovaní textu do obvodného kola, ktoré sa bude konať 14. 3. 2019 v Novom Meste nad Váhom. Ďakujeme porote, ktorá bola ochotná zúčastniť sa súťaže a tri hodiny sa trápila nad určením víťazov a taktiež ďakujeme nášmu vedeniu za sponzorské sladké odmeny, ktoré si deti mohli odniesť.  

     Mgr. Veronika Zemková

     FOTOALBUM

     Lyžiarsky výcvikový kurz

      

     FOTOALBUM

     Tak ako po minulé roky tak i tento rok sme zorganizovali lyžiarsky výcvikový kurz v termíne od 20. 1. do 25. 1. 2019. Opäť prebiehal v našom „domovskom“ stredisku Park Snow Donovaly. Zúčastnilo sa ho 35 detí zo siedmeho, ôsmeho, deviateho ročníka a dve žiačky šiesteho ročníka. Na svahoch sa deťom venovali 2 naši pedagógovia – lyžiarski inštruktori Mgr. Miriam Hanzlíková a Mgr. Miroslav Ostrovský a jeden externý inštruktor Mgr. Andrej Úradníček. Deti boli rozdelené do troch skupín podľa lyžiarskych zručností. Tretiu skupinu - začiatočníkov viedol Mgr. Úradníček, druhú skupinu -  pokročilých Mgr. Ostrovský a prvej skupine najzdatnejších lyžiarov sa venovala Mgr. Hanzlíková. Žiaci sa lyžovali na dvoch svahoch – začiatočníci a pokročilí na Záhradišti a tí najlepší si užívali na Novej Holi. Najväčší pokrok sme zaznamenali v družstve začiatočníkov, v ktorom  deti už na druhý deň robili krásne oblúčiky a z hodiny na hodinu sa zlepšovali. Vo voľnom čase sa o deti starala Mgr. Zuzana Vienerová. Na zdravotný stav detí dohliadala zdravotná sestra Mgr. Eva Gonová. Našťastie všetci boli vo výbornej kondícii a mohli si denne užívať nielen krásne počasie, ale i veľmi dobre upravené svahy. Napriek únave, ktorú určite všetci pociťovali, zvládali deti večer čo večer pripraviť zaujímavý program pre svojich spolužiakov. Stredu sme si vyčlenili na bowling v neďalekom bowlingovom centre. Na svoje si prišli nielen tí, ktorí si v tomto športe vyskúšali svoje zručnosti, ale i ostatní, ktorí mali možnosť zahrať si biliard, air hockey, či iné stolové hry. Podľa reakcií detí veríme, že sa im na lyžiarskom kurze páčilo a o rok si ho znova zopakujeme.

     Podľa vyjadrení detí bol kurz výborný. Posúďte sami:

     Nepáčilo sa mi, že sme museli skoro vstávať. Páčilo sa mi lyžovanie a naša izba.

     Brestovský Jakub, 7.A

     Bolo veľmi dobre, aj svah bol dobrý - žiadny ľad, vysoký sneh. Len jediné, čo sa mi nepáčilo, bolo vstávanie a to, že Záhradište bolo strašne ďaleko.

     Kriššák Juraj, 7.A

     Mne bolo veľmi dobre. Páčilo sa mi lyžovanie, išli s nami super učitelia. Určite chcem ísť aj na budúci rok.

     Burzová Alica, 7.A

     Tento lyžiarsky som si moc užila, mali sme dobrého učiteľa na lyžovanie, samozrejme aj učitelia, ktorí išli s nami, boli super. Len sa mi nepáčilo, že sme tuším druhý alebo tretí deň ako začiatočníci išli na Novú Hoľu, kde bol strmý kopec. Bolo super.

     Jamborová Juliana, 7.A

     Tento rok som bola prvýkrát na lyžiarskom kurze a dúfam , že nie posledný. Naučila som sa tam lyžovať, boli tam super učitelia, všetci sme si to tam veľmi užili. Mám odtiaľ veľa dobrých zážitkov.

     Chromeková Lívia, 7.A

     Mne sa páčilo, škoda že lyžiarsky svah Záhradište bol ďaleko od nášho ubytovania. Museli sme skoro vstávať. Bola dobrá strava. Izby boli v dobrom stave.

     Hutta Samo, 7.A

     Mne sa na lyžiarskom veľmi páčilo. Bolo tam krásne počasie a super jedlo. Chcela by som tam ísť aj na budúci rok. Naučila som sa lyžovať a navzájom sa rešpektovať, teda iba niektorí. Bolo tam proste super.

     Surovcová Patrícia, 7.A

     Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo. Učitelia boli super. Počasie nám tiež vyšlo a chcela by som ísť aj na budúci rok.

     Augustínová Simona, 7.A

     Na lyžiarskom bolo super. Niektorí žiaci sa naučili lyžovať a išlo im to veľmi dobre. Niektorí žiaci lyžovať už vedeli a zlepšovali sa v tom. Dúfam že sa pôjde aj na budúci rok.

     Gonová Tamara, 7.A

     Na lyžiarskom bolo úžasne, chcem ísť aj na budúci rok. Na začiatku ma bolelo brucho, ale inak v pohode. Najviac sa mi páčilo večerné lyžovanie a bolo dobré stravovanie.

     Puváková Karin, 7.A

     Na lyžiarskom bolo super. Ubytovanie, strava, inštruktori super. Niektorí žiaci lyžovať nevedeli a naučili sa, niektorí zas vedeli a zlepšovali sa. Dúfam, že sa to bude organizovať aj na budúci rok.

     Kováčik Nicolas, 7.A

     Lyžovať som sa bola prvýkrát, aj som sa to naučila. Nepáčilo sa mi, že tie druhé školy leteli ako blázni, aj keď nevedeli dobre lyžovať. Páčilo sa mi chodiť na čaje, izba, strava a hlavne inštruktori. Najlepšie bolo nočné lyžovanie alebo spoločné večery. Dúfam, že to bude aj na budúci rok. A počasie bolo krásne, až posledný deň nám to nevyšlo.

     Češeková Natália, 7.A

     Tento lyžiarsky bol pre mňa skvelý. Bavili sme sa každý zvlášť, aj všetci spolu. Na svahu to bolo krásne - pod nami boli mraky. A naučili sme sa lepšie lyžovať.

     Hochelová Eva, 8.A

     Ja som bola nadšená, že môžem ísť na lyžiarsky. Bolo super, naučila som sa lyžovať a bol super kolektív. Zasmiali sa na nás učitelia a všetko bolo tak, ako malo.

     Sedláčeková Petra, 8.A

     Na lyžiarskom výcviku som bol aj minulý rok, ale tento bol najlepší. Páčilo sa mi, že bola dobrá nálada a aj sme boli na bowlingu. To bola veľká sranda a celý lyžiarsky som si užil.

     Radič Adam, 8.A

     Tento lyžiarsky kurz bol super. Nádherný svah, dobrí inštruktori a najlepšia nálada. Zabávali sme sa každý večer jednu hodinku spolu, ale potom aj samostatne. Som rád, že som mohol ísť aj tento rok a dúfam, že sa na lyžiarsky dostanem aj na budúci rok.

     Strýček Juraj, 8.A

     Mne sa tento lyžiarsky veľmi páčil, ale napríklad minulý rok sme sa na večernom lyžovaní mohli dať do skupiniek a mohli sme sa lyžovať aj bez pani učiteľky. Tento rok to tak nebolo a ešte navyše tí najlepší lyžiari si museli zobrať tých najslabších a museli lyžovať s nimi, takže sme si to večerné lyžovanie vôbec neužili.

     Pollák Šimon, 8.A

     Na tomto lyžiarskom sa mi veľmi páčilo. Super strava, učitelia, aj pezión. Svah bol tiež úžasný.

     Križák Nicolas, 8.B

     Na lyžiarskom bolo super, dobre sa lyžovalo. Bola sranda a celkovo sa mi tam páčilo.

     Ščepková Ema, 8.B

     Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo. Super sa lyžovalo, na penzióne bola sranda a bola aj super strava. Ak by bola možnosť, išla by som aj na budúci rok.

     Matyášová Paulína, 8.B

     Na lyžiarskom sa mi veľmi páčilo a aj sme si dobre zalyžovali. Som rada, že som sa nakoniec prekonala a zlyžovala som aj Novú Hoľu.

     Hájková Mariana, 9.A

     Na lyžiarskom sa mi páčilo. Bral som to ako oddych, pretože už som vedel lyžovať, ale dosť som sa zdokonalil. Dobre sa lyžovalo, bola sranda a celkovo sa mi tam páčilo.

     Burza Peter, 9.A

     Na lyžiarskom sa mi páčilo, bolo tam super. Som rád, že sme skoro stále lyžovali na Novej Holi. Bola sranda a na bowlingu bola ešte väčšia.

     Vrba Adam, 9.A

     Na lyžiarskom bolo super, užil som si lyžovanie a ešte viac som si užil rozprávanie a hranie hier s kamarátmi na izbe.

     Černý Roman, 9.A

     Na lyžiarskom bolo úžasne, polyžovali sme si výborne. Počasie bolo výborné. Penzión bol tiež fajn. Čistý, celkom rýchla wi-fi. A hlavne úžasné jedlo.

     Urban Adam, 9.A

      

     VALENTÍNSKA POŠTA

     Deň Svätého Valentína je časom, kedy dostávame väčší priestor na prejavenie náklonnosti, lásky alebo priateľstva osobám srdcu blízkym. Aj tento rok sa naša škola rozhodla, že si pripomenieme, ako je dôležité mať rád. Na našej škole sme usporiadali Valentínsku poštu, ktorou žiaci posielali pozdravy kamarátom, spolužiakom, učiteľom, učiteľkám, upratovačkám, školníkovi. Svoje odkazy mohli vhadzovať do valentínskej schránky, ktorá bola umiestnená na dolnej chodbe od 11. februára do 14. februára. Vo štvrtok 14. februára valentínski poštári otvorili schránku s odkazmi a darčekmi a postupne porozdeľovali valentínske odkazy tak, aby sa dostali k správnej osobe.  Valentínski poslovia Kika Valovičová, Izabela Burzová, Viki Farýová a Anežka Porubská počas tretej a štvrtej vyučovacej hodiny, rozniesli žiakom pozdravy po celej škole.

     Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do Valentínskej pošty zapojili a spríjemnili tak chvíle svojim kamarátom,  učiteľom, upratovačkám a školníkovi.

     FOTOALBUM

     Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     Jarný turnaj vo vybíjanej

     Vo štvrtok pred jarnými prázdninami dňa 28. 2. 2019 usporiadal Mgr. Miroslav Ostrovský, náš telocvikár jarný turnaj dievčat vo vybíjanej. Turnaj prebiehal v našej telocvični počas 3. až 6. vyučovacej hodiny za povzbudzovania niektorých tried, ktoré mali mať práve telocvik. 

     Do turnaja sa zapojilo 5 družstiev dievčat 5. - 8. ročníka, každá trieda nominovala 6 hráčok a 1 náhradníčku. Do súťaže sa nezapojila iba trieda 9.A. Piatačky a šiestačky vzhľadom na svoj vek mali zmenšenú hraciu plochu.  Dievčatá odohrali celkovo 10 zápasov, po každom zápase každé družstvo aspoň jedno kolo odpočívalo.

     Celkové výsledky turnaja sú nasledovné:

     1. miesto: 8.A

     2. miesto: 5.A

     3. miesto: 8.B

      

     4. miesto: 6.A

     5. miesto: 7.A

     Veríme, že dievčatá si poriadne zašportovali a aj keď nie sú na prvých miestach, športový deň si užili. 
     Poďakovanie patrí hlavne organizátorovi tejto súťaže p. uč. Ostrovskému, že sa žiačkam venoval a súťaž pripravil.

     FOTOALBUM

     Deň učiteľov

     V piatok 29. marca 2019 sme mali skrátené vyučovanie. Učili sa len 4 vyučovacie hodiny. Po nich sa utekali naši učitelia vyparádiť, pretože už o tretej ich už čakal v svadobnej sieni p. starosta Rastislav Bobocký s p. Katkou Červeňanskou. Tá všetkých  pracovníkov našej školy privítala milým príhovorom. Evka Hochelová zarecitovala úvodnú báseň. Po nej predniesol  svoj príhovor p. starosta a po ňom aj p. predsedníčka Rady rodičov a Rodičovského združenia p. Adriana  Gašparíková. Nezabudli sa nám prihovoriť aj žiaci zo žiackeho parlamentu Sabina Kožáková a Nicolas Gašparík. 

     Nasledovalo oceňovanie zamestnancov. P. starosta udelil Plaketu Jána Ámosa Komenského Mgr. Daniele Rosinskej, Mgr. Eugenovi Schreiberovi, PaedDr. Ľubomírovi Kikovi a p. Jarmile Palcútovej za dlhoročnú obetavú prácu pre našu školu.

     Nasledovalo podpisovanie do pamätnej knihy obce Podolie a presun do malej zasadačky kultúrneho domu. Tu sa nám ešte raz prihovorili naši žiaci. Najskôr predniesla Timea Kirková vtipný text zo školského prostredia o pozitívnych poznámkach v žiackej knižke. A potom nás rozosmiali Peťa Sedláčeková, Evka Hochelová a Timea Kirková  vtipnými odpoveďami našich žiakov, poznámkami v žiackej knižke, či hláškami našich učiteľov, ktoré boli zozbierané v rámci ankety NAJ. 

     Po vtipnom úvode poďakovala všetkým zamestnancom školy aj p. riaditeľka Janka Schreiberová a predniesla prípitok. 

     Nasledoval neskorý obed a hostenie sa, príjemné debaty a uvoľnená atmosféra až do neskorých nočných hodín.

     Za milé darčeky, ktoré nás čakali od p. starostu, p. predsedníčky RZ aj pozitívne nakopnutia pre učiteľov ZŠ veľmi pekne ďakujeme.

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM

     Slávik Slovenska

     V piatok 12. 4. 2019 usporiadala p. uč. Zemková v spolupráci s vyučujúcimi 1. stupňa školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Počas 3. - 4. vyučovacej hodinyzaznelo asi 40 piesní. Presne toľko bolo spevákov, ktorí chceli získať prvé miesto a postúpiť na okresné kolo do Nového Mesta nad Váhom. V porote spevácke výkony sledovali p. uč. Hercegová, p. uč. Schreiber a p. uč. Zemková.

     A tuto sú víťazi: 

     I. kategória (žiaci 1.-3. ročníka): 

        1. miesto: Simona Valovičová

        2. miesto: Oliver Tinka

        3. miesto: Ondrej Zemko

     II. kategória (žiaci 4.-6. ročníka): 

        1. miesto: Emma Okrucká

        2. miesto: Saša Augustínová

        3. miesto: Tadeáš Gono, David Herceg

     III. kategória (žiaci 7.-9. ročníka): 

        1. miesto: Anežka Porubská

        2. miesto: Timea Kirková

        3. miesto: Petra Sedláčeková, Kristína Valovičová

     Víťazi všetkých troch kategórií postupujú na okresné kolo, ktoré bude v piatok 26. 4. 2019 na ZUŠ v Novom Meste nad Váhom. Ocenení získali diplomy a vecné ceny, všetci účastníci dostali účastnícky diplom a malú sladkosť. Na záver si zaspievali krásnu pieseň Simy Martausovej "Nenahraditeľná". 

     Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktoré pripravili deti na súťaž alebo sa podieľali na organizácii súťaže.

     FOTOALBUM


     Deň narcisov

      

     Naša škola bola aj v tomto roku spoluorganizátorom charitatívnej zbierky Ligy proti rakovine  "Deň narcisov".  Ulice našej obce Podolie, obce Častkovce, Podolie Kopanice i Očkov zaplavili vo štvrtok 11. apríla 2019  žlté narcisy, ktoré rozdávali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s p.uč. Bohumilom Čechvalom, p.uč. Ľubomírom Kikom, p. Martinkou Gáborovou i p. Katkou Macháčovou.

                

     Pripnutím tohto kvietka na svoj odev ľudia vyjadrili podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek prispeli na konkrétnu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. V tomto školskom roku sme my ako škola vyzbierali peknú sumu

      

     1500,54 €. 

     Touto cesto by sme chceli srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa nielen tejto akcie zúčastnili ako organizátori, ale i tým, ktorí finančnou sumou podporili túto zbierku.  
      

      

     Mgr. Monika Muľová, koordinátor prevencie

     FOTOALBUM

     Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

     V utorok 17. apríla 2019 sme slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko, ktoré  bolo dokončené a odovzdané do prevádzky ešte pred zimou 24. 11. 2018. Slúžiť by malo najmä našim žiakom, ale tiež i všetkým občanom Podolia.

     Slávnosť moderovala pani riaditeľka RNDr. Janka Schreiberová, ktorá privítala pozvaných hostí - starostov, riaditeľov, učiteľov a žiakov pozvaných škôl.  Prítomným sa prihovorili p. starosta susednej obce Častkovce Mgr. Dušan Bublavý, ktorý prispel k vybudovaniu ihriska v našej obci,  pani exstarostka obce Podolie Mgr. Anna Čechvalová, za ktorej volebného obdobia sa ihrisko vybudovalo a obec ho spolufinancovala. Prítomným sa prihovoril aj pán súčasný starosta obce Podolie Mgr. Rastislav Bobocký. 

     Po slávnostných príhovoroch nasledovalo strihanie zelenej stužky, čím sme oficiálne uviedli ihrisko do užívania občanom obce. Naša škola bola obdarená p. riaditeľkou Mgr. Ivou Stupkovou z družobnej školy Strání novou futbalovou loptou.

     Nasledoval turnaj v hádzanej a malom futbale medzi pozvanými školami - domácim Podolím, susednou školou ZŠŠST Čachtice a družobnou školou Strání, zápasy pískal náš telocvikár Mgr. Miroslav Ostrovský.  Počas zápasov žiakov povzbudzovali na striedačku rôzne triedy 1. a 2. st. našej školy. Víťazom turnaja sa stala ZŠŠST Čachtice, na 2. mieste skončilo naše družstvo domácich a tretí skončili žiaci zo ZŠ a ZUŠ Strání. Všetci si odniesli domov diplom a pohár ako pamiatku na tento deň. Škola sa postarala o pitný režim počas zápasov, občerstvenie a p. riaditeľka pozvala všetkých prítomných na obed do našej jedálne.

     FOTOALBUM

     Deň vtáctva

     Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy. (Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/svetovy-den-vtactva)

     Na našej škole sme sa rozhodli tiež osláviť tento deň. Akciu zorganizovala Mgr. Gabriela Hercegová, koordinátor environmentálnej výchovy na škole. A tak sa podľa jej plánu žiaci 1. stupňa v stredu 17. 4. 2019 vybrali sledovať vtáky do blízkeho parku v Častkovciach

     Deň sme začínal na škole v triedach. Počas prvej hodiny si deti s pani učiteľkami  porozprávali základné informácie o vtákoch, vypočuli si ich spev, poriadne si ich obzreli a potom sa dali hneď do práce. Vybrali sa totiž do susednej obce Častkovce. Už po ceste zapisovali a sledovali vtáčikov, ktorých videli a počuli. V krásnom častkovskom  parku sa po ceste najskôr napapali, zahrali sa, no a potom už počúvali spev vtákov, sledovali stopy, pozorovali vtáčikov ďalekohľadmi, ktoré si priniesli z domu a  snažili sa určovať, o aký druh vtákov ide.

     Ani sme sa nenazdali, začali sme sa poberať domov. Po ceste sme sa zastavili v záhradkárstve, kde si skoro všetci kúpili nejakú peknú kvetinku, o ktorú sa budú starať.

     Deň ubehol rýchlo, deti boli unavené, no spokojné z výsledkov, ktoré dosiahli pri pozorovaní. Takýmto spôsobom sme sa aj my pridali  k oslave Svetového dňa vtáctva. Možno práve po takomto dni si deti budú viac všímať, čo sa deje na oblohe nad našimi hlavami a chrániť prírodu, aby sme spev mnohých druhov vtáčikov mohli počúvať, keď sme vonku.

     FOTOALBUM

     Deň Zeme formou tvorivého spracovávania odpadového materiálu 

      
      
     Žiaci na prvom stupni vedia, že aj naša malá modrá planétka Zem má sviatok. Preto sa rozhodli spoločne s pani učiteľkami  osláviť jej sviatok trošku inak ako inokedy. Poďte spolu nahliadnuť do našich tvorivých tried a zamyslite sa spolu s nami nad využitím materiálu, ktorý už dávno mohol byť v koši, no nieje.
      
     1.A Navštívili sme výstavu v ŠJ, resp. vytváranie obrazov z prírodnín. V triede sme si rozprávali o ochrane prírody, dôležitosti triedenia odpadu, o správnom triedení odpadu. Hovorili sme si o tom, prečo nemôžeme nechávať odpadky v prírode (príroda ich nedokáže spracovať). Zberom papiera chránime stromy, lesy. Z triedeného odpadu sa vyrábajú nové veci (recyklácia). Na záver si deti vyfarbovali omaľovánky, ktoré mali spoločný znak - Zem. 

     Deň Zeme sa v 2.A začínal rozhovorom o našej planéte. Deti dostali pojmovú mapu – písali, čo všetko ich napadne, keď počujú slovo Zem. Pracovali v skupinách, kde spoločne zapisovali slová. Po prečítaní zistili, že niektoré myšlienky mali spoločné. Pozreli si prezentáciu s krásnymi obrázkami našej prírody a aj obrázky, kde deti videli znečistenú krajinu. Rozprávali sa o tom, ako my môžeme pomôcť našej Zemi, o recyklácii. Deti mali PL- s rôznymi zaujímavými úlohami, triedili odpad do kontajnerov, písali blahoželanie planéte Zem, počítali kontajnerové príklady a slovné úlohy. Z odpadových materiálov (plechovice, kúsky špagátikov) vyrobili krásne stojany na ceruzky a perá. Na záver sa boli pozrieť na výstavu výrobkov ostatných spolužiakov.     
      
     2.B tiež nezaostávala o po krásnej prezentácii na úvod hodiny spoločne rozoberali problémy dnešného sveta ako "veľkáči". Keď už bolo informácii dosť, deti vzali do rúk kladivká, stužky, klince, skrutky a pustili sa do práce. Zo starých plechoviek začali vyrábať rôzne zaujímavé veci. Dievčatá sa zamerali na estetickosť - vytvárali stojany servítkovou technikou a omotávaním špagátikov a následne zdobenie. Chlapci sa ujali technickej časti a začali vyrábať autá, robotov, hrkálky. Všade bolo počuť klepot, buchot ale aj smiech a tvorivé rozhovory. Keď už bolo všetko hotové, deti sa nestačili čudovať, čo všetko sa dá ešte vytvoriť z niečoho nepotrebného. 
      
     „Až umrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba bude chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť nedajú.“
     Táto myšlienka  inšpirovala 3.A k projektu- more plné rýb, krabov, chobotníc. Usilovne sme ich vyrábali z plastových fliaš, obalov od vajíčok, z vlny a iného odpadového materiálu.   Viete, že kúpou mydla v papierovom a nie plastovom obale môžete zachrániť chobotnicu?
      
     Aj v 3.B si pripomenuli Deň Zeme. Deň  si rozdelili na dva bloky. V prvom  si porozprávali o tom, aké dôležité je starať sa o naše okolie a ako môžeme k zlepšeniu prispievať  aj my. Všetky aktivity v prvej časti boli nielen náučné, ale zopakovali  si pri nich aj učivo, ktoré sa práve učíme na hodinách slovenčiny a matematiky. Druhý blok bol tvorivý. Rozdelili  sa do skupín a každá skupina vytvorila z odpadového materiálu jedno zvieratko - žirafu, tigra, krokodíla a chobotničky. Spoločne  potom v zadnej časti triedy postavili ZOO. Deň im ubehol veľmi rýchlo. Z práce  mali radosť. Zistili, že mnoho vecí, ktoré patria do koša, sa dá ešte použiť. Stačí len trocha fantázie.

     Štvrtáci vytvorili či už samostatne alebo vo dvojiciach továreň na minipiškóty, pri ktorých využili tetrapakové krabice od mlieka, ďalej multifunkčné auto z krabice a vrchnákov od PET fliaš a pána "Liptona", čo je panáčik z umelej nádoby, ktorý môže slúžiť ako kôš na umelé odpadky. Využili aj papierový odpad na tvorbu netradičnej koláže vtákov, ktorá už zdobí triedu štvrtákov.

     No, posúďte sami, neboli akční, šikovní a skvelí? Určite to naša Zemička ocení.
      

     V piatok 26. apríla 2019 sme na našej škole oslávili Deň Zeme ako sa patrí. 
     V školskom rozhlase najskôr zaznelo niekoľko informácií a zamyslení na tému Dňa Zeme, ktoré si pripravila p. zást. Maráková.

     Deň Zeme na 2. stupni

     Na druhom stupni sme si po príhovore rozdelili žiakov na 4 skupiny.

     1. skupinu mala na starosti p. uč. Rosniská. Tvorili ju žiaci, ktorí majú radi výtvarnú výchovu, aranžovanie. Pre nich pripravila p. uč. a žiaci  z SOŠ Rakovice tvorivé dielne, na ktorých vytvárali srdiečka pre mamy k blížiacemu sa Dňu matiek. Použili na to množstvo prírodných materiálov od sušených kvetov, machu a ž po drevené prvky. Všetky vytvorené práce sú vystavené na dolnej chodbe spolu s prácami, ktoré vznikli na hodinách techniky.

     2. skupinu tvorili žiaci 8.A a 8.B. Títo sa vybrali s p. asistentkami Augustínovou a Burzovou do dediny. Prešli všetkými uličkami obce a vyzbierali množstvo smetí. Vyčistili tak našu obec pred hodami. Je neuveriteľné, koľko odpadu vieme voľne pohádzať okolo ciest, do kanálov, miesto toho, aby sme pre ne našli najbližší odpadový kôš.

     3. skupinu tvorili dievčatá zo 7.A, ktoré s p. zást. Marákovou zase po roku vyčistili našu školskú skalku.

     No a najväčšiu skupinu tvorili všetky ostatné triedy, ktoré so svojimi triednymi učiteľmi boli rozdelení po celom školskom areáli, kde zbierali konáre a šišky, vyhrabávali špinu z trávnikov, zametali, vytŕhali burinu okolo múrov a v chodníkoch, upravovali kompostovisko, odburiňovali atletickú škvárovú dráhu. Tieto deti spravili veľký kus práce na úprave nášho prostredia.

     FOTOALBUM 1

     FOTOALBUM 2

      

        
     Záchrancovia stromov

     • 24. apríla 2019 sme začali našu tradičnú každoročnú zberovú akciu papiera Záchrancovia stromov.

     • Akciu organizujeme každý rok, lebo v srdiečkach i mysliach súcitíme s našou Zemou, našimi lesmi a prostredím, v ktorom žijeme. Vieme, že v dobe množstva reklamných letákov nie je problém nazbierať pár kilov papiera. No ak skončí na smetisku, Zem plače. Chceme jej pomôcť a starý papier odovzdať tam, kde z neho môže po recyklácii byť úžitok. A aby to bolo zaujímavejšie, súťažili sme v počte zachránených stromov. Na jeden zachránený strom bolo treba priniesť 125 kg starého papiera.

     • Akcia je medzitriednou súťažou všetkých tried 1. aj 2. stupňa. Papier nosíme do pristaveného kontajnera buď ráno pred vyučovaním (7°° - 8°°) alebo po vyučovaní (14°° - 15°°) ku pánu školníkovi, výsledky priebežne sledujeme  na nástenke žiackeho parlamentu a na tejto stránke.

     • Vlani sme zachránili 61 stromov a vyzbierali skoro 7,8 tony papiera.

     • Tento rok máme trošku lepší výsledok, nazberali sme 8, 168 tony papiera a zachránili 65 stromov.


     V tabuľke si môžete pozrieť priebeh akcie Záchrancovia stromov v šk. roku 2018/19:

      

     29. 4. 2019 6. 5. 2019 10. 5. 2019 20. 5. 2019 27. 5. 2019 3. 6. 2019 Poradie
     1.A 67 kg 112 kg 112 kg   22 kg   34 kg   54 kg 7.
     2.A 0 kg   30 kg   40 kg   25 kg   95 kg   115 kg 9.
     2.B 80 kg  115 kg   90 kg   110 kg   105 kg   105 kg 5.
     3.A  98 kg   40 kg   115 kg   30 kg   102 kg 2.
     3.B  60 kg  60 kg   110 kg   10 kg   10 kg   39,5 kg 4.
     4.A 95 kg 100 kg   45 kg   25 kg   70 kg   70 kg 11.
     5.A  90 kg  85 kg   30 kg   100 kg   7,5 kg   122,5 kg 3.
     6.A 35 kg  13 kg   13 kg   123 kg   118 kg 11   13 kg

     1.

     7.A  90 kg  90 kg   35 kg   35 kg   20 kg   22 kg 8.
     8.A 100 kg  115 kg   55 kg   25 kg   65 kg   72,5 kg 6.
     8.B 0 kg 35 kg 35 kg   80 kg   80 kg   10 kg 12.
     9.A 75 kg  40 kg   40 kg   60 kg   17,5 kg   67,5 kg 10.
     SPOLU

     13  40 kg

     24   45 kg 31   20 kg 45   105 kg 56   27 kg 65   43 kg

      

     Deň matiek

     V nedeľu 12. mája 2019 pripravili naše deti z materskej školy, základnej školy aj školských klubov detí krásny darček svojim mamičkám a babičkám ku Dňu matiek. Vystúpili v našom podolskom kultúrnom dome s kytičkou piesní, tančekov, básní.

     Na začiatku programu zaznel rozhovor dieťaťa s anjelom. Z rozhovoru vyplynulo, že anjelom, ktorý dokáže aj svoj život  obetovať, aby ochránil dieťa, je MAMA. Zaznela jemná piseň Láska, to je moja mama v podaní spevákov zo ZŠ. Na to nadviazal p. starosta Rastislav Bobocký s  príhovorom k prítomným mamám. Nasledovala recitácia p. uč. Bohumila Čechvalu a po nej už vyšli najskôr deti I. triedy, ktorí pod vedením p. uč. Majky a Janky Ščepkových predviedli chutné divadielko, ako chce dcérka ísť na tancovačku, ale najskôr si musí svoje povinnosti splniť a matke pomôcť, v tom jej pomáhajú všetci kamaráti. Po nich nasledovali starší škôlkári z II,. triedy, ktorí si pod vedením p. zást. Slavky Fogašovej a p. uč. Lenky Janegovej pripravili prekáračky medzi chlapcami a dievčatami, pesničky a tančeky. 

     Po škôlkároch prišlo na rad tieňové divadlo detí zo základnej školy. Išlo o rozhovor vnučky s babičkou o tom, aké sú mamy a aká bola vnučkina mama. Babička si spomínala, ako sa jej dcéra v mladosti hrávala na povale s hračkami a tieto predstavy z minulosti boli znázorňované zaujímavým tieňovým divadlom za plachtou. Do toho boli vkomponované piesne a tančeky. Pieseň Nenahraditeľná si zaspievalo päť pani učiteliek so speváckym zborom, pieseň Aleluja zaspievali sestry Simonka a Kristínka Valovičové so zborom, spevy nacvičila s deťmi p. uč. Veronika Zemková. Babička si spomínala, ako v mladosti tancovali čaču, ktorú vzápätí  predviedli tanečníčky z tanečného krúžku p. uč. Mirky Jacolovej. Ďalšie dievčatá z krúžku zatancovali zaujímavý tanček bábik. Autorom divadla a zvukárom vystúpenia bol p. uč. Eugen Schreiber, výdatne mu pritom pomohli technici z 8A.  

     Po tieňovom divadle nasledovali deti z ŠKD 1 a 2, ktoré nás po jemnom programe pobavili ľudovými piesňami a kačacím tancom, do tanca aj spevu im hrala Podolská dychová hudba. Túto časť vystúpenia mali na starosti p. vych. Slavka Štefániková a Lenka Masárová.

     O výzdobu KD sa postarala p. uč. Deniska Schindlerová.

     Na záver poďakoval p. starosta všetkým vystupujúcim deťom a p. učiteľkám a poprial maminkám príjemný podvečer.

     Nuž a my veríme, že sme maminky programom potešili a ukázali, že môžu byť hrdé na svoje šikovné deti. 

     FOTOALBUM

     Matematickí nadšenci si zasúťažili v MATEMATICKOM OKTAGONE

      

     Veľmi ma teší, že dnes môžem napísať tieto riadky, pretože na začiatku školského roka, keď sme spolu s vyučujúcimi z PK prírodovedných predmetov rozmýšľali ako žiakov motivovať k učeniu, nebola som si istá, či sa môj zámer vydarí.

     A o čo išlo?

     Predsa o zábavné overenie si svojich poznatkov nielen z matematiky, ale i z logiky, tréningu pamäte a v neposlednom rade aj vytrvalosti.

     Súťaž pod názvom MATEMATICKÝ OKTAGON sme rozbehli v októbri a pokračovali každý mesiac jedným kolom, až sme zavŕšili oktávu - 8. kolo (z toho názov oktagon). Prihlásiť sa mohli trojčlenné tímy z 2. stupňa a ak vytrvali a niečo i vedeli, mohli získať pekné ceny.

     Na začiatku sa prihlásilo veľa tímov, ale nie všetci aj vydržali.

     Kto vytrval, mohol si sily zmerať v týchto kolách:

     MASTER OF KenKen - numerická číselná hra v rôznych úrovniach

     NUMERIKÁTOR - rýchle počty bez kalkulačky

     LOGIKUS - úlohy zamerané na logické myslenie

     HÁDAJKO - spoznávanie významných matematikov

     MEMORIKUS - preverenie krátkodobej pamäte, zapamätať si čo najviac videného

     MASTER OF STEREO - úlohy o priestorovej predstavivosti

     ARCHAIKUS - staré čísla (rímske, egyptské)

     ENIGMA FINÁLE - rozkódovanie šifier

      

     Absolvovali sme posledné kolo, ale ani pred ním však nebolo jasné, kto vyhrá. Pretože tím siedmakov sa neustále predbiehal s tímom deviatakov.

     Dnes už vieme, že:

     1. miesto (vecné ceny v hodnote 100 €) získali siedmaci - Samuel Hutta, Peter Círa a Juraj Kriššák.                

     2. miesto (kupóny neskúšania 6 ks) získali deviataci - Adam Urban, Peter Burza, Roman Černý                 

     3. miesto (kupóny neskúšania 3 ks) získali piataci - Marek Zemko, Ondrej Červeňanský, Matej Moravčík

      

     Odovzdanie diplomov a hlavnej ceny prebehne počas dňa detí na ZŠ Podolie. Verím, že tí, ktorí prišli aspoň na jedno kolo, videli, že matematika nie je vždy nudná a ťažká. A tí, ktorí absolvovali všetky kolá, zistili, že vzájomná spolupráca je dôležitá a matematické vzdelanie nie je vždy len o vzorcoch.

     ......vaša matikárka D. Maráková

     FOTOALBUM

     Športový deň detí pre 1. stupeň

     Utorok 28. mája 2019 sme na našej škole trošku predčasne oslavovali s prvým stupňom blížiaci sa Deň detí. Ráno sme začali hneď cez 1. vyučovaciu hodinu v telocvični, kde nás už čakali účinkujúci z cirkusu Jacko so svojím programom Máša a medveď. Programom nás sprevádzala zebra. Vystúpili v ňom žongléri, ktorí žonglovali s loptičkami, s kruhmi, kužeľmi; ekvilibrista, ktorí sa snažil udržať rovnováhu  na rôzne položených valcoch, Máša s medveďom aj s klaunom, kúzelníčka predviedla svoje kúsky a tiež ukázala, ako sa vie  za okamih prezliecť. máša nás zabavila super bublinami.

     Po cirkuse Jacko sa deti z 1. stupňa poprezliekali do športových úborov, posilnili sa desiatou a pripravilôi sa na športovanie. Na začiatku 3. hodiny sme sa stretli na dolnej chodbe, spolu sme sa naladili piesňou "Keď si šťastný", p. riaditeľka s triednymi učiteľmi nás rozdelila do 6 zmiešaných družstiev po 15 - 16 detí a určila jedného učiteľa ako vedúceho družstva, ktorý dohliadal na bezpečnosť počas súťaženia a motivoval svoje družstvo k výkonom.

     Po tomto úvode sme sa rozbehli podľa časového harmonogramu po troch stanovištiach. Počasie nám neprialo, a tak sme museli stanovištia premiestniť do vnútorných priestorov. Na každom súťažili spolu dve družstvá a museli na každom zvládnuť 4 úlohy, za ich splnenie dostávali indície na vytvorenie hesla dňa.  

     Na stanovišti v telocvični mali deti nachystanú najskôr náročnú prekážkovú dráhu, ktorú zakončili triafaním lopty do brány,  reťazovú podliezačku, loptičkovú štafetu po ležiačky, triafanie loptičiek do zvieracej tlamy.

     Na stanovišti na dolnej chodbe museli družstvá zvládnuť  štafetu vo vreci, pohárovanie kuželiek, triafanie tenisových loptičiek do vedier, loptovú štafetu s ťažkou loptou.

     Na hulahopovom stanovišti v školskej jedálni museli prevliekať hulahop v kruhu, ktorý sa nesmel rozpojiť, museli zvládnuť dve rôzne hulahopové štafety a dokázať hodiť hulahop na kužel.

     Po zvládnutí ľahkých, ťažších, ba aj veľmi náročných súťaží sme sa znovu zišli na dolnej chodbe, kde sa zo získaných indícií snažili družstvá vytvoriť heslo dňa z 12 písmen.   Heslom dňa bolo prianie "BUĎTE ŠŤASTNÍ!"  Deň sme vyhodnotili, deti si zaspievali a už teraz sa tešia na ďalší takýto úžasný deň.

     Tento deň zorganizovali pre svojich mladších kamarátov decká zo žiackej rady Laura, Katalin, Sofia, Emma, Samo, Karin, Šimon, Adam, Sabina, Nicolas, Adam 2 a Peťo. pod vedením a za výdatnej pomoci pani riaditeľky.

     RNDr. Janka Schreiberová

     FOTOALBUM

     Spell and tell

      

     Dňa 31. mája 2019 sa v našej škole konala súťaž Spell and Tell. Súťaž organizovala predmetová komisia cudzích jazykov a určená šikovným angličtinárom.

     Súťažilo päť päťčlenných družstiev v zmiešanej zostave, v každom družstve bol jeden zástupca z 5. - 9. ročníka.

     Žiaci riešili jazykové úlohy s rôznym zameraním - spelling, krížovky, hádanky, počúvanie s porozumením, gramatické a lexikálne doplňovačky, vymýšľali, písali a prednášali príbeh inšpirovaný obrázkom. Dokázali, že angličtinu ovládajú na veľmi dobrej úrovni, ukázali  svoju tvorivosť, fantáziu a zmysel pre tímovú prácu.

     Očakávaný cieľ sme teda splnili, strávili sme päť vyučovacích hodín v atmosfére pracovného nasadenia, družnosti i zábavy.

      

     Výsledky súťaže:

     3. miesto - 4. družstvo: Adam Urban, Šimon Pollák, Juraj Kriššák, David Moravčík, Filip Bokor

     2. miesto - 3. družstvo: Roman Černý, Adam Radič,  Karin Puváková,  Tereza Augustínová, Viktória Lacková

     1. miesto - 5. družstvo: Michal Čechvala, Emma Ščepková, Ema Ganobčíková, Matúš Pollák

     BLAHOŽELÁME!

     Mgr. Alexandra Faboková

     FOTOALBUM

     Škola v prírode

     17. jún  2019 bol pre deti z prvého a druhého ročníka veľmi silný. Mnohí z týchto detí išli preč z domu na týždeň po prvýkrát. Bolo to veru radosti a očakávania. Nielen deti mali očakávania a strach, ale aj my, ich učiteľky. Bola to veľká zodpovednosť, ustriehnuť 35 živelných detí. No dnes už môžeme povedať, že sme to zvládli. Každodenné rozhovory, ranné česania, prechádzky, hry a stískania s božtekmi na dobrú noc v nás zanechali krásne spomienky a emócie. To, ako sa cítili deti, sme už písali, preto napíšem pár slov k tomu, ako prebiehali naše dni. 

     Ráno budíček, náš vlastný, pekne sme sa umyli, dievčatá sme vyčesali, upratali izbičky a o 8.30 sme išli raňajkovať. Vždy boli švédske stoly, preto sa deti pri nich vystriedali aj viackrát. Po výdatných raňajkách sme išli skontrolovať izbičky a nasledovala doobedná aktivita. V spoločenskej miestnosti sme si zaspievali, zopakovali počítanie, zahrali sa, ale aj čítali. Tiež sme navštívili farmu Etelka, kde sme poobzerali zvieratká uja Martina a nakúpili suveníry. V blízkom lese sme ponachádzali počas prechádzky rôzne kvietky, poznávali sme stromy a chrobáčikov.

     O 12.30 nám pani kuchárky prichystali vždy veľmi chutný na obed, na ktorom sme sa nehanbili ísť na dupľu. Po obede sme si išli oddýchnuť a pripraviť sa na program s našimi skvelými animátormi. Nastriekali sme sa repelentom a poďho hrať hry na lúke alebo v lese. Olovrant nám priniesli animátori a ani sme si nevšimli a už bol večer. 

     Po večeri o 18.30 sa večerný program niesol v duchu súťaží. V pondelok a štvrtok v rytme tanca (na štvrtkovej sme si aj poplakali za úžasnými animátormi), v utorok sme sa bláznili na lúke a v stredu sme si opekali špekačky. 

     Vždy sme unavení, spotení ale šťastní vošli do sprchy, a šup šup do postele. Na dobrú noc sme si dali božteky a stískance a hneď sa spalo ľahšie, hoci ešte trošku ukecano, ale pokojne celú noc.

     Bolo nám tam spolu super. Prišli sme na to, že sme skvelí tím a určite ešte niečo spoločne vymyslíme.

     Mgr. Gabriela Hercegová

     FOTOALBUM

      

     Slávnosť ukončenia školského roka

     V piatok 28. júna 2019 sme sa všetci - krásne vyobliekaní zišli pred školou a odtiaľ sa so svojimi triednymi učiteľmi pobrali do kultúrneho domu, kde nás už čakalo vedenie školy, starosta obce a naši žiacki technici. 

     Po úvodnej hymne sme si vypočuli prózu Vrecia plné ničoho v podaní Sofie Fraňovej, našej tohtoročnej úspešnej recitátorky. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková začala slávnosť matematickou hádankou. Niečo sme uhádli, niečo nie ;-) Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký.  V závere svojho príhovoru oboznámil všetkých prítomných, že na škole v júni prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom Rada školy zvolila za riaditeľa školy RNDr. Janku Schreiberovú. P. starosta poprial staronovej p. riaditeľke veľa síl pri starostlivosti o podolskú školu a jej napredovanie. 

     Nasledoval príhovor p. riaditeľky podporený prezentáciou, v ktorom rozobrala výsledky šk. roka z hľadiska prospechu, dochádzky, správania, projektov, aktivít, súťaží, úspechov. Po rozbore poďakovala všetkým zamestnancom za vynaložené úsilie v šk. roku 2018/19. Po prezentácii sme si pozreli krátky film z fotografií vybraných z akcií počas šk. roka a zaspomínali si, čo všetko pekné sme spolu zažili.

     Potom sa chopila mikrofónu naša p. zástupkyňa a vyvolávala žiakov, ktorým sme udelili titul Vzorný žiak školy, žiakov, ktorí dostali knižné odmeny a žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly. Odmeny im odovzdávala p. riaditeľka s triednymi učiteľmi.  Odmenili sme vecnými cenami aj najlepšieho čitateľa školskej knižnice, najaktívnejších zberačov starých batériek a elektrospotrebičov.

     Prišiel čas lúčenia. Rozlúčili sme sa najskôr s. p. uč. Mgr. Monikou Prítuľovou, ktorá na našej škole pôsobila dva školské roky a tiež s p. vychovávateľkou Lenkou Masárovou, ktorá u nás pôsobila v ŠKD2 v tomto šk. roku.  Po nich sme na pódium vyvolali p. uč. Mgr. Danielu Rosinskú, našu výtvarníčku a učiteľku geografie a p. uč. PaedDr. Ľubomíra Kika, nášho slovenčinára a dejepisára, bývalého riaditeľa školy. Obaja po dovŕšení dôchodkového veku ešte dosť rôčkov vypomáhali našej škole na kratší pracovný čas. V tomto šk. roku sa však už rozhodli svoju pedagogickú kariéru definitívne zavŕšiť. Vedenie školy obdarovalo odchádzajúcich učiteľov kvetmi a dačekmi, poďakovalo za odvedenú prácu a vyslovilo priania. Učitelia sa prihovorili publiku, ďakovali a predniesli aj morálne apely na žiakov. Žiaci si ich uctili postavením sa a potleskom. 

     V lúčení sme pokračovali. Prišli na rad naši deviataci. Lea s Hankou sa za všetkých deviatakov poďakovali učiteľom, rozdali kvetinky a premietli super film. Vyvolali na pódium svoju triednu učiteľku Ing. Jarmilu Bohovicovú, poďakovali slovami i darčekom. Na záver sa spoločne odfotili s učiteľmi školy.

     A to už bolo desať hodín a čas presunúť sa do školy, kde na triednickej hodine rozdali učitelia žiakom vysvedčenia a triedne pochvaly. Deviataci pokračovali milou rozlúčkou v svadobnej sieni obecného úradu, vypočuli si slová od p. starostu, p. riaditeľky, p. tr. učiteľky a od p. Červeňanskej z OcÚ, zapísali sa do pamätnej knihy obce Podolie a dostali malé darčeky od školy aj obce. A rozpŕchli sa nám do života stredoškolákov.

     Čo dodať? Je za nami veľa krásneho, zažili sme veľa dobrého, ale aj zlého. Vysporiadávali sme sa s mnohými problémami, tešili sme sa z mnohých úspechov, smútili sme nad neúspechmi. Naši žiaci, ktorým záleží na vedomostiach, sú zase o čosi múdrejší, skúsenejší a ostrieľanejší, sebavedomejší.

     Je čas oddychu. A ten všetci ppotrebujeme. Tak nech nám plynie čo najpomalšie, aby sme sa vrátili do školského prostredia plní elánu, tvorivých síl a nových myšlienok.

     Janka Schreiberová

     FOTOALBUM
     GALÉRIA OCENENÝCH ŽIAKOV

      

     V piatok 28. júna 2019 sme sa všetci - krásne vyobliekaní zišli pred školou a odtiaľ sa so svojimi triednymi učiteľmi pobrali do kultúrneho domu, kde nás už čakalo vedenie školy, starosta obce a naši žiacki technici. 

     Po úvodnej hymne sme si vypočuli prózu Vrecia plné ničoho v podaní Sofie Fraňovej, našej tohtoročnej úspešnej recitátorky. P. zástupkyňa RNDr. Daniela Maráková začala slávnosť matematickou hádankou. Niečo sme uhádli, niečo nie ;-) Po nej sa všetkým prihovoril p. starosta PaedDr. Rastislav Bobocký.  V závere svojho príhovoru oboznámil všetkých prítomných, že na škole v júni prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom Rada školy zvolila za riaditeľa školy RNDr. Janku Schreiberovú. P. starosta poprial staronovej p. riaditeľke veľa síl pri starostlivosti o podolskú školu a jej napredovanie. 

     Nasledoval príhovor p. riaditeľky podporený prezentáciou, v ktorom rozobrala výsledky šk. roka z hľadiska prospechu, dochádzky, správania, projektov, aktivít, súťaží, úspechov. Po rozbore poďakovala všetkým zamestnancom za vynaložené úsilie v šk. roku 2018/19. Po prezentácii sme si pozreli krátky film z fotografií vybraných z akcií počas šk. roka a zaspomínali si, čo všetko pekné sme spolu zažili.

     Potom sa chopila mikrofónu naša p. zástupkyňa a vyvolávala žiakov, ktorým sme udelili titul Vzorný žiak školy, žiakov, ktorí dostali knižné odmeny a žiakov, ktorí dostali riaditeľské pochvaly. Odmeny im odovzdávala p. riaditeľka s triednymi učiteľmi.  Odmenili sme vecnými cenami aj najlepšieho čitateľa školskej knižnice, najaktívnejších zberačov starých batériek a elektrospotrebičov.

     Prišiel čas lúčenia. Rozlúčili sme sa najskôr s. p. uč. Mgr. Monikou Prítuľovou, ktorá na našej škole pôsobila dva školské roky a tiež s p. vychovávateľkou Lenkou Masárovou, ktorá u nás pôsobila v ŠKD2 v tomto šk. roku.  Po nich sme na pódium vyvolali p. uč. Mgr. Danielu Rosinskú, našu výtvarníčku a učiteľku geografie a p. uč. PaedDr. Ľubomíra Kika, nášho slovenčinára a dejepisára, bývalého riaditeľa školy. Obaja po dovŕšení dôchodkového veku ešte dosť rôčkov vypomáhali našej škole na kratší pracovný čas. V tomto šk. roku sa však už rozhodli svoju pedagogickú kariéru definitívne zavŕšiť. Vedenie školy obdarovalo odchádzajúcich učiteľov kvetmi a dačekmi, poďakovalo za odvedenú prácu a vyslovilo priania. Učitelia sa prihovorili publiku, ďakovali a predniesli aj morálne apely na žiakov. Žiaci si ich uctili postavením sa a potleskom. 

     V lúčení sme pokračovali. Prišli na rad naši deviataci. Lea s Hankou sa za všetkých deviatakov poďakovali učiteľom, rozdali kvetinky a premietli super film. Vyvolali na pódium svoju triednu učiteľku Ing. Jarmilu Bohovicovú, poďakovali slovami i darčekom. Na záver sa spoločne odfotili s učiteľmi školy.

     A to už bolo desať hodín a čas presunúť sa do školy, kde na triednickej hodine rozdali učitelia žiakom vysvedčenia a triedne pochvaly. Deviataci pokračovali milou rozlúčkou v svadobnej sieni obecného úradu, vypočuli si slová od p. starostu, p. riaditeľky, p. tr. učiteľky a od p. Červeňanskej z OcÚ, zapísali sa do pamätnej knihy obce Podolie a dostali malé darčeky od školy aj obce. A rozpŕchli sa nám do života stredoškolákov.

     Čo dodať? Je za nami veľa krásneho, zažili sme veľa dobrého, ale aj zlého. Vysporiadávali sme sa s mnohými problémami, tešili sme sa z mnohých úspechov, smútili sme nad neúspechmi. Naši žiaci, ktorým záleží na vedomostiach, sú zase o čosi múdrejší, skúsenejší a ostrieľanejší, sebavedomejší.

     Je čas oddychu. A ten všetci ppotrebujeme. Tak nech nám plynie čo najpomalšie, aby sme sa vrátili do školského prostredia plní elánu, tvorivých síl a nových myšlienok.

     Janka Schreiberová

     FOTOALBUM
     GALÉRIA OCENENÝCH ŽIAKOV

      

     Exkurzie a výlety

      

     ORAVSKÝ PODZÁMOK

     Dňa 13. júna 2019 sa žiaci dvoch tried – 7.A a 8.A spolu s p.uč. Vienerovou a p. uč. Čechvalom vybrali do oravského kraja za históriou jedného z najkrajších hradov - Oravského podzámku. Prostredníctvom šikovnej sprievodkyne sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen o vlastníkoch hradu, ale aj o živote ich poddaných a vojska obývajúceho tento hrad. Sprievodkyňa ich  previedla cez zámocké miestnosti, mučiareň, nádvorie. Nazreli i do etnografickej a prírodovednej expozície. Niektoré miesta a zákutia sa im zdali povedomé vďaka tomu, že sa tu nakrúcali rozprávky ako Kráľ drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš či Láska na vlásku. Dokonca sa na hrade nakrútila i prvá čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Práve kvôli všetkým týmto informáciám si výletníci museli vyšľapať niečo cez vyše 600 schodov. Myslím však, že to za to stálo. Nielenže sa na hrade príjemne schladili, ale môžu sa popýšiť i tým, že navštívili  dominantu oravského regiónu, ktorá je dnes centrom záujmu nielen mnohých turistov, ale i filmárov.

                                                                                                   Mgr. Z. Vienerová

     *******************************************************************************************

      

      

     Exkurzia 6.A na hrad Devín a do Bratislavy

     Dňa 12.6.2019 žiaci 6.A triedy s p. uč. Fabokovou a p.asistentkou  Augustínovou podnikli  exkurziu do okolia Bratislavy.

     V tento deň sme teoretické vyučovanie nahradili zážitkovým a ráno o 8:00 sme vyrazili autobusom smer Bratislava-Devín.

     Naším prvým cieľovým miestom bolo more. V skutočnosti sme ho však už nezastihli, zmeškali sme ho tak o 14-16 miliónov rokov. Zostal z neho len pieskový útvar Sandberg, súčasť Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Z náučnej tabule sme vyčítali, že  v tejto geologicky  unikátnej lokalite sa v pradávnej minulosti nachádzalo more. Potvrdzujú to nálezy mnohých  skamenelín ulitníkovlastúrnikov, žraločích zubov, kostnatých rýb, pozostatky korytnačiek, veľrýb a iné zaujímavosti. Mohli sme si užiť piesok a v predstavách sa preniesť v čase na morskú pláž. Zo Sandbergu sme videli v diaľke siluetu hradu Devín, ktorý bol druhou zastávkou  našej expedície.

     Po príchode na hrad sa nás ujal sympatický mladý lektor, sprítomnil nám históriu hradu - dávnu i nedávnu. Radi sme sa pokochali nádhernou panorámou sútoku Dunaja a Moravy a pohľadom  sme zablúdili aj do susedného Rakúska. Niekoľko žiakov využilo možnosť vyskúšať si streľbu z luku a rôzne stredoveké hry, iných zaujali obyvatelia hradu - milý oslík Silver a ovečky.

     Z hradného areálu  sme  devínskym  nábrežím Dunaja prešli do prístavu, kde nás čakala loď s kapitánom. Počas romantickej plavby do Bratislavy nám svieži riečny vetrík nôtil melódiu Na krásnom modrom Dunaji.

     V Bratislave sme pod Mostom SNP nastúpili do autobusu  a príjemne unavení letným slnkom sme sa vydali na cestu domov...

     Kedy pôjdeme na ďalšiu exkurziu?

     Mgr. Alexandra Faboková

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

     Výlet do Trenčína

      

     My – tretiaci – sme išli dňa 11. 6. 2019 na koncoročný výlet do Trenčína. Najprv sme si prezreli Trenčiansky hrad. Robili sme tam rôzne aktivity – lúštili tajničku, rozoznávali sme sušené bylinky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o hrade. Za odvahu a múdrosť nás pasovali za dvorné dámy a rytierov. Odmenou pre nás boli nákupy v hračkárstve a kníhkupectve a sladká zmrzlina. Najväčšia zábava bola v lanovom parku na Brezine. Každý z nás si vyskúšal prejsť lanovú dráhu. Nebolo to vôbec ľahké. Zabavili sme sa aj pri bungeerunningu a lukostreľbe. Výlet sme si užili a spokojní a šťastní sme sa vrátili domov.
     FOTOALBUM                                                                                                                                                                  Žiaci 3. B

     *******************************************************************************************

     Exkurzia do Kremnice

     V stredu 5. júna 2019 sa vybrali štvrtáci a piataci zo ZŠ s MŠ Podolie na exkurziu do historického mesta Kremnica. Najprv sme navštívili Štôlňu Andrej, kde nás pán sprievodca vyzbrojil prilbami s čelovkami, obliekli sme si oranžové plášte proti kvapkajúcej vode a vyrazili sme do studeného podzemia. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o práci baníkov v minulosti, nahliadli na zlatú žilu v hornine a banícky bufet. V mincovni sme si mali možnosť pozrieť krátky film o procese výroby mincí, nahliadnuť do výroby a vidieť mechanizmus práce historických strojov aj v súčasnosti. Celú exkurziu sme zakončili fotkou pri tabuli označujúcej stred Európy a vydali sa spokojní na spiatočnú cestu. 

     Mgr. Denisa Schindlerová

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

     Exkurzia k 100. výročiu prijatia Martinskej deklarácie

      

     Dňa 23. októbra 2018 sa výber žiakov zo 7.A, 8.A, 8.B, 9.A zúčastnil literárno - historickej exkurzie v Martine. Akcia bola čiastočne venovaná výročiu vzniku ČSR (Martinskej deklarácii). Prvou zastávkou bolo Slovenské národné múzeum Martin, v ktorom nás aktívna pani sprievodkyňa oboznámila s históriou dedinského života Slovákov v 19. a 20. storočí. Prezreli sme si zaujímavé expozície venované tomuto obdobiu. Čiastočne poinformovala aj o Martinskej deklarácii. Druhou zastávkou bol Národný cintorín, na ktorom sme hľadali hroby význačných Slovákov.  Potom nás už čakala len cesta domov. Musím pochváliť žiakov za  vzorné správanie sa aj počas cesty autobusom.
      

     Mgr. Bohumil Čechvala

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

      

     Poznávacia exkurzia do Prahy

      

     Vo štvrtok, 4. októbra o pol piatej ráno sme sa opäť vybrali na jesenné potulky svetom. Teda nie až tak svetom, ale len do susednej Českej republiky, obhliadnuť Prahu.

     Počasie nám prialo, a tak sme si plnými dúškami užívali starobylé centrum spolu s jeho atrakciami. Na pražskom hrade nás čakala sprievodkyňa Katka Ganobčíková, vďaka ktorej sme sa nebáli, že sa stratíme.  Obhliadli sme si okolie hradu, chrám sv. Víta a prešli na Karlov most. Všade nás obklopovalo plno turistov a z uličiek na námestí sa na nás hrnula vôňa pražských trdelníkov. Neodolali sme a kúpili na „koštovku“. Presne napoludnie sme už stáli pod orlojom a pozreli si ho v plnej zrekonštruovanej paráde.

     Potom sme nakúpili drobné suveníry a hor sa do múzea voskových figurín. Nafotili sme sa s hviezdami, ale mali sme možnosť zapojiť aj do riešenia hlavolamu. Niektorým sa to podarilo, iným nie. No a po 15:00 sme už zvedavo čakali pred múzeom zmyslov. A veru oplatilo sa. Videli a skúsili sme, ako je to podľahnúť optickým klamom. Urobili sme zaujímavé fotografie, presvedčili sa, že nie čo oko vidí je aj skutočne pravdivé.

     Pochodili sme veľa, ale prišiel čas na návrat domov. Všetko sa nám vydarilo a opäť sme si odniesli krásne zážitky, fotky a spomienky.  Ďakujem našej sprievodkyni Katke Ganobčíkovej, pani učiteľke Zemkovej a všetkým žiakom, ktorých nebolo treba zbytočne upozorňovať.

     RNDr. Daniela Maráková, organizátor exkurzie

     FOTOALBUM

     *******************************************************************************************

      

     Interaktívna exkurzia Oživené učebnice

     Dňa 2. 10. 2018 sa výber žiakov z 5. A a 6. A zúčastnil pod dozorom Mgr. Bohumila Čechvalu a Mgr. Alexandry Fabokovej exkurzie do Bratislavy. Múzeum mesta Bratislava v rámci projektu "Oživené učebnice" pripravilo pre žiakov základných škôl špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu zameranú na spropagovanie múzeí. Po dlhej ceste, spôsobenej zápchami, sme pred desiatou dorazili na miesto. Hneď sa nás ujali lektorky múzea. Zaujímavou hravou formou sa naši žiaci oboznámili s múzeom ako inštitúciou zameranou na uchovávanie a sprístupňovanie predmetov z minulosti širokej verejnosti. Žiaci sa dozvedeli, ako sa predmety do múzea dostávajú, ako sa reštaurujú, zapisujú údaje o nich. Po dvoch hodinách zaujímavostí nás čakala ešte cesta pešo na hrad. A práve vtedy sa počasie zhoršilo, preto žiaci len v rýchlosti videli Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, kde je múzeum zbraní..V rýchlosti si prezreli hradné nádvorie, pokúpili suveníry a pred nami bola už len cesta domov.

     Mgr. Bohumil Čechvala

     FOTOALBUM

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Podolie 804
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • schreiberova@zspodolie.sk
   • ZŠ - sekretariát: 032 7408411
   • ZŠ: 032 7408412, 032 7408413
    MŠ: 032 7408414
    ŠJ: 032 7408415
    ZŠ - mobil: 0911 961 480
   • Podolie 804
    91622 Podolie
    Slovakia
   • 036125431
   • 2021628609
   • Riaditeľka školy:
    RNDr. Janka Schreiberová - 032/7408412
    schreiberova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
    RNDr. Daniela Maráková - 032/7408413
    marakova@zspodolie.sk
   • Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
    Slavka Fogašová - 032/7408414
    mspodolie@gmail.com
   • Vedúca školskej jedálne:
    Mariana Porubská - 032/7408415
    sjedalenpodolie@gmail.com